Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Jan Cacek, 1.9.1977 Třebíč
Workplace
 • Faculty of Sports Studies MU Division of Athletics
  Department of Track and Field, Swimming and Outdoor Sports
  Údolní 3, Brno, 602 00
Employment Position
 • lecturer
Education and Academic Qualifications
 • 2008 - Ph.D. in Kinanthropology
  2001 - 2003 - present - student of doctoral degree programme, study field Kinanthropology on Faculty of Sports Studies
 • 2002 - rigorous exam on Faculty of Sports Studies(PhDr.)
  1996 - 2001 - Pedagogical Faculty of Masaryk University Brno, study field Base of human science - Physical Education
Employment Summary
 • 2008 - present - Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports, FSpS MU
  2003 - 2007 - Department od Sports Education, Faculty of Sports Studies
 • 2000 - present - athletic (Track and field) and sports conditioning trainer
Pedagogical Activities
 • Teaching in programme of Master's and Bachelor's Studies at the Faculty of Sports Studies in sports and physical education
  Teaching: Track and field I - III, Conditioning I - III, High altitude training, Theory of sports, Phylosophy
Scientific and Research Activities
 • Many Grants of faculty, FRVS
Academical Stays
 • 4. 2003 - Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Polsko
University Activities
 • 2001 - present - senate of FSpS MU
Extrauniversity Activities
 • 2007 - present - advisory board of periodical Orel
Selected Publications
 • BÍLÝ, Jiří, Jan CACEK, Tomáš KALINA and Akaninyene Arnold SUNDAY. Vliv plyometrického tréninku (depth jump) na běžeckou a cyklistickou ekonomiku pohybu (The effect of plyometric training (depth jump) on running economy and cycling economy). Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2017, vol. 11, No 1, p. 8-15. ISSN 1802-7679. URL info
 • HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Pavel VACENOVSKÝ and Tomáš KALINA. THE EFFECT OF THE IMMEDIATE APPLICATION OF DIFFERENT KINDS OF STRETCHING ON VERTICAL JUMP IN THE ATHLETES - JUMPERS. In Milanovic, D Sporis, G Salaj, S Skegro, D. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. p. 598-602, 5 pp. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tereza KRÁLOVÁ and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Pohybová aktivita studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl - Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice, 2017. p. 51-56, 6 pp. ISBN 978-80-553-3148-5. URL info
 • KOLÍNSKÝ, Roman, Jan CACEK, Kateřina STRAŠILOVÁ and Jiří ZHÁNĚL. Analýza efektu vysoce intenzivního intervalového tréninku (HIIT) (The analysis of the effect of high-intensity interval training (HIIT)). Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2017, vol. 11, No 1, p. 53-66. ISSN 1802-7679. URL info
 • GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK and Tomáš KALINA. Major correlates of male height: A study of 105 countries. Economics and Human Biology, Amsterdam: Elsevier Inc., 2016, May 2016, No 21, p. 172-195. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2016.01.005. URL info
 • GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Jan CACEK. FOOD CONSUMPTION AND THE ACTUAL STATISTICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES: AN EPIDEMIOLOGICAL COMPARISON OF 42 EUROPEAN COUNTRIES. Food & Nutrition Research, Sweden: Co-Action Publishing, 2016, vol. 2016, No 60, p. nestránkováno. ISSN 1654-6628. doi:10.3402/fnr.v60.31694. URL info
 • HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tomáš VODIČKA and Tereza KRÁLOVÁ. Poměr síly hamstringů a čtyřhlavého svalu stehenního u studentů Fakulty sportovních studií MU (The Ratio of Muscle Strength of Hamstring and Quadriceps of Students from Faculty of Sports Studies MU). In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová. Kondičný tréning v roku 2016. 1. vydání. Banská Bystrica (Slovenská republika): Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2016. p. 436-443, 8 pp. ISBN 978-80-8141-138-0. info
 • BÍLÝ, Jiří, Jan CACEK and Tomáš KALINA. ELECTROSTIMULATION: PART OF THE WARM-UP BEFORE THE PERFORMANCE IN COUNTERMOVEMENT JUMP. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2016. p. 131-138, 8 pp. ISBN 978-80-210-8129-1. URL info
 • HRAZDÍRA, Eduard, Jan CACEK, Tomáš KALINA and Pavel GRASGRUBER. The comparison of flexibility and physical Characteristics in Czech Adult Population (The comparison of flexibility and physical characteristics in czech adult population). In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015. p. 61-65, 5 pp. ISBN 978-88-7587-718-7. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER and Josef MICHÁLEK. The indicators of obesity according to the amount of performed physical activity in the adult population of Czech Republic. In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015. p. 53-60, 8 pp. ISBN 978-88-7587-718-7. info
 • KALINA, Tomáš, Jan CACEK and Linda KMEŤOVÁ. The running economy difference between running barefoot and running shod. Journal of Human Sport and Exercise, Universidad de Alicante, 2015, Vol 10, No 1Proc, p. 399-403. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.31. URL info
 • CACEK, Jan, Michaela JURÁNKOVÁ, Tomáš KALINA, Ján CVEČKA, Jan ONDRÁČEK and Josef MICHÁLEK. Změny množství kosterní svaloviny v závislosti na věku, pohlaví a pohybové aktivitě u dospělé populace v ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol.. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 49-63, 15 pp. ISBN 978-80-210-6852-0. info
 • CVEČKA, Ján, Pavel KORVAS, Jan CACEK, Miloš LUKÁŠEK, Tomáš KALINA and Josef MALEČEK. Vplyv starnutia na vybrané parametre statického postoja (Influence of aging on standing static parameters). In Martin Zvonař, Pavel Korvas, Ján Cvečka. Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 82-87, 6 pp. ISBN 978-80-210-6851-3. info
 • BÍLÝ, Jiří and Jan CACEK. Effect of the neuromuscular activation of knee extensors on vertical jump by using electrostimulation method. In Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. Alicante: University of Alicante, 2014. p. 512-518, 7 pp. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.40. URL info
 • CACEK, Jan and Lucia NĚMCOVÁ. Kondiční trénink II (Fitness training II). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 25 pp. ISBN 978-80-210-7317-3. URL info
 • CACEK, Jan. Kondiční trénink I (Fitness Training I). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 43 pp. ISBN 978-80-210-7316-6. URL info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Josef MICHÁLEK and Martin SEBERA. Relationship between Selected Somatic Parameters and Socio-cultural Characteristics of Czech Adult Population. FIEP Bulletin, Fos do Iguacu: New World grafica LTDA, 2013, vol. 83, No 2, p. 62 - 66. ISSN 0256-6419. info
 • HÍREŠOVÁ, Michaela, Jan CACEK and Ladislav BEDŘICH. Acute effect of static and dynamic stretching on selected strength and speed performance. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK and Martin SEBERA. Indicators of obesity and their relationship with the educational attainment of the Czech female population. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference. 2013. info
 • CACEK, Jan, Martin DOLEŽAL and Tomáš KALINA. Effect of strength training (at intervals of 48 h) on the running economy parameters. In Fitness coach. 2012. ISBN 978-80-8141-024-6. info
 • CACEK, Jan. Jak trénovat po čtyřicítce. Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 pp. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan. Potřebuje běžec paže? (Runner needs arms?). Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 pp. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan. Jak z dětí vychovat vytrvalce? (How do children of endurance runners?). Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 pp. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan. Tabata: intervaly, které vás chytí (Tabata: intervals that you get caught). Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 pp. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan. Kruhový trénink pro běžce (Circuit training for runners). Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 pp. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan, Richard ADAMÍK and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Funkční trénink (Functional training). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2012. p. 56-59, 4 pp. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER and Tomáš KALINA. Obesity as an indicator of fitness of different age groups of men of the Czech republic. 2012. ISSN 2069-2269. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Martin SEBERA and Josef MICHÁLEK. SEX DIFFERENCES OF SOMATIC PARAMETERS IN CZECH SENIOR POPULATION. 2012. ISSN 2069-2269. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER, Tomáš KALINA and Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the Czech population according to different normative criteria. 2012. ISSN 2069-2269. info
 • CACEK, Jan. Trénink běžecké rychlosti u dětí a mládeže (Running speed training in children and youth). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2012. p. 57-59, 3 pp. ISSN 0323-1364. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA and Jan CACEK. Influence of Czech Senior Population Movement Activity on Somatic Parameters. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo. Together for Physical Education. 1st. Barcelona: Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress 1r Congrés Catalŕ de l’Educació Física i de l’Esport, 2012. p. 346-351, 639 pp. ISBN 978-84-9729-314-3. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Martin SEBERA and Josef MICHÁLEK. Relationships of Some Physical Development Parameters with Fitness Score of Czech Senior Population. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo. Together for Physical Education. 1st. Barcelona: Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress 1r Congrés Catalŕ de l’Educació Física i de l’Esport, 2012. p. 517-522, 6 pp. ISBN 978-84-9729-314-3. info
 • CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Martin SEBERA. Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra (The effect of the application of static and dynamic stretching on Running economy and core temperature). In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. p. 14 - 18, 197 pp. ISBN 978-80-89257-37-9. info
 • HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Lukáš VRBA, Josef MICHÁLEK and Martin SEBERA. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců (The Effect of accute aplication of static and dynamic stretching on jumping skills). In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. p. 102-107, 197 pp. ISBN 978-80-89257-37-9. URL info
 • HÍREŠOVÁ, Michaela, Jan CACEK, Martin SEBERA, Ladislav BEDŘICH and Radek MASAŘ. Efekt statického a dynamického strečinku na rychlostní výkon (The effect of static and dynamic stretching on velocity performance). In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. p. 97-101, 197 pp. ISBN 978-80-89257-37-9. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Atletika na ZŠ a SŠ. Textová opora ke kurzu (Athletics at secondary and high school. Course textbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 21 pp. Na hřišti i na vodě s dětmi z JMK v pohodě. ISBN 978-80-210-5632-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Svatava, Jan CACEK, Jan DOŠLA, Jaroslav MACHAIN, Pavel TOBIÁŠ and Daniel BARTOŠEK. Vodní turistika. Textová opora ke kurzu a CD. (Water Tourism. Course textbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 21 pp. Na hřišti i na vodě s dětmi z JMK v pohodě. ISBN 978-80-210-5619-0. URL info
 • ADAMÍK, Richard, Jan CACEK and Andrea ROSENBERKOVÁ. KOMPARACE VLIVU AKUTNÍ APLIKACE DYNAMICKÉHO A PNF STREČINKU NA EXPLOZIVNÍ SILOVÉ SCHOPNOSTI HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN U STUDENTŮ FSPS (COMPARSION OF INFLUENCE OF ACUTE APPLICATION OF DYNAMIC AND PNF STRETCHING ON EXPLOSIVE STRENGTH SKILLS OF UPPER AND BOTTOM LIMBS ON STUDENTS OF FACULTY OF SPORT STUDIES). In Mgr. Alena Cepková, PhD.. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2011. p. 1 - 6, 200 pp. ISBN 978-80-227-3619-0. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK and Jaroslava CHOVANCOVÁ. Trénink mladých vytrvalců v Evropě IV (Finsko). 1. vyd. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2011. 65 pp. Atletika, časopis Českého atletického svazu, č. 2. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Pavel GRASGRUBER and Zuzana HLAVOŇOVÁ. The effect of the application of static and dynamic stretching on selected respiratory parameters during running performance. Studia sportiva, Brno: Masarykova Univerzita, 2011, vol. 5, No 3, p. 73 - 76. ISSN 1802-7679. info
 • GRASGRUBER, Pavel and Jan CACEK. Human biodiversity and the global distribution of sports talent. Studia sportiva, Brno: Masarykova Univerzita, 2011, vol. 5, No 3, p. 77 - 86. ISSN 1802-7679. info
 • CACEK, Jan. Zvláštnosti silového tréninku běžců (Peculiarities of strength training for runners). 1. vyd. Praha: BOREMI invest, 2010. 82 pp. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan, Lucie MLEJNKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Josef MICHÁLEK. Periodizace sportovního tréninku (II. díl) (Periodization of sport training (part II)). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Pavel KORVAS. Řízení, periodizace a plánování tréninku (I. díl, řízení sportovního tréninku) (Management, planning and periodization of sports training (Part I, Management of sports training)). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010. info
 • CACEK, Jan. Trénujte při vysokých otáčkách (Train at high speed). Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2010. info
 • CACEK, Jan. Síla kráse ani mládí neuškodí (The strength of youth and beauty hurts). Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2010. p. 58-63, 6 pp. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan. Staňte se silnými a vytrvalými, (Be strong and tireless). Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2010. p. 56 - 61, 5 pp. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Petr ČEJKA and Michaela HÍREŠOVÁ. Rozcvičení před výkonem u předních českých fotbalových klubů (Warm-up in the elite Czech soccer clubs). In Atletika 2010 (Sborník příspěvků). 1. vyd. Praha: UK v Praze, FTVS, katedra atletiky, 2010. p. 144 - 150, 180 pp. ISBN 978-80-86317-80-9. info
 • CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK and Lucie MLEJNKOVÁ. Bloková versus klasická periodizace (III. díl - periodizace sportovního tréninku) (Block versus traditional periodization). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010, vol. 62, No 3, p. 54 - 57. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK and Pavel GRASGRUBER. Trénink ve vyšší nadmořské výšce 1 (High altitude training 1.). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 1, p. 26-28. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK and Pavel GRASGRUBER. Trénink ve vyšší nadmořské výšce II (adaptační změny) (High altitude training II (Adaptation changes)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 2, p. 23-25. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Josef MICHÁLEK. Warm up "Quo vadis". Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 5, p. 22-24. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Tomáš CACEK and Josef MICHÁLEK. Trénink ve vyšší nadmořské výšce 4 (plánování a realizace, druhá část) (High altitude training 4 (planning and realization, second part)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 4. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK and Tomáš CACEK. Trénink ve vyšší nadmořské výšce 3 (plánování a realizace, první část) (High altitude training 3 (planning and realization, first part)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 3. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan and Hana BUBNÍKOVÁ. Statický versus dynamický strečink (Static versus dynamic stretching). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 6, p. 26-28. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Cooling down (vyklusání a protažení) (Cooling down (jogging and stretching)). Atletika, Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 7, p. 27-28. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Aktuální trendy v silovém tréninku dětí a mládeže (Current trends in strenght training of children and youth). Atletika, Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 2009, No 8, p. 27-29. ISSN 0323-1364. info
 • GRASGRUBER, Pavel and Jan CACEK. Fakta a mýty I (o černých atletech) (Facts and myths (about black athletes)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 10, p. 20 - 24. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ and Milena STRACHOVÁ. Specifika silového tréninku žen (Specifics of strength training for women). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 10, p. 25 - 27. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m (Development of olympic performances on 800m and 1500m run). In Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, FHV Banská Bystrica, 2009. p. 48 - 58, 367 pp. ISBN 978-80-8083-889-8. info
 • CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Josef MICHÁLEK. Intervalový trénink včera a dnes (1. díl) (Interval training yesterday and today (1. part)). Atletika, Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 11, p. 25-26. ISSN 0323-1364. info
 • GRASGRUBER, Pavel and Jan CACEK. Fakta a mýty o černých běžcích (2.) (Facts and myths about black runners (2)). Atletika, Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 11, p. 17 - 21. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Hana BUBNÍKOVÁ and Josef MICHÁLEK. Trénink jádra (Core training) (Core training). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, vol. 60, No 1, p. 18-21. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Hana BUBNÍKOVÁ, Petr LAJKEB and Josef MICHÁLEK. Balanční polokoule v tréninku atleta (Bosu in athletics training). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, vol. 60, No 2, p. 18-21. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan and Pavel GRASGRUBER. Souběžný vytrvalostní a silový trénink (Concurrent strenght and endurance training). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, vol. 60, No 3, p. 23-25. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan and Pavel GRASGRUBER. Trénink rychlosti (úvod do problematiky) (Speed training). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, vol. 60, No 4, p. 21-24. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Pavel GRASGRUBER and Adam VRBECKÝ. Trénink rychlosti (metody rozvoje maximální a akcelerační rychlosti) (Speed training (methodes for maximal and acceleration development)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, vol. 60, No 5, p. 22-24. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan and Josef MICHÁLEK. Trénink rychlosti (Metody rozvoje reakční rychlosti) (Speed training (Methods for reaction speed development)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, 60., No 6, p. 20-21. ISSN 0323-1364. info
 • GRASGRUBER, Pavel and Jan CACEK. Sportovní geny (Sports genes). 1. vyd. Brno: Computer press, 2008. 480 pp. Sport a fitnes 1. ISBN 978-80-251-1873-3. info
 • CACEK, Jan and Hana BUBNÍKOVÁ. "Trénink centra" (Core training) v přípravě sportovce (Core training in sports development). Časopis Orel, Brno: olprint, 2008, vol. 20, No 1, p. 17-24. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan and Tomáš CACEK. Trénink rychlosti (Speed training). Časopis Orel, Brno: Olprint, 2008, vol. 20, No 2, p. 19 - 22. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan, Jiří NYKODÝM and Josef MICHÁLEK. Trénink koordinace (Obratnosti) - Úvod do problematiky (Coordination training - introduction). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, vol. 60, No 10, p. 23-25. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK and Adam VRBECKÝ. Trénink koordinace (obratnosti) - praktické aplikace (Coordination traininig (skill) - practical aplication). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, vol. 60, No 11, p. 23-25. ISSN 0323-1364. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Jiří ŠMITÁK. Analýza výkonnosti v běhu na 48 hodin v hale (Performance analysis in a 48 hour indoors run). In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. p. 57-61, 231 pp. ISBN 978-80-8094-373-8. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ and Martin SEBERA. Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení (Diferences in lactate concentration after 60 sec. maximal running and cycling activity). In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. p. 93-100, 231 pp. ISBN 978-80-8094-373-8. info
 • CACEK, Jan, Hana BUBNÍKOVÁ, Milena STRACHOVÁ and Pavel GRASGRUBER. Trénink flexibility (pohyblivosti) (Flexibility training). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, vol. 60, No 12, p. 21-23. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan and Jiří NYKODÝM. Koordinace ve sportu - Víme co to je? (Coordination in Sport training - What is it?). Časopis Orel, Brno: Olprint, 2008, vol. 19, No 3, p. 23-24. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Petr LAJKEB and Pavel GRASGRUBER. Trénink síly v atletice (metoda maximálního úsilí, metoda opakovaného úsilí) (Power training in Track and field (maximal and repetitive methods)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 1, p. 19-22. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB and Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (rychlostní a kontrastní metoda) (Power training in Track and field (velocity and contrast methods)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 2, p. 17-19. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB and Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (metoda plyometrická) (Power training in Track and field (SSC method)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 3, p. 17-20. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB and Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (metoda izometrická a excentrická) (Power training in Track and field (isometric and eccentric methods)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 4, p. 17-19. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK and Pavel GRASGRUBER. Trénink síly v atletice (metoda kruhová) (Power training in Track and field (circuit training methods)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 5, p. 17-19. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK and Pavel GRASGRUBER. Trénink síly v atletice (metoda silově - vytrvalostní) (Power training in Track and field (istrenght-endurance method)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 6, p. 17-18. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK and Tomáš BREICETL. Trénink síly v atletice (metoda elektrostimulace) (Power training in Track and field (electrostimulation)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 7, p. 17-18. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Tomáš BREICETL and Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (metoda izokinetická a intermediární) (Strengh training in Athletics Izokinetics and intermediary methods)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 8, p. 18-19. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan. Trénink síly 2 (metody rozvoje silových schopností) (Power training II (methods of strenght development)). Časopis Orel, Brno Pellicova: Orel, 2007, vol. 2007, No 2, p. 21-24. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB and Pavel GRASGRUBER. Trénink vytrvalosti v atletice (1 - úvod) (Endurance training in Athletics (proloque)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 9, p. 28-29. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB and Pavel GRASGRUBER. Trénink vytrvalosti v atletice (2) (Endurance training in athletics (2)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 10, p. 23-24. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Pavel GRASGRUBER and Josef MICHÁLEK. Trénink vytrvalosti v atletice (3) (Endurance training in athletics (3)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 11, p. 18-20. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Martin SEBERA and Petr LAJKEB. Běžecká ekonomika u českých běžců na střední trati (Cost of running by Czech middle distance runners). In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 12-22, 208 pp. ISBN 978-80-210-4451-7. info
 • CACEK, Jan, Michal KŘÍŽ, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK, Tomáš BREICETL and Milena STRACHOVÁ. Struktura pořádání běžeckých závodů v rámci ČR za rok 2006 (Structure of runnning races in Czech republic (year 2006)). In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 23-35, 208 pp. ISBN 978-80-210-4451-7. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Petr LAJKEB and Pavel GRASGRUBER. Trénink vytrvalosti v atletice 4 (metody opakovací) (Endorance training in Track and Field 4 (repetitive method)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 12, p. 19-21. ISSN 0323-1364. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Martina NOVOTNÁ, Jan CACEK and Petr LAJKEB. Conconiho test v terénu a v laboratoři (Conconi test in laboratory and cross country). In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: MU, 2007. p. 136-145, 208 pp. ISBN 978-80-210-4451-7. info
 • CACEK, Jan, Tomáš CACEK and Josef MICHÁLEK. Trénink ve vyšší nadmořské výšce (plánování a realizace - 1. část) (High altitude training (planning and realization - 1. part)). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 61, No 3, p. 26-28. ISSN 0323-1364. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Martin SEBERA and Petr LAJKEB. Sledování atletické výkonnosti studentů FSpS v určitých časových etapách (Masaryk University student's athletic performance monitoring in certain periods of time). In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. p. 161-165, 252 pp. ISBN 80-89257-01-1. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB and Josef MICHÁLEK. Eklektický model struktury sportovního výkonu v bězích na střední trati (Theoretical model of the structure of sport performance in the middle distance running). In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. p. 18-26, 252 pp. ISBN 80-89257-01-1. info
 • CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA and Petr LAJKEB. Využitelnost deníku trenéra v trenérské praxi (Efficiency of trainer's book in the training process). In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. p. 27-31, 252 pp. ISBN 80-89257-01-1. info
 • STRACHOVÁ, Milena, Jan CACEK and Tomáš PĚTIVLAS. Evaluace trenérsko-metodických praxí studenty FSpS MU (Training-methodological Practice Evaluation Done by Students). In Sport a kvalita života 2006. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 118-135, 17 pp. ISBN 80-210-4145-5. info
 • CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Petr LAJKEB and Martin SEBERA. Evaluace trenérsko- metodických praxí ze specializace atletika (Training-methodological practice evaluation of athletics specialization). In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency, 2006. p. 32-37, 252 pp. ISBN 80-89257-01-1. info
 • LAJKEB, Petr, Jan CACEK and Josef MICHÁLEK. Kinematická analýza průběhu dráhy boků během letové fáze u skoku vysokého u nejlepších českých skokanů (Kinematics parameters in flyiing phases by the best czech high jump competitors). In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency, 2006. p. 134-137, 252 pp. ISBN 80-89257-01-1. info
 • CACEK, Jan, Josef CACEK, Petr VODÁK, Milena STRACHOVÁ, Marián VANDERKA, Hana BUBNÍKOVÁ, Josef KOPŘIVA, Petr STAREC, Jan ONDRÁČEK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Aleš BOREK and Josef KOTLÍK. Tréninkový deník sportovce (TreDen Sp 1.0) (Training diary for athlet (TreDen Sp 1.0)). 2006. info
 • CACEK, Jan. Atletický trénink (rychlost a její rozvoj) (Track and field training (Speed development)). Orel, Brno Pellicova: Orel, 2006, vol. 19, No 1, p. 15-17. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan. Atletický trénink (vytrvalost a její rozvoj) (Track and field training (Endurance development I)). Orel, Brno Pellicova: Orel, 2006, vol. 19, No 2, p. 17-21. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan. Atletický trénink (vytrvalost a její rozvoj II) (Track and field training (Endurance development II)). Orel, Brno Pellicova: Orel, 2006, vol. 19, No 3, p. 17-20. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan. Atletický trénink (síla a její rozvoj) (Track and field training (Strenght development)). Orel, Brno Pellicova: Orel, 2006, vol. 19, No 4, p. 15-16. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef CACEK, Milena STRACHOVÁ, Vlasta VILÍMOVÁ and Josef MICHÁLEK. Integrace tréninkového deníku sportovce do trenérsko - metodických praxí (Integration of Sportsman training book to Methodical practice). In Atletika 2005. 1. vyd. Praha: katedra atletiky FTVS CUNI, 2005. p. 155 - 161, 200 pp. ISBN 80-86317-39-0. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK and Vlasta VILÍMOVÁ. Závislost hladiny krevního laktátu na vybraných somatometrických parametrech u souboru vrcholových běžců - vytrvalců (Blood lactate depemdence on somatometric and somatic parameters by top endurance runners). In Vplyv tréningového a pretekového zaťaženia na odozvu organizmu v atletike a biatlone. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. p. 6 - 20, 14 pp. sport 1. ISBN 80-8083-149-1. info
 • CACEK, Jan, Vlasta VILÍMOVÁ, Jiří NYKODÝM and Josef MICHÁLEK. Somatotypové charakteristiky jako determinanty přijímacího řízení k jednotlivým studijním oborům FSpS (Somatotype characteristic as a factors determine entrance examination by diferent study branch). In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, KTV Pedagogické fakulty, 2004. p. 20-25, 6 pp. ISBN 80-7042-382-X. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Petr KOTYZA and Josef MICHÁLEK. Diference ukazatele vytrvalostních schopností u běžců na středních a dlouhých tratích (Diferences index of endurance ability of middle and long distance runners). In Atletika 2004. 2004. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Meteja Bela v Banskej Bystrici, 2004. p. 33-39, 317 pp. ISBN 80-8083-007-X. info
 • CACEK, Jan, Vlasta VILÍMOVÁ and Ivo HAVLÍČEK. Závislost hladiny krevního laktátu po zátěži na ektomorfní a mezomorfní komponentě somatotypu u výkonnostních a vrcholových sportovců (Dependence between blood lactate levels and body type components by top athletes and rowers). In Atletika 2003. Sborník prací z mezinárodní konference. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2003. p. 19. ISBN 80-7315-058-1. info

2008/12/27


Curriculum vitae: PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (učo 15709), version: English(1), last update: 2008/12/27 17:51, J. Cacek

Another Variant: Czech(2)