Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jan Šimůnek, MUDr., CSc., *13.4.1954, Brno, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav ochrny a podpory zdraví LF MU, Kamenice 5, 66244 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997: habilitace na VVŠ PV Vyškov, obor ekonomika a hygiena výživy
 • 1987: CSc., práce "Biologické metody stanovení zdravotního rizika mykotoxinů v poživatinách"
 • 1979: ukončení studia na LF UJEP
 • 1973: maturita na gymnáziu Křenová 36 Brno
Přehled zaměstnání
 • 1979 - dosud Lékařská fakulta MU (dříve UJEP), Brno, ústav ochrany a podpory zdraví (dříve ústav preventivního lékařství, předtím katedra hygieny a epidemiologie)
Pedagogická činnost
 • Lékařská fakulta:
 • semináře z preventivního lékařství pro mediky (životní prostředí a zdraví, prevence nádorů, prevence drog)
 • anatomie trávicího ústrojí pro bc. studium nutriční terapeut (100%)
 • potravinářská mikrobiologie pro bc. studium nutriční terapeut (cca 40%)
 • hygiena potravin pro mgr. obor nutriční specialista (cca 25%) diplomové práce pro bc. studium výživy člověka, posléze nutriční terapeut
 • preventivní lékařství pro mgr. studium zdravotní zdravotní specialista (5 témat přednášek)
 • diplomové práce pro mgr. studium zdravotní specialista
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky oboru preventivní lékařství
 • vedení studentů PGS
 • pedagogická fakulta (ukončeno):

 • kompletní zajištění zdravovědné specializace pro studenty učitelství na 1. stupni ZŠ
 • základy zdravotních nauk pro studenty učitelství na 1. stupni ZŠ (podíl na učebním textu, přednáškách a seminářích)
 • základy zdravotních nauk pro studenty sociální pedagogiky (dtto)
 • základy zdravotních nauk pro studenty speciální pedagogiky (dtto)
 • obdobně u dálkového studia (vč. 3 semestrových oborů "mistr odborného výcviku" a "vychovatel v DM")
 • vedení více než 30 diplomových prací (od r. 1990)
 • přírodovědecká fakulta:

 • vedení cca 10 diplomových prací v letech 1985 - 1995
 • JAMU:

 • kompletní zajištění předmětu "biologie dítěte a školní zdravověda" pro neslyšící studenty
 • VVŠ PV Vyškov (ukončeno):

 • zajištění předmětu "základy biologie" pro studenty oboru ekonomika a hygiena výživy (cca 80% podíl na výuce, cca 50% podíl na výukových textech, 100% na zkoušení)
 • vedení prací SVOČ
 • konzultant 5 závěrečných (Ing.) prací
 • člen oborové rady oboru ekonomika a hygiena výživy (ukončeno)
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky oboru ekonomika a hygiena výživy (ukončeno)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1975 - 1976: SVOČ na katedře lékařské chemie, téma: stanovení bilirubinu v moči pomocí tvorby zinečnatých komplexů
 • 1975 - 1979: SVOČ na katedře hygieny a epidemiologie, téma: stanovení toxinogenity kmenů Aspergillus flavus, problematika ČS halucinogenních hub
 • 1980 - 1989: (včetně vědecké přípravy) zaměření na výzkum mykotoxinů v potravinách, především afaltoxinů a kyseliny cyklopiazonové
 • 1992 - 1993: Studie hypoalergenních účinků kozího mléka 1990 - dosud: menší studie na přítomnost mikroskopických hub a jejich metabolitů v potravinách a potravinových surovinách, termorezistentní mikroskopické houby v potravinách, odbourávání mykotoxinů střevní mikroflórou)
 • 1990 - 2005: problematika primární protidrogové prevence
 • 2000 - 2012: drobné projekty 2012 - 2015: grant Ministerstva kultury č. DF12O01OVV047 dílčí část - studium hub na knihách v Rajhradském klášteře 2018 - dosud: dva projekty MZK Brno, zaměřené na houby a toxický prach z knih v MZK (Moravská zemská knihovna)
Akademické stáže
 • 1982: Institut pitanija Alma-Ata (měsíc) 1983: UK Praha, kat. botaniky nižších rostlin (2 týdny) 1990: Univerzita Southampton, UK (2 týdny)
Mimouniversitní aktivity
 • VVŠ PV Vyškov:
 • člen oborové rady oboru ekonomika a hygiena výživy (ukončeno)
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky oboru ekonomika a hygiena výživy (ukončeno)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vyzvané přednášky a spolupráce z různých pracovišť v Česku.
Vybrané publikace
 • LEFNEROVÁ, Danuše and Jan ŠIMŮNEK. Hygienické a mikrobiologické parametry menz pro studenty MU, Brno (Hygienic and microbiological parameters of student's halls of Masaryk university, Brno). In Výživa a zdraví 2009 Alimentární nákazy a mikrobiologie ve výživě. Teplice: Zdravotní ústav Ústí nad Labem, 2009, p. 15 - 18, 112 pp. ISBN 978-80-904206-2-5. info

2018/11/30


Životopis: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (učo 1007), verze: čeština(1), změněno: 30. 11. 2018 11:57, J. Šimůnek