Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Mgr. z Algebry a diskrétní matematiky
 • 2010: Mgr. z Chemie životního prostředí
Přehled zaměstnání
 • 2014– : odborný pracovník, Ústav pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity, Brno
 • 2011–2014: analytik, Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno
 • 2009–2011: analytik, ECO - Management, Brno
Pedagogická činnost
 • 2014–2017: Masarykova univerzita:
 •     Biostatistika
 •     Analýza dat
 •     Matematické modelování
 •     Matematická analýza
 •     Aplikace MS Office
 • 2015: Mendelova univerzita
 •     Vícerozměrné statistické metody
Vybrané publikace
 • HOLT, Eva Mary Suzanne, Pernilla BOHLIN-NIZZETTO, Jana BORŮVKOVÁ, Tom HARNER, Jiří KALINA, Lisa Emily MELYMUK and Jana KLÁNOVÁ. Using long-term air monitoring of semi-volatile organic compounds to evaluate the uncertainty in polyurethane-disk passive sampler-derived air concentrations. Environmental Pollution. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2017, vol. 220, January, p. 1100-1111. ISSN 0269-7491. doi:10.1016/j.envpol.2016.11.030. URL info
 • KALINA, Jiří, Martin SCHERINGER, Jana BORŮVKOVÁ, Petr KUKUČKA, Petra PŘIBYLOVÁ, Pernilla BOHLIN-NIZZETTO and Jana KLÁNOVÁ. Passive Air Samplers As a Tool for Assessing Long-Term Trends in Atmospheric Concentrations of Semivolatile Organic Compounds. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2017, vol. 51, No 12, p. 7047-7054. ISSN 0013-936X. doi:10.1021/acs.est.7b02319. URL info
 • KALINA, Jiří, Jiří HŘEBÍČEK, Richard HŮLEK, Jana BORŮVKOVÁ and Jana KLÁNOVÁ. Global Monitoring Plan Data Warehouse as a tool for worldwide assessment of persistent organic pollution. In Sabine Sauvage, José-Miguel Sánchez-Pérez, Andrea Rizzoli. Proceedings of 8th International Congress on Environmental Modelling and Software. Provo, Utah: Brigham Young University, 2016. p. 1-8. ISBN 978-88-903574-5-9. URL URL info
 • MELYMUK, Lisa Emily, Pernilla BOHLIN-NIZZETTO, Petr KUKUČKA, Šimon VOJTA, Jiří KALINA, Pavel ČUPR and Jana KLÁNOVÁ. Seasonality and indoor/outdoor relationships of flame retardants and PCBs in residential air. Environmental Pollution. OXFORD, OXON, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2016, vol. 218, November, p. 392-401. ISSN 0269-7491. doi:10.1016/j.envpol.2016.07.018. URL info
 • BEDNÁŘOVÁ, Zdenka, Jiří KALINA, Ondřej HÁJEK, Milan SÁŇKA and Klára KOMPRDOVÁ. Spatial distribution and risk assessment of metals in agricultural soils. GEODERMA. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2016, vol. 284, December, p. 113-121. ISSN 0016-7061. doi:10.1016/j.geoderma.2016.08.021. URL info
 • KALINA, Jiří, Richard HŮLEK, Jana BORŮVKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ and Ladislav DUŠEK. Three levels of R language involvement in global monitoring plan warehouse architecture. In Hrebicek J.,Denzer R.,Schimak G.,Argent R.M. IFIP Advances in Information and Communication Technology. New York: Springer, 2015. p. 426-433. ISBN 978-3-319-15993-5. URL info
 • SEVCIKOVA, M., H. MODRA, J. BLAHOVA, R. DOBSIKOVA, Jiří KALINA, O. ZITKA, R. KIZEK and Z. SVOBODOVA. Factors Affecting Antioxidant Response in Fish from a Long-term Mercury-Contaminated Reservoir. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. New York: Springer-Verlag, 2015, vol. 69, No 4, p. 431-439. ISSN 0090-4341. doi:10.1007/s00244-015-0213-0. info
 • ROOTS, Ott, Tiit LUKKI, Petra PŘIBYLOVÁ, Jana BORŮVKOVÁ, Petr KUKUČKA, Ondřej AUDY, Jiří KALINA, Jana KLÁNOVÁ, Ivan HOLOUBEK, Andrew SWEETMAN and Ole SCHLEICHER. Measurements of persistent organic pollutants in Estonian ambient air (1990-2013). PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES. TALLINN: ESTONIAN ACADEMY PUBLISHERS, 2015, vol. 64, No 2, p. 184-199. ISSN 1736-6046. doi:10.3176/proc.2015.2.07. URL info
 • KALINA, Jiří, Jana BORŮVKOVÁ, Kateřina ŠEBKOVÁ, Richard HŮLEK, Michal ŠALKO, Rudolf NOVÁK, Zdenka BEDNÁŘOVÁ and Jana KLÁNOVÁ. Interaktivní mapy pro vizualizaci trendů znečištění životního prostředí chemickými látkami. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) (Interactive maps for visualization of chemically induced environment contamination trends. Specialized maps with expert content (Nmap)). 2015. URL info
 • KALINA, Jiří and Jiří HŘEBÍČEK. Model produkce a nakládání s komunálními odpady (Model of municipal waste generation and treatment). In 9. ročník symposia Odpadové fórum, Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014. 1st ed. Praha: CEMC, 2014. 14 pp. ISBN 978-80-85990-25-6. info
 • KALINA, Jiří. Metoda pro nahrazování zleva cenzorovaných hodnot v časových řadách znečištění ovzduší persistentními polutanty v prostředí jazyka R (A method for substitution of left cenzored values in persistent organic air pollution). In Jiří Hřebíček, Tomáš Pitner, Jan Ministr. 10. letní škola aplikované informatiky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 67-82. ISBN 978-80-85763-72-0. info
 • KALINA, Jiří, Jiří HŘEBÍČEK and Gabriela BULKOVÁ. Case study: Prognostic model of Czech municipal waste production and treatment. In Ames, D.P., Quinn, N.W.T., Rizzoli, A.E. Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software. San Diego: iEMSS, 2014. p. 932-939. ISBN 978-88-903574-4-2. Sborník konference iEMSS 2014 info
 • KALINA, Jiří, Jiří HŘEBÍČEK and Gabriela BULKOVÁ. Prognóza produkce komunálních odpadů do roku 2024 (Prognosis of municipal waste production until 2024). Waste forum. České ekologické manažerské centrum, 2014, vol. 2014, No 3, p. 114-122. ISSN 1804-0195. info
 • KALINA, Jiří, Jana KLÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Tom HARNER, Jana BORŮVKOVÁ and Jiří JARKOVSKÝ. genasis: Global ENvironmental ASsessment Information System (GENASIS) computational tools. 2014. Příslušný R package na domovské stránce softwaru R info
 • KALINA, Jiří, Jana BORŮVKOVÁ, Jana KLÁNOVÁ and Ladislav DUŠEK. Effect of recalculations of air quality monitoring results on awareness on persistent organic pollutants concentrations. In Ignacio Rojas Ruiz; Gonzalo Ruiz Garcia. International work-conference on Time Series. 1st ed. Granada: International work-conference on Time Series, 2014. p. 772-780. ISBN 978-84-15814-97-9. info
 • KALINA, Jiří, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Jana KLÁNOVÁ, Jana BORŮVKOVÁ, Ivo ŠNÁBL and Roman ŠMÍD. Time series assessment in the era of Stockholm Convention & GMP. 2014. Interaktivní webová publikace info
 • KALINA, Jiří. Alternativní pohled na integrovaný systém nakládání s odpady (An alternative view on the integrated waste management system). Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2012, vol. 2012, No 1, p. 18-19. ISSN 1212-7779. info
 • KALINA, Jiří and Jiří HŘEBÍČEK. Porovnání analýz skladby SKO v Brně s dalšími lokalitami v ČR, SR a Polsku (Comparison of municipal solid waste composition analyses in the city of Brno with other sites in the Czech Republic, Slovakia and Poland). In O. Procházka. Odpadové fórum 2012. 1st ed. Praha: CEMC, 2012. p. 54-63. ISBN 978-80-85990-20-1. info
 • KALINA, Jiří. Evoluční model pesimizace prostředí v Maple (Evolutionary model of environment pesimization in Maple). In Jiří Hřebíček, Jan Ministr, Tomáš Pitner. 9. letní škola aplikované informatiky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 30-37. ISBN 978-80-210-6058-6. info
 • KALINA, Jiří and Jiří HŘEBÍČEK. Možnosti prevence vzniku odpadů v ČR (Possibilities of waste prevention in the Czech Republic). Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011, vol. 19, Supplement, p. 151-157. ISSN 1335-0285. info
 • KALINA, Jiří, Jiří HŘEBÍČEK and Tomáš CHUDÁREK. Informační podpora integrovaného systému nakládání s odpady (Information Support of Integrated Waste Management System). Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011, vol. 12, No 4, p. 24-25. ISSN 1212-7779. info
 • KALINA, Jiří, Tomáš CHUDÁREK, Jiří HŘEBÍČEK and Zdeněk HORSÁK. Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady (Software for decision support in an integrated waste management system). In Odpadové fórum 2011. 1st ed. Kouty nad Desnou: České ekologické manažerské centrum, 2011. 5 pp. ISBN 978-80-85990-18-8. info

2017/06/30


Životopis: Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, Ph.D. (učo 150824), verze: čeština(1), změněno: 30. 6. 2017 12:54, J. Kalina