Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Taťána JUŘÍČKOVÁ,Ph.D. nar. 31.12.1951, Zlín
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka pro obory ruský jazyk, ukrajinský jazyk
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005:Obhájena doktorská disertace(Ph.D.): Semantika obraza i emotivnaja leksika v chudožestvennom tekste. Emotologičeskoje issledovanije prozy malogo žanra
 • 1994-1998: rozšiřovací studium v oboru ukrajinský jazyk a literatura na FF Univerzity Karlovy v Praze
 • 1983: na základě rigorózního řízení udělen doktorát filozofie (PhDr.), učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor ruský jazyk a literatura, FF UJEP v Brně
 • 1979-1980: rozšiřovací studium v oboru překladatelství a tlumočnictví na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova(Rusko)
 • 1971-1976:zahraniční stáž a studium v oboru ruský jazyk a literatura na Kyjevské státní univerzitě Tarase Ševčenka (Ukrajina)
 • 1971: přijata ke studiu na FF UK Praha
 • 1968-1971: SVVŠ, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2005 - dosud:odborná asistentka Ústavu slavistiky FF MU v Brně
 • 2000 - 2005: asistentka II Ústavu slavistiky FF MU v Brně
 • 1995 - 2000: odborná asistentka Ústavu slavistiky FF MU v Brně
 • 1982 - 1995: odborná asistentka na katedře ruského jazyka FF MU v Brně
 • 1980 - 1981: redaktorka VCP (Všesvazové překladatelské středisko vědeckotechnické literatury a dokumentace Moskva)Kyjevská redakce slovanských jazyků, Kyjev (Ukrajina)
 • 1979 - 1980 : překladatelka UkrNIINTI (Ukrajinský věděckovýzkumný ústav vědeckotechnických informací a technickoekonomických výzkumů), Kyjev (Ukrajina)
Pedagogická činnost
 • Fonetika a fonologie ruského jazyka
 • Fonetika a fonologie ukrajinského jazyka
 • Morfologie ukrajinštiny
 • Jazykový kurz ukrajinštiny (výuka v ukrajinském jazyce)
 • Lektorská cvičení a reálie - ruština(výuka v ruském jazyce)
 • Lektorská cvičení a reálie - ukrajinština
 • Lexikologie a lexikografie ukrajinštiny
 • Stylistika a normy jazyka - ruština
 • Stylistika a normy jazyka - ukrajinština
 • Ruština pro doktorské studium
 • Ukrajinština pro doktorské studium
 • Jazykové prostředky v uměleckém překladu
 • Překlad vědeckotechnické literatury a dokumentace
 • Jazykové kurzy ruštiny pro pracovníky státní správy-peněžnictví a daňový systém
 • Praktické otázky v překladu vědeckotechnické literatury a dokumentace(čeština - ruština - ukrajinština)
 • Vedení zkoušek pro doktorské studium v oboru ruský jazyk na FF MU
 • Vedení zkoušek pro doktorské studium v oboru ukrajinský jazyk FF MU
 • Vedení bakalářskách a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Lexikální stylistika
 • Stylistická ekvivalence v překladu
 • Jazyková výstavba uměleckého textu
 • Spoluautorka Slovníku slovanských spisovatelů
 • Spoluautorka Slovníku pro pracovníky státní správy
 • Problematika ekvivalence překladu ve slovanských jazycích (čeština, ukrajinština, ruština)
 • Lingvistické aspekty procesu tlumočení
Akademické stáže
 • Stáže a přednášky na konferencích, sympoziích a univerzitách v Praze,Ostravě,Bratislavě,Moskvě, Kyjevě, Voroněži.
Mimouniversitní aktivity
 • členka Jazykovědného sdružení AV ČR
 • členka České asociace rusistů
 • členka České asociace ukrajinistů (Praha)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členka Kyjevské redakce mezinárodního překladatelského střediska UkrNIINTI pro jazyk český,ruský a ukrajinský
Vybrané publikace
 • JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Argo kak fenomen jazyka i kultury. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Ústav slavistiky FF MU Brno 2005, 2005, p. 131-139. ISBN 80-89183-15-8. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Homonymie v překladu uměleckého literárního díla (ukrajinská próza a česká poezie). In Ukrajinistika - minulost, přitomnost, budoucnost. Ukrainica Brunensia. Brno: FF MU, 2004, p. 329-335, 6 pp. ISBN 80-902989-7-4. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Taťána. SLOVNÍK RUSKÝCH, UKRAJINSKÝCH A BĚLORUSKÝCH SPISOVATELŮ. Praha: Nakladatelství LIBRI, 2001. ISBN 80-7277-068-3. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Někotoryje najboleje trudnyje slučaji slovoupotreblenija v russkom jazyke. In Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000, p. 38-43, 5 pp. ISBN 80-7042-573-3. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Frazeologizm kak komponent leksičeskoj struktury obraza v chudožestvennom tekste. In ROSSICA OLOMUCENSIA XXXVIII. 1. část. Olomouc, 2000. ISBN 80-244-0116-9. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Napoleonovy Slavkovské proklamace. In Napoleonovy Slavkovské proklamace. Brno: Nakladatelství AVE, 1999. ISBN 80-902242-5-32. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Taťána. Ukrajinština-čeština.Čeština-ukrajinština. Praktická jazyková příručka. první. Brno: Vydavatelství RO-TO-M, 1998, 640 pp. Edice jazyky. ISBN 80-85840-25-1. info

2006/02/02


Životopis: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (učo 1322), verze: čeština(2), změněno: 2. 2. 2006 18:17, T. Juříčková