Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
 • Datum narození: 26.1.1972
 • Místo narození: Brno
Pracoviště
 • Psychologický ústav FFMU
 • Arne Nováka 1, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • zástupce vedoucího ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • FF MU Habilitace; Doc. v roce 2018; obor: Klinická psychologie.
 • FF MU Rig-PS Psychologie; PhDr. v roce 2007; obor: FF PSK Psychologie.
 • FF MU D-PS Psychologie; Ph.D. v roce 2004; obor: FF PSK Klinická psychologie.
 • FF MU Psychologie; Mgr. v roce 1996; obor: Klinická psychologie.
Přehled zaměstnání
 • Od 2005 trvá zaměstnanecký poměr na FF MU, Psychologický ústav.
 • 2005-2003: Centrum bilanční diagnostiky Vyškov.
 • 2003-1997: Diagnostický ústav pro mládež Brno.
 • 1997-1996: Centrum bilanční diagnostiky Brno.
Pedagogická činnost
 • Poradenská psychologie.
 • Vývojová psychologie.
 • Klinická psychologie.
 • Psychodiagnostika.
 • Psychologie práce a organizace.
 • Dále viz https://is.muni.cz/auth/osoba/15694#vyuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní výzkumný záměr: rizikové a protektivní faktory vývoje, diagnostika.
 • Vědeckovýzkumná činnost viz https://www.muni.cz/lide/15694-iva-buresova/projekty.
 • Publikační výstupy viz https://www.muni.cz/lide/15694-iva-buresova/publikace.
 • Pravidelná přednášková činnost v rámci U3V, Týdne humanitních věd atpod.
Universitní aktivity
 • Vedoucí programové rady Psychologie FF MU.
 • Garantka navazujícího studijního programu Psychologie FF MU.
 • Členka oborové rady FF MU (Psychologie).
 • Členka oborové rady FSS MU (Psychologie).
Mimouniversitní aktivity
 • Členka stálé komise pro metodiku hodnocení NAU pro VŠ v oblasti vzdělávání Psychologie.
 • Členka ČPS ČLS JEP.
 • Recenzentka časopisu SAV Človek a spoločnosť.
Vybrané publikace
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ and Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii (Physical activity as an effective means of non-pharmacological care in oncology). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 pp. ISBN 978-80-210-9787-2. Čítárna Munispace info
 • JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON, Iva BUREŠOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Measuring depression in adolescence: Evaluation of a hierarchical factor model of the Children’s Depression Inventory and measurement invariance across boys and girls. PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2021, vol. 16, No 4, p. 1-17. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0249943. URL info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK and Iva BUREŠOVÁ. The role of perfectionism in predicting athlete burnout, training distress, and sports performance: A short-term and long-term longitudinal perspective. Journal of Sports Sciences. 2021, vol. 39, No 17. ISSN 0264-0414. doi:10.1080/02640414.2021.1911415. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Petr KVĚTON and Martin JELÍNEK. Psychological Context of Overtraining Syndrome in Elite Athletes in Adolescence: Literature Review. STUDIA SPORTIVA. 2021, vol. 15, No 1, p. 36-50. ISSN 2570-8783. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Predictors of Mental Health in Adolescence : The Role of Personality, Dispositional Optimism, and Social Support. SAGE Open. London: SAGE Publications, 2020, vol. 10, No 2, p. 1-8. ISSN 2158-2440. doi:10.1177/2158244020917963. URL info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Iva BUREŠOVÁ and Kateřina BARTOŠOVÁ. Czech adaptation of the Brunel Mood States for adolescent athletes. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 14, No 1, p. 47-57. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2020-1-6. URL info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ, Iva BUREŠOVÁ and Alena ŽÁKOVSKÁ. Complex approach to monitoring athletes in the scope of overtraining prevention. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, vol. 13, 1/2019, p. 17-26. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2019-1-2. URL info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. One health behaviour or many health-related behaviors? Psychology Research and Behavior Management. 2018, vol. 2018, No 12, p. 23-30. ISSN 1179-1578. doi:10.2147/PRBM.S173692. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Psychologické souvislosti prevence pracovních úrazů (Psychological context of work injury prevention). In SOCIÁLNÍ DIALOG V ENERGETICKÉM SEKTORU III. 2018. URL info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina, Iva BUREŠOVÁ, Adriana VALCOVÁ and Veronika DACEROVÁ. RITUALS IN SPORT. Kinesiologia Slovenica. Univerzita Ljubljana, 2017, vol. 23, No 1, p. 5-13. ISSN 1318-2269. info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Self_Harm in Adolescence. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2016. 125 pp. Academic Research. ISBN 978-3-631-66751-4. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK and Iva BUREŠOVÁ. Prediktory subjektivních zdravotních stesků v dospělosti (Predictors of subjective health complaints in adults). Československá Psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2016, vol. 60, No 4, p. 414-429. ISSN 0009-062X. info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Self-Harm Classification System Development : Theoretical Study. Review of Social Sciences. Beaverton (OR): LAR Center Press, 2016, vol. 1, No 4, p. 13-20. ISSN 2378-8569. doi:10.18533/rss.v1i4.21. URL info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Martin JELÍNEK, Marek BLATNÝ, Cyril BROM, Iva BUREŠOVÁ, Sylvie GRAF, Tereza MEJZLÍKOVÁ, Alexander T VAZSONYI and Kateřina ZÁBRODSKÁ. Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10. (Big Five Inventory: Basic psychometric characteristics of the Czech version of BFI-44 and BFI-10). Ceskoslovenska Psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2016, vol. 60, No 6, p. 567-583. ISSN 0009-062X. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ and Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence (Health-related Behaviour: Determinants, Models and Consequences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016. Online knihkupectví Munipress info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie and Iva BUREŠOVÁ. Gender Differences in Characteristics of Giftedness Scale Scores in Preschool Children. The International Journal of Early Childhood Learning. USA: University of Illinois Research Park, 2015, Volume 22, Issue 1, p. 1-20. ISSN 2327-7939. info
 • BUREŠOVÁ, Iva and Jana Marie HAVIGEROVÁ. Intormation Behavior of Gifted Children in the Pre-literate Stage - Qualitative Study. American Journal of Educational Research. USA: Science and Education Publishing, 2015, Volume 3, Issue 2, p. 159-165. ISSN 2327-6150. doi:10.12691/education-3-2-8. URL info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie and Iva BUREŠOVÁ. The Ability of Young Children to Ask Questions: More Questions, More Intelligent Child? The International journal of early childhood learning. 2014, vol. 20, No 2014, p. 63-73, 10 pp. ISSN 2327-7939. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ and Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání (Manifestations of children's curiosity: Information retrieval and ability to ask questions of children from preschool age in the context for intellectual giftedness). Praha: Grada, 2013. 171 pp. ISBN 978-80-247-5200-6. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jana Marie HAVIGEROVÁ and Mariana ŠIMÍKOVÁ. Information behaviour of Gifted Children - The Qualitative Study. NL: Elsevier, 2012. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.405. info

2021/11/12


Životopis: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (učo 15694), verze: čeština(12), změněno: 12. 11. 2021 20:49, I. Burešová