Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Identifikace osoby
 • Mgr. Irena Hůlková, narozena v Jilemnici, vdaná, dvě děti
Pracoviště
 • Katedra anglického jazyka a literatury
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • zástupkyně vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Ph.D., obor Anglická filologie, FF MU Brno; disertační práce: "Conjunctive Adverbials in the Genre of Research Articles"
  2002: Mgr., obor Anglický jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura, PdF MU Brno; diplomová práce:
  "Der ambivalente Verbzusatz durch- bei deutschen Verben"
Přehled zaměstnání
 • 2012 - dosud: odborný asistent, katedra anglického jazyka a literatury, PdF MU Brno
 • 2002 - 2012: asistent II, katedra anglického jazyka a literatury, PdF MU Brno
 • 2000 - 2003: lektorka německého jazyka, Jazykové studio Michalčík, Brno
 • 2000 - dosud: soukromá a firemní výuka anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince, tlumočení a překlady
Pedagogická činnost
 • Fonetika a fonologie (semináře)
 • Fonetika a fonologie (přednášky)
 • Gramatika
 • Syntax
 • Jazyková cvičení
 • Řečové dovednosti
 • Vedení diplomových, bakalářských a závěrečných prací s lingvistickým a lingvisticko-metodickým zaměřením
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018 - 2020: účast na projektu COST s názvem "Výzkum a výuka akademického psaní z mezikulturního hlediska", LTC18015
 • 2008 - 2012: účast na projektu GAČR s názvem "Coherence and Cohesion in English Discourse" (Koherence a koheze v anglickém diskurzu) (číslo 405/08/0866)
 • 2005 - 2007: účast na mezinárodním grantu v rámci PPP programu (DAAD a AV ČR) s názvem Comparing and conceptualising complexity and coherence in English texts and teaching; číslo grantu D CZ 53/05-06
Akademické stáže
 • srpen 2022: účast na dvoutýdenním kurzu anglického jazyka s názvem "Combined Intensive English Course" v jazykové škole International House Malta (IH Malta) ve Swieqi / St. Julian's na Maltě
 • červenec 2019: účast na dvoutýdenním kurzu anglického jazyka s názvem "Pronunciation and Storytelling: From Phonemes to Fluency" v jazykové škole Bell v Cambridge (GB)
 • srpen 2018 - účast na dvoutýdenním kurzu anglické fonetiky a fonologie s přesným názvem "Summer Course in English Phonetics" na University College London (UCL) v Londýně (GB)
 • květen 2018 - týdenní pobyt na Univerzitě v Odense, DK - University College Lillebaelt v rámci mobility programu Erasmus+ (Staff mobility for teaching between Programme Countries)
 • květen 2017 - týdenní pobyt na Univerzitě v Lisabonu - Universidade de Lisboa v rámci mobility programu Erasmus+ (Staff mobility for teaching between Programme Countries); přednášky na téma "Pronunciation Teaching Methods in EFL Classes: Traditional and Contemporary" a "Academic English and the Occurrence of Linking Adverbials in the Genre of Research Articles"
 • červen 2016 - účast na týdenním kurzu současné anglické výslovnosti s přesným názvem "English Pronunciation: A Contemporary Approach" na University College London (UCL) v Londýně (GB), pod vedením odborníka na britskou výslovnost Geoffa Lindseyho
 • listopad 2011 (1 týden): pracovní návštěva na Chemnitz University of Technology v Německu, přednáška na téma "Conjunctive Adverbials and Their Occurrence in the Genre of English Research Articles: Humanities and Exact Sciences Compared"
 • květen 2011 (3 dny): účast na mezinárodní konferenci "EAP: From Studying to Language Services of the Sächsisch-Tschechischen Hochschulinitiative" v Oberwiesenthalu v Německu, přednáška na téma "Conjunctive Adverbials in English Research Articles"
 • akademický rok 2006/2007 (září 2006 - srpen 2007): výzkumný pobyt na University of California, Santa Cruz, USA (UCSC) - Fulbright-Masaryk Fellowship
 • květen 2006 (1 týden): pracovní návštěva na Chemnitz University of Technology v Německu v rámci mezinárodního grantu PPP programu (DAAD a AV ČR)
 • únor 2006 (2 dny): pracovní návštěva na Universität Wien, Institut für Anglistik und Amerikanistik
 • říjen 2005 (2 týdny): pracovní návštěva na Chemnitz University of Technology v Německu v rámci mezinárodního grantu PPP programu (DAAD a AV ČR)
 • duben 2005 (2 týdny): pracovní návštěva na Chemnitz University of Technology v Německu v rámci mezinárodního grantu PPP programu (DAAD a AV ČR)
 • podzimní semestr 2001/2002 (září - prosinec 2001): studijní pobyt na Dublin City University, Mater Dei Institute of Education, Irsko - program Socrates/Erasmus
 • podzimní semestr 2000/2001 (září 2000 - únor 2001): studijní pobyt na Universität Regensburg, Německo - Robert Bosch Stiftung
Universitní aktivity
 • 2021 - dosud: editorka recenzí v odborném lingvistickém časopisu Discourse and Interaction, vyd. Pedagogická fakulta MU, ISBN: 1802-9930
 • 2017: členka přípravného týmu Mezinárodní a národní ELT konference (ELT Signposts 2017) v září 2017
 • 2008 - 2011: vyučující gramatiky v kurzech "Jazykově metodický cyklus pro neaprobované učitele angličtiny na I. a II. stupni ZŠ" (akreditace MŠMT ČR číslo 28 008/2006-25-570)
 • 2005 - 2008: členka Akademického senátu PdF MU
 • 2005: členka přípravného týmu 7. Mezinárodní a národní ELT konference v září 2005
 • 2003: členka přípravného týmu 6. Mezinárodní a národní ELT konference v září 2003
Mimouniversitní aktivity
 • 10/2016 - 10/2022: předsedkyně odborné poroty ústředního kola "Soutěže v jazyce anglickém" pořádanou NIDV / NPI ČR v Praze
 • 11/2005 - 08/2006: zapojení do Národního projektu Brána jazyků - rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělání na ZŠ, SŠ, VOŠ (vyučující v seminářích anglického jazyka)
 • 2004 - 2006: lektorka v jazykových kurzech "Angličtina pro řídící pracovníky" (ředitelům a zástupcům ZŠ, SŠ), VPC MU Brno
 • 2003 - 2004: zapojení do Projektu MŠMT JAME s přesným názvem "Program JAzykové a MEtodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách" (vyučující v seminářích anglického jazyka)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2021: Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti společenských a humanitních věd
 • duben 2005: pozvání k odborné přednášce na téma "Linking devices viewed as an important means of cohesion in English academic prose" na Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo
Vybrané publikace
 • HŮLKOVÁ, Irena. Zamilujte se do anglické výslovnosti a naučte se na ní pravidelně pracovat (Fall in love with English pronunciation and learn to work on it consistently). In Zamilujte se do angličtiny. 2022. URL info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Jak učit (anglickou) výslovnost (How to teach (English) pronunciation). 2022. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Akademička youtuberkou? Aneb nedržme naše odborné znalosti pod pokličkou! In Open space konference / OSK 2022 / Učíme prezenčně? 2022. URL info
 • HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena and Irena HŮLKOVÁ. Patterns and Variation in English Language Discourse. Ninth Brno Conference on Linguistics Studies in English. Book of Abstracts (Patterns and Variation in English Language Discourse. Ninth Brno Conference on Linguistics Studies in English). online. 2021. p. 1-36. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Cena rektora Masarykovy univerzity v roce 2021 pro vynikající pedagogy v oblasti společenských a humanitních věd (The Masaryk University Rector's Award of 2021 in Teaching Excellence in the Field of Social Sciences and the Humanities). 2021. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Z Popelky KRÁLOVNOU? Aneb jak (se) učit VÝSLOVNOST (From Cinderella to QUEEN? Or how to teach and learn PRONUNCIATION). In Učíme jazyky ONLINE 2021. 2021. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ and Josef SCHMIED. Theme choices in Czech university students’ English-medium Master’s theses. Lingua. Elsevier, 2020, vol. 243, AUG 2020, p. 1-17. ISSN 0024-3841. doi:10.1016/j.lingua.2020.102892. URL info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Anglická výslovnost s Irenou (English Pronunciation with Irena). 2020. URL info
 • HŮLKOVÁ, Irena, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ and Josef SCHMIED. Intercultural variation in academic discourse: Theme zones and the build-up of coherence in research articles. Topics in Linguistics. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, 2019, vol. 20, No 2, p. 33-53. ISSN 1337-7590. doi:10.2478/topling-2019-0008. URL info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Conjunctive Adverbials as Prototypical Textual Themes in the Genre of Research Articles. In Linguistics Beyond and Within 2018 - Old Answers - New Questions, or Where the Obvious Still Puzzles (International Linguistics Conference in Lublin). 2018. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Aijmer, K., Rühlemann, C. (eds) (2015) Corpus Pragmatics: A Handbook. Cambridge: Cambridge University Press. 461 pp. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 11/2/2018, p. 104-108. ISSN 1802-9930. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research Articles. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2017. 191 pp. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies, volume 4. ISBN 978-80-210-8872-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8873-2017. URL info
 • POVOLNÁ, Renata, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Martin ADAM, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Martin NĚMEC and Radek VOGEL. Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English: English Discourse Studies in the Times of Change. 2016. URL info
 • HŮLKOVÁ, Irena and Martin NĚMEC. English Discourse Studies in the Times of Change. Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English. Book of Abstracts. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8331-8. info
 • HŮLKOVÁ, Irena and Martin NĚMEC. English Discourse Studies in the Times of Change. Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English. Book of Abstracts. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8331-8. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Conjunctive Adverbials in Academic Written Discourse: A Corpus Analysis Based on a Sociolinguistic Approach. In J. Schmied. Academic writing in Europe: Empirical perspectives. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2011. p. 129-141. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga, Irena HŮLKOVÁ and Renata POVOLNÁ. E-learning Methods for Teaching Linguistics: The Masaryk Experience. In Current challenges of the millennium in foreign language teaching. Nitra, Slovenska republika: Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozoficka fakulta Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, 2009. p. 35-43. ISBN 978-80-8094-545-9. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ and Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 219 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata and Irena HŮLKOVÁ. Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. 1.vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. 148 pp. ISBN 978-80-210-5037-2. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. The distribution of HOWEVER and some other conjuncts in English academic prose. In Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 11-24. ISBN 978-80-210-5037-2. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Conjuncts in English academic prose: their features, functions, and use by male and female authors. In Research in English Language Teacher Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 48-60. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Conjunctive Adverbials in English Academic Prose - Their Features and Use by Men and Women Authors. Topics in Linguistics. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa Nitra, 2009, vol. 4, p. 36-40. ISSN 1337-7590. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Povolná, R., Dontcheva-Navratilova, O. Discourse and Interaction 1/1 2008. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 1. vydání. 174 s. ISSN 1802-9930. Recenze. muni.cz. Brno, 2008, vol. 4, červen 08, p. 11-11. ISSN 1801-0806. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Conjuncts versus disjuncts: What exactly distinguishes the two? Discourse and Interaction. Brno, 2008, vol. 1, No 2, p. 43-52. ISSN 1802-9930. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Conjuncts and Their Textual or Aesthetic Function? In Research Projects in the Department of English Language and Literature. 2008. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. The Distribution of "However" in English Academic Prose. In Third Brno Conference on Linguistics Studies in English 2008 - Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 2008. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. The Distribution of "However" in English Academic Prose. In Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. Third Brno Conference on Linguistics Studies in English. Book of Abstracts. 2008. ISBN 978-80-210-4692-4. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Linguists from all over the world meet at our department. The Messenger. Brno, 2008, vol. 8, II, p. 12-12. ISSN 1214-6676. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Review: Dontcheva-Navratilova, Povolná (eds.) (2008) Discourse and Interaction. Volume 1, Issue 1. The Messenger. Brno: PdF MU Department of English, 2008, vol. 8, II, p. 7-9. ISSN 1214-6676. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Renata POVOLNÁ, Irena HŮLKOVÁ and Martina MALÁŠKOVÁ. Third Brno Conference on Linguistics Studies in English "Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse". 2008. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Povolná, R., Dontcheva-Navratilova, O.: Discourse and Interaction 2. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2006, 1. vydání, 215 s. ISBN 80-210-4203-6. Recenze. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 3, březen 07, p. 10-10. ISSN 1801-0806. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. What hides behind the use of connective adjuncts in academic texts: cohesion, coherence, or pragmatics? In Complexity and Coherence: Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. 1st ed. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2007. p. 147-160. ISBN 978-3-86727-215-5. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. My Fulbright Experience in the U.S. The Messenger. Brno, 2007, vol. 7, No 2, p. 25. ISSN 1214-6676. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Povolná, R. a Dontcheva-Navratilova, O. Discourse and Interaction 1. Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings 2005. Brno: MU, 2005, 151s. ISBN 80-210-3916-7. Recenze. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2, duben 2006, p. 11-11. ISSN 1801-0806. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga, Renata POVOLNÁ and Irena HŮLKOVÁ. Interactive E-learning support for teaching linguistics. Acta Academica Karviniensia. Sborník vědeckých statí a článků OPF. Karviná: OPF SU, 2006, vol. 2006, No 1, p. 16-28. ISSN 1212-415X. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. On the Distribution of Connective Elements in Academic English. In Trends and Perspectives. Proceedings from the First Nitra Conference on Discourse Studies (editovali Gabriela Miššíková a Martin Mačura). 1. vydání. Nitra: Department of English and American Studies. Faculty of Arts. Constantine the Philosopher University in Nitra, 2006. p. 65-70. ISBN 80-8094-029-0. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Naděžda VOJTKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Petr NAJVAR, Pavla BUCHTOVÁ and Tamara VÁŇOVÁ. Signposts 2005- 7. národní a mezinárodní konference učitelů anglického jazyka (Signposts 2005 - 7th National and International Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic). 2005. URL info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Linking Devices in English Academic Prose. In Discourse and Interaction 1. Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings. Spisy Pedagogické fakulty (editovaly Renata Povolná a Olga Dontcheva-Navratilova). Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2005. p. 53-60. ISBN 80-210-3916-7. info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Gramatika A. 2005. Mood-link-a (Linguistic course). info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Syntax (A2BP_SYNA, AJ2RC_SYN2). 2005. Mood-link-a (Linguistic course). URL info
 • HŮLKOVÁ, Irena. Learning Together. The Messenger. 2004, vol. 4, No 3, p. 4. ISSN 1214-6676. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Naděžda VOJTKOVÁ, Irena ADÁMKOVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Jitka HÁSKOVÁ, Stanislava ČAPKOVÁ and Tamara VÁŇOVÁ. Signposts 2003 - 6. národní a mezinárodní konference učitelů anglického jazyka (Signposts 2003 - 6th National and International Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic). 2003. URL info
 • ADÁMKOVÁ, Irena. ELT Signposts 2003. Cizí jazyky. 2003, vol. 47, No 3, p. 118-119. ISSN 1210-0811. info

2022/10/08


Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D. (učo 15010), verze: čeština(1), změněno: 8. 10. 2022 10:13, I. Hůlková