Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D., narozen 7. ledna 1978 ve Valticích, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
  Poříčí 31
  603 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: Mgr., učitelství pro ZŠ, obor učitelství tělesné výchovy a zeměpisu, PdF MU
 • 2010: Ph.D., kinantropologie, FSpS MU
Přehled zaměstnání
 • 2001-dosud: Pedagogická fakulta MU v Brně, akademický pracovník
Pedagogická činnost
 • Základy tělesné výchovy 1 (část atletika)
 • Základy tělesné výchovy 2 (část pohybové hry)
 • Základy tělesné výchovy 3 (sportovní hry)
 • Teorie a didaktika TV
 • Zdravotně preventivní pohybové aktivity
 • Pohybové aktivity v letní přírodě
 • Pohybové aktivity v zimní přírodě
 • Metodiky zájmových činností (specializace TV)
 • Kondiční tělesná výchova
 • Souvislá pedagogická praxe
Vědeckovýzkumná činnost
 • V oblasti zdravotně orientované zdatnosti
 • V oblasti možnosti využití testových baterií pohybových dovedností v předškolním a mladším školním věku
 • V oblasti kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Akademické stáže
 • V průběhu let 2002 až 2020 celkem 8 krátkodobých stáží (4 až 29 dnů) na univerzitách v Německu (Greifswald, Darmstadt,), Švýcarsku (Zürich, Magglingen), Dánsku (Hillerød), Itálii (Verona), Belgii (Brusel) a Číně (Šanghaj, Peking, Nankin, Chang-čou)
Univerzitní aktivity
 • člen Akademického senátu PdF MU Brno (1998-2001)
 • člen AS PdF MU Brno (2002-dosud)
 • vedoucí oddělení TV (2018 - dosud)
Mimouniverzitní aktivity
 • člen České kinantropologické společnosti
 • člen FIEP Europe (Federation Internationale D'education Phisique - Europe)
 • člen České společnosti učitelů tělesné výchovy
 • člen Evropského fóra psychomotoriky za ČR
 • člen subkomise psychomotoriky v České asociaci sportu pro všechny
 • člen České asociace univerzitního sportu za KTVVZ
 • člen Svazu lyžařů České republiky
 • lektor Atletika pro děti (Český atletický svaz)
Vybrané publikace
 • VRBAS, Jaroslav and Petr VLČEK. Zhodnocení výsledků a průběhu měření testovou baterií MOBAK v ČR ve vztahu ke zdraví dětí mladšího školního věku. (Evaluation of results and course of measurement by MOBAK test battery in the Czech Republic in relation to the health of primary school children..). In Život ve zdraví 2019. 2019. info
 • VRBAS, Jaroslav, Petr VLČEK and Herrmann CHRISTIAN. Historical development of the MOBAK test battery and selected results of European countries in the BMC-EU project (EvHistorical development of the MOBAK test battery and selected results of European countries in the BMC-EU praluation of results and course of measurement by MOBAK test battery in the Czech Republic in relation to the health of primary school children..). In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY - "Sport and Quality of Life". 2019. info
 • VRBAS, Jaroslav, Hana ŠERÁKOVÁ, Daniela JONÁŠOVÁ and Dagmar HEILAND TRÁVNÍKOVÁ. Mezinárodní den Psychomotoriky 19. 09. 2019 (International Day of psychomotor 19. 9. 2019). 2019. info
 • VRBAS, Jaroslav. Psychologie sportu- komunikace a společné trénování s rodiči. In POHYBOVÁ GRAMOTNOST Atletika pro celou rodinu. 2019. info
 • VRBAS, Jaroslav. Basketbal CAMP Jičín 2018 (Basket CAMP Jičín 2018). 2018. URL info
 • VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK and Petr VLČEK. Sportovní den pro děti - JAMAATLETIKA 2018. 2018. URL info
 • VRBAS, Jaroslav and Petr VLČEK. Testová baterie pohybových kompetencí dětí mladšího školního věku (projekt MOBAK) (The test batery MOBAC in ISCED 1). In Fórum kinanntropologie 2018, Vzdělávání v kinantropologii. 2018. ISBN 978-80-87647-47-9. URL info
 • TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS and Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV (The pilot verification of the test battery MOBAK as a part of sport oriented educational content of elementary school curriculum). In Valach Petr, Charvát Luboš. Hry 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. p. nestránkováno, 10 pp. ISBN 978-80-261-0646-3. URL info
 • VLČEK, Petr and Jaroslav VRBAS. Integrating physical education and geography in the primary education curriculum – A case study of the Czech Republic and the Republic of Slovenia. 2017. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela, Dagmar HEILAND TRÁVNÍKOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Jaroslav VRBAS and Gabriela JANÍKOVÁ. Mezinárodní den Psychomotoriky 19. 09. 2017 (International Day of psychomotor 19. 9. 2017). 2017. info
 • VRBAS, Jaroslav and Lenka MÁČKOVÁ. PLANTOGRAPHY OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL - COMPARING OF PLANTOGRAMS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 1st ed. Masaryk univerzity: Masaryk univerzity, 2016. p. 448-455. ISBN 978-80-210-8129-1. URL info
 • TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS and Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV (The pilot verification of the test battery MOBAK as a part of sport oriented educational content of elementary school curriculum). In Hry 2016 (Výzkum a aplikace). 2016. URL info
 • VRBAS, Jaroslav. Člen komise EFP (Evropské fórum psychomotoriky) (Member of the Commission European Forum of Psychomotricity). 2016 - 2016. URL info
 • VRBAS, Jaroslav and Michal LUPAČ. Zasedání komisí Evropského fóra psychomotoriky (EFP Committee Meeting). Pohyb je život-Metodická příloha,. Česká asociace Sport pro všechny, 2014, roč. 18, No 2, p. 9-10. ISSN 1212-0669. info
 • VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK and Kateřina ŠAUEROVÁ. Atletika v předškolním a mladším školním věku – učební materiál. 1st ed. Brno: KTV PdF MU, 2013. 86 pp. ISBN 978-80-210-6636-6. Po kliknutí na odkaz je potřeba kliknout ještě na název publikace Atletika v předškolním a mladším školním věku info
 • VRBAS, Jaroslav. HEALTH RELATED FITNESS OF CHILDREN ATTENDING THE PRIMARY SCHOOL – DESCRIPTIVE STATISTICS OF SELECTED INDICATORS. 2011. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Petr VLČEK and Jaroslav VRBAS. Co je skutečným cílem školní tělesné výchovy? In Fórum pedagogické kinantropologie. 2011. info
 • VRBAS, Jaroslav. RELATIONSHIP BETWEEN CHOSEN INDICATORS OF HEALTH RELATED FITNESS OF CHILDREN ATTENDING THE PRIMARY SCHOOL. Studia Sportiva. Tisk centrum s.r.o. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, vol. 5, No 3, p. 401-409. ISSN 1802-7679. info
 • VRBAS, Jaroslav. ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU. Analýza vybraných ukazatelů (HEALTH RELATED FITNESS OF CHILDREN ATTENDING THE PRIMARY SCHOOL. Analysis of selected indicators). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 170 pp. ISBN 978-80-210-5404-2. info
 • VRBAS, Jaroslav. INITIAL MEASUREMENT OF MEDICALLY ORIENTATED EFFICIENCY AND CORRECT POSTURE OF STUDENTS OF FIRST DEGREE ON PRIMARY SCHOOLS. In SCHOL AND HEALTH 21 Contemporary School Practice and Health Education. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 95 - 102. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. info
 • VRBAS, Jaroslav. Exploitation and comparison of test batteries at examining the Health - related fitness of primary school children. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 589 - 597. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK and Jiří NYKODÝM. Představení Branballu a srovnání se Softbalem (Showing Branball and confrontation with Softball). In Hry 2006: Výzkum a aplikace. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. p. 247-251, 257 pp. ISBN 80-7043-443-0. info

2020/11/27


Životopis: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (učo 12136), verze: čeština(2), změněno: 27. 11. 2020 13:16, J. Vrbas