Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Výuka
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Vybrané publikace

2011/04/01