Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Lucie Vidovićová (ex-Ehrenbergerová)
Department
 • Office for Population Studies FSS MU
 • Joštova 10
 • 602 00 Brno
 • tel: +420 602 515 886
 • e-mail: vidovicova@fss.muni.cz
Employment - Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2001: Mgr., FSS MU, "Sociology" (Ageing as a text: analysis of self-help books for older adults)
 • 2007: Ph.D., FSS MU, "Sociology" (Age as a dependent variable: ideology of age, ageism and ageing in the Czech society)
Teaching Activities
 • sociology of aging; social gerontology; gerontology; sociology of age; sociology of the family; sociology of the labor market;
Scientific and Research Activities
 • GENPATH: A life course perspective on the GENdered PATHways of Social exclusion in later life, and its consequences for health and wellbeing (TA ČR / H2020/ GENDER-Net; 3/2019-2/2022)
 • HUMR: The use of the humanoid robot in promoting active ageing in older men and women (TAČR 2019 - 2021)
 • Survey and education of Czech citizens on the aspects of biometrics (TA ČR) (2019 - 2021)
 • Heatwaves and older people in the city (MHMP, Arnika)
 • Ageing in prisons (Česká společnost pro gerontologii)
 • Ageing in place: regeneration, gentrification, and social exclusion as new issues for environmental gerontology (GAP404/10/1555)
 • Ageing in rural areas: unanswered questions of environmental gerontology (GA16-20873S)
 • Role overload: grandparenting in the era of active ageing (GA13-34958S)
 • ActivAge: Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe, European Commission, DG Research, Contract Number: HPSE-CT-2002-00102. Partner MU FSS Brno.
 • DIALOG: Population Policy Acceptance Study - The Viewpoint of Citizens and Policy Actors Regarding the Management of Population Related Change, European Commission, DG Research, Contract Number: HPSE-CT-2002-00153. Partner MU FSS Brno.
 • VÚPSV ASORA - Financial literacy and preparation for ageing (2006 - 2009)
 • Employment Initiatives for the ageing workforce in the EU (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2006 - 2007)
Web presentations
 • www.ageismus.cz
 • http://starnuti.fss.muni.cz
 • Facebook "Stárnutí - Je věk jen číslo?" https://www.facebook.com/groups/1448443752086487/
Activities Outside University
 • member of expert panel Scientific Agency of the Czech Republic panel P404) (2019 - 2020)
 • member the International Federation on Ageing (IFA) Expert Centre
 • mentor Age-Friendly Environments Mentorship Programme (MENTOR-AFE) - Joint programme of the WHO & IFA
 • member Komise Rady hl.m. Prahy pro důstojné stárnutí
 • member regionální platforma Praha projektu Krajská rodinná politika (Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 (MPSV)
Awards Related to Science and Research
 • International Sociological Association (ISA RC 11) - Vice-president RC 11 Sociology of Ageing
 • International Federation on Ageing (IFA)
 • Czech Sociological Society - member of the Main Committee (2018-)
 • European Sociological Association
Major Publications
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. členka Rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (externí). Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i, 2022 - 2027. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The potential of technologies to redefine the ageing experience and their limits in becoming a solution: Some refelctions on making the humanoid robot more age-friendly. In Engaging Ageing 2021 : The Future of Ageing and the Silver Economy, DCU Ireland, November, 1-3, 2021. 2021. Konferenční web Nahrávka sekcí info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Limity technologického optimismu z pohledu sociální gerontologie (Limits of technological optimism as seen by the social gerontology). In Hana Georgi. Stárnutí 2021 : Sborník příspěvků z 5. gerontologické mezioborové konference. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2021. p. 189-198. ISBN 978-80-906237-4-3. Sborník_fulltext info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věková přátelskost moderních technologií vs. technologický ageismus, aneb co nám může stárnutí říci o směřování technologické budoucnosti (Age-friendliness of modern technology vs. technological ageism, or what ageing can tell us about the direction of the technological future). In HUMAIN. 2021. Web konference info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. volená externí členka. Rada Sociologického ústavu, v.v.i. AV ČR, 2021 - 2026. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. "Empatické město, jako místo, kde chci zestárnout" In Město žije a prosperuje tam, kde se dobře chodí. Sborník textů ke konferenci Pěšky městem, Praha 2021(postkonferenční sborník), str. 103-112 (An empathetic city, a place where I want to grow old). 1st ed. Pěšky městem, z.s., 2021. 10 pp. ISBN 978-80-11-00447-7. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Isabelle TOURNIER. Community and Spatial Aspects of Exclusion in Later Life. Galway: ROSEnet, 2020. ROSEnet Briefing Paper Series. No. 2 CA 15122 Reducing Old-Age Exclusion: Collaboratins in Research and Policy (K. Walsh, T. Scharf - series eds). ISBN 978-1-908358-72-1. URL info
 • WALSH, Kieran, Lena DAHLBERG, Patricia CONBOY, Elisa TIILIKAINEN, Marjaana SEPANNEN, Jim OGG, Michal MYCK, Marja AARTSEN, Vanessa BURHOLT, Giovanni LAMURA, Veerle DRAULANS, Lucie VIDOVIĆOVÁ, Isabelle TOURNIER, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Sandra TORRES, Ariela LOWENSTEIN, Charles WALDEGRAVE, Francesco BARBABELLA, Thomas SCHARF, Mirza EMIRHAFIZOVIC, Feliciano VILLAR and Andreas MOTEL-KLINGEBIEL. Multidimensional Social Exclusion in Later life : Briefing Paper and a Roadmap for Future Collaborations in Research and Policy. Galway: ROSEnet, 2020. 24 pp. ROSEnet Briefing Paper Series: No. 6. CA 15122 Reducing Old-Age Exclusion: Collaborations in Research and Policy (K. Walsch, T. Scharf - series eds). ISBN 978-1-908358-76-9. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věk a stárnutí jako (nová) témata pro zajištění výkonu trestu odnětí svobody Pp. 97- 102 in BAJCURA, L. (Ed) a kol. Sociální práce ve vězeňství : Sborník příspěvků z konference VII. Penologické dny 2019. Stráž pod Ralskem: Akademie Vězeňské služby České republiky, 2020 (Age and ageing as a (new) topic for prisons.Pp. 97-102 in BAJCURA, L. (Ed) a kol. Sociální práce ve vězeňství : Sborník příspěvků z konference VII. Penologické dny 2019. Stráž pod Ralskem: Akademie Vězeňské služby České republiky, 2020). 2020. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Životní role (Life role). In Moderní divadlo (květen - červen) 5/2020. Praha: Časopis Městských divadel pražských, 2020. p. 8-9. ISSN 2571-1423. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Vybrané sociální kontexty věkové diskriminace a ageismu – nové cíle a směry (Some social contexts of age discrimination and ageism – new goals and new directions). In Martin Šmíd. Právo na rovné zacházení : Deset let antidiskriminačního zákona. 1. vyd. Brno: Wolters Kluwer, 2020. p. 250-262. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-850-8. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Zkušení versus sebevědomí. Nebo je to jinak? (Josef Matyáš) in Dopis vnoučeti. Co senioři vzkazují mladé generaci. Příloha Deníku. In Deník. 2020. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věk na trhu práce. In Cesta časem: Mezigenerační dailog absolventů a lidí 50+ na českém trhu práce - otázky, výzvy, praxe; Konference projektu "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změnu důchodového systému Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Byznys pro Společnost; Praha, Century OLd Town hotel, 22.1.2019. 2019. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Je věk jen číslo? Pohled sociologa na moderní společnost a její vztah k věku a stárnutí. In Kurz psychosociální péče pro pečující (Projekt Nejste sami!) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, z.s.; Brno, Café Práh, 9.2. 2019. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Promoting activities for older adults with disabilities by using a humanoid robot. In IAGG-ER 2019 (International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019): ‘Towards Capability in Ageing – from cell to society‘, May 23-25, Gothenburg. 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. U lesa, nebo u lékárny? Lidové noviny / Život 90, 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Kateřina HOVORKOVÁ. Pomalí, chudí, protivní. Děsí nás přízrak seniora, ten však neexistuje, říká expertka (Slow, poor, disgusting. We are frightened by the specter of a senior, but it does not exist, says the expert). Aktuálně.cz (redaktorka Kateřina Hovorková), 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Sociálně gerontologické otázky v kontextu vězení (Sociogerontological questions in the context of prison). In Penologické dny (Akademie Vězeňské služby, Stráž pod Ralskem, 18-19.9.2019). 2019. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. člen poradního a expertního orgánu Grantové agentury ČR (členka panelu P404) (member of the advisory and expert body of the Grant Agency of the Czech Republic). 2019 - 2020. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Proč se prodává krém proti vráskám ve zlaté krabičce? Aneb pohled sociologa na problematiku antiageingu. (Why is the anti-wrinkle cream sold in a gold box? Or sociologist's view of anti-aging issues.). In U3V - vzdělávání pro seniory; Knihovna Kala Dvořáčka Vyškov. Knihovna Karla Dvořáčka, p.o. Vyškov, 2019. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Age-friendly cities for a more socially intergrated Europe. In EURegionsWeek; Brussels, 7-10 October, 2019; Square - Brussels Convention Centre. 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Ženy v době 4.0 (Konference Byznysu pro společnost pod hlavičkou Charty diverzity ČR ve spolupráci s Bussines Leaders Forum pod hlavičkou Charty diverzity Slovensko a Fakulty sociálních studií MUNI; 14.6.2019; FSS MUNI Brno) (Women in era 4.0). 2019. URL URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí a otázka důstojnosti "hry" v pozdějších životních fázích (The use of a humanoid robot for active aging and the question of the dignity of the "game" in later life stages). In Čtvrteční sociologický seminář; Sociologický ústav Akademie věd ČR a Institut sociologických studií, FSV, UK (6.6.2019; Praha, Jilská 1). 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. a member of the International Federation on Ageing (IFA) Expert Centre. the International Federation on Ageing (IFA) Expert Centre, 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The Use of the Humanoid Robot in Promoting Active Aging in Older Men and Women. In New Technologies : Opportunity or Challenge for the Aging Population? 27-28 March, Prague. 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Pohled sociologa na věk na trhu práce (Sociologist's view of age in the labor market). In Cesta časem: Mezigenerační dialog absolventů a lidí 50+ na českém trhu práce - otázky, výzvy, praxe (Praha, Byznys pro Společnost; Charta Diverzity , KZPS; hotel Century Old Town Prague); 22.1.2019. 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Petra MASOPUST ŠACHOVÁ. Restorative justice (Restorative justice - meeting at the CGYPP2019). In The Czech-German Young Professionals Program / AMO Association for International Affairs (Praha, Skautský Institut; 13.5.2019). Asociace pro Mezinárodní otázky (AMO) Praha, 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Gendered Life Courses, Social Exclusion, and Later Life Outcomes. In Aging and Social Change : Ninth Interdisciplinary Conference (16-17 September; 2019; Uni Of Vienna, Austria). 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. "The New Nationalism and Ageism in Czechia : Communicating Vessels?". In Aging and Social Change : Ninth Interdisciplinary Conference (16-17 September; 2019; Uni Of Vienna, Austria). 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Women & employment: setting the contexts. In Women friendly employers: together for diversity, NYU Prague (March 5th). 2019. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Humanoid Robot and the Role of Entertainment in Active Ageing. In 7th Scientific Conference with International Participation "All about people: future fit!" (Za človeka gre: prihodnost zdaj!); Alma Mater Europaea - ECM, Maribor, Slovenia; 15-16.3.2019 MEU Maribor;. 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Michal VAVREČKA. Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek. In Festival vědy (Prezentace projektů TA ČR); Praha, Vítězné náměstí; 4.9.2019. Technologická Agentura ČR, 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Je věk jen číslo? Pohled sociologa na společnost (divadlo Husa na Provázku). In Seminář pro realizační tým Divadla Husa na Provázku k přípravě inscenace Domov na konci světazemi. 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Michal VAVREČKA, Martin MATULÍK and Gabriela ŠEJNOVÁ. Edutainment Software For The Pepper Robot. In 2nd International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligence; Prague, Nov 22 - 24, 2019. 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. členka Komise Rady hl.m. Prahy pro důstojné stárnutí (Member of the Council Prague for Dignified aging). 2019 - 2020. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Vědci testují, zda by mohl se seniory trávit aktivně čas robot (Scientists test whether a robot could spend active time with seniors). In České noviny (ČTK). 2019. URL info
 • SWAIN, Frank and Lucie VIDOVIĆOVÁ. AGEING GRACEFULLY. In GROW by Facebook. 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Age Friendly Innovation Exchange Newsletter Spring 2019 "The use of humanoid robots in supporting active ageing in older women and men". 2019. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The use of humanoid robots in supporting active ageing in older women and men (HUMR). In International Sociological Association (ISA) Sociology of Ageing (RC11) Newsletter - Summer 2019. 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The expected, evaluated, perceived, valued, and prevalent social roles of older people : are they by consent? In Zaidi, A., Harper, S., Howse, K., Lamura, G., Perek-Bialas, J. (eds.). Building Evidence for Active Ageing Policies : Active Ageing Index and its Potential. Singapore: Palgrave McMillan, 2018. p. 39-54. ISBN 978-981-10-6017-5. doi:10.1007/978-981-10-6017-5_3. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Vybrané rozdíly v kvalitě života českých seniorů ve městě a na venkově (Selected differences in the quality of life of seniors in towns and in rural areas). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018, vol. 12, No 3, p. 2-8. ISSN 1802-5854. celé číslo info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Michaela HONELOVÁ. A Case Study of Ageism in Political Debates: Are Social Media a Latent Source of Generational Hatred? (The case study of ageism in political debates: are social media a latent source of generational hatred?). Slovenský národopis. Slovenská akadémia vied, 2018, vol. 66, No 2, p. 203-220. ISSN 1335-1303. doi:10.26363/SN.2018.2.03. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Age-Friendly Rural Areas : The Challenges of Measurement and Evaluation in Czech Older Adults. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 15, No 1, p. 25-43. ISSN 1214-813X. článek info
 • TOURNIER, Isabelle and Lucie VIDOVIĆOVÁ. Sociální studia. Vol. 15, no. 1 : Community and Space in Social Exclusion in Later Life. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 119 pp. ISSN 1214-813X. č. 1/2018 info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Tomáš DOSEDĚL. Who Should Interview Older People? The Effect of Interviewer and Interviewee Characteristics in Surveys of Older People and Aging Topics. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2018, vol. 50, No 6, p. 760-781. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2018.50.6.28. článek info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. CERPEK: Půl roku po té... In Slavnostní předávání certifikátů o absolvování vzdělávacího programu CERPEK (běh B). 2018. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Šedá budoucnost práce (Grey future of work). In Women @ work 4. ročník konference Marie Claire na téma Work-life blend; Praha, 22.11.2018; Four Seasons hotel Praha. 2018. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Gender a stárnutí. In Jak na rovnost, násilí a předsudky? Seminář projektu "Schools of Equality - Rovnost začíná ve škole". 2018. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Hodnoty a postoje českých seniorů a seniorek jako základ pro vzdělávání a aktivní stárnutí v ČR. In Význam univerzit třetího věku ve vzdělávání seniorů, konference u příležitosti 25. výročí vzniku Asociace U3V a 100. výročí vzniku Československa; Praha, Senát PČR; 12.11.2018. 2018. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. V hlavní roli: Babička. In Vítání knihy Jaroslavy Hasmanové Marhánkové a Martiny Štípkové "PRarodičovství vsoučasné české společnosti". Plzeň, Kulturka 4.12.2018. 2018. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stereotypy o stáří na druhou? Laické, expertní a prevalentní diskurzy stárnutí v českém kontextu (Square of a strereotypes? Lay, expert and prevalent discourses of ageing in the Czech context). Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, vol. 18, No 2, p. nestránkováno. ISSN 1213-6204. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Seniorská skupina neexistuje, všichni se dožijeme 150 a je jedno kde. Aneb alternativní realita stárnutí z pohledu sociologa. In Odborný seminář projektu "Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Hr. Králové. 2018. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. "Studentské město je (není) ohrožením budoucnosti" Panelová diskuse. In Veřejná debata organizaovaná Statutárním městem Brnem v prostorách výzkumného centra CEITEC MU 20.6.2018. 2018. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The Grandmother : idyllic rurality & idyllic grandmotherhood. In Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing. Conference organised by Comenius University Faculty of Sciences, Faculty of Arts and Slovak Academy of Sciences in Bratislava, 27.-28.6.2018. 2018. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Pojetí rodiny v 21. století - porovnání strategií. In Kulatý stůl oproejtku Krajská rodinná politika Praha, projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů. Praha, 11.4.2018. 2018. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Sociální bydlení pro seniory v ČR a Evropě (panelová diskuse) (Social housing for older people in CR and Europe). In Dobrá praxe v sociálním bydlení v ČR a Evropě. Mezinárodní konference projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend". Praha, Slovanský dům, 6.11.2018. 2018. program info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Prostorový ageismus a právo na město optikou vyššího věku. In Vzpurná Praha - Dny práva na město; Praha, 28.9.2018. 2018. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Measuring the age-friendliness of urban and rural areas in the Czech Republic. In International Federation on Ageing 14th Global Conference on Ageing, 8-10.8.2018, Toronto, Canada. 2018. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Možnosti aktivního stárnutí seniorů a seniorek v rurálních kontextech (Active ageing of older men and women in rural contexts). In Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost : od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Mladá Boleslav 15.2. 2018. 2018. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Hostačná LUCIE. Nebojte se stárnout! Šedá je dobrá, říká odbornice na stárnutí. (Don't be afraid to get older! Gray is good, says the aging expert.). In Český rozhlas Brno - Apetýt. 2018. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. členka regionální platformy Praha projektu Krajská rodinná politika (Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 (MPSV) (member of the Prague regional platform of the Family Policy project (MPSV)). 2018 - 2020. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. členka hlavního výboru České sociologické společnosti (member of the committee of the Czech Sociological Society). 2018 - 2021. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Viceprezidentka (Vicepresident of International Sociological Association Research Committee on Ageing (ISA RC11)). International Sociological Association Research Committee on Ageing (ISA RC11), 2018 - 2022. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. mentor. Age-Friendly Environments Mentorship Programme (MENTOR-AFE) - Joint programme of the World Health Organization and the International Federation on Ageing, 2018 - 2019. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. How Age-Friendly Are Cities? Measuring Age-Frendliness with a Composite Index. In Jeremic, V., Radojicic, Z., Dobrota, M. Emerging Trends in the Development and Application of Composite Indicators. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2017. p. 277-297. Advances in Data Mining and Database Management (ADMDM). ISBN 978-1-5225-0714-7. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Několik sociologických poznámek k tématu zdraví ve stárnoucí populaci (Some sociological remarks on health in ageing population). In Population Aging: Healthy Lives - Healthy Aging (Keynote). 2017. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Ladislav RABUŠIC. Anti-ageing procedures acceptance as a (prospective) measure of social stratification? In Population Aging: Challenges and Opportunities - International Conference. 2017. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Is the Czech countryside age-friendly? Challenges and Opportunities of Rural Ageing. In Population Aging: Challenges and Opportunities - International Conference. 2017. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Je chudoba definičním znakem stáří? (Is poverty definning feature of the olde age?). In Rizika budoucnosti-nové trendy chudoby a nerovnosti v ČR (konference pořádaná předsedou senátu PČR M. Štěchem). 2017. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Modes of Incorporation in Study of Norms on Ageing. In 3rd ENAS & 1st Joint ENAS & NANAS conference & 9th Int. Symposium on Cultural Gerontology (Cultural Narratives, processes & strategies in representations of age and ageing). 2017. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí a bydlení ve městě (Ageing and housing in the city). In Kulatý stůl v rámci Národního konventu ke stárnutí populace "Socioekonomická situace a chudoba seniorek a seniorů" (MPSV). 2017. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Tackling Community and Space Based Exclusion in Later Life: Building Partnerships in Research and Policy. 2017. URL program info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Older people´s families : challenge for policy and research? In Work-life balance and policies of care. Kulturka, Sedláčkova 19, Plzeň. Konference spoluorganizovaná FF ZČU, Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a Leibnitz Institute for East and Southeast European Studies. 2017. info
 • KUCHAŘOVÁ, Věra, Lucie VIDOVIĆOVÁ, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HOHNE, Kristýna JANUROVÁ, Olga NEŠPOROVÁ and Jana PALONCYOVÁ. Zpráva o rodině (Report on Family). Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. 245 pp. URL info
 • FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Karolína HORÁKOVÁ, Lucie VIDOVIĆOVÁ and Hana STEPÁNKOVÁ. PERCEPTION OF LIFE PACE IN THE CITY AND COUNTRYSIDE AMONG OLDER PEOPLE. In The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017. p. 117-128. doi:10.15405/epsbs.2017.11.12. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Jiří VYHLÍDAL. Materiální deprivace a sociální vyloučení seniorů v různých typech venkovského prostoru (Material deprviation and social exclusion of older people in differet types of rural areas). In Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti. 2017. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci (Active Ageing Index in regional application). Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje. 2016, vol. 58, No 1, p. 49-66. ISSN 0011-8265. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Karolína HORÁKOVÁ and Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Velkoměsto a výkony v neuropsychologických testech u starších osob (Urban residence and neuropsychological performance in older persons). Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, vol. 60, No 6, p. 637-646. ISSN 0009-062X. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Anti-ageing: Otázka životního stylu, oklázalé spotřeby, nebo obav ze stárnutí? (Anti-ageing: Lifestyle, conspicuous consumption, or geronthophobia?). In "Stárnutí 2016" 3.mezioborová gerontologická studentská vědecká konference, Praha, 3. LF UK. 2016. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. člen redakční rady (member of the Executive Board). European Countryside, 2016. ISSN 1803-8417. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Control Beliefs and Religion: How strong are they in Environmental Stress Management? the Case of Atheistic Society. In 3rd ISA Forum of Sociology, International Sociological Association "The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World", Vienna, Austria. 2016. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. New Social Roles of Older People (conference session). In 3rd ISA Forum of Sociology, International Sociological Association "The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World". 2016. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. No country(side) for oldmen? The quality of life of older people in the rural areas in the Czech Republic (first results). In "Eurorural ´16 European countryside and its perception" -5th Moravian Conference on Rural Research, Mendel University inBrno, Faculty of AgriSciences, Dep. of Applied and Landscape Ecology. 2016. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Path Dependency Versus New Determinants of Retirement in the Czech Republic. In Hofäcker, Dirk, Hess, Moritz, König, Stefanie (Eds.). Delaying Retirement Progress and Challenges of Active Ageing in Europe, the United States and Japan. London: Palgrave Mcmillan, 2016. p. 73-96. ISBN 978-1-137-56696-6. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Odolní senioři existují. Nepotřebují pomoc (Resilient seniors exist. They don´t need help.). In Vital. 1st ed. Praha: Elpida o.p.s., 2016. p. 4. 1. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. O psech a seniorech (On dogs and older people). Praha: Elpida o.p.s., 2016. p. 4. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Šťastné narozeniny? (Happy Birthday?). In Vital. Praha: Elpida o.p.s., 2016. p. 4. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Who, where, and how: empirical evidence of ageism in the Czech Republic. In COST Action 1402 – Ageism from a Multi-national, Interdisciplinary Perspective. 2016. Web presentation of the COST Action IS1402 info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Postarat se ve stáří (To care in old age). Demografie, Revue pro výzkum populačního vývoje. 2016, vol. 58, No 2, p. 269-271. ISSN 0011-8265. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Mýty o mýtech, aneb senioři v reklamě (Myths about myths, or on older people in the advertisement). In Bulletin Ženy 50+. Brno: Ženy50,z.s., 2016. p. 21-22. -. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The Challenges of Ageing and Urbanisation in the Czech Republic for the QoL in Higher Age. In "Long term care, spatial planning and public policy in Central and Eastern Europe" EAST Workshop. 2016. URL info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVICOVÁ and Lucie GALČANOVÁ. Přetížená role: senioři mezi prarodičovstvím, prací a užíváním si volného času (Role overload: older adults among grandparenting, work and enjoying leisure time). In Výroční konference Masarykovy České sociologické společnosti, 15. a 16. ledna 2015, Praha. 2015. info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVIĆOVÁ and Lucie GALČANOVÁ. Role Overolad And Performative Void: On Social Roles of Third Age (poster). In IAGG-ER Congress, Dublin, 23-26 April 2015. 2015. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Petr WIJA. Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti a výzvy (Work longevity: themes, opportunities and challenges). Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. 112 pp. -. ISBN 978-80-260-7988-0. URL info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela and Lucie VIDOVIĆOVÁ. Kdy začíná skutečné stáří?: strukturálně podmíněné nerovnosti v nástupu disability ve stáří (When the real old age begins?: structurally determined inequalities in the disability in old age). In XLV. konference České demografické společnosti "Dlouhověkost - úspěch lidstva", 27.5.2015, Praha. 2015. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek. (The Meaning and Performance of the Grandparenting Role among Young Old Czechs). Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2015, vol. 51, No 5, p. 761-782. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.5.213. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Mýty o mýtech, aneb senioři v reklamě. In www.dustojnestarnuti.cz. 2015. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Barbora HUBATKOVÁ. Are Active Agers Overloaded by Their Social Roles? In European Sociological Association Congress, 25-28.8.2015. 2015. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Index aktivního stárnutí a jeho potenciál. 1st ed. Praha: Fórum sociální politiky 5/2015, str. 29-30 (rubrika Informační servis čtenářům), 2015. 2 pp. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Editorial (monotematické číslo Prarodičovství) (Editorial). In Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha, 2015. p. 733-735. ISSN 0038-0288. URL URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Města a místa přátelská vyššímu věku - pohled českých seniorů a seniorek (Age Friendly Towns and Places - the prespective of older Czechs). Brno: Společně, o.p.s, 2015. Seniorská politika v Jihomoravském a Trenčínském kraji. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. The expected, perceived, and valued social roles of older people: a secondary analysis of European surveys. In Building an evidence base for active ageing policies: Active Ageing Index and its potential, Brusel, April 16-17, 2015. 2015. Conference web Presentation info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Recenze: Lubomír Mlčoch: Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha, Karolinum 2014, 192 s. (Review: Lubomír Mlčoch: Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha, Karolinum 2014, 192 s.). Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2015, vol. 51, No 5, p. 871-873. ISSN 0038-0288. plný text recenze info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Hiphop-erace - Otázky a odpovědi (Hiphop-eration). In http://promitejity.cz/detail-filmu/36-hiphop-erace. Praha: Festival Jeden svět, 2015. 4 pp. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistics (Meeting of Task Force on Ageing-related Statistics UNECE). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2014, vol. 8, No 1, p. 30-31. ISSN 1802-5854. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. „42. konference Britské společnosti pro gerontologii „Global Ageing: Implications for Individuals and Society“, Oxford, Velká Británie, 11.–13. 9. 2013. (42. conference of British Society for Gerontology "Global Ageing: Implications for Individuals and Society“, Oxford, the Great Britain, 11.–13. 9. 2013.). AV ČR, Sociologický ústav, 2014. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sebevědomí pro změnu: sebe-zaměstnávání II. (Selfconfidence for change: self-enterprenuership II.). Brno: Ženy 50+ o.s., 2014. 1 pp. není. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic. 1st ed. Varšava, Polsko: Center for Social and Economic Research CASE, 2014. 55 pp. Studies and Analyses. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Retirement determinants: complexity and individual choices in turbulent times. In DetREU Workshop - Mannheim Centre for European Social Research. 2014. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. The same policies, but very different retirement outcomes: preference theory in higher age and the Czech older workers (Stejné politiky, ale různé dopady na časování důchodu: preferenční teorie ve vyšším věku a starší pracovníci v ČR). In nternational Conference "Between Work and Retirement. Transition to Retirement in Central and Eastern European Societies" held by the "AGH Research Group on Ageing" at the Faculty of Humanities, AGH University. 2014. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Aktywne starzenie się – przywilej czy obowiązek (Active aging - a privilege or obligation). In Forbes. 2014. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce (Sociaological disscusion on inequalities on the background of Japanesse demographic dawn). 2014. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří (Active ageing and leisure time or how to do culture in old age). In Holmerová, I., Jurašková, B., Müllerová, D., Vidovićová, L., Habrcetlová, L., Matoulek, M., Suchá, J., Šimůnková, M. MÜLLEROVÁ, Dana and Marta ŠIMŮNKOVÁ. Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. 1st ed. Praha: Mladá Fronta, 2014. p. 153-174. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-3119-6. info
 • GALČANOVÁ, Lucie, Lucie VIDOVICOVÁ and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. The Perception of Leisure by Grandparents in the Era of Active Ageing: Conflicting or Complementary Roles? In ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. Yokohama, Japan. 2014. ISA World Congress of Sociology info
 • GALČANOVÁ, Lucie, Lucie VIDOVICOVÁ and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. We, greenery & windows vs. Them, concrete & lack of control: agency in the context of urban environment. In 8th International Conference on Cultural Gerontology: Meaning and Culture(s): Exploring the Life Course. 2014. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Potřeba nové konceptualizace rodinné politiky s ohledem na stárnutí společnosti (The need for new conceptualisation of family policy with respect to ageing society). Fórum sociální politiky. 2014, vol. 8, No 3, p. 2-9. ISSN 1802-5854. URL info
 • HORÁKOVÁ, Karolína, Anna ŠUJANOVÁ and Lucie VIDOVICOVÁ. Mezigenerační vztahy a programy pro jejich kultivaci: přínosy a rizika (Intergenerational relationships and programmes for their cultivation: benefits and risks). In Štěpánková, H., Höschl, C., Vidovićová, L. a kol. Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Nakladatelství Karolinum. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. p. 269-287. ISBN 978-80-246-2628-4. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Stárnutí české společnosti - objektivní charakteristiky a subjektivní percepce (Ageing of the Czech society - objective characteristics and subjective perception). In Štěpánková, H., Höschl, C., Vidovićová, L. a kol. Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Nakladatelství Karolinum. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. p. 33-52, 18 pp. 1. ISBN 978-80-246-2628-4. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Anna VARTECKÁ and Vendula FREMLOVÁ. a kol. Grey Gold - České a slovenské umělkyně 65+ (Grey Gold - Czech and Slovak Female Artists over 65). Brno/Ústí nad Labem: Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem., 2014. 248 pp. První. ISBN 978-80-7414-699-2. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Nekalé obchodní praktiky a senioři (Unfair business practices and older people). Fórum sociální politiky. 2014, vol. 8, No 6, p. 25-27. ISSN 1802-5854. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Představy o starobním důchodu a jeho časování – vliv legislativy, práce a rodiny (Anticipation of retirement and its timing - influence of legislation, work, and family). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013, vol. 7, No 2, p. 2-9. ISSN 1802-5854. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Šedí a zelení (Grey and green). 1st ed. Praha: Eplida o.p.s., 2013. 1 pp. 5. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Future Cities for the People of the Past, or Vice Versa? The Dynamic Challenges of Ageing and Urbanization. In Zsuzsa Szeman. Challenges of ageing societies in the Visegrad countries: Hungary, Czech Republic, Poland, Slovakia. Budapest: Hungarian Charity Service of the Order of malta, 2013. p. 112-119. not available. ISBN 978-963-89445-4-2. Plná verze knihy info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Older adults car users and pedestrians in urban environment: subjective perceptions and satisfaction in relation to quality of life. In Mobility & Road Safety in an Ageing Society, International Congress 19-20 June 2013, Palais Ferstel Vienna. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Šmejdi - podnikaví prodejci (Trash-traders - enterprising sellers). 1st ed. Praha: Vital Plus; 2/2013, str. 17., 2013. Šmejdi - podnikaví prodejci info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Stárnutí ve městě: Jsou velká česká města přátelská pro aktivní a zdravé stárnutí? (Ageing in the city: Are big Czech cities friendly for active and health ageing?). In Konference Aktivní zdravé stárnutí v ČR: Od strategiím k praxi. Ministerstvo zdravotnictví, Praha, 22.3.2013. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageism and Age discrimination: Decade of (No) Change?“. In British Society of Gerontology´s 42nd Annual Conference; Velká Británie, Oxford,. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Czech grandparenting in the time of active ageing. In The 15th Congress of the Polish Sociological Association "What after Crisis?" ; University of Szczecin; 11.-14.9.2013. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Metrosexuálové, kyborgové, stařenky a jiné oběti „Sociologie stáří a seniorů“ P. Saka a K. Kolesárové aneb o pět let a sedm miliónů korun později (Metrosexuals, cyborgs, grannies and other casulties of P.Saks´s and K. Kolesarová´s "Sociology of old age and seniors" or five years and seven million krowns later.). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, vol. 49, No 4, p. 9-12. ISSN 0038-0288. info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela and Lucie VIDOVICOVÁ. Are Czech grandparents confronted with role overload? In ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Torino 2013. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sebevědomí pro změnu: sebe-zaměstnávání I. (Selfconfidence for change: self-enterprenuership). 1st ed. Brno: Ženy 50+ o.s., 2013. p. 7. 4. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Jídlo jako elixír (Food as a youth potion.). In Vital Plus, časopis pro seniory. 4/2013. 1st ed. Praha: Elpida, 2013. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie and Věra SUCHOMELOVÁ. Otázka příspěvku religiozity/spirituality ke kvalitě života českých seniorů (Question of benefit of religiosity/spirituality to quality of life of Czech seniors.). KONTAKT. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013, XV, No 4, p. 445-455. ISSN 1212-4117. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Stárnutí a stáří: základní demografická a sociologická východiska pro úvod do studia seniorské kultury (Ageing and old age: Intorduciton to demography and sociology for study of senior culture). In Přednáška v rámci kurzu: Pozdní tvorba modernistické generace českých a slovenských výtvarných umělkyň. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Member of the UNECE Task Force on Ageing-related Statistics. UNECE Task Force on Ageing-related Statistics, 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Kdy končí mládí, kdy začíná stáří a co je mezitím? Zpravodaj Rovné příležitosti do firem 3/2013 (When youth starts, when starst old age, and what is inbetween? Bulletin Rovné příležitosti do firem 3/2013). Praha: Gender studies o.p.s., 2013. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Hodnoty aneb kde nás bota (ne)tlačí? (Values or where the shoe does(not) fit?). In Vital Plus, časopis pro seniory. 4/2013. Praha: Elpida, o.p.s., 2013. p. 16. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Prarodičovství nové éry (Grandparenting of new era). In Bulletin Ženy 50+, str. 9;. Brno: o.s. Zeny 50, 2013. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sebevědomí pro změnu aneb aktivní stárnutí. (elfconfidence for change: active ageing). Brno: o.s. Zeny 50, 2013. p. 3. 3/2013. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ and Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů (Ageing in the City, City in the Life of Seniors). 1st ed. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 pp. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ and Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů (Ageing in the City, City in the Life of Seniors). 1. vyd. Praha, Brno: Masarykova univerzita a Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 372 pp. Studie. ISBN 978-80-210-6095-1. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Financial Literacy in Retirement Planning Context - the case of Czech older workers (Finanční gramotnost v kontextu důchodového plánování - případ českých starších pracovníků). In In Phellas, Constantions (Ed.) Aging in European Societies. New York: Springer. New York: Springer, 2012. 10 pp. 1. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Dynamika výskytu věkové diskriminace na pracovním trhu (Thy dynamics of age discrimination on labour market). In "Kdo s koho? Střet generací na pracovním trhu". Veřejná debata Evropský dům Praha 7.3.2012, Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. 2012. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Mezigenerační dialog (Intergenerational dialog). In Konference Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v ČR, Černínský palác, Praha 1.3.2012. 2012. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Pády seniorů v přirozeném prostředí. (Fall of older people in natural environment). Odborný časopis Sociální služby. Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2012, No 3, p. 18-20, 2 pp. ISSN 1803-7348. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie and Lucie GALČANOVÁ. Regeneration, gentrification and ageing: perceptions of older inner city residents. In IFA 11th Global Conference on Ageing. 2012. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Senioři v českých městech (Older people in the Czech cities.). ERA21. ERA Média, s.r.o., 2012, vol. 12, No 4, p. 16-18. ISSN 1801-089X. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. The effect of interviewer characteristics on subjective variables in surveys of older people. In The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization. Buenos Aires. 1-4 August 2012. 2012. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Máte na to věk? (Too old for that?). Brno: Bulletin Ženy 50+, 04/2012, str.6, 2012. 1 pp. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie and Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života (Activities of Seniors in Large Towns: Health, Space and Subjective Quality of Life). Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2012, vol. 48, No 5, p. 939-963. ISSN 0038-0288. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Jak se organizuje mezinárodní sociologie. Zpráva z Druhého sociologického fóra Mazinárodní sociologické asociace. Buenos Aires , 1.-.4srpna 2012 (How is international sociology organised: Report from Second World Forum of Sociology, ISA, Buenos Aires, August 1 - 1, 2012.). Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2012, vol. 48, No 5, p. 1039-1041. ISSN 0038-0288. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Kde jsou a kde pracují čeští pracující důchodci (Who are and where do work Czech working retirees). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012, vol. 6, No 3, p. 8-14. ISSN 1802-5854. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Kultura - nová příležitost! (Culture - new opportunity!). 1st ed. Praha: Elpida, Česká kancelář programu Kultura., 2012. 2 pp. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ and Iva ŠMÍDOVÁ. The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization: Zpráva z konference (The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization: Report from the Conference). 1st ed. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 8 pp. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012. ISSN 1213-0028. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Starší lidé jako subjekt vzdělávání a jeho přesahy na (pro) trh práce (Older people as a subject of the education and its overlap for labour market). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, vol. 5, No 3, p. 14-18. ISSN 1802-5854. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Bydlení: Prostor versus kvalita (Housing: Space vs quality). 1st ed. Praha: Elpida, 2011. 1 pp. 2/2011 (5.ročník): str 15. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Ageismus jako restrikce občanství a projev demografické paniky (Ageism as a citizenship restriction and issue of demographic panic). Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb., 2011. 2 pp. Odborný časopis Sociální služby XIII(6-7): 24-25. ISSN 1803-7348. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Příčiny ageismu a věkové diskriminace (Causes of ageism and age discrimination). Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb., 2011. 2 pp. Odborný časopis Sociální služby XIII(5): 18-19. ISSN 1803-7348. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageismus - seriál o věkové diskriminaci (Ageism - serial on age discrimination.). Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb., 2011. ISSN 1803-7348. URL info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela and Lucie VIDOVICOVÁ. THE POLITICAL PARTICIPATION OF THE ELDERLY PEOPLE IN THE CZECH REPUBLIC. In The 10th Conference of the European Sociological Association - SOCIAL RELATIONS IN TURBULENT TIMES. 2011. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Město pro lidi a demografická změna. Příspěvek přednesený na konferenci ("City for people and demographic change"). In Urbanus 2011 "Město pro život" 22.-23.11.2011 v Brně. 2011. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageismus ve společnosti (Ageism in the society). In Cesta k mezigeneračnímu dialogu ve veřejné správě, 24.11.2011, Ministerstvo vnitra, Praha. 2011. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sousedé jako (absentující) zdroj podpory pro stárnutí ve městě? (Neighbours as (missing) resource of support for ageing in the city?). In Konference Třetí město - Brno 4.-5.11.2011. 2011. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Future cities for the people of the past or vice versa? On dynamic challenges of ageing and urbanisation. In Challenges of the Ageing Societies in the Visegrad Countries. Budapest 17.-18.11.2011. 2011. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Systém dlouhodobé péče ve společenském kontextu (Long term care in the social context). In In Z. Kalvach a kol., Křehký pacient a primární péče. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2011. p. 61-64. ISBN 978-80-247-4026-3. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí v environmentálním paradigmatu: nové otazníky nejen pro sociologa (Ageing in environmental paradigm: new issues not only for sociologist). In Sborník IV. ročníku konference SENIOR LIVING. České Budějovice: Ledax, 2010. p. 120-131, 11 pp. ISBN 978-80-254-6455-7. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Eva GREGOROVÁ. Growing old urban. In Poster presented at Annual European Urban Knowledge Network (EUKN) Conference "The Effects of Demographic Change on Urban Structures" Budapest, Hungary, September, 13th -14th. 2010. Poster ke stažení info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Eva GREGOROVÁ and Kateřina KARCHŇÁKOVÁ. "Regionální a teritoriální diferencovanost stárnutí v environmentálně-gerontologickém pohledu.". In Příspěvek přednesený v rámci 40. konference České demografické společnosti "Dvacet let sociodemografické transformace", Brno 27 - 28.květen 2010. 2010. Příspěvek ke stažení info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Andreas HOFF and Susan FELDMAN. Migrant Home Care Workers Caring for Older People: Fictive Kin, Substitute and Complementary Family Caregivers in an Ethnically Diverse Environment. International Journal of Ageing and Later Life. 2010, vol. 5, No 2, p. 1-10. ISSN 1652-8670. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie and Eva GREGOROVÁ. Nová města a staří lidé (New cities and older people). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 2010, No 3, p. 81-93. ISSN 1214-813X. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Age management of ageing society: the Czech case and actors responses. In International conference: Ageing Workforce - How to Tackle the Issue? 2010. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. O tempora! O mores! Generační a věkové souvislosti morálky ve stárnoucí společnosti (O tempora! O mores! Generational and age context of morality in an ageing society). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 7, No 4, p. 11-37, 26 pp. ISSN 1214-813X. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Renáta SEDLÁKOVÁ. Media and old age : the agenda and research in the Czech Republic. In Bernd Schorb, Anja Hartung, Wolfgang Reißmann (eds.) 2009. Medien im höheren Lebensalter. Leiptzig: VS Vertlag. 1st ed. Leiptzig: VS Vertlag, 2009. p. 50-xx, 15 pp. neznámá 1. ISBN 3-531-16218-7. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Eva TOPINKOVÁ. Aging in Czech Republic. In Erdman B. Palmore, Frank Whittington, Suzanne Kunkel (Eds.)2009. The International Handbook on Aging: Current Research and Developments, Third Edition, Santa Barbara, Calif. : Praeger. 3rd ed. Santa Barbara: Praeger, 2009. 3 pp. neznámá. ISBN 0-313-35230-5. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Recenze: Dana Sýkorová, Autonomie ve stáří. (Review: Dana Sýkorová, Autonomie ve stáří). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, vol. 45, No 5, 2 pp. ISSN 0038-0288. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Jolanta PEREK-BIALAS and Anna RUZICK. Politiques de vieillissement actif en Republique tcheque et an Pologne (Active ageing policies in Czech Republic and Poland). International social science journal. [Oxford]: Blackwell Publishers, 2009, vol. 58, No 190, 14 pp. ISSN 0020-8701. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Demographic alarmism, ageism and media. In European Conference on care and protection of senior cititens - The dignity and hazard of elderly. 2009. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí v environmentálním paradigmatu – nové souvislosti nejen pro sociologa... In Senior Living 2009. 2009. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA and Ladislav RABUŠIC. Only fools rush in? On transition to retirement. In People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 2: Demographic knowledge-Gender-Ageing. 1st ed. The Hague: Springer, 2008. p. 267-288, 21 pp. European Studies of Population ,16. ISBN 978-1-4020-6690-0. info
 • SCHOENMAECKERS, Ron, Mark CALLENS, Lieve VANDERLEYDEN and Lucie VIDOVIČOVÁ. Attitudes towards population ageing and older people. In Höhn, C., Avramov, D., Kotowska, I. (eds.) 2008. People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study. 1st ed. Wiesbaden: Springer, 2008. p. 211-239, 28 pp. European Studies of Population , Vol. 16/2. ISBN 978-1-4020-6690-0. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Jan LORMAN. Život v domovech pro seniory. Problémy týrání, zneužívání a zanedbávání péče v domovech pro seniory. Zpráva z výzkumu. (Life in the rest homes. Elder abuse, neglect and mistreatment. Research report.). Praha: Úřad vlády ČR, 2008. 24 pp. X. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věková diskriminace - pohled sociologa (Age discrimination - sociolgical view). In Věková diskriminace v ČR. 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Dynamika věkové diskriminace na trhu práce a mimo trh práce - výsledky z výzkumů Ageismus 2003 a 2007. In „SENIOŘI – NAŠE ŠANCE!?“ Diskriminace starších lidí v ČR aneb Antidiskriminační zákon nebo mainstreaming? 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Adaptation to the needs of an ageing society - MMEE: marketing, mainstreaming, education, enviroment. In Brusel, Belgie. 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Research portfolio 2006-2008. In The Oxford Institute of Ageing Spring School "Multi-Disciplinary Toolkit for Global Ageing Research". 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti (Ageing, age, and discrimination - new context). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 233 pp. EDIS. ISBN 978-80-210-4627-6. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Tip of the iceberg or mirage? On dynamics of age discrimination and age ideology. In First ISA World Forum of Sociology. 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Aktivní stárnutí a věková diskriminace. In Aktuální kurz k otázkám lidských práv 2008. 2008. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Institut starobního důchodu jako (de-) motivační faktor na trhu práce (Retirement as hindrance factor on the labour market). In Winkler J. et al. (2008) Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2008. p. 113-132, 19 pp. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Eva GREGOROVÁ. My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR (It is not our fault we age, it is waiting for everyone... Discrimination of older people in Czech Republic). 1.vyd. Praha: Život 90, 2008. 91 pp. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-254-3808-4. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie and Eva GREGOROVÁ. The Age Identity of the Transition Generation. In Ageing in Europe Network at the 8th ESA Conference. 2007. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Mobilising people for adapted labour markets: a sociological view. In Conference Proceedings: Regions for economic change - Regional policy responses to demographic challenges. Luxembourg: European Commission, 2007. p. 1-1, 15 pp. ISBN 92-79-03746-3. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie and Eva GREGOROVÁ. Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou (Age mainstreaming as a management tool for ageing societies). Praha, Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2007. 76 pp. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-87007-57-0. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Věková diskriminace a antidiskriminační legislativa ve veřejném mínění (Age discrimination and antidiscrimination legislation in public opinion). In Rovné příležitosti pro všechny - stejné podmínky nejen na trhu práce. 2007. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie and Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě (Age norms in Sociological Perspecitve). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, 2007, x, 1-2, p. 201-217, 16 pp. ISSN 1214-813X. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie and Renáta SEDLÁKOVÁ. Neviditelná agenda aneb stáří a zdraví v českých médiích (Hidden agenda: on ageing and health in Czech media). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007, vol. 1, No 3, p. 13-17, 4 pp. ISSN 1802-5854. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Eva KŘÍŽOVÁ, Eva GREGOROVÁ and Martina HÁBOVÁ. Overview on health promotion for Older People in the Czech Republic. 1st ed. Praha: Health PRO Elderly, European Commision, Fund for a Healthy Austria, 2007. Report info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie and Eva GREGOROVÁ. Age mainstreaming jako nástroj politického začleňování (Age Mainstreaming as a inclusion policy tool). In Sirovatka, T. (ed.) Sociální vyloučení a sociální politika - CD část. Brno: Masarykova Univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. p. 128-135, 7 pp. ISBN 80-210-4225-7. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Starší osoby na trhu práce a politika aktivního stárnutí - výběr ze statistik a sociologických šetření (Older workers and active ageing policy - selected results from statistics and surveys). In Postavení a diskriminace seniorů v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006. p. 112-127, 15 pp. ISBN 80-86878-52-X. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Ageismus - stránka projektu: Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost (Ageism - web project presentation: Ageing, age, and discrimination: new context for the Czech society). Neuveden, 2006. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Zpráva o osmé globální konferenci Mezinárodní federace pro stárnutí (Report on eight global conference of International Federation on Ageing). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, vol. 42, No 5, p. 1104 - 1106, 2 pp. ISSN 0038-0288. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Podléhá česká veřejnost panice z demografie? (Is czech society driven by demographic panic?). In Kocourkova, J., Rabusic, L. (Eds.) 2006. Sňatek a rodina: zájem soukromy nebo verejny? 1st ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, 2006. p. 82-95. první. ISBN 80-86561-93-3. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Věk města aneb Kterak pozitivista ku kvalitativnímu vědění přišel (Age of the city or How pozitivist gained the qualitative knowledge). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2006, vol. 2006, No 2, p. 217-222. ISSN 1214-813X. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Jolanta PEREK-BIALAS and Anna RUZIK. Active ageing policies in the Czech Republic and Poland. International social science journal. [Oxford]: Blackwell Publishers, 2006, vol. 58, No 190, p. 559-570, 11 pp. ISSN 0020-8701. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Politika aktivního stárnutí - od ideje k implementaci. Překonávání bariér a vytváření příležitostí pro aktivní stárnutí v Evropě (Acitve ageing policy - from ideas to implementation. Overcoming the barriers and seizing the opportunities for active ageing in Europe). 2005. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Summary National Report. In Delphi Study. 1st ed. Wiesbaden: Bundes Institut fur Bevolkerungsforschung, 2005. p. 35-38. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie and Ladislav RABUŠIC. Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh (Age discrimination ageism: an introduction to the theory and incidence of discrimination approaches in selected areas with emphasis on labour market.). Praha, Brno: VÚPSV, 2005. 54 pp. Výzkumné zprávy. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie and Blažena MATASOVÁ. Aktivní stárnutí v ČR bariéry a příležitosti pro implementaci politik aktivního stárnutí. (Active ageing in Czech Republic - barriers and opportunities for the implementation of active ageing policies). 2005. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie, Markéta MRÁZOVÁ and Ladislav RABUŠIC. Active Ageing and European Pension Systems. National Report of the Czech Republic. Revised version. Brno, Wien: ICCR Wien, 2005. 55 pp. National report. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie, Markéta MRÁZOVÁ and Ladislav RABUŠIC. Health, Health Care System and Active Ageing in the Czech Republic. Politics, Actors and Institutions. Brno, Wien: ICCR Wien, 2005. 52 pp. National report. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. To be active or not to be active, that is the question:the preference model of activity in advanced age. Ageing international. Piscataway: Transaction Periodicals Consortium Rutgers University, 2005, vol. 30, No 4, p. 343-362, 19 pp. ISSN 0163-5158. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie and Petr WIJA. Growing old in a new member state - the case of Czech Republic. In Building cohesion in an Ageing Europe. on line: Commitee of the Regions, 2005. p. 1-35. URL info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie and Miriam SUCHOMELOVÁ. Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. (Employment services for old-age pensioners in EU and selected issues in ther czech context). Praha, Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005. 18 pp. neznámá hodnota. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie. Je česká společnost ageistická? Společnost, pracovní trh a věková diskriminace v ČR (Is Czech Society "ageist"? Society, labour market and age discrimination in CR.). In Diskriminace seniorů v České republice. Praha: Občanské sdružení Život 90, 2004. p. 21-26. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Autonomie a věková diskriminace: ohrožení nebo výzva? (Authonomy and age discrimination: threat or challenge?). In Sýkorová, D., Chytil, O. (eds.) Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování. Ostrava: ZSF - OU, 2004. p. 61-71, 10 pp. ISBN 80-7326-026-3. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Short Information About Croatia: Political Representation Of The Elderly And The Question Of Pensions. Spring newsletter 2004 of the Research Committee on the Sociology of Ageing of the International Sociological Association. ISA, 2004, vol. 2004, No 1, 3 pp. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Republic: Increasing appreciation of all members of society. Demotrends-quadrimestrale sulla realta demografica italiana. Roma: IRPPS, 2004, vol. 2004, 2-3, p. 4-4. ISSN 1826-9915. URL info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Ladislav RABUŠIC and Martina MAZÁČOVÁ. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. (The elderly and social measures in the eyes of public). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 pp. Výzkumné zprávy. URL info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti : zpráva z empirického výzkumu. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67, vii s. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Country report: Czech Republic-Path Dependency And New Political Culture As A Dependent Variable In The Ageing Problem. Autum Newsletter 2003 of Research Committee on the Sociology of Ageing of the International Sociological Association. ISA, 2003, vol. 2003, No 2, p. 7-10, 3 pp. URL info
 • EHRENBERGEROVÁ, Lucie. Stáří v populárně naučné literatuře - interpretativní analýza (Aging in Educational Literature for the Elderly - An Interpretative Analysis). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 2002, roč. 38, No 5, p. 607;619, 13 pp. ISSN 0038-0288. info
 • KUCHAŘOVÁ, Věra, Ladislav RABUŠIC and Lucie EHRENBERGEROVÁ. Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. (Life in old age. Research report.). Praha: VÚPSV, Socioklub, 2002. 89 pp. Výzkumné zprávy. URL info

2020/02/14


Curriculum Vitae: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (učo 11638), version: English(1), last update: 2020/02/14 12:11, L. Vidovićová

Another Variant: Czech(1)