Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Pytlík, narozen v Hradci Králové, 1983
Pracoviště
 • Katedra německého jazyka a literatury, PdF MU (Poříčí 9, 603 00 Brno)
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003-2006 bakalářské studium - obory německý jazyk, literatura a etnologie na FF Masarykovy univerzity 2006-2009 bakalářské studium - obor francouzský jazyk a literatura na FF Masarykovy univerzity 2009-2011 - magisterské studium - obor německý jazyk a literatura na FF Masarykovy univerzity 2011-2017 - doktorandské studium oboru německá literatura, katedra germanistiky Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2018- dodnes - odborný asistent na PedF Masarykovy univerzity 2002- dodnes - Překladatel německého jazyka - literární díla, libreta, vědecké články, dále komerční překlady 2003- dodnes Lektor českého jazyka pro cizince 2012- dodnes Lektor českého jazyka pro cizince na FH Burgenland (Rakousko) 2002- dodnes sborový zpěvák: Český filharmonický sbor Brno, sbor Janáčkovy opery v Brně
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů týkajících se německé literatury se specializací na 20. století Výuka češtiny pro cizince
Vědeckovýzkumná činnost
 • Práce: doktorská práce Guido List in Brünn, obhájeno 2/2018 Řešitel projektů: Metodický portál pro posílení kulturních kompetencí - projekt FRMU Dorf Chmelík und Umgebung - projekt na oživení historické paměti obce Chmelík u Svitav - Českoněmecký fond budoucnosti Expozice moderní vokální hudby 2016-2019 - každoroční cyklus moderní vokální hudby v Brně - Statutární Město Brno Další pozice v projektech: finanční manažer v projektech EUF 2011-13 Brána jazyků otevřena - MŠMT, MV a fondy EUF
Akademické stáže
 • Technische Universität Dresden - DAAD Stipendium 2011-2012
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen výboru organizace Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (od 2019) Předseda kontrolní komise Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (od 2015 do 2017)
Vybrané publikace
 • PYTLÍK, Petr. Mehrsprachigkeits-, Interkulturalitäts- und Toleranzunterricht im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel der Zwittauer deutschen Sprachinsel in Böhmen (Multilingual, intercultural and tolerance policy in the 18th and 19th century on the example of the Zwittauer German language island in Bohemia). In Eva Vetter, Dirk Lange, Anke Wegner. Europa denken, kommunizieren und erfahren Herausforderungen einer teilhabegerechten Europabildung. Wien: Wochenschau Wissenschaft, sprache macht gesellschaft, 2021. p. 351-360. ISBN 978-3-7344-1278-3. URL info
 • PYTLÍK, Petr and Klára HANÁKOVÁ. POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila (POSPA… life and artistic career of director Zdeněk Pospíšil). Brno: JAMU, 2021. ISBN 978-80-7460-183-5. URL info
 • PYTLÍK, Petr. Der Jude als Auffresser aller Kulturvölker. Zum Antisemitismus bei Guido List – eine diskursive Analyse (Anti-Semitism in texts of Guido List - a discursive analysis). 2019. URL info
 • PYTLÍK, Petr, Jana VELIČKOVÁ and Vojtěch ŠTILEC. LiLa – methodisches Portal für Didaktisierung von authentischen Texten im DaF-Unterricht (LiLa – Methodological Portal for Work with Authentic Texts in German Classes). In Research on language and languages: disciplines and interdisciplinarity. 2019. URL info
 • PYTLÍK, Petr. Carnuntum: Der Teutoburger Wald Oesterreichs? (Carnuntum: Teutoburger Wald in Austria?). In Eickenrodt, Sabine. Germanistische Studien in der Slowakei. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013. p. 103-114. ISBN 978-3-631-63321-2. info
 • PYTLÍK, Petr. Weise Frauen in der Ostmark: Frauenfiguren im Werk Guido Lists (Wise women in the Ostmark: Female figures in the work of Guido List). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität), 26 / 2012 / 1-2. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 27/2013, 1-2, p. 137-154, 17 pp. ISSN 1803-7380. info
 • PYTLÍK, Petr. Die Erfindung der Tradition zur Stärkung der kollektiven Identität am Beispiel des Dramas König Vannius von Guido List (Inventing tradition to empower the collective identity on exemple of the drama König Vannius by Guido List). In Voda Eschgfäller, Sabine; Horňáček, Milan. Regionalforschung zur Literatur der Moderne. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. p. 219-234. ISBN 978-80-244-3106-2. info
 • PYTLÍK, Petr. Hans Fallada in tschechischen Kritiken - Rezeption 1918-1945 (Hans Fallada in czech critics - reception 1918-1945). Hans Fallada Jahrbuch. Friedland: Steffen Verlag, 2012, vol. 6, No 1, p. 124-134. ISSN 0949-9202. info

2019/02/25


Životopis: Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (učo 109742), verze: čeština(1), změněno: 25. 2. 2019 10:35, P. Pytlík