Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy
  Masarykova univerzita - Filozofická fakulta
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Externí spolupracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Ph.D., Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2009: Mgr., Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2007: Bc., Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • GEN150 Kapitoly z dějin queer cinema (FSS MU, podzim 2013)
 • FAV237 Kapitoly z dějin queer cinema (FF MU, podzim 2012)
 • FAV231 Teorie a praxe animovaného filmu II (FF MU, jaro 2012)
 • FAV191 Nová vlna v české kinematografii 60. let (FF MU, podzim 2011)
 • FAV187 Teorie a praxe animovaného filmu (FF MU, jaro 2011)
 • FAV169 Nový německý film (FF MU, podzim 2010)
 • FAV167 Český film pro děti 1945-1989 (FF MU, jaro 2010)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dějiny české kinematografie
 • Český film pro děti
 • Česká kinematografie šedesátých let a nová vlna
 • Filmová cenzura
Vybrané publikace
 • SKUPA, Lukáš. Moderní, nebo jen módní? Reflexe počátků "nové vlny" v Československu (Modern or just trendy? Reflection of the Beginnings of "New Wave" in Czechoslovakia). Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2014, vol. 21, No 91, p. 58-61. ISSN 1213-516X. info
 • SKUPA, Lukáš. Ten, který měl doma lva. Pavel Hobl (The One Who Kept a Lion at Home. Pavel Hobl). Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2014, vol. 21, No 91, p. 72-75. ISSN 1213-516X. info
 • SKUPA, Lukáš. Od předjaří 1966 do zimy 1970: Kontexty, výroba a uvedení Všech dobrých rodáků (From Early Spring 1966 to Winter 1970: Contexts, production and exhibition of Všichni dobří rodáci). In Čechová, Briana. Všichni dobří rodáci. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2013. p. 70-90. ISBN 978-80-7004-156-7. info
 • SKUPA, Lukáš. Film pro děti mezi vědou, uměním a průmyslem: Počátky žánru dětského filmu v české kinematografii 1945 až 1955 (Children’s Films Between Education, Art And Industry: The Beginnings Of Children's Film Genre In Czechoslovakia Between 1945 And 1955). In Skopal, Pavel. Naplánovaná kinematografie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. p. 149-191. Šťastné zítřky ; sv. 7. ISBN 978-80-200-2096-3. info
 • SKUPA, Lukáš. Česká skromnost a zahraniční ambice: O produkční historii filmu Hoří, má panenko (Czech Modesty and Foreign Ambition: About Production History of Hoří, má panenko). In Batistová, Anna. Hoří, má panenko. Praha: Národní filmový archiv, 2012. p. 43-75. Hoří, má panenko. ISBN 978-80-7004-148-2. info
 • SKUPA, Lukáš. Všechno je krásné (mezi námi kluky) : queer aspekty filmů Václava Kršky (Everything is Beautiful (Just between us Boys) : Queer Aspects of Václav Krška's Films). Cinepur. Praha: FAMU, Sdružení přátel Cinepuru, 2010, roč. 17, No 71, p. 19-21. ISSN 1213-516X. info
 • SKUPA, Lukáš. Stroj velkoměsta výhružně hučí : funkcionalismus ve filmu Šťastnou cestu (The City machine roars darkly : Functionalism in the film Šťastnou cestu). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2009, roč. 17, č. 62, p. 12-14. ISSN 1213-516X. URL info
 • SKUPA, Lukáš. Celý svět tleská zestátněnému filmu : kauza Sirény na MFF v Benátkách 1947 (The Whole World Applauds Nationalised Cinema. The Siren at the 1947 Venice Film Festival). Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu). Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 2, p. 60-75, 15 pp. ISSN 0862-397X. info
 • SKUPA, Lukáš. Dobývání "zlatých dolů" : obměna vlastníků kinematografických licencí v Brně, 1920-1926 (Conquesting "the Goldmines". The Alteration of the Cinema Licenses Owners in Brno, 1920-1926). Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu). Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 3, p. 57-70. ISSN 0862-397X. info
 • SKUPA, Lukáš. Jako jedna z nás : filmová hvězda Jana Brejchová (Like one of us : Film star Jana Brejchová). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2008, roč. 16, č. 60, p. 21-23. ISSN 1213-516X. info
 • SKUPA, Lukáš. Pavučina : jak se dělá normalizační sociálně-kritický film (Pavučina : How to do a normalization socially-critical film). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2008, roč. 16, č. 60, p. 24-25. ISSN 1213-516X. URL info
 • SKUPA, Lukáš. Filmové studio Gottwaldov jako alternativní model výroby a estetické praxe (The Gottwaldov Film Studio as an Alternative Model of Production and Aestetic Practice). Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu). Praha: NFA, 2007, roč. 19, č. 4, p. 5-26. ISSN 0862-397X. info
 • SKUPA, Lukáš. Persona : film jako v zrcadle (Persona : Film like in a mirror). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2005, roč. 14, č. 42, p. 37-42. ISSN 1213-516X. info

2019/09/03


Životopis: Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D. (učo 128191), verze: čeština(1), změněno: 3. 9. 2019 17:50, L. Skupa