česky | in English

Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Assoc. Prof. Jakub Macek, Ph.D.
  * 1979, Karlovy vary, Czechoslovakia
Department
Education and Academic Qualifications
 • 2017: habilitation in Media Studies (Charles University)
 • 2004-2011: Ph.D. in Sociology (Masaryk University)
 • 2001-2004: M.A. in Media Studies (Masaryk University)
 • 1997-2001: B.A. in Sociology and Media Studies and Journalism (Masaryk University)
Employment
 • Since 2008 - Department of Media Studies and Journalism, Faculty of Social Studies, Masaryk University (Assistant Prof.)
 • Since 2006 - Department of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University (external lecturer at "Theory of Interactive Media" program)
 • 2007-2012 - Department of Social Sciences, Technical University of Ostrava (assistant prof.)
Teaching Activities
 • Social Theories of New Media
 • Introduction to New Media Studies
 • Selected Topics in New Media Studies
 • Cyberculture
 • Introduction to Sociology of Journalism
 • Sociology
Scientific and Research Activities
 • Projects:
 • 2012-2015 - member of VITOVIN project - Interdisciplinary Research Team on Internet and Society, Institute for Research on Children, Youth and Family
 • 2013-2015 - postdoctoral research project "New and old media in everyday life: media audiences at the time of transforming media uses" (Czech Science Foundation)
 • 2014 - research project “Proměna veřejné a politické participace v kontextu měnících se mediálních technologií a praxí” [“Transformation of the Public and Political Participation in Context of Changing Media Technologies and Practices”] financed by Masaryk University (MUNI/A/0903/2013)
 • 2015-2018 - work package coordinator at CATCH-EyoU - Constructing Active Citizenship with European Youth: Policies, practices, challenges and solutions (Horizon 2020 project)
 • Research interests:

 • Media studies & New media studies
 • New media users and audiences
 • Media and political and public participation
 • Media and technological subcultures
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2016/10/01 – 2016/10/30: University of Vienna, Wien, AKTION, AUT
 • 2016/12/29 – 2017/04/28: Pennsylvania State University, State College, Fulbright Grants, USA
University Activities
Activities Outside University
Major Publications
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Vassilis PAVLOPOULOS, Veronika KALMUS, Charles Michael ELAVSKY and Jan ŠEREK. Trust in alternative and professional media : The case of the youth news audiences in three European countries. European Journal of Developmental Psychology, Abingdon: Routledge, 2018, vol. 15, No 3, p. 340-354. ISSN 1740-5629. doi:10.1080/17405629.2017.1398079. Taylor & Francis Online info
 • MACEK, Jakub. Traditional and Convergent Domestic Audiences : Towards a Typology of the Transforming Czech Viewership of Films and TV series. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archív, 2017, vol. 29, No 2, p. 7-24. ISSN 0862-397X. info
 • MACEK, Jakub and Pavel ZAHRÁDKA. Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: The Case of the Czech Republic. In Hick, Darren Hudson; Schmücker, Reinold. The Aesthetics and Ethics of Copying. London: Bloomsbury Publishing, 2016. p. 335-358, 24 pp. ISBN 978-1-4742-5451-9. Bloomsbery Publishing info
 • MACKOVÁ, Alena, Hana MACHÁČKOVÁ, Jakub MACEK and Jan ŠEREK. When Age Matters: Patterns of Participative and Communicative Practices in the Czech Republic. Communication Today, 2016, vol. 7, No 2, p. 46-64. ISSN 1338-130X. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ and Johana KOTIŠOVÁ. Between ‘the village’ and ‘the city’: old and new media in the engagement and participation of the Czech citizens. In Media Engagement: International Conference (Lund University). 2015. info
 • MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015. info
 • MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva). : Masarykova univerzita, 2015. doi:10.13140/RG.2.1.2845.8406. Researchgate info
 • MACEK, Jakub. Social Media and Diffused Participation. In Lorentz, P., Smahel, D., Metykova, M., & Wright, M. F.. Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. Brno: MUNI Press, 2015. p. 196-209, 14 pp. ISBN 978-80-210-7810-9. The chapter on Researchgate PDF version of the book. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ and Johana KOTIŠOVÁ. Participation or New Media Use First? Reconsidering the Role of New Media in Civic Practices in the Czech Republic. Medijske Studije, 2015, vol. 6, No 11, p. 68-83. ISSN 1847-9758. Full paper info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 pp. Výzkumná zpráva info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Old and new media in everyday life of Czech audiences. (Research report.). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 pp. The full report on Researchgate info
 • MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 8 pp. Výzkumná zpráva info
 • MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Old and New Media and Participation in Czech Society (Research Report). Brno: Masaryk University, 2015. 8 pp. The full report on Researchgate info
 • SZCZEPANIK, Petr, Johana KOTIŠOVÁ, Jakub MACEK, Jan MOTAL and Eva PJAJČÍKOVÁ. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla (A Study of Feature Film Development in the Czech Republic). Praha: Státní fond kinematografie, 2015. 292 pp. ISBN 978-80-260-8911-7. URL info
 • MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik (Media on Move: On The Transformation of the Current Czech Audiences). Brno: MUNI Press, 2015. 136 pp. Media. ISBN 978-80-210-8033-1. Plná verze knihy - Researchgate info
 • MACEK, Jakub. Dichotomie online a offline a problém hledání nového (Online / Offline Dichotomy and the Problem of the New). Biograf, Časopis Biograf o.s., 2015, vol. 2015, No 62, p. 31-40. ISSN 1211-5770. Plný text článku info
 • MACEK, Jakub. From TV to other screens and back: transformation of TV viewership in context of ‘media ensembles’ concept. In Producers and Audiences, International conference 2014 (Lund University, Sweden). 2014. Conference website info
 • MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. ‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace, 2014, vol. 8, No 3, p. Nestránkováno. ISSN 1802-7962. doi:10.5817/CP2014-3-5. Full version of the article. info
 • MACEK, Jakub. New Media in Everyday Life: Preliminary Observations and Questions. In Tereza Pavlíčková, Irena Reifová. Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. p. 198-204, 7 pp. ISBN 978-1-4438-6396-4. Proceedings on the publisher's website info
 • MACEK, Jakub. More than a desire for text: Online participation and the social curation of content. Convergence. The Journal of Research into New Media Technology, 2013, vol. 19, No 3, p. 295-302. ISSN 1354-8565. doi:10.1177/1354856513486530. Abstract text on SAGE Full pre-submission version of the paper on Academia.edu Full text on SAGE info
 • MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií (Notes on new media studies). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 pp. ISBN 978-80-210-6476-8. info
 • MACEK, Jakub. Nápad veřejného člověka? Aneb třeba se i Baudrillard pletl. In Urbánní festival Play [ha:rt]. 2012. URL info
 • MACEK, Jakub. Kvalitativní výzkum online sociálních sítí (Qualitative research of social networking sites). In New Media Inspiration 2012. 2012. Stránky konference Konferenční prezentace info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k okouzlení novostí nových médií (Notes on the novelty sublime and new media). Mediální studia, 2012, vol. 6, No 1, p. 6-16. ISSN 1801-9978. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí (Incalculable understanding:qualitative research of social networking sites). ProInflow: časopis pro informační vědy, 2012, vol. 4, No 1, p. 1-15. ISSN 1804-2406. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti (Web 2.0 as the imaginaire or on the critique of ideology of novelty). ProInflow: časopis pro informační vědy, 2012, vol. 4, No 1, p. 104-117. ISSN 1804-2406. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti? (Between convergence and divergence: From the TV living room to a post-TV home?). In Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. 2012. URL info
 • MACEK, Jakub. The "Media Ensemble": on construction of media experience in everyday life. In Cyberspace 12: 10th International Conference. 2012. Conference slides (posted on Academia.edu) info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k vývoji studií nových médií (Notes on History of New Media Studies). Mediální studia, 2011, vol. 5, No 1, p. 6-35. ISSN 1801-9978. Plný text statě / Full text of the paper info
 • MACEK, Jakub. Online sociální sítě a profesní a každodenní život (Social networking sites and professional and everyday life). In GOLD - Československá sekce IEEE. 2011. info
 • MACEK, Jakub. Nová média jako ohrožení veřejné služby? In Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci? 2011. Konferenční prezentace info
 • MACEK, Jakub. Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky (Cyborg, or There and Back Again). In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 128-138, 11 pp. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info
 • MACEK, Jakub. Úvod do nových médií (Introduction to new media). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 pp. ISBN 978-80-7464-025-4. info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit (Notes on theory of virtual communities). Biograf, Praha: Časopis Biograf, 2010, vol. 2009, No 50, p. 3-31. ISSN 1211-5770. Plný text statě. info
 • MACEK, Jakub. Neinformovaně o informační společnosti (On information society in an uninformed manner). Biograf, Praha: Časopis Biograf, 2010, vol. 2009, No 50, p. 115-120. ISSN 1211-5770. info
 • MACEK, Jakub and Tomáš KAČER. Dr. Emil Hácha: Já na Háchu, Hácha na mě (Dr. Emil Hácha). Brno: Divadlo Feste (Rept o.s.), 2010. info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k novosti nových médií: nová média v sevření futuristických mýtů a ideologií (Notes on the novelty of new media: new media in the grip of futuristic myths and ideologies). In Blok expertů (Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU). 2010. Inflow - Information Journal, přepis přednášky info
 • MACEK, Jakub. Internet a nová média: Jaká revoluce? (Internet and New Media: What Revolution?). In TEDx Brno. 2010. Záznam přednášky na TEDx Brno (YouTube) TEDx Brno info
 • MACEK, Jakub. Nová média a rekonfigurace privátního a veřejného prostoru (New Media and Reconfigurations of the Private and Public Space). In Člověk - Kultura - Media. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. p. 7-14, 8 pp. ISBN 978-80-248-2340-9. Plný text kapitoly info
 • MACEK, Jakub. Convergence or Divergence? Between the Two Styles of Media Consumption. In Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism. 2010. Conference slides info
 • MACEK, Jakub. Notes on Novelty of New Media: On the Enthusiastic Discourse Surrounding Digital Technologies. In Media in Crisis - Crisis in Media (III. Slovak – Czech – Polish – Hungarian - Austrian Communication Forum). 2010. Conference slides info
 • MACEK, Jakub. Nová média a problém elitních public (New Media and Problem of Elite Audiences). In Sympózium "Nástroje interpretace /novo/mediálního díla". 2009. PDF z prezentace info
 • MACEK, Jakub. The Three-Dimensional Concept of New Media: Notes on New Media Studies. In Channels of Transition: 2nd Czech-Polish-Slovak Communication Conference. 2009. Conference slides info
 • POLČÁK, Radim, Danuše SPÁČILOVÁ, David ŠMAHEL, Martin ŠKOP, Jakub MACEK and Václav ŠTĚTKA. Cyberspace 2008. 2008. info
 • HANZEL, Vladimír, Jiří HONZÍREK, Tomáš KAČER and Jakub MACEK. Osmdesátdevět - Trenažér jedné revoluce (Eighty Nine - The Revolution Simulator). : Divadlo Feste (Rept o.s.), 2008. URL info
 • MACEK, Jakub and Irena REIFOVÁ. Mediální studia: když je mlčení vidět (Media Studies: When Silence Becomes Visible). Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia, 2008, vol. 3, No 1, p. 118-119. ISSN 1801-9978. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Stuart Hall - fragmentární, organický, kritický (Stuart Hall - freagmentary, organic, critical). Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, vol. 2, No 1, p. 77-78. ISSN 1801-9978. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays (Liquid Prosperity: the Czech State and LG.Philips Displays). Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, vol. 2, No 2, p. 151-194. ISSN 1801-9978. Plný text statě. info
 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia, 2007, vol. 2, No 4, p. 416-440. ISSN 1801-9978. Full text of the article. The article on Academia.edu URL info
 • MACEK, Jakub. Mediální studia 2.0? Media Studies 2.0? Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, vol. 2, No 3, p. 308-316. ISSN 1801-9978. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Fandom a text (Fandom and Text). Praha: Triton, 2006. 148 pp. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5. info
 • SÝKORA, Jiří and Jakub MACEK. The Measuring Social Capital Project: Research Evaluation. Brno: Community Development Network-Building Project, 2005. 13 pp. info
 • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP and Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia) (Normative systems in cyberspace (introduction)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info
 • SOLDÁTOVÁ, Lucia and Jakub MACEK. Heslář: Neziskový a občanský sektor. Revue pro média 12/13, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005. ISSN 1211-9938. info
 • MACEK, Jakub. Dočasná autonomní zóna. Revue pro média 12/13, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • POLČÁK, Radim, David ŠMAHEL, Vladimír SMEJKAL, Danuše SPÁČILOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Martin ŠKOP and Jakub MACEK. Cyberspace 2005. 2005. URL info
 • MACEK, Jakub. Private and Public: Communication Technologies Between Two Cultural Spaces. In Cyberspace 2005 Conference. 2005. doi:10.13140/2.1.2278.4329. Full text of the article. The article on Academia.edu info
 • MACEK, Jakub. V sítí za lepší svět (On the net for the better world). Revue pro média 12/13, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005, p. 41-43. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Raná kyberkultura. Brno, 2004. 87 l. info
 • MACEK, Jakub. Koncept rané kyberkultury (Concept of the early cyberculture). In Média a realita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 35-65, 30 pp. Média, kultura, komunikace, sv. 6. ISBN 80-210-3308-8. Plný text kapitoly. info
 • MACEK, Jakub. Mozaika žádající rekonstrukci (Mosaic Reqruiring a Reconstruction). Revue pro média 08, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2004, No 8. Plný text článku. info
 • ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina and Jakub MACEK. Bezmocný diskurz (Powerless Discourse). Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha, 2004, No 34. ISSN 1211-5770. info
 • MACEK, Jakub. Postčlověk aneb Tak pravili kybernetici (Posthuman or Thus Spake Cybernetics). Revue pro média 09, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2004, vol. 9, No 2004. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Defining Cyberculture. In Cyberspace 2004 – Normative Frameworks. 2004. Full text of the paper info
 • MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura (Embodiment and Cyberculture). Host - Revue pro média 05, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, No 5, p. 2-9. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Mary Whitehouse: První dáma britské mediální morálky (Mary Whitehouse: The Prime Lady of the British Media Moral). Host - Revue pro média 06, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, vol. 6, p. 24-27. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Kyberprostor (Cyberspace). Revue pro média 05. Host (samostatná příloha)., Brno: Spolek přátel pro vydávání časopisu HOST, 2003. ISSN 1211-9938. Revue pro média - Heslář info
 • MACEK, Jakub. Média a globalizace - vztah jako mnohý jiný (Media and Globalization - the Relation as Many Others). Host - Revue pro méda 04, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2002, No 4, p. 17. ISSN 1211-9938. Revue pro média info
 • MACEK, Jakub. Digitální média a ideál svobody (Digital Media and the Ideal of the Freedom). Sedmá generace, 2002, vol. 2002, No 8, p. 4-8. ISSN 1212-0499. Sedmá generace info
 • MACEK, Jakub. Fandom : subkultura fanoušků vědecké fantastiky. Brno, 2001. 23 l. info
 • MACEK, Jakub. Profesionální česká SF a F periodika po roce 1989. V Brně: [s.n.], 2000. 107 s. info

2018/03/09


Curriculum Vitae: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (učo 14931), version: English(1), last update: 2018/03/09 18:22, J. Macek

Another Variant: Czech(1)

Other references 


Go to top | Current date and time: 12/12/2018 04:18, Week 50 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System