Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
 • Datum narození: 26.1.1972
 • Místo narození: Brno
Pracoviště
 • Psychologický ústav FFMU
 • Arne Nováka 1, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • zástupce vedoucího ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • FF MU Habilitace; Doc. v roce 2018; obor: Klinická psychologie.
 • FF MU Rig-PS Psychologie; PhDr. v roce 2007; obor: FF PSK Psychologie.
 • FF MU D-PS Psychologie; Ph.D. v roce 2004; obor: FF PSK Klinická psychologie.
 • FF MU Psychologie; Mgr. v roce 1996; obor: Klinická psychologie.
Přehled zaměstnání
 • Od 2005 trvá zaměstnanecký poměr na FF MU, Psychologický ústav.
 • 2005-2003: Centrum bilanční diagnostiky Vyškov.
 • 2003-1997: Diagnostický ústav pro mládež Brno.
 • 1997-1996: Centrum bilanční diagnostiky Brno.
Pedagogická činnost
 • Poradenská psychologie (kredit A, II. cyklus)
 • Vývojová psychologie I a II (kredit A, I. cyklus)
 • Dále viz https://is.muni.cz/auth/osoba/15694#vyuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní výzkumný záměr: rizikové a protektivní faktory vývoje v dětství a adolescenci.
 • Vědeckovýzkumná činnost viz https://www.muni.cz/lide/15694-iva-buresova/projekty.
 • Publikační výstupy viz https://www.muni.cz/lide/15694-iva-buresova/publikace.
 • Pravidelná přednášková činnost v rámci U3V, Týdne humanitních věd atpod.
Universitní aktivity
 • Členka oborové rady PsÚ FF MU
 • Členka volební komise FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • Členka ČPS ČLS JEP
 • Recenzentka časopisu SAV Človek a spoločnosť
Vybrané publikace
 • PIROVÁ, Viola and Iva BUREŠOVÁ. Vplyv interakčného štýlu trenéra na mieru pretrénovania u vrcholových športovcov v adolescencii (The impact of the interaction style of coach on overtraining syndrome in elite adolescent athletes). In Blatný, Marek; Jelínek, Martin; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor. Sociální procesy a osobnost,2017 - LOOKING BACK, LOOKING FOR. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. p. 287-295, 9 pp. ISBN 978-80-86174-22-8. URL info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina, Iva BUREŠOVÁ, Adriana VALCOVÁ and Veronika DACEROVÁ. RITUALS IN SPORT. Kinesiologia Slovenica, Univerzita Ljubljana, 2017, vol. 23, No 1, p. 5-13. ISSN 1318-2269. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In Melis Minas. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2016. p. 1167-1175, 9 pp. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.137. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Veronika DACEROVÁ. Health-Related Behaviour of Czech Adolescents. In Minas, Melis. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2016. p. 1146-1152, 7 pp. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.130. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena and Iva BUREŠOVÁ. Depressive Symptoms and Suicidal Ideation among Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2016. p. 45-51, 7 pp. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK and Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Characteristics and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa: InScience Press, 2016. p. 155-162, 8 pp. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Self_Harm in Adolescence. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2016. 125 pp. Academic Research. ISBN 978-3-631-66751-4. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK and Iva BUREŠOVÁ. Prediktory subjektivních zdravotních stesků v dospělosti (Predictors of subjective health complaints in adults). Československá Psychologie, Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2016, vol. 60, No 4, p. 414-429. ISSN 0009-062X. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. Positive Expectations – Optimism and Hope in Models. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X.. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. p. 436-447, 12 pp. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.45. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Tereza DEMLOVÁ and Kateřina BARTOŠOVÁ. Coping strategies preferred by adolescents when managing stress in sport - pilot study. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X.. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. p. 240-254, 15 pp. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.25. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Iva BUREŠOVÁ and Martin JELÍNEK. Health Supportive Behavior in Adults : Prevention in Dental Care and Its Correlates. The International Journal of Health, Wellness, and Society, CG Publishers, 2016, vol. 6, No 3, p. 41-47. ISSN 2156-9053. doi:10.18848/2156-8960/CGP. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Martin JELÍNEK. Association of Optimism and Health-Related Behavior with Mental Health in Czech Adolescents. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X.. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. p. 598-605, 8 pp. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.62. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ and Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence (Health-related Behaviour: Determinants, Models and Consequences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016. Munishop info
 • BUREŠOVÁ, Iva and Tereza DEMLOVÁ. Psychological contexts of training load in adolescence - verifying the utility of the Profile of Mood States and Training Distres Scale in Czech sociokultural conditions. In Mojca Doupona Topič. Youth sport : proceedings of the 8th Conference for Youth Sport, Ljubljana, 2016. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2016. p. 28-36, 9 pp. ISBN 978-961-6843-78-2. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Martin JELÍNEK, Marek BLATNÝ, Cyril BROM, Iva BUREŠOVÁ, Sylvie GRAF, Tereza MEJZLÍKOVÁ, Alexander T VAZSONYI and Kateřina ZÁBRODSKÁ. Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10. (Big Five Inventory: Basic psychometric characteristics of the Czech version of BFI-44 and BFI-10). Ceskoslovenska Psychologie, PRAGUE 1: Academia, 2016, vol. 60, No 6, p. 567-583. ISSN 0009-062X. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ and Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence (Health-related Behaviour: Determinants, Models and Consequences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016. Online knihkupectví Munipress info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie and Iva BUREŠOVÁ. Gender Differences in Characteristics of Giftedness Scale Scores in Preschool Children. The International Journal of Early Childhood Learning, USA: University of Illinois Research Park, 2015, Volume 22, Issue 1, p. 1-20. ISSN 2327-7939. info
 • BUREŠOVÁ, Iva and Jana Marie HAVIGEROVÁ. Intormation Behavior of Gifted Children in the Pre-literate Stage - Qualitative Study. American Journal of Educational Research, USA: Science and Education Publishing, 2015, Volume 3, Issue 2, p. 159-165. ISSN 2327-6150. doi:10.12691/education-3-2-8. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ and Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku (Perception of the self-harm phenomenon by early adolescence). In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava, Slovenská Republika: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof, 2014. p. 89-99, 11 pp. ISBN 978-80-89322-16-9. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Veronika HRUBÁ, Helena KLIMUSOVÁ and Michal ČERŇÁK. Výskyt, formy a vybrané souvislosti sebepoškozování u dětí staršího školního věku (Prevalence, forms and correlates of self-harm in early adolescence). In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof., 2014. p. 99-107, 9 pp. ISBN 978-80-89322-16-9. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie and Iva BUREŠOVÁ. The Ability of Young Children to Ask Questions: More Questions, More Intelligent Child? The International journal of early childhood learning, 2014, vol. 20, No 2014, p. 63-73. ISSN 2327-7939. info
 • BUREŠOVÁ, Iva and Helena KLIMUSOVÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. p. 45-54, 10 pp. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ and Kateřina BARTOŠOVÁ. The impact of parent-child and peer relationships on depressive symptoms and self-esteem in early adolescence. In Pracana, C.; Silva, L.. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. p. 26-30, 5 pp. ISBN 978-989-97866-0-8. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ and Veronika HRUBÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. p. 31-34, 4 pp. ISBN 978-989-97866-0-8. URL info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ and Jana PŘIBYLOVÁ. Rodové rozdíly ve výsledcích Škály charakteristik nadání (CGS) u dětí předškolního věku (Gender differences in the results Scales characteristics). Klinická psychologie a osobnost, Brno: MUNI PRESS, 2013, 02/01/2013, p. 5-14. ISSN 1805-6393. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ and Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání (Manifestations of children's curiosity: Information retrieval and ability to ask questions of children from preschool age in the context for intellectual giftedness). Praha: Grada, 2013. 171 pp. ISBN 978-80-247-5200-6. info
 • BUREŠOVÁ, Iva and Veronika HRUBÁ. Výskyt sebepoškozujícího jednání mezi dětmi školního věku. Pilotní studie (Occurrence of self-harming behaviour amoung children of secondary school age. The pilot study). In Heretik, Anton; Rošková, Eva. Zbornik Filozofickej fakulty Univerzity Komenskeho v Bratislave PSYCHOLOGICA XLI. 1. vyd. Bratislava: STIMUL, FiF UK, 2012. p. 77-93, 17 pp. ISBN 978-80-8127-057-4. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ and Michal ČERŇÁK. Výskyt sebepoškozování ve vztahu k úrovni sebehodnocení a jeho komponent (Occurrence of self-harm in relation with self-esteem level and its components). In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. p. 123-127, 5 pp. ISBN 978-80-88910-40-4. info
 • REGNER, Josef, Iva BUREŠOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ and Pavel HUMPOLÍČEK. Depresivita jako prediktor výskytu sebepoškozování u dětí (Depressivity as a predictor of self harm behavior occurrence in children population). In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. 1. vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. p. 128-133, 6 pp. ISBN 978-80-88910-40-4. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jana M. HAVIGEROVÁ and Mariana ŠIMÍKOVÁ. Informační chování nadaných dětí. Předběžné výsledky kvalitativní studie. Klinická psychologie a osobnost, Brno: Muni Press, 2012, vol. 1, No 1, p. 39-44. ISSN 1805-6393. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jana Marie HAVIGEROVÁ and Mariana ŠIMÍKOVÁ. Information behaviour of Gifted Children - The Qualitative Study. NL: Elsevier, 2012. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.405. info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Kontext antisociálního chování mladistvých (The Context of Adolescent Antisocial Behavior). In Slávka Démuthová. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Kondášove dni 2008. Trnava, Slovenská Republika: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. cyrila a Metoda v Trnave, 2009. p. 18-36, 19 pp. ISBN 978-80-8105-046-6. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ and Mojmír SVOBODA. K možnostem využití objektivních testů osobnosti (Possibilities of performance-based personality measures). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). [Annales psychologici], Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 56, P 12, p. 39-45. ISSN 1211-3522. info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Vybrané koreláty mladistvých, kteří spáchali trestný čin (The specific complex of psychical peculiarities of the young offenders). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, Brno: Masarykova univerzita, 2007, P 11/2007, P 11. ISSN 1211-3522. info
 • BUREŠOVÁ, Iva. K příčinám vzniku a možnostem predikce rozvoje rizikového a delikventvího chování v adolescenci (The causes of and potential development of risk prediction and delikventvího behavior in adolescence). In Pavel Humpolí ček Mojmír Svoboda Marek Blatný. Sborník př íspěvků 10. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost. 2007. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2007. p. 69-74, 6 pp. ISBN 978-80-7392-016-6. info

2018/08/07


Životopis: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (učo 15694), verze: čeština(12), změněno: 7. 8. 2018 14:13, I. Burešová