CS

Curriculum Vitae

Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Natálie Čeplová
Pracoviště
 • Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 7, 603 00 Brno
  Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka, Erasmus koordinátorka (PdF)
 • odborná pracovnice (PřF)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011-2017: doktorský studijní program biologie, obor botanika, obhájena disertační práce na téma "Diversity of European urban vegetation"
 • 1997-2002: magisterský studijní program systematická biologie a ekologie, zaměření botanika, obhájena diplomová práce na téma "Expanze Arrhenatherum elatius v suchých trávnících"
Přehled zaměstnání
 • 2009-2017 asistentka PdF MU
 • 2017-dosud odborná asistentka PdF MU
 • 2011-dosud odborná pracovnice PřF MU
Pedagogická činnost
 • Systém vyšších rostlin
 • Fyziologie rostlin
 • Didaktika botanického učiva
 • Integrovaný vědní základ pro výuku o přírodě a společnosti
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
 • Terénní cvičení
Vědeckovýzkumná činnost
 • Diverzita vegetace evropských měst
Vybrané publikace
 • ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ and Zdeňka LOSOSOVÁ. Effects of settlement size, urban heat island and habitat type on urban plant biodiversity. Landscape and Urban Planning, AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, vol. 159, March, p. 15-22. ISSN 0169-2046. doi:10.1016/j.landurbplan.2016.11.004. URL info
 • KALUSOVÁ, Veronika, Natálie ČEPLOVÁ and Zdeňka LOSOSOVÁ. Which traits influence the frequency of plant species occurrence in urban habitat types? Urban Ecosystems, DORDRECHT: Springer, 2017, vol. 20, No 1, p. 65-75. ISSN 1083-8155. doi:10.1007/s11252-016-0588-3. URL info
 • ČEPLOVÁ, Natálie, Zdeňka LOSOSOVÁ and Veronika KALUSOVÁ. Urban ornamental trees: a source of current invaders; a case study from a European City. Urban Ecosystems, DORDRECHT, 2017, vol. 20, No 5, p. 1135-1140. ISSN 1083-8155. doi:10.1007/s11252-017-0665-2. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Natálie ČEPLOVÁ, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ and Vladimír ŘEHOŘEK. Is phylogenetic diversity a good proxy for functional diversity of plant communities? A case study from urban habitats. Journal of Vegetation Science, Hoboken, USA: Wiley-Blackwell, 2016, vol. 27, No 5, p. 1036-1046. ISSN 1100-9233. doi:10.1111/jvs.12414. URL info
 • ČEPLOVÁ, Natálie and Veronika KALUSOVÁ. Jak velikost města ovlivňuje druhové složení vegetace? (The effect of settlement size on urban plant biodiversity). Fórum ochrany přírody, Praha: Fórum ochrany přírody, 2016, roč. 3, No 4, p. 30-34. ISSN 2336-5056. URL info
 • ČEPLOVÁ, Natálie, Zdeňka LOSOSOVÁ, David ZELENÝ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Vladimír ŘEHOŘEK and Lubomír TICHÝ. Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia, Česká botanická společnost, 2015, vol. 87, No 1, p. 1-16. ISSN 0032-7786. URL info

9. 3. 2018


Životopis: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (učo 13913), verze: čeština(1), změněno: 9. 3. 2018 09:50, N. Čeplová

Other applications