Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Assoc. Prof. Jakub Macek, Ph.D.
  * 1979, Karlovy vary, Czechoslovakia
Department
Education and Academic Qualifications
 • 2017: habilitation in Media Studies (Charles University)
 • 2004-2011: Ph.D. in Sociology (Masaryk University)
 • 2001-2004: M.A. in Media Studies (Masaryk University)
 • 1997-2001: B.A. in Sociology and Media Studies and Journalism (Masaryk University)
Employment
Teaching Activities
 • Media and Communication Studies
 • Social Theories of New Media
 • Critial Media Theories
 • Introduction to New Media Studies
 • Qualitative Audience Research
 • Cyberculture
 • Media Sociology
 • Sociology
Scientific and Research Activities
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2016/12/29 – 2017/04/28: Pennsylvania State University, State College, Fulbright Grants, USA
 • 2016/10/01 – 2016/10/30: University of Vienna, Vienna, AKTION, AUT
University Activities
Activities Outside University
Major Publications
 • MACKOVÁ, Alena, Sam MEJIAS and Jakub MACEK. When Facebook Is (Not) Enough : Hybridity in the Media and Political Strategies of Leftist Youth Organisations. In Shakuntala Banaji , Sam Mejias (eds.). Youth Active Citizenship in Europe : Ethnographies of Participation. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. p. 159-187. ISBN 978-3-030-35793-1. doi:10.1007/978-3-030-35794-8_6. URL info
 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA and Jakub MACEK. Introduction : Theorizing Digital Peripheries. In Szczepanik, Petr; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. p. 1-31. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_1. chapter - open access info
 • MACEK, Jakub. Uses Genres and Media Ensembles : A Conceptual Roadmap for Research of Convergent Audiences. In Szczepanik, Petr; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. p. 245-258. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_14. chapter - open access info
 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Jakub MACEK and Paul STEPAN. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. 302 pp. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44850-9. doi:10.1007/978-3-030-44850. Book - Open Access info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Vassilis PAVLOPOULOS, Veronika KALMUS, Charles Michael ELAVSKY and Jan ŠEREK. Trust in alternative and professional media : The case of the youth news audiences in three European countries. European Journal of Developmental Psychology. Abingdon: Routledge, 2018, vol. 15, No 3, p. 340-354. ISSN 1740-5629. doi:10.1080/17405629.2017.1398079. Taylor & Francis Online info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK and Alena MACKOVÁ. Shattering the Myth? Audiences, Local Media and Local News Relationships' Revisited. In Jaigris Hodson, Asmaa Malik. The Future of Local News : Research and Reflections. Toronto, Kanada: Reyerson University, 2018. p. 1-26. ISBN 978-1-926769-95-0. URL pdf info
 • BEILMANN, Mai, Veronika KALMUS, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ and Jan ŠEREK. Youth in the Kaleidoscope : Civic Participation Types in Estonia and the Czech Republic. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 15, No 2, p. 11-33. ISSN 1214-813X. URL info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ and Jan ŠEREK. Youth Public and Political : Young People as (Ir)Relevant Actors in the Realm of Citizenship. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 15, No 2, p. 5-7. ISSN 1214-813X. URL info
 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER and Štěpán ŽÁDNÍK. Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 pp. ISBN 978-80-244-5450-4. info
 • MACEK, Jakub. Traditional and Convergent Domestic Audiences : Towards a Typology of the Transforming Czech Viewership of Films and TV series. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archív, 2017, vol. 29, No 2, p. 7-24. ISSN 0862-397X. info
 • MACEK, Jakub and Pavel ZAHRÁDKA. Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: The Case of the Czech Republic. In Hick, Darren Hudson; Schmücker, Reinold. The Aesthetics and Ethics of Copying. London: Bloomsbury Publishing, 2016. p. 335-358. ISBN 978-1-4742-5451-9. Bloomsbery Publishing info
 • MACKOVÁ, Alena, Hana MACHÁČKOVÁ, Jakub MACEK and Jan ŠEREK. When Age Matters: Patterns of Participative and Communicative Practices in the Czech Republic. Communication Today. 2016, vol. 7, No 2, p. 46-64. ISSN 1338-130X. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ and Johana KOTIŠOVÁ. Between ‘the village’ and ‘the city’: old and new media in the engagement and participation of the Czech citizens. In Media Engagement: International Conference (Lund University). 2015. info
 • MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015. info
 • MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva). Masarykova univerzita, 2015. doi:10.13140/RG.2.1.2845.8406. Researchgate info
 • MACEK, Jakub. Social Media and Diffused Participation. In Lorentz, P., Smahel, D., Metykova, M., & Wright, M. F. Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. Brno: MUNI Press, 2015. p. 196-209. ISBN 978-80-210-7810-9. The chapter on Researchgate PDF version of the book. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ and Johana KOTIŠOVÁ. Participation or New Media Use First? Reconsidering the Role of New Media in Civic Practices in the Czech Republic. Medijske Studije. 2015, vol. 6, No 11, p. 68-83. ISSN 1847-9758. Full paper info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 pp. Výzkumná zpráva info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Old and new media in everyday life of Czech audiences. (Research report.). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 pp. The full report on Researchgate info
 • MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 8 pp. Výzkumná zpráva info
 • MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Old and New Media and Participation in Czech Society (Research Report). Brno: Masaryk University, 2015. 8 pp. The full report on Researchgate info
 • SZCZEPANIK, Petr, Johana KOTIŠOVÁ, Jakub MACEK, Jan MOTAL and Eva PJAJČÍKOVÁ. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla (A Study of Feature Film Development in the Czech Republic). Praha: Státní fond kinematografie, 2015. 292 pp. ISBN 978-80-260-8911-7. URL info
 • MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik (Media on Move: On The Transformation of the Current Czech Audiences). Brno: MUNI Press, 2015. 136 pp. Media. ISBN 978-80-210-8033-1. Plná verze knihy - Researchgate info
 • MACEK, Jakub. Dichotomie online a offline a problém hledání nového (Online / Offline Dichotomy and the Problem of the New). Biograf. Časopis Biograf o.s., 2015, vol. 2015, No 62, p. 31-40. ISSN 1211-5770. Plný text článku info
 • MACEK, Jakub. From TV to other screens and back: transformation of TV viewership in context of ‘media ensembles’ concept. In Producers and Audiences, International conference 2014 (Lund University, Sweden). 2014. Conference website info
 • MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. ‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. 2014, vol. 8, No 3, p. Nestránkováno., 34 pp. ISSN 1802-7962. doi:10.5817/CP2014-3-5. Full version of the article. info
 • MACEK, Jakub. New Media in Everyday Life: Preliminary Observations and Questions. In Tereza Pavlíčková, Irena Reifová. Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. p. 198-204. ISBN 978-1-4438-6396-4. Proceedings on the publisher's website info
 • MACEK, Jakub. More than a desire for text: Online participation and the social curation of content. Convergence. The Journal of Research into New Media Technology. 2013, vol. 19, No 3, p. 295-302. ISSN 1354-8565. doi:10.1177/1354856513486530. Abstract text on SAGE Full pre-submission version of the paper on Academia.edu Full text on SAGE info
 • MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií (Notes on new media studies). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 pp. ISBN 978-80-210-6476-8. info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k okouzlení novostí nových médií (Notes on the novelty sublime and new media). Mediální studia. 2012, vol. 6, No 1, p. 6-16. ISSN 1801-9978. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí (Incalculable understanding:qualitative research of social networking sites). ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, vol. 4, No 1, p. 1-15. ISSN 1804-2406. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti (Web 2.0 as the imaginaire or on the critique of ideology of novelty). ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, vol. 4, No 1, p. 104-117. ISSN 1804-2406. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k vývoji studií nových médií (Notes on History of New Media Studies). Mediální studia. 2011, vol. 5, No 1, p. 6-35. ISSN 1801-9978. Plný text statě / Full text of the paper info
 • MACEK, Jakub. Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky (Cyborg, or There and Back Again). In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 128-138. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info
 • MACEK, Jakub. Úvod do nových médií (Introduction to new media). 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 pp. ISBN 978-80-7464-025-4. info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit (Notes on theory of virtual communities). Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, vol. 2009, No 50, p. 3-31, 28 pp. ISSN 1211-5770. Plný text statě. info
 • MACEK, Jakub. Neinformovaně o informační společnosti (On information society in an uninformed manner). Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, vol. 2009, No 50, p. 115-120. ISSN 1211-5770. info
 • MACEK, Jakub. Nová média a rekonfigurace privátního a veřejného prostoru (New Media and Reconfigurations of the Private and Public Space). In Člověk - Kultura - Media. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. p. 7-14. ISBN 978-80-248-2340-9. Plný text kapitoly info
 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays (Liquid Prosperity: the Czech State and LG.Philips Displays). Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, vol. 2, No 2, p. 151-194, 43 pp. ISSN 1801-9978. Plný text statě. info
 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. 2007, vol. 2, No 4, p. 416-440, 24 pp. ISSN 1801-9978. Full text of the article. The article on Academia.edu URL info
 • MACEK, Jakub. Fandom a text (Fandom and Text). Praha: Triton, 2006. 148 pp. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5. info
 • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP and Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia) (Normative systems in cyberspace (introduction)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info
 • MACEK, Jakub. Raná kyberkultura. Brno, 2004. 87 l. info
 • MACEK, Jakub. Koncept rané kyberkultury (Concept of the early cyberculture). In Média a realita. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 35-65, 30 pp. Média, kultura, komunikace, sv. 6. ISBN 80-210-3308-8. Plný text kapitoly. info
 • MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura (Embodiment and Cyberculture). Host - Revue pro média 05. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, No 5, p. 2-9, 10 pp. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Fandom : subkultura fanoušků vědecké fantastiky. Brno, 2001. 23 l. info
 • MACEK, Jakub. Profesionální česká SF a F periodika po roce 1989. V Brně: [s.n.], 2000. 107 s. info

2021/01/12


Curriculum Vitae: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (učo 14931), version: English(1), last update: 2021/01/12 23:50, J. Macek

Another Variant: Czech(1)