Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jan Osička
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
  Mezinárodní politologický ústav
Funkce na pracovišti
 • Vyučující, výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: Docent, politologie, FSS MUNI
 • 2014: PhD, Mezinárodní teritoriální studia, FSS MUNI
 • 2010: Mgr, Mezinárodní vztahy, FSS MUNI
Přehled zaměstnání
 • Od 2011: KMVES/MPÚ FSS MUNI, výzkumný pracovník, vyučující, lektor, administrátor projektu
Pedagogická činnost
 • Výuka v předmětech zaměřených na energetickou politiku, dodávkový řetězec a komoditní trhy, metodologie sociálních věd.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Viz https://mveb.fss.muni.cz/o-nas#jan-osicka; https://www.researchgate.net/profile/Jan_Osicka
Univerzitní aktivity
 • Školitelé Ph.D. (program Mezinárodní vztahy a evropská politika) Školitelé Ph.D. (program International Relations and European Politics)
Vybrané publikace
 • OSIČKA, Jan, Filip ČERNOCH, Petr OCELÍK and Tomáš VLČEK. Technicko-ekonomické aspekty energetiky (Technical and Economical Aspects of Energy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 395 pp. ISBN 978-80-210-5997-9. info
 • ČERNOCH, Filip, Lukasz KISTER, Jan OSIČKA, Petr OCELÍK, Dominik SMYRGALA and Veronika ZAPLETALOVÁ. Shale Gas in Poland and the Czech Republic: Regulation, Infrastructure and Perspectives of Cooperation. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 78 pp. Monographs, Vol. 47. ISBN 978-80-210-6021-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6021-2012. Čítárna Munispace info

2020/02/24


Životopis: doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (učo 134705), verze: čeština(1), změněno: 24. 2. 2020 13:46, J. Osička

Another Variant: English(1)