Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Nykodým Jiří, born 21th June 1966 in Brno, married, two children
Workplace
 • Faculty of Sports Studies
 • Masaryk University
 • Kamenice 5
 • 625 00 Brno
 • Czech Republic
Employment Position
 • 2010 - Dean of the Faculty of Sports Studies of Masaryk University
Education and Academic Qualifications
 • 2010: Assoc.Prof. in branch of Kinathropology
 • 2000: Ph.D. degree, dissertation defense
 • 1991: Mgr., Faculty of Education, Masaryk University
 • 1985: Secondary school, Gymnasium Brno Křenová
Employment Summary
 • 2002 - now: Faculty of Sports Studies, MU
 • 1993: Faculty of Education, MU, scientific assistant
 • 1992: Faculty of Law, MU, lecturer
 • 1991: Faculty of Education, MU, lecturer
Pedagogical Activities
 • Teaching students in Bachelor and Magister programs of Physical Education department skating and ice-skating seminars and trainings Theory and didactics of sport games ice-skating specialization
Extrauniversity Activities
 • Member of the Czech Kinanthropology Association
 • Member of the Scientific Association of Physical Education and Sports
Selected Publications
 • VAVERKA, František, Jan HENDL, Jiří NYKODÝM, Jiří ZHÁNĚL and David ZAHRADNÍK. Association between serve speed and court surface in tennis. International Journal of Performance Analysis, 2018, vol. 18, No 2, p. 262-272. ISSN 2474-8668. doi:10.1080/24748668.2018.1467995. URL info
 • RUBÍN, Lukáš, Josef MITÁŠ, Jan DYGRÝN, Michal VORLÍČEK, Jiří NYKODÝM and ET. AL. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. (Physical activity and physical fitness of Czech adolescents in the context of the built environment). Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 155 pp. ISBN 978-80-244-5451-1. doi:10.5507/ftk.18.24454511. info
 • VENCÚRIK, Tomáš and Jiří NYKODÝM. Selected Factors Influencing the Successfulness of Shooting in Women’s Basketball. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. p. 428-431, 4 pp. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • SVOBODOVÁ, Zora, Jiří NYKODÝM, Alena STARÁ, Hana VÁLKOVÁ and Karel VEČEŘA. Leaving Competitive Sport in the Czech Republic. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. p. 601-610, 10 pp. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • BOZDĚCH, Michal, Jiří NYKODÝM, Adrián AGRICOLA and Jiří ZHÁNĚL. THE RELATIVE AGE EFFECT IN THE WORLD JUNIOR TENNIS FINALS 2012–2016 (MALE). In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. p. 322-330, 9 pp. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • BOKŮVKA, Dominik, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jiří NYKODÝM and Tomáš VENCÚRIK. Relationship between maximum leg curl/knee extension performance and 10m sprint performance of amateur soccer players. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 767-775, 9 pp. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM, Dominik BOKŮVKA and Pavel VACENOVSKÝ. Factors Influencing Passing Skills during Competitive Basketball Games. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 396-402, 7 pp. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • PELCLOVÁ, Jana, Karel FRÖMEL, Emil ŘEPKA, Aleš SUCHOMEL, Igor FOJTÍK, Dana FELTLOVÁ, Petr VALACH, Svatopluk HORÁK and Jiří NYKODÝM. Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years? Acta gymnica, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, 2016, 2016, 46, No 1, p. 21-29. ISSN 2336-4912. doi:10.5507/ag.2016.003. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana, Karel FRÖMEL, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Igor FOJTÍK, Dana FELTLOVÁ, Petr VALACH, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM and Michal VORLÍČEK. Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, Molecular Diversity Preservation International, 2016, vol. 13, No 10, p. 1040-1049. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph13101040. info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM and Pavel VACENOVSKÝ. Heart Rate Analysis of Semi-elite Female Basketball Players during Competitive Games. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2016, vol. 10, No 2, p. 55-60. ISSN 1802-7679. info
 • TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS and Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV (The pilot verification of the test battery MOBAK as a part of sport oriented educational content of elementary school curriculum). Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 10, No 2, p. 164-176. ISSN 1802-7679. URL info
 • MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jana VAŠÍČKOVÁ, František CHMELÍK, Jan DYGRÝN, Lukáš RUBÍN, Filip KŘEN, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM and ET.AL. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta: This edition © Tribun EU, s.r.o., 2016. p. 4-9, 5 pp. ISBN 978-80-263-1051-8. info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM and Ivan STRUHÁR. Heart rate response to game load of U19 female basketball players. Journal of Human Sport and Exercise, Alicante: University of Alicante, 2015, vol. 10, Proc1, p. 410-417. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.33. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Zbyněk SVOZIL, Jiří NYKODÝM, Ladislav BLÁHA and Marie LUKAVSKÁ. Knowledge about Physical Activity and Health in Undergraduate Preparation of Physical Education Teachers at Czech Universities. In Professionals and volunteers in physical education. 2012: END, spol.s r. o., Topolčianky, 2012. p. 45-50, 6 pp. ISBN 978-80-89324-08-8. info
 • NYKODÝM, Jiří and Josef MITÁŠ. Průřezová studie pohybové aktivity dospělé populace jihomoravského regionu. (Cross-sectional study of physical activity of adult population in South-Moravian area of the Czech republic.). Tělesná kultura, Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2011, vol. 34, No 1, p. 49-64. ISSN 1211-6521. info
 • NYKODÝM, Jiří, Martin ZVONAŘ and Martin SEBERA. Pohybová aktivita studentů Masarykovy univerzity (Physical activity of Masaryk University students). Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, 2011/5, No 1, p. 57-63. ISSN 1802-7679. info
 • ČERNÁ, Sylvie, Lucia MALÁ, Miroslav ČADA and Jiří NYKODÝM. Vliv zatížení na stabilitu stoje u juniorské reprezentace moderního pětiboje (Training workload influence to postural stability of junior national team pentathletes). Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, 5/2011, No 2, p. 37-42. ISSN 1802-7679. info
 • NYKODÝM, Jiří, Petr STAREC and Jiří SEDLÁČEK. Výuka bruslení hravě a bezpečně. Textová opora ke kurzu (Safely and Playfully on Skates. Course textbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 pp. ISBN 978-80-210-5630-5. info
 • NYKODÝM, Jiří and Josef MITÁŠ. Physical activity of the population i South-Moravian region with different SES between 2005-2009. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií, 2011, 5/2011, No 3, p. 259-269. ISSN 1802-7679. info
 • NYKODÝM, Jiří. Kondiční příprava v ledním hokeji (Condition training in ice hockey). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 98 s. ISBN 9788021052925. info
 • NYKODÝM, Jiří and Josef MITÁŠ. Pohybová aktivita vysokoškoláků (Physical activity of university students). In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. p. 153-168, 16 pp. ISBN 978-80-210-5371-7. info
 • HANSGUT, Vladimír, Jiří NYKODÝM and al. ET. Sportovní masáž (Sport Massage). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 22 pp. ISBN 978-80-210-4935-2. info
 • MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM and Karel FRÖMEL. Pohybová aktivita a sedavý způsob života 14 až 15letých studenů s ohledem na sídlo školy (Physical activity and sedentary behavior in 14 to15 year old students with regard to location of school). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2009, 39/2009, 39, 3, p. 75-84. ISSN 1212-1185. info
 • NYKODÝM, Jiří and Josef MITÁŠ. Objektivní ukazatele inaktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina na základě výsledků z dotazníku IPAQ (The Objective Indicators of Physical Inactivity in South-Moravian and Vysočina Districts in the Light of the Results of Research IPAQ). In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. p. 106-112. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • HANSGUT, Vladimír, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM and Petr HUTA. Regenerační a sportovní masáž (Regenerative and Sport Massage). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1 pp. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SIGMUND, Erik, Josef MITÁŠ, Jiří NYKODÝM and al. ET. Biosociální proměné pohybové aktivity dospělých obyvytel vybraných metropolí České republiky (Biosocial variables of physical activity in adults obyvytel in selected cities in the Czech Republic). Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie, 2008, 4/2008, No 12, p. 9 - 20. ISSN 1211-9261. info
 • MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM and al ET. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky (Impact of environmental factors and socio-economic LIFESTYLE Statute in the Czech Republic). Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 30/2007, No 1, p. 66-83. ISSN 1211-6521. info
 • NYKODÝM, Jiří and Josef MITÁŠ. Vybrané ukazatele pohybové aktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina (Selected indicators physical activity population in the Region South and Vysocina). Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, vol. 30, No 2, p. 59-71. ISSN 1211-6521. info
 • FRÖMEL, Karel, František CHMELÍK, Jiří NYKODÝM and al. ET. Pohybová aktivita české mládeže: koreláty intenzivní pohybové aktivity (PHYSICAL ACTIVITY IN YOUTH IN THE CZECH REPUBLIC: CORRELATES OF VIGOROUS PHYSICAL ACTIVITY). Česká kinantropologie, FTVS, 2007, 4/2007, No 11, p. 49 - 55. ISSN 1211-9261. info
 • NYKODÝM, Jiří and kol. ET. Teorie a didaktika sportovních her (Theory and didactics of sports games). Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 pp. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4. info
 • FRÖMEL, Karel, Adrian BAUMAN, Jiří NYKODÝM and al. ET. Intenzita a objem pohybové aktivity 15 až 69 leté populace České republiky (The intensity and volume of physical activity from 15 to 69 years of the Czech Republic population). Česká kinantropologie, FTVS, 2006, 1/2006, No 10, p. 13 - 29. ISSN 1211-9261. info
 • NYKODÝM, Jiří. Koordinační schopnosti jako součást všeobecné přípravy nejmladších hokejistů. In Sport a kvalita života. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2005. p. 119-120, 2 pp. ISBN 80-210-3863-2. info
 • CHARVÁT, Michal and Jiří NYKODÝM. K problematice sociálních vztahů v týmových hrách (To the problems of social relations in team sports). In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 29 - 31, 3 pp. ISBN 80-210-3541-2. info
 • NYKODÝM, Jiří and Jan ZACHRLA. Funkční stav svalového systému hokejistů. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 51-54, 4 pp. ISBN 80-210-3261-8. info
 • NYKODÝM, Jiří. Orientace studentů MU na pohybové aktivity. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně: OL Print Šlapanice, 2003. p. 158 - 160, 3 pp. ISBN 80-210-3099-2. info
 • SEKOT, Aleš and Jiří NYKODÝM. Komerční přehlídka sportovního života. Univerzitní noviny, Brno: Universitas Masarykiana v Brně, 2002, roč. 9, No 12, p. 13 - 14. ISSN 1211-6866. info
 • NYKODÝM, Jiří and Vladislav MUŽÍK. Úroveň koordinace - základní předpoklad pro utváření pohybových dovedností (The Level of Neuro-Muscular Coordination - Basic Condition for the Development of Motor Skills). In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. p. 63-65. ISBN 80-210-2712-6. info
 • NYKODÝM, Jiří. Vliv specificky zaměřeného pohybového zatížení na pohybové učení v základním bruslení. In Pedagogická kinantropologie. Praha: Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2001. p. 115-119. ISBN 80-246-0322-5. info
 • NYKODÝM, Jiří. Hodnocení základních bruslařských dovedností. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vydání. Masarykova univerzita v Brně: OL Print Šlapanice, 2001. p. 226 - 228, 3 pp. ISBN 80-210-2764-9. info
 • NYKODÝM, Jiří. Škálování v ledním hokeji (Ranging in ice hockey). In Sborník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. p. 63-66. ISBN 80-210-1944-1. info
 • NYKODÝM, Jiří. Modely soutěžení hokejové mládeže. In In Zborník 3. vedecká konfrencia študentov PGŠ. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. p. s. 60, 4 pp. ISBN 80-967692-6-X. info
 • NYKODÝM, Jiří. Návrh modelu integrovaných mládežnických hokejových programů. In Acta Fac. Educ. phys. Univ. Comenianae, XXXVII. Bratislava: Univerzita Komenského, 1995. p. s. 157, 5 pp. ISBN 80-223-1002-6. info

2012/11/11


Curriculum vitae: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (učo 1070), version: English(1), last update: 2012/11/11 23:58, J. Nykodým

Another Variant: Czech(1)