Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Workplace
Employment Position
 • Assistant Professor
 • Department vice-head
Education and Academic Qualifications
 • 2009: Ph.D. in Education
  Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
  2004: MA in Education and Philosophy
  Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Employment Summary
 • 2007-present: Assistant Professor at Department of Educational Sciences FF MU
 • 2005-2007: Researcher at Department of Educational Sciences FF MU
Pedagogical Activities
 • Philosophy of Educational Sciences
 • Philosophy of Science
 • Qualitative Research in Education
 • Educational Theories
 • General Education
Research Projects
Internship and stays for the purpose of study or work
 • January - March 2006
  Educational Foundations and Policy Studies, Institute of Education, University of London, UK
 • 2019/10/14 – 2019/10/18: University of Jyväskylä, Jyväskylä, FIN
  • ERASMUS Teaching Programme, Department of Teacher Education, University of Jyvaskyla, Finland
 • 2012/08/31 – 2012/09/07: Danmarks Pædagogiske Universitet, Copenhagen, DNK
  • ERASMUS Teaching Programme, Department of Education, Aarhus University, Denmark
 • 2006/01/01 – 2006/03/31: University of London, London, Erasmus Mundus, GBR
  • Educational Foundations and Policy Studies, Institute Of Education, University of London, UK
University Activities
 • 2017: Conference Chair, International Council on Education for Teaching (ICET 2017), Brno, Czech Republic www
 • 2015 - present: Member of Research Ethics Committee, Masaryk University www
 • 2015 - present: Member of Executive Board, HUMElab www
 • 2014 - present: Member of Doctoral board of degree programme of Education www
 • 2009 - present: Executive editor of journal Studia paedagogica www
Extrauniversity Activities
 • 2021: Member of Scientific Committee of ATEE-EDITE-ELTE ONLINE CONFERENCE FOR EARLY-STAGE RESEARCHERS 11 JUNE 2021 www
 • 2019 - present: Member of Editorial Board of European Journal of Teacher Education
 • 2015-2018: Regional Vice President-Europe of International Council on Education for Teaching (ICET)
 • 2012-2018: Member of Board of Directors of International Council on Education for Teaching (ICET)
 • Referee/Reviewer of journals: Teaching and Teacher Education, European Journal of Teacher Education, Journal of Education for Teaching, Humanities & Social Sciences Communications, Science Education, SAGE Open, Studia paedagogica, Orbis Scholae, Pedagogická orientace, Pedagogika, Pedagogický časopis
Appreciation of Science Community
 • 2008 Rector Award for the Best Doctoral Students www
 • 2007 první místo v Soutěži studentských prací G. A. Lindnera (kategorie studentů doktorských programů) za práci Zkoumání konstrukce identity učitele. Pořadatel: Ústav pedagogických věd FF MU a Katedra pedagogiky FF UK.
Selected Publications
 • BROM, Cyril, Jiří LUKAVSKÝ, David GREGER, Tereza HANNEMANN, Jana STRAKOVÁ and Roman ŠVAŘÍČEK. Mandatory Home Education During the COVID-19 Lockdown in the Czech Republic: A Rapid Survey of 1st-9th Graders' Parents. Frontiers in Education. 2020, July 2020, No 5, p. 1-8. ISSN 2504-284X. doi:10.3389/feduc.2020.00103. Open access info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK and Martin SEDLÁČEK. Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible. Heidelberg: Springer, 2020. 184 pp. Understanding Teaching-Learning Practice. ISBN 978-981-15-9242-3. doi:10.1007/978-981-15-9243-0. SPRINGER info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Jana STRAKOVÁ, Cyril BROM, David GREGER, Tereza HANNEMANN and Jiří LUKAVSKÝ. Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol (Cooperation Between Family and School During the Shutdown of Primary Schools). Studia paedagogica. 2020, vol. 25, No 3, p. 9-41. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-3-1. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Symposium on Better Learning through Argumentation. 2019. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK and Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace (Classroom Discourse). Brno: Muni press, 2019. 175 pp. 1. ISBN 978-80-210-9529-8. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. The Role of the Teacher in Supporting Students’ Epistemic Thinking in Dialogic Argumentation. A Case Study. Studia paedagogica. 2019, vol. 24, No 4, p. 143-171. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-4-7. Full text info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. How to use qualitative research to solve the mysteries of quantitative research. Mixed methods research of classroom discourse. In EERA Summer School 2018. Qualitative and Mixed Methods Research Designs. From designing to publishing, 9 - 13 July 2018, Brno. 2018. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Research Ethics in Education : Ethical naivety, sensitivity and practice. In EERA Summer School 2018. Qualitative and Mixed Methods Research Designs. From designing to publishing, 9 – 13 July 2018, Brno. 2018. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří CHMELÍK. EduCoM 1.0. Mobilní aplikace pro sběr dat o výukové komunikaci (EduCoM 1.0. Mobile app for data collection in the field of classroom discourse). 2017. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK and Martin SEDLÁČEK. Teachers’ Emotions in Teacher Development: Do They Matter? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 22, No 4, p. 77-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-4-5. Fulltext Digitální knihovna FF MU info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Video as the Mediator of a Teacher-Researcher Relationship in Action Research: Improving Teacher Feedback in Dialogical Education. In Assunçāo Flores, Maria; Al Barwani, Thuwayba. Redefining Teacher Education for the Post-2015 Era. Global Challenges and Best Practices. 1st ed. New York: Nova Science Publishers, 2016. p. 233-254. Teacher. ISBN 978-1-63484-495-6. Publisher info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Ingrid ČEJKOVÁ. Metaforický svět učení (Metaphorical world of learning). In Strouhal, Martin; Štech, Stanislav. Vzdělání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. Vydání první. Praha: Karolinum, 2016. p. 124-145. ISBN 978-80-246-3558-3. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování (How teachers learn: Professional development as a way to dialogic teaching). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 pp. ISBN 978-80-210-8462-9. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Chybějící metafora (Missing Metaphor). In Konference VZDĚLÁNÍ A DNEŠEK. Konference k 50. výročí úmrtí prof. Otokara Chlupa Katedra pedagogiky FF UK. 2015. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Building a New Center at a Large University (Lecture at Symposium Faculty Development Centers: Confronting the disparities in the quality of classroom practice globally). In Symposium Faculty Development Centers: Confronting the disparities in the quality of classroom practice globally at International Council for Education for Teaching Conference, Naruto, Japan. 2015. 2015. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Za obecnou pedagogiku "méně obecnější"! Obsahová analýza učebnic obecné pedagogiky (Foundations of Education). In Základní diskurzy obecné pedagogiky v současném pedagogickém myšlení, odborné literatuře, teorii a praxi. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Od plánu kvalitativního výzkumu k analýze dat (From a qualitative research plan to data analysis). In Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem, 27. 2. - 28. 2. 2014. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Analýza kvalitativních dat (Qualitative Data Analysis). In Pedagogická fakulta MU, Brno. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Analýza kvalitativních dat: jádrová tvrzení, datové fragmenty a interpretace (Qualitative Data Analysis). In Pedagogická fakulta MU, Brno. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ and Roman ŠVAŘÍČEK. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction. 2014, vol. 3, No 4, p. 274-285. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2014.04.001. URL info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana and Roman ŠVAŘÍČEK. Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem (In Search of Hidden Qualities: An Interview with Fred Korthagen). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 19, No 1, p. 125-135. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-1-7. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Proměna učitelské zpětné vazby vlivem participativního akčního výzkumu (The transformation of teacher feedback dueparticipatory action research). In Konference ČAPV 2014 v Olomouci. 2014. URL info
 • TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK and Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU (Academic writing). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-6863-6. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ and Martin SEDLÁČEK. Symposium o dialogickém vyučování (Symposium on Dialogic Teaching). 2014. Programme info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Výzkum výukové komunikace (Research of educational communication). In Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 02 12 2014. 2014. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ and Martin SEDLÁČEK. Troubles with Dialogic Teaching. How to Situate Dialogue Back in Classrooms. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. 2014. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Improving Teacher Feedback During Action Research Projects. In Symposium on dialogic teaching, Brno, 13. 10. 2014. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 19, No 4, p. 9-43. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-2. Digitální knihovna FF MU Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Verbal and Visual Strategies of Teachers' Work on Identity. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, Neuveden, No 38, p. 141-151. ISSN 1732-6729. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vizuální akty ve výukové komunikaci (Visual acts in instructional communication). Pedagogická orientace. Brno, 2013, vol. 23, No 1, p. 48-71. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-1-48. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Teorie a principy kvalitativního výzkumu (Theory and principles of qualitative research). In Seminář kvalitativního výzkumu. 2013. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Qualitative Research Summer School. 2013. Leaflet info
 • NOVOTNÝ, Petr and Roman ŠVAŘÍČEK. Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky: rozhovor s Lejfem Moosem (Let’s not Mix Politicians, Researchers and Practitioners: An Interview with Lejf Moos). In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 97-104. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-1-6. Digitální knhovna FF Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Dialogic Teaching: How to Situate Dialogue Back in Classrooms. In ICET 57th World Assembly: Innovations and Trends in Education, Sukhothai Thammathirat Open University (STOU), Nonthaburi, Thailand, 25-28 June 2013. 2013. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Konec pedagogiky: kritický esej (The End of Educational Sciences: A Critical Essay). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, p. 55-72. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-4. Full text Full text Digitální knihovna FF info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Milan POL. O hledání začátku a nalézání nejednoznačnosti (On looking for a beginning and founding a ambiguity). Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 5-9. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-1. Full text Digitální knihovna FF info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum výukové komunikace (Action Research of Educational Communication). In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Zpátky ke kořenům etnografické práce (Back to the roots of ethnographic work). 2013. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu (How to write qualitatively oriented research studies. Quality in qualitative research). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, vol. 23, No 4, p. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Sedm pravidel kognitivně náročné výuky (Seven rules of higher cognitive level teaching). Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 138, No 1, p. 11-17. ISSN 0323-0449. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě (Communication in classroom). Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 pp. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ and Jiří ZOUNEK. Proč a jak zkoumat výukovou komunikaci. In ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. p. 19-39, 20 pp. ISBN 978-80-262-0085-7. Portál info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Feedback in educational communication in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. Springer Netherlands, 2012, roč. 24, č. 3, p. 239-261. ISSN 1874-8597. doi:10.1007/s11092-012-9144-8. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Konec pedagogiky (The End of Education). In Kam se ubírá teorie výchovy? Trendy a perspektivy rozvoje oboru, Praha. 2012. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. The Structure of Teacher’s Nonverbal Communication in a Classroom. In Lecture at Department of Education, Aarhus University, Copenhagen. 2012. Abstract at DPU info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Narrative and Social Construction of Expert Teacher Professional Identity. In Lecture at Department of Education, Aarhus University, Copenhagen. 2012. Abstract at DPU info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vizualita ve výukové komunikaci (The Visual in Educational Communication). In XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. The Visual in Educational Communication. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Jarmila BRADOVÁ and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Symposium on Communication Practices in the Classroom: Visible and Hidden Dimensions of Teaching. 2012. Programme of Symposium info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Zapomenuté hodnoty a sny ve výchově : rozhovor s Christophem Wulfem (Forgotten values and dreams of education : an interview with Christoph Wulf). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, p. 109-116. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-7. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy (The Function of Teacher Questioning in Educational Communication at Lower Secondary School). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, p. 9-46, 35 pp. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak projít labyrintem kvalitativního výzkumu a dopsat disertační práci (How to go through labyrinth of qualitative research and finish thesis). In Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE 2011. 2011. ISBN 978-80-261-0032-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Ztraceno v překladu. Hledání významu sociální situace skrze kombinování dat z rozhovorů a pozorování (Lost in translation. Finding the meaning of social situations through combining data from interviews and observations). In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Zlomové události při vytváření profesní identity učitele (Critical Incidents in Forming the Professional Identity of the Teacher). PEDAGOGIKA.SK. Trnava: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, 2011, roč. 2, č. 4, p. 247-274. ISSN 1338-0982. Full text info
 • MAKOVSKÁ, Zuzana and Roman ŠVAŘÍČEK. Influence of teachers’ beliefs on communication with pupils. 2011. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Mikropolitika školy (School micropolitics). In Personální podmínky školy ve vztahu k inkluzi. 2011. info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana and Roman ŠVAŘÍČEK. Subjektivní teorie učitelů o výukové komunikaci (Teachers subjective theories on educational communication). In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Struktura a obsah komunikace mezi učitelem a žáky (Structure and content of educational communication between teacher and pupils). In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Od pseudodialogu k dialogickému vyučování (From pseudodialog to dialogic teaching). In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Ideálni model vyučování v didaktických materiálech pro učitele aneb Návod ke stavebnici (Ideal Model of Teaching in Instructional Resources for Teachers, DIY Kits for Teachers). In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011. p. 134-140. ISBN 978-80-8078-459-1. info
 • POL, Milan and Roman ŠVAŘÍČEK. Pokus o teorii nepořádku: rozhovor se Stephenem J. Ballem (Attempting a Theory of Untidiness: An Interview with Stephen J. Ball). Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, p. 159-170. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2011-2-12. Plná verze v českém jazyce Full text in English info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana and Roman ŠVAŘÍČEK. Subjektivní teorie učitelů o výukové komunikaci (Teacher’s belief on educational communication). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 52-56. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-54. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Struktura a obsah výukové komunikace mezi učitelem a žáky (Structure and content of educational communication between teacher and pupils). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 46-51. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-73. Fulltext info
 • PRŮCHA, Jan and Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex pro český pedagogický výzkum: zdůvodnění a návrh (The Ethical Code for Czech Educational Research: Substantiation and Proposal). In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. p. 10-16. ISBN 978-80-7368-769-4. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Mikropolitika školy a její vliv na práci učitele (School Micropolitics and its impact on teacher's work). In Učitel v současné škole. První. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. p. 249-261. ISBN 978-80-7308-301-4. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní přístupy k poznávání kvality školy aneb otevírání černé skříňky a nastolování témat (Qualitative approaches to understanding the quality of schools or opening the black box, and raising issues.). Školní psycholog/Školský psychológ. 2010, vol. 12, 1-2, p. 32-38. ISSN 1212-0529. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru (Time, Memories and Figures of Speech in Interviews). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 15, No 1, p. 147-176. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy (Pupils` willingness to communicate at secondary school). Pedagogická orientace: odborný čtvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2010, vol. 20, No 3, p. 24-48. ISSN 1211-4669. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Úhly pohledu (Points of view). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 13, No 1, p. 169-174, 5 pp. ISSN 1211-6971. Fulltext info
 • PRŮCHA, Jan and Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu (The Ethical Code of Czech Educational Sciences and Research). Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, vol. 19, No 2, p. 89-105, 12 pp. ISSN 1211-4669. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Editorial. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, vol. 14, No 1, p. 7-12. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Pomluvy jako mikropolitická strategie učitelů základní školy (Gossip as Basic School Teachers Micro-Political Strategy). Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, vol. 14, No 1, p. 87-108. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Narativní a sociální konstrukce profesní identity učitele experta (Narrative and Social Construction of Expert Teacher Professional Identity). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 396 pp. Dizertační práce. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Významná představitelka akčního výzkumu v pedagogice hostem na FF (Outstanding leader of action research as a guest at Faculty of Arts). muni.cz. Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2008, vol. 4, leden 2008, p. 5. ISSN 1801-0806. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. Od tabule k monitoru. E-learning na Filozofické fakultě MU v roce 2007 pohledem empirického výzkumu (From Blackboard to Display. Elearning at Faculty of Arts). In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University, 2008. p. 43-48, 5 pp. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu (E-learning in university-level teaching as seen through empirical research). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 13, No 1, p. 101-126. ISSN 1211-6971. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Expert teacher as a proficient and a moral authority (Expert teacher as a proficient and moral authority). In International Congress for School Effectiveness and Improvement. Book of Abstracts. 2006th ed. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2007. p. 25. ISBN 978-961-6637-03-9. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. E-learningový kurz (Qualitative Research in Educational Sciences. E-learning Course). In Sojka,P., Kvizda, M. (ed.). Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-7. ISBN 978-80-210-4296-4. info
 • HLAVATÁ, Martina, Jiří ŠPRDLÍK and Roman ŠVAŘÍČEK. Omalovánky (Coloring Book). 2007th ed. Brno: Vlastním nákladem, 2007. 30 pp. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice (Curriculum for Qualitative Research in Education). První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 176 pp. Skripta. ISBN 978-80-210-4359-6. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Karel ČERVENKA. Kvalitativní přístup v pedagogických vědách: doktorský seminář při 15. konferenci ČAPV 2007 (Qualitative Research in Educational Sciences: PhD workshop). 2007. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry (Qualitative Research in Educational Sciences: Game Rules). Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky (Teacher's belief as a key element of e-learning. Qualitative research of e-learning at university-level teaching). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? (Constructivism in E-learning at University-Level Teaching?). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U12. Brno: MU, 2007. p. 189-195. ISBN 978-80-210-4472-2. info
 • LUKAS, Josef and Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele (Reflection of teacher identity research). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Jak se vyznat v babylonské krajině? Kritéria kvality kvalitativního výzkumu (How to orientate in Babylon? Criteria of quality in qualitative research). In Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica. 2007th ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 289-299. ISBN 978-80-244-1813-1. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy k výuce kvalitativní metodologie (How to teach qualitative research?). In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ and Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007th ed. Brno: Konvoj, 2007. p. 71-79. ISBN 978-80-7302-133-7. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management. Pedagogika. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2007, LVII, No 4, p. 400-402. ISSN 0031-3815. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Životní historie učitele experta (Life History of Expert Teacher). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV (CD-ROM). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. p. 1-17. ISBN 80-7043-483-X. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Indukce v kvalitativní metodologii (Induction in Qualitative Methodology). In Študentské fórum : zborník príspevkov z 8. ročníka stretnutí. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Výchova - Veda - Vzdelávanie - Výskum, 2006. p. 13-20. ISBN 80-969146-5-0. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů (Qualitative Research in Educational Sciences). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U11. Brno: MU, 2006. p. 209-210. ISBN 80-210-4143-9. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Doktorský seminář Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Qualitative Research in Educational Sciences: Workshop for PhD students). 2006. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Rozvíjející se kvalitativní přístupy ke zkoumání edukační reality (Developing qualitative research methods in education). Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2006, vol. 14, No 4, p. 22-30. ISSN 1210-6658. info
 • SEDLÁČEK, Martin and Roman ŠVAŘÍČEK. Rozmanitost jako klíčové téma školského managementu (Diversity as a Key Issue for Educational Management). Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2006, LVI, No 2, p. 182-184. ISSN 0031-3815. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Je zakotvená teorie teorií? (Is the Grounded Theory a Theory?). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 133-145. ISBN 80-210-3891-8. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě (Sources of the creative process in the classroom). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč.LII, řada pedagogická U9. Brno: Filozofická fakulta MU, 2004. p. 169-178, 12 pp. ISBN 80-210-3452-1. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje a bariéry tvořivého procesu ve školní třídě (The sources and bariers of qualitative process at classroom). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd. Ved. práce: Petr Novotný, 2004. 132 pp. Diplomová práce. info

2021/06/11


Curriculum vitae: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (učo 12302), version: English(1), last update: 2021/06/11 13:45, R. Švaříček

Another Variant: Czech(1)