Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
Workplaces
 • from 2019: Department of Psychology and Psychosomatics – Masaryk University, Faculty of Medicine (assistant professor)
 • 2005 - 2019: Academic Center of Counseling and Supervision FFMU, Brno (director/head)
 • 2004 - 2019: Department of Psychology - Masaryk University, Faculty of Arts (assistant professor - clinical psychology; 2012 - 2018 department head)
 • 2002 - 2004: Elementary School, Bystrice pod Hostynem (outside school psychologist)
 • 2001 - 2006: Orphanage - Children´s Home With The School, Bystrice pod Hostynem (part-time psychologist)
 • from 2001: Private Psychological Practis - counselling & therapy (www.p-s-y-c-h-o-l-o-g.cz)
 • 2000 - 2004: Research Center for Personality and Ethnicity Development (Faculty of Social Studies at MU in Brno; research worker)
Employment Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 01/2005: doctoral state exam - clinical psychology (Ph.D.)
 • 11/2001: rigorous state exam - clinical psychology (PhDr.)
 • 07/2001 - 09/2004: postgraduate at Department of Psychology - Faculty of Arts, Masaryk University - clinical direction
 • 06/2001: state exam - clinical psychology (Mgr.)
 • 09/2001 & 09/2003: course of hypnosis (100 hours)
 • 03/2001 - 05/2005: psychotherapeutical training INTEGRA IV. (550 training & 100 supervision hours)
Science Popularizing Activities
 • Founder of popularizing scientific journal PsychoLogOn (Brno, 2012).
 • Founder & coordinator of NEWRON.cz
Other Professional Activities (selected)
 • Sport centre of Ministry of the Interior of Czech republic (psychologist)
 • Hogrefe – Testcentrum, Prague: Lecturer of educational courses - "The Scenotest" and "Therapeutic and diagnostic potential of the play".
 • DTO CZ, s.r.o., Ostrava: Co-founder and lecturer in Master of Creativity and Innovation training
 • University of Technology in Brno: Lecturer at Center of Education and Counselling (CEVAPO).
Scientific and Research Activities (selected)
 • Creativity (improvement/training of creativity in adulthood)
 • Sport Psychology & Coaching
 • Neurorehabilitation & Cognitive Trainings
 • Positive Psychology & Psychotherapy; Self-management, Self-improvement
 • Therapeutic Assessment
 • Hypnosis & Hypnotherapy
 • The Scenotest
 • Cognitive and Learning Styles
 • Projective psychodiagnostic/assessment (techniques, methods, practical use, etc.)
Academical Stays (selected)
 • 05/2009: Adam Mickiewicz University (Poznaň, Poland)
 • 11/2008: Universität Regensburg, Donaustauf Klinik (Regensburg, Deutschland)
 • 12/2007: University of Vienna (Wien, Österreich)
 • 05 & 09/2007: Bezirksklinikum Mainkofen (Deggendorf, Deutschland)
 • 09/2004: Jagelonski University (Krakow, Poland)
 • 05/2004: Adam Mickiewicz University (Poznaň, Poland); Warsaw University (Warszawa, Poland)
 • 12/2002 - Department of Psychology at University of Lund (Lund, Sweden)
University Activities
 • Medical Psychology and Psychosomatics; Psychology of Mental Health and Well-being; Stress management, coping (theory & practice); Clinical psychology; Counselling psychology; Psychotherapy; Psychopathology, Psychotherapy of Children, Psychodiagnostic of Adults, The Scenotest, Psychology of the public expression, Applied social psychology, Methods of mental hygiene, Practice of psychotherapy, Child clinical psychology.
Activities Outside University (selected)
 • from 05/2019: OWD (Open Water Diver)
 • from 07/2018: PPL(h) - Private pilot of helicopters (in training)
 • 04/2013: Military Academy Vyškov - Survival training (1 week; for journalists & diplomats)
 • from 07/2012: Light Aircraft Association of the Czech Republic - Pilot licence (paragliding)
 • from 09/2011: Firearms licence (B)
Project - Solver
 • 10/2005 - 09/2007: Enhancement of education and professional training of students of psychology and social pedagogy (ESF OP RLZ number CZ.04.1.03/3.2.15.1/0149)
Selected publications
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Zaostřeno na jazykové kouče Martiny Pouchlé. Český rozhlas Plus, Leonardo, 2019. URL info
 • RADTKE, Martina, Denisa WIECZOREKOVÁ, Claus NORMANN, Pavel HUMPOLÍČEK, Eva-Lotta BRAKEMEIER, Emanuel BUBL, Ludger Tebartz VAN ELST and Andreas RIEDEL. Exploring autistic traits in adults with chronic depression: A clinical study. Research in Autism Spectrum Disorders. Elsevier Ltd., 2019, vol. 65, No 9, p. 34-45. ISSN 1750-9467. doi:10.1016/j.rasd.2019.04.006. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Úzkost a strach (Anxiety and fear). In JUŘENÍKOVÁ, P. Vybraná perioperační problematika cévněchirurgických pacientů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 43-68. ISBN 978-80-210-9173-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9174-2018. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Lego jako nástroj pro řešení firemní strategie. Český rozhlas Plus, Leonardo, 2018. Reportáž od 4´45´´ do 8´50´´. info
 • VALENTA, Milan and Pavel HUMPOLÍČEK. Hra v terapii (Play in Therapy). Vydání první. Praha: Portál, 2017. 254 pp. ISBN 978-80-262-1190-7. URL info
 • FEDOROVÁ, Sylvie, Milena BLAŽKOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK and R. BARTEČEK. Cognitive impairment in major depressive disorder and severe depressive episode with psychotic symptoms. 2017. doi:10.1016/j.eurpsy.2017.01.1983. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel and Lucie ADOLFOVÁ. Stress coping in patients with inflammatory bowel diseases. In Millová, Katarína; Slezáčková, Alena; Humpolíček, Pavel; Svoboda, Mojmír. Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy (Sborník příspěvků). Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 119-123. ISBN 978-80-210-8298-4. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Základní principy neurokognitivního tréninku – klinické a psychosomatické souvislosti, multidisciplinární a multimodální přesahy. In Projekt neurokognitivního tréninku ve FN Brno – možnosti, zkušenosti a vize. 2016. info
 • RADTKE, Martina, Denisa WIECZOREKOVÁ, Claus NORMANN, Thomas FANGMEIER, Julia ECKER, Nathalie GEIGER, Pavel HUMPOLÍČEK, Eva-Lotta BRAKEMEIER, Ludger Tebartz VAN ELST and Andreas RIEDEL. Autistic traits in patients with chronic depression. In HUMPOLÍČEK, Pavel. 5. CBASP Networkmeeting, 1.-4. 7. 2016, Berlin. 2016. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Barbora KOZLÍKOVÁ and Jiří CHMELÍK. NEWRON – Therapeutic Software for Free usage. Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 2 (16), No 1, p. 20-27. ISSN 2336-4939. Digitální knihovna FF MU info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika zvládání bolesti u vrcholových sportovců (The specifics of coping with pain in professional sport). In III. Spinální kongres, Mikulov, 6.-7. listopad 2014. 2014. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Neuroplasticita – od problému k řešení (Neuroplasticity – from problem to solution). In Psychologon. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. p. 21-25. ISSN 1805-7160. URL info
 • SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK and Václav ŠNOREK. Psychodiagnostika dospělých (Psychological assessment of adults). Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 487 pp. ISBN 978-80-262-0363-6. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. The Scenotest: A Special Type of Play Therapy in the Projective Diagnostics Context. In Srivastava, S.K.; Singh, Nayanika; Kant,Shivani. Psychological Interventions of Mental Disorders. 1st ed. New Delhi: Sarup Book Publishers PVT. LTD, 2013. p. 315-331. Psychological Interventions of Mental Disorders. ISBN 978-81-7625-911-8. info
 • LIU, Ling and Pavel HUMPOLÍČEK. The Comparative Study of Facial Emotion Recognition Ability in ADHD individuals and individuals with High Functioning Autism / Asperger syndrome. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 1, p. 15-25. ISSN 1805-6393. Digitální knihovna FF MU info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Autogenní trénink – stále aktuálnější tradice (nejen) při zvládání stresu (Autogenic training - actual tradition (not only) in coping with stress). Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. 5 pp. Psychologon, roč. 1. ISSN 1805-7160. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel and Iva BUREŠOVÁ. Sympózium klinické psychologie I Sebepoškozování (dětí, dospívajících, dospělých) (Symposium on clinical psychology I self-harm (children, adolescents, adults)). 2012. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. PsychoLogOn. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. PsychoLogOn. URL info
 • PETERKOVÁ, Lenka and Pavel HUMPOLÍČEK. Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop-2: normativní studie (Neuropsychological assessment based on software Neurop-2: normative study). Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, p. 17-30. ISSN 1805-6393. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel and Lenka PETERKOVÁ. Neurop-2: Korelační analýza se subtesty WAIS III (Neurop-2: Correlationanalysiswith WAIS III subtests). In Kateřina Bartošová – Michal Čerňák – Pavel Humpolíček - Markéta Kukaňová – Alena Slezáčková. Sociální procesy a osobnost - Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty, Kroměříž 14. – 16. 9. 2011 - Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. p. 229-232. ISBN 978-80-263-0029-8. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Imaginace - nástroj osobního rozvoje (Imagery - instrument of self-enhancement). Praha: Česká televize, 2010. pořad Milénium. URL URL info
 • GÖBELOVÁ, Irena, Pavel HUMPOLÍČEK and Aleš KUBĚNA. Ovlivnění pozornosti a exekutivních funkcí specifickou pohybovou aktivitou (DDR) u dětí středního školního věku s diagnostikovanou hyperkinetickou poruchou (Effects on attention and executive functions of specific physical activity (DDR) of children in middle school age diagnosed with hyperkinetic disorder). SPFFBU. Řada psychologická (P). Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 58, P 14, p. 19-35. ISSN 1211-3522. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Akademické centrum poradenství a supervize - aplikovaná psychologie ve službách veřejnosti (Academic center of counselling and supervision - applied psychology for public services). E-psychologie [online]. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2009, vol. 3, No 3, p. 79-81. ISSN 1802-8853. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest   možnosti analýzy pro praxi i výzkum (The Scenotest   potentialities of analysis for practice and research). E-psychologie [online]. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2009, vol. 3, No 4, p. 62-77. ISSN 1802-8853. URL info
 • JANKŮ, Karel, Miloslav KUKLETA, Pavel HUMPOLÍČEK, Petr SVOBODA and M. ZÁMEČNÍK. Vliv psychického stresu na zdravotní stav obviněného v průběhu trestního řízení (Effects of Mental Stress on the Health Status of the Accused during a Criminal Trial). Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, 147/2008, No 5, p. 278-283. ISSN 0008-7335. URL info
 • JEŠINOVÁ, Kamila and Pavel HUMPOLÍČEK. Specifika analýzy Scénotestu u disociální poruchy osobnosti (The specifics of analysis of the scenotest in asocial personality). Československá psychologie. Praha, 2008, LII, No 4, p. 510-520. ISSN 0009-062X. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii (Psychodiagnostic methods as therapeutical tools in psychotherapy). In 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium. 2008. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti (Creativity in the future). Česká televize, 2008. pořad Milénium. URL URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Neurorehabilitační péče v České republice (Neurorehabilitative care in Czech republic). In Specializační seminář pro odborné pracovníky Bezirksklinikum Mainkofen - Deggendorf (Klinik für Neurorehabilitation). 2007. info
 • HUMPOLICEK, Pavel. Enhancement of education and training in psychotherapy for students of psychology and psychiatry at Masaryk University in Brno. In Zaburzenia nerwicowe - terapia, badania, dydaktyka (Krakow, 2006). 2006. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel and Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti (The Specifics of Formal and Content Analysis of the scenes made by indiviuals with Asocial Personality Disorder). In Sborník prací - Psychologické dny 2006. 2007th ed. Praha: Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc, 2006. p. 47-58. ISBN 978-80-7308-185-0. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Když tělo hovoří... model TERI (When the Body speaks... model BERI). Prolegomena Scénotestu. Brno, 2006, vol. 5, No 1, p. 1-7. ISSN 1214-0090. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Martin JELÍNEK and Mojmír SVOBODA. Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Proceedings presented on the occasion of 80th anniversary of establishment of Department of Psychology at Faculty of Arts Masaryk university). Brno: MSD spol. s r.o., 2006. 96 pp. ISBN 80-86633-58-6. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Project for support of students´and professional relations. In 20th Annual EFPSA Congress. 2006. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 99-105. ISBN 80-210-4144-7. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel and Alena UHROVÁ. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost (Testimony for praxis - alias how to utilize the obligation). První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2006. 12 pp. ISBN 80-86633-57-8. URL URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou (Play diagnostic and therapy). Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2005, XI., No 1, p. 30-32. ISSN 1212-9607. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel and Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest (The Scenotest). Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2005, XI., No 2, p. 30-32. ISSN 1212-9607. info
 • SVOBODA, Mojmír. The moral factor of mental health diagnosing. 2005. info
 • HUMPOLICEK, Pavel. ADHD disorder or evolutionary adaptation. In MIEDZY ZDROWIEM A CHOROBOM. Konteksty spoleczne i psychologiczne. (Zakopane, Polsko). 2005. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Kdo si hraje, nezlobí! (Who plays dont bother). 2005. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Poruchy chování a emocí - možnosti a meze psychoterapie (Emotional/Behavioral Disorders - Potential and Bounds for Psychotherapy). In 25. česko-slovenská psychoterapeutické konference, Trenčianské Teplice. 2005. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychická deprivace v dětství - mýty a skutečnost (Psychic deprivation in Childhood - myths and reality). 2005. URL info
 • SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK and Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostické metody v oblasti psychologie dětí a dospívajících (Psychodiagnostic methods in the area of child and adolescent psychology). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 2005, vol. 40, No 2, p. 1-10. ISSN 0555-5574. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých (Psychodiagnostic of adults). 3rd ed. Praha: Portál, 2005. 306 pp. 3. vydání. ISBN 80-7367-050-X. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest – specifika formální a obsahové analýzy u dětí se soudně nařízenou ústavní výchovou z důvodu asociálního chování (The Scenotest - specifics of formal and context analysis in children with judicially directed institutional enligthment by reason of associal behavior). Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2005. 193 pp. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Dana KNOTOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ and Mojmír SVOBODA. Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky (Enhancement of education and practical training of students of psychology and sociale pedagogy). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Evropský sociální fond, 2005. URL info
 • SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Zdeněk VTÍPIL, Helena KLIMUSOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK, Tomáš URBÁNEK and Tomáš KOHOUTEK. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice (Applied psychological assessment in the Czech Republic). První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 234 pp. ISBN 80-86633-12-8. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi (The Scenotest - handbook for practice). První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 pp. ISBN 80-86633-20-9. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest (The Scenotest). In Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (Praha). 2003. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - psychoterapie hrou (The Scenotest - psychological play-therapy). 2003. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Jana HUMPOLÍČKOVÁ and Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 2003, Pavlov (Social process and personality 2003, Pavlov, Czech republic). 2003. URL info
 • SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK and Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Sociální procesy a osobnost 2003. Sborník příspěvků. (Social processes and personality 2003. Conference proceedings.). Brno: MSD spol. s r.o., 2003. 289 pp. ISBN 80-86633-09-8. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Kazuistika - Jirka a sny (Case Study - Jirka and dreams). Prolegomena Scénotestu. Brno: Cv VOE, 2002, vol. 1, No 1, p. 37-40. ISSN 1214-0090. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Prolegomena Scénotestu (Prolegomenon of The Scenotest). Prolegomena Scénotestu. Brno: Cv VOE FSS MU v Brně, 2002, vol. 1, No 1, p. 1-33. ISSN 1214-0090. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA and Roman SLOBODNÍK. Special phenomena by ROR and its symbolic potential. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002. URL info
 • SLOBODNÍK, Roman, Mojmír SVOBODA and Pavel HUMPOLICEK. Thematic Apperception Test - Study of Further Possible Principles of Application. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Gabriela HRONCOVÁ and Lenka ŠTORKOVÁ. Scénotest: Příručka (The Scenotest: Manual). Brno: Cv VOE FSS MU Brno, 2002. 103 pp. Interní studijní materiál MU Brno - překlad. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Dvě kazuistiky probandů adolescentního věku (Two casuistics of adolescent probands). In von Staabs, G. Scénotest. Praha: Testcentrum, 2001. p. 103-109. ISBN 80-86471-12-8. info
 • VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA and Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti (The Sceno test: a practical technique for understanding unconscious problems and personality structure). 1st ed. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001. 112 pp. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Závislost na poli - osobnost (Field dependency - personality). Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2001. 105 pp. info

2020/11/23


Curriculum vitae: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (učo 11191), version: English(1), last update: 2020/11/23 21:01, P. Humpolíček

Another Variant: Czech(1)