Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Martin Šauer, Ph.D., narozen 5. července 1977 v Poličce, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Katedra regionální ekonomie a správy
  Masarykova universita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Lipová 41a
  602 00 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Ph.D. v oboru Veřejná ekonomie, ESF MU
 • 2001: Ing. z Regionálního rozvoje a správy, ESF MU
Přehled zaměstnání
 • 2008-dosud: odborný asistent, Katedra regionálního rozvoje a správy, ESF MU Brno
 • 2003-2008: asistent, Katedra regionálního rozvoje a správy, ESF MU Brno
Pedagogická činnost
 • Vedení bakalářský(obhájeno 67) a diplomových prací(obhájeno 52)
  Držitelé ceny děkana:
  - Barbora Robková, 2. místo, 2015, Diplomová práce: Service design při tvorbě produktu cestovního ruchu
  - Martina Blatná, 2. místo, 2015, Diplomová práce: Vinařský cestovní ruch na Jižní Moravě
  Studentská soutěž národní agentury CzechTourism o nejlepší závěrečnou práci:
  - Veronika Šubrtová, 1. místo, 2013, Bakalářská práce: Celiakové - nikový trh cestovního ruchu?
  - Barbora Robková, 1. místo, 2015, Diplomová práce: Service design při tvorbě produktu cestovního ruchu
 • Výuka:
  - Cestovní ruch (přednášky, semináře)
  - Geografie cestovního ruchu (přednášky, semináře)
  - Marketing cestovního ruchu (přednášky, semináře)
  - Politiky a nástroje cestovního ruchu (přednášky)
 • Člen zkušební komise státní závěrečné zkoušky:
  - obor Regionální rozvoj a cestovní ruchu
  - obor Regionální rozvoj a správa
Vědeckovýzkumná činnost
 • Granty:
 • - Specifický výzkum ESF MU. Primární výzkum malých a středních podnikatelů v cestovním ruchu. Vedoucí projektu: Martin Šauer, KRES ESF MU, Brno 2017.
  - Specifický výzkum ESF MU. Sekundární zdroje dat pro hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu v regionech. Vedoucí projektu: Martin Šauer, KRES ESF MU, Brno 2016.
  - Specifický výzkum ESF MU. Ekonomické přínosy cestovního ruchu na regionální a lokální úrovni. Vedoucí projektu: Martin Šauer, KRES ESF MU, Brno 2012 - 2013.
  - Specifický výzkum ESF MU. Geografie cestovního ruchu zemí východní evropy. Člen výzkumného týmu . Vedoucí projektu: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, Brno 2011.
  - Specifický výzkum ESF MU. Geografie cestovního ruchu zemí střední Evropy. Člen výzkumného týmu . Vedoucí projektu: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, Brno 2010.
  - Grantový projekt WD-37-07-2. MMR ČR. Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírňování společensko-ekonomických disparit. Člen výzkumného týmu. Hlavní řešitel:Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
  - Grantový projekt WA-312-05-Z07. Ministerstvo pro místní rozvoj. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. Člen výzkumného týmu. Odpovědný řešitel: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, 2005-2006.
  - Grantový projekt WB-08-04. Ministerstvo pro místní rozvoj. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. Odpovědný řešitel: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, 2004-2006.
  - Specifický výzkum ESF MU. Výběrové šetření k problematice organizace cestovního ruchu a financování rozvoje cestovního ruchu z veřejných zdrojů. Člen výzkumného týmu . Vedoucí projektu: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, Brno 2006.
  - Grantový projekt WA-307-06-303. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ekonomický a sociální pilíř udržitelného cestovního ruchu v České republice. Člen výzkumného týmu. Odpovědný řešitel: Czech Institute for Tourism and Management, o.p.s.; pracovníci KRES ESF MU součástí řešitelského týmu, 2006.
 • Smluvní výzkum:
  - Marketingové strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje (EV 4, EV 9 a EV 13) (garant, 2018)
  - Výzkum podmínek rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko (garant, 2017)
  - Identifikace úkolů a aktivit CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků JMK (garant, 2017)
Akademické stáže
 • 2010: Univerzita Wroclaw, Katedra regionální geografie a cestovního ruchu, Polsko (3 dny)
Universitní aktivity
 • Člen Institutu cestovního ruchu Člen Ekonomické komise
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Rady národních geoparků při Ministerstvu životního prostředí (od 2007)
 • Člen Společnosti vědeckých expertů v cestovním ruchu (od 2009)
 • Člen pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci JMK (od 2015)
 • Člen pracovní skupiny pro certifikaci destinačních managementů oblastí v turistických oblastech Jihomoravského kraje (od 2017)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vyžádané přednášky:
  - Mezinárodní konference: Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií, 2016,Banská Bystrica (Role DMO v destinačním marketingu: současnost a budoucnost)
Vybrané publikace
 • VYSTOUPIL, Jiří and Martin ŠAUER. Geography of Tourism in the Czech Republic. In Widawski, Krzysztof, Wyrzykowski, Jerzy. The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. neuveden: Springer International Publishing, 2017. p. 149 - 188. ISBN 978-3-319-42203-9. doi:10.1007/978-3-319-42205-3_5. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Ondřej REPÍK. Quantitative Analysis of Tourism Potential in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2017, vol. 65, No 3, p. 1085-1098. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201765031085. URL info
 • ŠAUER, Martin. Role malých a středních podniků v marketingových aktivitách destinace (Role of SMEs in destination marketing activities). In Klímová, V.; Žítek, V. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 674-682. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-88. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Anton KASAGRANDA and Martin ŠAUER. Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska (Funcional-spatial typology of tourist resorts of Czechia nad Slovakia). Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2016, 68/2016, No 2, p. 171-192. ISSN 0016-7193. URL info
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK and Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text (Tourism. Learning text.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 pp. info
 • ŠAUER, Martin. Marketingové partnerství v řízení destinace (Collaborative marketing in destination management). In Klímová, V., Žítek, V. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 681-690. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-91. info
 • ŠAUER, Martin and Bohumil FRANTÁL. Czech Republic, tourism. In J. Jafari & H. Xiao. Encyclopedia of Tourism. Cham: Springer International Publishing, 2015. p. nestránkováno, 1 pp. Vol. 1. ISBN 978-3-319-01669-6. doi:10.1007/978-3-319-01669-6_439-1. info
 • ŠAUER, Martin and Jiří VYSTOUPIL. Cestovní ruch očima geografů (Geographers` Perspectives on Tourism). Geografické rozhledy : výuka a popularizace, geografie, ekologická výchova. Praha: Česká geografická společnost, 2011, vol. 21, No 2, p. 11-12. ISSN 1210-3004. info
 • ŠAUER, Martin. Přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu: metodické poznámky (Natural potential of development tourism: methodical notes). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2005th ed. Brno: ESF, 2005. p. 239-246. ISBN 80-210-3888-8. info
 • ŠAUER, Martin and Jiří VYSTOUPIL. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky (PROPOSAL OF NEW REGIONAL DIVISION OF TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC). In "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). 2005th ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. p. 65 - 74. ISBN 80-244-1221-7. info
 • ŠAUER, Martin and Jiří VYSTOUPIL. Proposal of new regional division of tourism in the Czech Republic. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. p. 117 - 123. ISBN 80-7040-766-2. info
 • ŠAUER, Martin and Jiří VYSTOUPIL. NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR (Proposal of new regional division of tourism in the Czech Republic). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU ESF, 2005. p. 254-263. ISBN 80-210-3888-8. info
 • VYSTOUPIL, Jiří and Martin ŠAUER. Urban Tourism in the Czech Republic. In Urban Tourism, Present State and Development Perspectives. Wroclaw: Wroclaw University, 2004. p. 53-59, 6 pp. ISBN 83-917818-7-9. info
 • HALÁMEK, Petr and Martin ŠAUER. Aplikace CBA na hodnocení rozvoje lázeňství v Jihomoravském kraji. In Mendelnet 2003. 2003rd ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. ISBN 80-7157-719-7. info
 • VYSTOUPIL, Jiří and Martin ŠAUER. Prostorová analýza evropského turismu (Spatial analysis of European tourism). In Sborník z vědecké konference Aktuální otázky rozvoje regionů III: Regionální rozvoj a management ve veřejné správě. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003. p. s. 42, s. 14. ISBN 80-213-1089-8. info

2018/06/15


Životopis: Ing. Martin Šauer, Ph.D. (učo 11092), verze: čeština(3), změněno: 15. 6. 2018 13:52, M. Šauer