Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • David Kalhous
  30-May 1978 Hradec Kralove
Education and Academic Qualifications
 • 2015-2016 "Habilitation" in History, Faculty of arts, Palacký-University, Olomouc
 • 2001-2006 Ph.D. in Czech History
 • 1996-2001 M.A. in History and Auxilliary Sciences
 • 1992-1996 High School J. K. Tyl Gymnazium, Hradec Kralove
Employment Summary
 • 2019- Assoc.-Prof., Department of historical auxiliary sciences, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2017-2018 Sen. Research Fellow, Department of historical auxiliary sciences, Faculty of Arts (principal researcher of the Division for the Complex Analysis of Historical Sources), Masaryk University
 • 2017-2018 Sen. Research Fellow, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien (Identitätsforschung, Walter Pohl)
 • 2015-2016 Sen. Research Fellow, Department of historical auxiliary sciences, Faculty of Arts (Division Regesta Imperii Branch Office Brno), Masaryk University
 • 2015-2017 Sen. Research Fellow, The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno
 • 2015-2016 Sen. Research Fellow, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien (Identitätsforschung, Walter Pohl)
 • 2014-2016 Assistent-Professor, Faculty of Philosophy and Science in Opava, Silesian University in Opava
 • 2012-2015 Research Fellow, Department of archeology and muzeology, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2005-2010 Research Fellow, Department of history, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2004-2005 Research Fellow, The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno
 • 2001 Archivist, Departement Archiv Semily
Scientific and Research Activities
 • 2018- Royal Power in Action: Přemysl Ottokar II of Bohemia and his Government (1247-1278) (GA 18-09231S)
 • 2017-2018 Identity, Cohesion, Inclusion: Přemyslid regnum as a part of the post-Carolingian world (FWF, Lise-Meitner Post-Doc M-2120G
 • 2015-2017 The role of centers in societies in transition on example of 10th c. Moravie (GA ČR 15-22658S)
 • 2015-2016 The Party of the Emperor Sigismund in Bohemia (1420-1437) (GA ČR 15-14758S)
 • 2015 Project of Faculty of Arts MU for support of international publications
 • 2014 Project of Faculty of Arts MU for support of international publications
 • 2012-2015 Magnae Moraviae Fontes Historici I (GA ČR P405/12/0625)
 • 2010-2014 Archeology of Přemyslid Bohemia (cooperation with Institute of archeology, Faculty of Arts, Charles University)
 • 2008-2010 Hinterland of early medieval hillfort as an economical system (GA ČR, 404/08/1696; in cooperation with ArÚ AV ČR Praha)
 • 2005-2007 Nonresidential parts of central aglomerations in Bohemia and Moravia in early middle ages (800-1200 A.D.) (GA ČR 404/05/2671; with Instituts for archeology Prague and Brno, Academy of Sciences of Czech Republic)
 • 2002 Hillfort Stará Boleslav (900-1300 A.D.): its position in early state (GA ČR 404/99/1060; GA404/03/0365; with Instituts for archeology Prague and Brno, Academy of Sciences of Czech Republic)
 • 2001-2004 German medieval historians researching in Bohemia and Moravia to 1945 (LN00A041; with Center for medieval studies, Prague)
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2017/01/01 – 2018/12/31: Institute for medieval studies, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Other programs, AUT
  • Lise-Meitner Post Doc
 • 2015/11/01 – 2016/04/30: Institute for medieval studies, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Other programs, AUT
  • Účast na /Participation on ERC Advanced SCIRE Social Cohesion, Identity and Religion in Europe, 400-1200
 • 2011/06/14 – 2011/06/19: University of Leipzig, Leipzig, Other programs, DEU
  • Krátký studijní pobyt spojený s vyžádanou přednáškou / Short stay with a requested requested presentation
 • 2006/09/18 – 2007/02/28: University of Konstanz, Konstanz, Other programs, DEU
  • Studijní pobyt financovaný z grantu dr. Pavlíny Rychterové / Academical stay financed by the project of Dr. Pavlína Rychterová
Appreciation of Science Community
 • Board of trustees, Institute for Slavic Studies, Czech Academy of Sciences, may, 2017-april, 2022
 • Reviewer for ERC (Marie-Curie Program, Horizon), Bruxelles
 • 14-June 2011-19-June 2011 GWZO, Leipzig
 • 2011 Otto Gruendeler Award (Congress of medieval studies, Kalamazoo)
Selected Publications
 • KALHOUS, David. Many Lives of One Man. Strategies for Building Legitimacy through the Story of St Wenceslas in Early and High Medieval Hagiography (940s–1260s) (Many Lives of One Man Strategies for Building Legitimacy through the Story of St Wenceslas in Early and High Medieval Hagiography (940s–1260s)). In Grzegorz Pac, Steffen Hope, and Jón Viðar Sigurðsson. The Cult of Saints and Legitimization of Elite Power in East Central and Northern Europe up to 1300. Turnhout: Brepols, 2024, p. 241-266. Comparative Perspectives on Medieval History, 2. ISBN 978-2-503-61108-2. Available from: https://dx.doi.org/10.1484/M.CPMH-EB.5.136923. info
 • KALHOUS, David. České a moravské biskupství ve 12. století (1092–1197) (Bohemian and Moravian bishoprics in the twelfth century (1092-1197)). In Vratislav Vaníček, Jan Kotous. Posunuté milénium: 1050 let od založení pražského biskupství. Praha: NLN, 2024, p. 86-119. xxx. ISBN 978-80-7422-954-1. info
 • KALHOUS, David. Moravské církevně slovanské památky (Moravian Old Church Slavic texts). In Přemysl Bar, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Lenka Malárová Šmídová. Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě. Brno: Muni, 2024, p. 13-28, 26 pp. xxx. ISBN 978-80-280-0520-7. URL info
 • KALHOUS, David, Lukáš REITINGER and Jan ŠKVRŇÁK. Morava a Moravané ve strukturách moci Přemysla Otakara II. (Moravians and Moravia in the power structurs of Přemysl Ottokars II´s governance). In Mikuláš Netík, Martin Wihoda. Mikuláš Netík a Martin Wihoda. Morava v proměnách dlouhého 13. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2023. ISBN. Praha: NLN, 2023, p. 245-278. ISBN 978-80-7422-945-9. info
 • KALHOUS, David. Is there any other world? Imagination of the outside world in the medieval historiography of the Czech lands based on the chronicles Cosmas of Prague, so called Dalimil and Přibík Pulkava of Radenín. In Reffensperger, Christian. Authorship, Worldview, and Identity in Medieval Europe. New York: Routledge, 2022, p. 272-291. Studies i Medieval History and Culture. ISBN 978-0-367-45766-2. info
 • KALHOUS, David and Ludmila LUŇÁKOVÁ. Rhetoric of War : The Imagination of War in Medieval Written Sources. Central and Eastern Europe in the High Middle Ages. In Kotecki, Radosław; Selchen Jensen, Carsten; Bennett, Stephen. The Christianity and War in ‘Younger Europe’ : Church at War, Religion in War, Perception of War in Medieval East Central Europe and Scandinavia. Amsterdam, Toronto: Arc Humanities Press/Amsterdam University Press, 2021, p. 207-225. ISBN 978-1-64189-133-2. info
 • KALHOUS, David. Member of editorial board. BREPOLS – EAST CENTRAL EUROPE, 476–1795 SERIES, 2021. info
 • KALHOUS, David. Mojmirid Moravia in the 9th Century. In Poláček, Lumír. Great Moravian Elites From Mikulčice. 1st ed. Brno: Archeologický ústav Brno, 2021, p. 13-37, 40-50, 61-67, 71-73, 46 pp. ISBN 978-80-7524-032-3. info
 • KALHOUS, David and Pavlína RYCHTEROVÁ. Historiography and Identity VI : Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 —c. 1600. 1st ed. Turnhout: Brepols, 2021, 468 pp. ISBN 978-2-503-58545-1. info
 • KALHOUS, David. “… rogans eum sibi in auxilium contra superbiam Teutonicorum” : The Imaging of ‘Theutonici’ in Bohemian Medieval Sources between the Ninth and Fourteenth Centuries. In Pleszczyński, Andrzej; Vercamer, Grischa. Germans and Poles in the Middle Ages : The Perception of the 'Other' and the Presence of Mutual Ethnic Stereotypes in Medieval Narrative Sources. Leiden, New York: Brill, 2021, p. 81-97. ISBN 978-90-04-41778-6. info
 • KALHOUS, David, István TRINGLI and Przemysław WISZEWSKI. Historiographies centre-européennes et mythes des origines (Centraleuropean historiographies and myths of origin). In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1st ed. Paris: Passés/Composés, 2021, p. 69-97. ISBN 978-2-37933-015-5. info
 • KALHOUS, David. State formation in the 10th century. In Curta, Florin. The Routledge Handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500-1300. New York: Taylor and Francis, 2021, p. 121-138. The Routledge History Handbooks, 7. ISBN 978-0-367-22655-8. Available from: https://dx.doi.org/10.4324/9780429276217-8. info
 • KALHOUS, David. Sociolingvistický status staroslověnštiny v přemyslovských Čechách (Socioloinguistic status of Old Church Slavic in Přemyslid Bohemia). In Vykypěl, Bohumil. Staroslověnské dědictví ve staré češtině. 1st ed. Praha: NLN, 2021, p. 209-217. Studia etymologica Brunensia, 26. ISBN 978-80-7422-779-0. info
 • KALHOUS, David. Člen redakční rady (Editorial board Member). Přehled výzkumů, 2020. ISSN 1211-7250. info
 • KALHOUS, David. Przewod, powóz, prowod… a paraveredus? K otázce údajné služebné organizace a veřejných služebností a jejich původu (Przewod, powóz, prowod … a paraveredus? The issue of alleged service organizations and public works and their origin). In Chocholáč, Bronislav; Malíř, Jiří; Reitinger, Lukáš ; Wihoda, Martin. PRO PANA profesora Libora JANA k životnímu jubileu. 1st ed. Brno: Matice Moravská, 2020, p. 121-129. ISBN 978-80-87709-28-3. info
 • KALHOUS, David. Historie a archeologie : limity spolupráce a porozumění mezi obory (History and archaeology : limits of inter-disciplinary cooperation and understanding). In Boháčová, Ivana; Sommer, Petr. Raný český stát 10. století. 1st ed. Praha: Filosofia, 2020, p. 211-224. ISBN 978-80-7007-627-9. info
 • KALHOUS, David. Archeologie a starší dějiny do roku 1780 (Archeology and Pre-Modern History until 1780). Grantová agentura ČR, 2019 - 2023. info
 • KALHOUS, David. Building monarchy, building ecclesiastical organization : the early Přemyslid monarchy (X-XII c.). In La Fabrique de l´espace reliqieux centre-européen au Moyen Age, 2 : Primaties, Province et Dioceses, 8.2.2019, Paris. 2019. URL info
 • KALHOUS, David. Úvahy nad možnostmi poznání sociální struktury raně středověkého přemyslovského knížectví (Reflections on the possibilities of learning the social structure of the early medieval Přemyslid duchy). Praehistorica. Praha: Karolinum, 2019, vol. 34, No 2, p. 29-82. ISSN 0231-5432. Available from: https://dx.doi.org/10.14712/25707213.2019.3. URL info
 • KALHOUS, David, Anna ŽÁKOVÁ, Daša BARTOŇKOVÁ, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Jiří K. KROUPA. Magnae Moraviae Fontes historici NS 1. 3rd ed. Praha: Koniasch Latin Press, 2019, 528 pp. x 1. ISBN 978-80-87773-36-9. info
 • KALHOUS, David. Velká Morava a její dědictví (Great Moravia and its herritage). In Klápště, Jan; Šedivý, Ivan. Dějiny Česka. Praha: NLN, 2019, p. 15-21. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-338-9. info
 • KALHOUS, David. Is there any other world? Imagination of the outside world in the medieval historiography of the Czech lands based on the chronicles Cosmas of Prague, so called Dalimil and Přibík Pulkava of Radenín. In International Medieval Congress Leeds, 2019. 2019. info
 • KALHOUS, David and Dalibor HAVEL. Heiligenkreuz 217 und die Anfänge der Schriftkultur in Böhmen um 1000 : die Prager Kirche im Zeitalter Bischofs Thiddag (Heiligenkreuz 217 and the Beginnings of the literacy in Bohemia (1000) : Prague bishopric under Thieddag). Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Karolinum, 2019, vol. 2019, No 1, p. 159-167. ISSN 0567-8293. Available from: https://dx.doi.org/10.14712/24647055.2019.9. URL info
 • KALHOUS, David. Creating bonds, creating memories : Monasteries Kladruby and Opatovice in twelfth century and their forgeries. Studia historica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, vol. 65, No 1, p. 37-50. ISSN 1803-7429. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/SHB2018-1-3. URL info
 • KALHOUS, David. Preconditions of the Genesis of the Přemyslid Realm. In Kouřil, Pavel; Poláček, Lumír. Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa : Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. Brno: ArÚ AV ČR Brno, 2019, p. 385-401. ISBN 978-80-86023-59-5. info
 • KALHOUS, David and Anna PUMPROVÁ. Founding narratives and chronicles of Žďár (Fons beatae Mariae virginis) and Zbraslav (Aula Regiae): An Attempt to form Cistercian identity in Czech lands? Cîteaux: Commentarii Cistercienses: Revue d'histoire cistercienne. Nuits-Saint-Georges : Abbaye de Cîteaux, n.d., 2019, vol. 70, 3-4, p. 213-245. ISSN 0009-7497. URL info
 • KALHOUS, David. Graves, Churches, Culture and Texts: The Processes of Christianisation in the Early Middle Ages and Their Social and Cultural Context. In Jiří Macháček, Martin Wihoda. The Fall of Great Moravia. Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? Leiden, Boston: Brill, 2019, p. 110-129. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-38313-5. info
 • KALHOUS, David. Bohemi: Prozesse der Identitätsbildung in frühpřemyslidischen Ländern (bis 1200) (Bohemi: Processe of identification in early Přemyslid realm (until 1200)). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, 261 pp. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 24. ISBN 978-3-7001-8210-8. URL info
 • KALHOUS, David. Antonín, R.: The Ideal Ruler in Medieval Bohemia. Brill: Leiden/Boston, 2017 (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 44). Journal of East Central European Studies. Marburg: Herder-Institut, 2018, vol. 67, p. 399-400. ISSN 0948-8294. info
 • KALHOUS, David. Reitinger, L.: Vratislav, první král Čechů. Praha: Argo, 2017. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2018, vol. 137, p. 190-193. ISSN 0323-052X. info
 • KALHOUS, David. Svatopluk I. – kníže nebo král? K otázce legitimizace velkomoravských knížat ve středověké i moderní historiografii (Svatopluk I – a prince or a king? The question of legitimizing Great Moravian princes in medieval and modern historiography). Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, vol. 11, No 2, p. 63-88. ISSN 2084-1213. info
 • KALHOUS, David. East meets West, West Meets East? Constructing Difference in the First Life of St Adalbert and in the Life of St Neilos. In Crostini, Barbara; Murzaku, Ines Angeli. Greek Monasticism in Southern Italy: The Life of St Neilos in Context. New York, Oxon: Francis Taylor/Routledge, 2017, p. 282-307. ISBN 978-1-4724-3790-7. info
 • KALHOUS, David. Zelenka, J.: Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu. Práce Historického ústavu AV ČR A, 66). Praha 2016. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, vol. 13, p. 130-134. ISSN 2084-1213. info
 • KALHOUS, David. Ducháček, M.: Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2015. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, vol. 12, p. 117-123. ISSN 2084-1213. info
 • KALHOUS, David. Problémy formování církevní správy v českých zemích v raném středověku (The Problems of Forming an Ecclesiastical Administration in the Czech Lands in the Early Middle Ages). Studia Medievalia Bohemica. 2016, vol. 7, p. 7-36. ISSN 1804-0977. info
 • KALHOUS, David. Hroby, kostely, kultura a texty (Graves, churches, culte and texts. Elites and christianisation). In Jiří Macháček, Martin Wihoda. Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi. 1st ed. Praha: NLN, 2016, p. 166-189. Prameny české historie 2. ISBN 978-80-7422-548-2. info
 • KALHOUS, David. Velká Morava v představách poválečné české historiografie a archeologie. Sonda do problematiky pojetí státu a společnosti. In Red. H. Kóčka-Krenz, M. Matla, M. Danilewski. Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe, 2016, p. 71-91, 22 pp. ISBN 978-83-232-3119-6. info
 • KALHOUS, David. Evaluator for ERC Projects (Marie-Curie Fellowships). European Research Council, 2016. info
 • KALHOUS, David. K otázce desátků v českých zemích doby přemyslovské (Tithes in Czech lands until 1250). Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, vol. 8, No 2, p. 199-208. ISSN 1804-0977. info
 • KALHOUS, David. Dalewski, Z.: Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu. Warzsawa: Instytut Historii, 2014. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, vol. 8, p. 324-326. ISSN 1804-0977. info
 • KALHOUS, David. Wolverton, L.: Cosmas of Prague. Narratives, Classicism, Politics. Washington, D. C. 2015. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, vol. 8, p. 137-141. ISSN 1804-0977. info
 • KALHOUS, David. Vrcholně středověká tradice o Velké Moravě. K instrumentalizaci historické tradice. (High medieval tradition about Great Moravia. Towards the instrumentalisation of historical tradition). In Vepřek, Miroslav. Velká Morava a velkomoravská staroslověnština. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství FF UPOL, 2015, p. 90-120. Paleon. ISBN 978-80-87895-03-0. info
 • KALHOUS, David. K otázce počátků břevnovského kláštera (Towards the beginnings of Brevnov monastery). Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2015, vol. 134, No 1, p. 207-213. ISSN 0323-052X. info
 • KALHOUS, David. Legenda Christiani and Modern Historiography. Leiden - New York: Brill, 2015, 166 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450. ISBN 978-90-04-28490-6. URL info
 • KALHOUS, David. Some observations on the social structure of Great Moravia. In Pavel Kouřil. The Cyril and Methodius Mission and Europe. 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia. Brno: Archeologický ústav, 2015, p. 40-47. ISBN 978-80-86023-51-9. info
 • KALHOUS, David. Berounská sídelní komora v raném a vrcholném středověku (před r. 1419). Úvaha nad majetkovou strukturou mikroregionu a nad reprezentativností našich pramenů k dějinám osídlení (The Beroun District Settlement Chamber in the Early and High Middle Ages (before 1419). Consideration of the property structure of the microregion and of the representativeness of our sources on the history of settlement). Medievalia historica Bohemica. 2015, vol. 18, No 2, p. 7-67. ISSN 0862-979X. info
 • KALHOUS, David. Sdílení paměti? : k otázce významu a rozšíření historického povědomí v době přemyslovské (Sharing the historical memory? Towards the question of historical consciousness in Přemyslid Bohemia). Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, p. 33-59, 28 pp. ISSN 1803-7429. URL info
 • KALHOUS, David. Svatý Vojtěch v Římě: nevyřešené otázky (St. Adalbert-Vojtěch in Rome). Antiqua Cuthna. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2014, vol. 3, No 1, p. 73-84. ISSN 1803-1374. info
 • KALHOUS, David. Náčelnictví, nebo stát? Několik poznámek k článku Jiřího Macháčka o charakteru Velké Moravy. (Chiefdom or state? Several notes on Jiří Macháček’s article on the nature of power in Great Moravia). Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR, 2014, vol. 66, No 1, p. 177-180. ISSN 0323-1267. info
 • KALHOUS, David. Model státu středoevropského typu: koncept na pomezí tradice a inovace. Ke kontinuitě a diskontinuitě v českém dějepisectví po r. 1948 (Model of the Central European Medieval State: between innovation and tradition? Towards the continuity and discontinuity in history of Czech historiography after 1948). Forum Historiae. 2014, vol. 8, No 2, p. 159-173. ISSN 1337-6861. info
 • KALHOUS, David. Čechy a říše: problém pramenů nebo historiografie? (The Czech Lands and the Holy Roman Empire: the Problem of the Primary Sources or Historiography?). Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2013, roč. 111, č. 3, p. 481-516. ISSN 0862-6111. info
 • KALHOUS, David. České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl (Czech land in 10th-12th century, 2nd part). 1. vyd. Praha: Libri, 2013, 264 pp. Dějiny českých zemí. ISBN 978-80-7277-509-5. info
 • KALHOUS, David. Svědectví z první ruky? Nad pramennou hodnotou nejstarších vojtěšských legend (First-hand witness? St. Adalbert-Vojtiech- Lives as a source about St. Adalbert Live). Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, vol. 1, 1-2, p. 37-58. ISSN 2084-1213. info
 • KALHOUS, David. Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.) (Remarks toward the oldest manuscripts of St.-Wencels-Legend Crescente fide (so called Bavarian redaction)). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 60, 1-2, p. 11-23. ISSN 1803-7429. Digitální knihovna FF MU info
 • KALHOUS, David. Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia. 1st ed. Leiden - Boston: Brill, 2012, 350 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-22980-8. info
 • KALHOUS, David. Přemyslovské državy, sv. Václav a říše (Přemyslid dependencies, St. Wenceslas and the Empire). In Doležel, J.; Wihoda, M. Mezi raným a vrcholným středověkem : Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. Vyd. 1. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2012, p. 411-420. ISBN 978-80-86023-76-2. info
 • KALHOUS, David. Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství (část I) (From Libice to Kolín. The history of one region until the Hussite Movement I). Mediaevalia historica Bohemica. Praha: Historický ústav, 2011, roč. 13, č. 2, p. 7-58. ISSN 0862-979X. info
 • KALHOUS, David. Slawisches Schrifttum und Liturgie des 10. und 11. Jahrhunderts (Slavonic Literature and Liturgy in the 10th and 11th Centuries). In Lumír Poláček a Jana Maříková-Kubková. Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav Brno AV ČR, 2011, p. 385-402. ISBN 978-80-86023-92-2. info
 • KALHOUS, David. Mittelpunkte der Herrschaft und Cosmas von Prag. Zum Charakter der Macht des frühmittelaterlichen Fürsten (Centre of Power and Cosmas of Prague. Towards the caharcter of power of early medieval prince). In Jiří Macháček - Šimon Ungerman. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Bonn: Habelt-Verlag, 2011, p. 669-689. ISBN 978-3-7749-3730-7. info
 • KALHOUS, David. Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství II (From Libice to Kolin. History of one region until 15th c.). Mediaevalia historica Bohemica. Praha: Historický ústav, 2011, roč. 14, č. 1, p. 7-70. ISSN 0862-979X. info
 • KALHOUS, David. České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, I. díl, Čeleď sv. Václava (Historz of Cyech lands in 10th-12th century). 1st ed. Praha: Libri, 2011, 152 pp. ISBN 978-80-7277-492-0. info
 • KALHOUS, David. Slovanské písemnictví a liturgie 10. a 11. věku (Slavonic Literature and Liturgy in the 10th and 11th Centuries). Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, vol. 110, No 1, p. 1-33, 34 pp. ISSN 0862-6111. info
 • KALHOUS, David and Jan JÍLEK. Studie o slonovi. Darování exotického zvířete jako prostředek politické komunikace v antice a raném středověku (Elephant as a gift. Giving exotic animal as medium of political communication in antique and early middle ages). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Lidové noviny, 2010, p. 549-565, 762, 18 pp. ISBN 978-80-7422-027-2. info
 • KALHOUS, David. Genealogie Přemyslovců (moravští Přemyslovci a Děpoltici) (Genealogy of Premyslides (moravian lineage, descendants of Depolt)). In MORAVCOVÁ, Irena, Luboš POLANSKÝ and Petr KOPAL. Přemyslovci: budování českého státu. Red. P. Sommer - D. Třeštík - J. Žemlička. Praha: Lidové Noviny, 2009, p. 541-573, 32 pp. Dějiny. ISBN 978-80-7106-352-0. info
 • KALHOUS, David. The significance of the Sirmian and apostolic tradition in shaping Moravian episcopal organization. Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, vol. 17, No 3, p. 268-285. ISSN 0963-9462. info
 • KALHOUS, David. K historické metodě aneb opět nad pravostí Kristiánovy legendy (Towards the method of historiography or about authenticity of Legenda Christiani). Časopis Matice moravské. 2009, vol. 128, No 1, p. 177-183. ISSN 0323-052X. info
 • KALHOUS, David. Znovu o Kristiána: replika (About Legenda Kristiani). Časopis Matice moravské. 2008, vol. 126, No 2, p. 411-417. ISSN 0323-052X. info
 • KALHOUS, David. Granum Catalogi praesulum Moraviae jako pramen k dějinám Moravy v 10. století? (Granum Catalogi praesulum Moraviae and his value as a source of Moravian history in 10th century). MHB. 2008, vol. 11, No 1, p. 23-38. ISSN 0862-979X. info
 • KALHOUS, David. Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen ("Suburbium" in the early meddieval historical sources). In Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Hrsg. I. Boháčová - L. Poláček (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008, p. 19-26. ISBN 80-86023-84-2. info
 • KALHOUS, David. Sv. Václav Homiliáře opatovického. K české státnosti 12. věku (St. Václav in Homilarium Opatovicense: What was the Czech State in 12th Century). In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006, p. 371-379. ISBN 80-86488-35-7. info
 • KALHOUS, David. Záhadné počátky pražského biskupství (The Mysterious Beggings of Prague Bishopric). In Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Praha: Red. E. Doležalová - R. Novotný - P. Soukup, 2004, p. 195-208. ISBN 80-7007-194-X. info
 • KALHOUS, David. Osudy jednoho časopisu. Zeitschrift des Deutschen Vereines für Geschichte Mährens und Schlesiens. (Story of one review. Zeitschrift des Deutschen Vereines für Geschichte Mährens und Schlesiens.). In Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. Praha: Centrum medievistických studií, 2004, p. 95-105. ISBN 8070072016. info
 • KALHOUS, David. Boleslav III.: kníže na konci časů? (Boleslav III.: Prince at the End of Times?). In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno: Red. T. Borovský - L. Jan - M. Wihoda, 2003, p. 221-229. ISBN 80-86488-13-6. info
 • KALHOUS, David. Jaromír-Gebhard, pražský biskup a říšský kancléř (1038-1090). Několik poznámek k jeho životu. (Jaromir-Gebhard, bishop of Prague and the Chancellor of Henry IV. (1038-1090).). MHB. 2003, vol. 9, No 1, p. 27-45. ISSN 0862-979X. info
 • KALHOUS, David. " ... in Bolezlauia edificavit ecclesiam s. Marie Virginis et s. Georgii ..." K problému neznámého kostela na akropoli přemyslovského hradu ve Staré Boleslavi (" ... in Bolezlauia edificavit ecclesiam s. Marie Virginis et s. Georgii ..."). In Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Praha 2003: Red. I. Boháčová., 2003, p. 202-204. Medievalia Archeologica 5. ISBN 80-86124-43-6. info
 • KALHOUS, David. Stará Boleslav v písemných pramenech raného středověku. (Stará Boleslav in written records of early middle ages.). In Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Praha 2003: Red. I. Boháčová., 2003, p. 17-28. Medievalia Archeologica 5. ISBN 80-86124-43-6. info
 • KALHOUS, David. K mocenskému obrazu středovýchodní Evropy za vlády Vratislava II., (1055-1092). Edited by Martin Wihoda. 2001, 106 s. URL info
 • KALHOUS, David. Koruna česká a polská? Střetávání Boleslava II. a Vratislava II. na cestě za královskou korunou. (King of Poland and Bohemia? Boleslav II and Vratislav II and theire Fight for Crown of the Kings.). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Filosofická fakulta brněnské university, 2001, C 48, No 1, p. 5-16. ISSN 0231-7710. info

2019/07/17


Curriculum vitae: doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (učo 12320), version: English(1), last update: 2019/07/17 13:37, D. Kalhous

Another Variant: Czech(1)