Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc., narozen 7. února 1937 v Praze
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Profesor pro obor dějiny německé literatury
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: profesor pro obor dějiny německé literatury
 • 1997: habilitace, docent pro obor německá literatura, "Německá literatura v kontextu. K problematice německo- českých literárních vztahů."
 • 1986: docent pro obor germánské literatury jmenováním
 • 1982: CSc. vědy o umění "Angažovanost v tvorbě Grahama Greena"
 • 1967: PhDr., germánské literatury, "Ibsen a jeho ohlas v Anglii"
 • 1960: promovaný filolog, obory angličtina- němčina- dánština- ruština
Přehled zaměstnání
 • od 1971: FF MU
 • 1968-1970: Vysoká škola zemědělská v Brně
 • 1962-1968: Katedra jazyků ČSAV v Praze
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia německé a norské literatury
 • Dějiny německé literatury
 • Dějiny norské literatury
 • Dějiny německého divadla
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dějiny německé literatury 19. a 20. století
 • Literární komparatistika
Akademické stáže
 • 1993: Univerzita v Kolíně nad Rýnem, 1 měsíc
 • 1990: Univerzita v Řezně, 1 měsíc
 • 1986: Univerzita v Oslo, 3 měsíce
 • 1974: Univerzita v Lipsku, 6 měsíců
Universitní aktivity
 • 1996: Předseda redakční rady sborníku "Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik"
 • 1991: Předseda oborové komise pro obor dějiny německé literatury
Mimouniversitní aktivity
 • od 1990: Předseda brněnské pobočky Kruhu moderních filologů
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1995: Udělení Humboldtovy ceny
Vybrané publikace
 • MUNZAR, Jiří. Rio Preisner germanista (Rio Preisner as a Historian of German Literature). In Hanuš, Jiří. Kritik moderního světa : Rio Preisner 1925-2007. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018, p. 82-89. Kultura, 561. ISBN 978-80-7325-443-8. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Česká recepce Josefa von Eichendorff, zejména se zaměřením na překlady jeho děl (Czech reception of Josef von Eichendorff, especially focusing on translations of his works). In Libor Martinek. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, p. 21-26. ISBN 978-80-7510-320-8. URL info
 • MUNZAR, Jiří. František Chudoba v dobovém kontextu (František Chudoba in context). In Hanuš, Jiří. Vědec a občan : František Chudoba 1878-1941. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, p. 22-41. ISBN 978-80-7325-449-0. URL info
 • MUNZAR, Jiří. 1914. Zu Robert Wilsons Collage aus Jaroslav Hašeks Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk und aus Karl Kraus´ Die letzten Tage der Menschheit (1914. About Robert Wilson's Collage from Jaroslav Hašek's The Adventures of the Good Soldier Schweik and Karl Kraus' The Last Days of Mankind). In Milan Tvrdík; Harald Haslmayr. Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum | Tvrdik / Haslmayr, 2017 | Buch (Cover)Teilen und Drucken Tvrdik / Haslmayr Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexio. první. Wien: new academic press, 2017, p. 229-233. ISBN 978-3-7003-1950-4. URL info
 • MUNZAR, Jiří and Jana ONDRÁKOVÁ. Peter Hacks v kontextu moderního německého dramatu a jeho hra "Rozhovor v domě Steinových o nepřítomném panu Goethovi" (Peter Hacks in context of modern german drama and his play "A Discussion in the Stein Home about the Absent Mr. Goethe"). Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016, 97 pp. Recenzované monografie ; 76. ISBN 978-80-7435-639-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Moriz von Ebner-Eschenbach. Sudetenland: Vierteljahreszeitschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft, und Volkskultur. Nürnberg: Helmut Preußler, 2016, Neuveden, No 1, p. 17-21. ISSN 0562-5173. info
 • MUNZAR, Jiří. Esejista Graham Greene (Graham Greene Essayist). In Graham Greene: Paradox křesťanství. Druhé, doplněné vydání. Brno: CDK Brno, 2016, p. 139-149. Kultura. ISBN 978-80-7325-399-8. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbach und Božena Němcová (Marie von Ebner-Eschenbach and Božena Němcová). In Jürgen Eder, Zdeněk Pecka. Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen Kontext. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2015, p. 239-245. ISBN 978-80-263-0943-7. info
 • MUNZAR, Jiří. Moderní severské / skandinávské literatury (Modern Nordic / Scandinavian literatures). Online. In Jařab, Josef a kol. Literární modernismus ve světě. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, p. 251-259. ISBN 978-80-244-4361-4. info
 • MUNZAR, Jiří. Grandseigneur monsignore Josef Vašica. Církevní dějiny. Brno: CDK, 2013, roč. VI, č. 11, p. 43-47. ISSN 1803-0068. info
 • MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs Tagebücher, autobiographische Schriften und einige autobiographische Momente in ihrem Werk (Marie von Ebner-Eschbach´s Diaries, autobiographical Works and some autobiograúhical moments in her Works). In Irena Šebestová. Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. 1st ed. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013, p. 71-78. ISBN 978-80-7464-227-2. info
 • MUNZAR, Jiří. Nizozemsko - budoucnost Evropy? (Netherlands - Future of Europe?). In Hanuš, Jiří. Meze smířlivosti : diskuse nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012, p. 11-19. ISBN 978-80-7325-282-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs letzter Roman im Kontext. (The last novel of Marie von Ebner-Eschenbachs letzter in Context.). In Fiala-Fürst, Ingeborg Czmero, Jaromír. Amici Amico III. Festschrift für Ludvík Václavek. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, p. 369-373. ISBN 978-80-244-2704-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs italienische Reisen. (Marie von Ebner-Eschenbachs Journeys to Italy). In Manfred Müller, Luigi Reitani (eds.): Von der Kulturlandschaft zum Ort des kritischen Selbstbewusstseins: Italien in der österreichischen Literatur. první. Wien, Berlin: Lit Verlag, 2011, p. 39-45. Transkulturelle Forschungen ... Br. 6. ISBN 978-3-643-50357-2. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Drama Franze Werfela Pavel mezi Židy v širším kontextu (Franz Werfel s Drama Paulus among the Jews in a Broader Context). In Pavel z Tarsu, apoštol národů. první. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, p. 93 – 100. Studie DTI Hradec Králové. ISBN 978-80-7405-076-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Dlouhá cesta Franze Werfela (The Long Way of Franz Werfel). Církevní dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, vol. 2010, No 5, p. 125-132. ISSN 1803-0068. info
 • MUNZAR, Jiří. Franz Werfel a Čechy a české náměty v jeho díle (Franz Werfel and Czechia and Czech Subjects in his Work). In Franz Werfel: Zpronevěřené nebe. 1st ed. Brno: Barrister & Principal, 2010, p. 307-315. č. 307. ISBN 978-80-87029-78-7. info
 • MUNZAR, Jiří. Gertrud von Le Fort a její novely (Gertrud von Le Fort and her Longer Stories). In Gertrud von Le Fort: Poslední na popravišti a jiné novely. 1st ed. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, p. 120-125. KNA. ISBN 978-80-7195-395-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Zur Aufnahme der Werke Paul Celans in Tschechien (On Reception of Paul Celans Work in Czechia). In Manfred Müller, Larissa Cybenko (Hg.): Reise in die Nachbarschaft. Zur Wirkungsgeschichte der deutschsprachigen Literatur aus der Bukowina und Galizien nach 1918. první. Wien: Litverlag, 2009, p. 37-39. Transkulturelle Forschungen ... , Bd. 2. ISBN 978-3-643-50107-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Karel Sabina, Max Brod und "Die verkaufte Braut" (Karel Sabina, Max Brod and "The Bartered Bride"). In Jaroslav Kovář, Aleš Urválek (Hrsg.): Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. první. Brno: Academicus, 2009, p. 75-80. ISBN 978-80-87192-06-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Unser Heinrich Böll (Our Heinrich Böll). In Jana Ondráková, Jürgen Beyer, Petra Besedová (Hg.): Beiträge zur germanistischen Pädagogik. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, p. 7-20. ISBN 978-80-7435-023-8. info
 • MUNZAR, Jiří. Na závěr vybraných spisů Marie von Ebner-Eschenbach (On Finishing Selected Works of Marie von Ebner-Eschenbach in Czech). In U mých krajanů. 1st ed. Brno: Barrister and Principal, 2008, p. 282-209, 8 pp. ISBN 978-80-87029-36-7. úryvek info
 • MUNZAR, Jiří. Joseph von Eichendorff im tschechischen Kontext (Joseph von Eichendorff in Czech context). In Joseph von Eichendorff – Aspekte seines Werkes und seiner Rezeption. Hg. von Klaus Werner. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2008, p. 7-16. Spisy Filosofické fakulty Slezské univerzity v Opa. ISBN 978-80-7248-500-0. info
 • MUNZAR, Jiří. Zu den Übersetzungen der Werke Schillers ins Tschechische, insbesondere zu Ludvík Kunderas Übersetzung von Don Carlos (Concerning the Translation of Schiller into Czech, especially to Ludvík Kunderas Translation of Don Carlos). In Friedrich Schiller und Europa. Ästhetik, Politik, Geschichte. Ed. Stašková, Alice. První. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2007, p. 265-273, 8 pp. Beiträge zur neueren Literatuer-Geschichte. ISBN 978-3-8253-5244-8. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Zu den Übersetzungen der Werke Schillers ins Tschechische, insbesondere zu Ludvík Kunderas Übertragung von Don Carlos (On Translations of Friedrich Schiller s Works into Czech with Special Regard tothe Translation of Don Carlos by Ludvík Kundera). In Alice Stašková (Hg.): Friedrich Schiller und Europa. první. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2007, p. 265-273. Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, Band 238. ISBN 978-3-8253-5244-8. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Bettina von Arnim, Johann Wolfgang von Goethe und Bad Teplitz (Bettina von Arnim, Johann Wolfgang von Goethe and Bad Teplitz). Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, vol. 1, No 1, p. 109-116. ISSN 1802-6419. popis prvního čísla info
 • MUNZAR, Jiří. Übersetzungen der Werke Adalbert Stifters ins Tschechische (Translations of Adalbert Stifter´s Works into Czech). In Kultur – Übersetzung. Chancen kultureller Netzwerke II. první. Wien: Feldmann Verlag, 2007, p. 77-81. ISBN 978-3-9500702-2-4. info
 • MUNZAR, Jiří. Zur tschechischen Heine-Rezeption nach 1945 (On the reception of Heinrich Heine after 1945). In Jana Ondráková – Lenka Vaňková (Hg.): Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft. První. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007, p. 179-183. ISBN 978-80-7368-327-6. info
 • MUNZAR, Jiří. Max Brod, Heinrich Heine und die Distanzliebe (Max Brod, Heinrich Heine und Love at a distance). In Ilona Slawinski (Hg.): Der Mnemosyne Träume. Festschrift zum 80. Geburtstag von Joseph P. Strelka. první. Tübingen: Francke Verlag, 2007, p. 225-231. ISBN 978-3-7720-8228-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Zu den tschechischen Übersetzungen der Werke Adalbert Stifters ins Tschechische, insbesondere zu den Neuesten (On Translations of Adalbert Stifter s Works into Czech with Special Regard to the Newest Ones). In Stifter und Böhmen. Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich. první. Linz: Adalbert-Stifter-Institut, 2007, p. 69-73. Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Institutes. ISBN 978-3-900424-64-0. info
 • MUNZAR, Jiří. Von einem der ersten Goetheforscher F.T. Bratranek bis zur Gegenwart. Aus der Geschichte der Germanistik in Mähren. (From one of the earliest Goethe students F.T.Bratranek to the Present Day. On the History of German Studies in Moravia.). In Walter Schmitz (Hg.): Zwischeneuropa – Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. první. Dresden: Thelem, 2007, p. 768-776. ISBN 978-3-939888-08-6. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií (Ipse Ipsa Ibsen. Proceedings of Ibsenian Studies). Karolína Stehlíková (ed.). 1st ed. Soběslav: Nakladatelství Elg, Daniela Mrázová, Na Pršíně 28/II, 392 01 Soběslav, 2006, 244 pp. Gaupe. ISBN 80-239-6129-2. info
 • MUNZAR, Jiří, Roman KOPŘIVA and Zdeněk MAREČEK. Úvod do studia německé literatury a literárněvědné germanistiky (Introduction to the Studies of German Literature and Literary Germanistics). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Elportál (ISSN 1802-128X). URL info
 • MUNZAR, Jiří. Zur Entwicklung Max Brods: Brüche oder ein Kontinuum? (The Evolution of Max Brod: Radical Changes or a continuum?). In Wende - Bruch - Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels (Hg. Renata Cornejo, Ekkehard W. Haring). Wien: Praesens Verlag, 2006, p. 173-193. ISBN 3-7069-0352-0. info
 • MUNZAR, Jiří. Max Brod als Vermittler. Zum Wechselverhältnis der deutschsprachigen und der tschechischen Literatur (Max Brod as a Mediator. On Relations between German and Czech Literature.). In Tschechen und Österreicher. Wien – Brno: Matice Moravská – Janineum, 2006, p. 105-108. ISBN 3-901194-14-2. info
 • MUNZAR, Jiří. Friedrich Schiller a jeho Marie Stuartovna (Friedrich Schiller and his Maria Stuart). In Friedrich Schiller: Marie Stuartovna. Brno: Městské divadlo Brno, 2006, p. 17-26. Divadelní program. info
 • MUNZAR, Jiří. František Xaver Šalda a Henrik Ibsen (F. X. and Šalda and Henrik Ibsen). In Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Soběslav: Nakladatelství Elg, 2006, p. 142-150. ISBN 80-239-6129-2. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Aus der Geschichte der literaturwissenschaftlich ausgerichteten Germanistik in Mähren in den Jahren 1919-1945 (Concerning the History of German Studies in Moravia in the Years 1919-1945). In Milan Tvrdík / Lenka Vodrážková-Pokorná (Hrsg.): Die Germanistik in den Böhmischen Ländern im Kontext der europäischen Wissenschaftsgeschichte (1800 bis 1945). První. Wuppertal: Arco Wissenschaft, 2006, p. 113-124, 11 pp. Das Wissenschaftsprogramm im Arco Verlag, Bd. 3. ISBN 3-938375-02-7. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Zum Stand der Arbeit an der Übesetzung Johann Georg Hamanns ins Tschechische (On Present State of Translation of Johann Georg Hamann into Czech). In B.Gajek (Hrsg.): Die Gegenwärtigkeit J.G.Hamanns. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, p. 649-653. ISBN 3-631-52418-8. info
 • MUNZAR, Jiří. Ke 100.výročí narození germanisty Karla Krejčího (Brno German Student Karel Krejčí's born 100 years ago). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 1, p. 20. ISSN 1212-8139. info
 • MUNZAR, Jiří. Kronikář svědomí a úzkosti člověka dvacátého století. K jubileu Grahama Greena (A Writer Describing the Problems of Consciens and anxiety of Twentieth Century men. To the Jubilee of Graham Green). Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III, No 1, p. 29-31. ISSN 1214-0740. info
 • MUNZAR, Jiří. Franz Werfel a české země (Franz Werfel and Czech Lands). Teologie a společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III, No 6, p. 15-17. ISSN 1214-0740. info
 • MUNZAR, Jiří. Ludvík Kundera překladatel (Ludvík Kundera as Translator). In Český překlad 1945 - 2003. Praha: Univerzita Karlova, 2005, p. 99-102. ISBN 80-7308-083-4. info
 • MUNZAR, Jiří. In memoriam Karel Krejčí (1905-1978) (To the Memory of Karel Krejčí (1905-1978)). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, No 1, p. 13-14. ISSN 1211-4979. info
 • MUNZAR, Jiří. Pavel Doležal: T. G. Masaryk, Max Brod und das Prager Tagblatt. Peter Lang, Frankfurt am Main 2004. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, p. 234. ISSN 1211-4979. info
 • MUNZAR, Jiří. Franz Kafka: Amtliche Schriften. S. Fischer, Frankfurt am Main 2004. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, p. 234-235. ISSN 1211-4979. info
 • MUNZAR, Jiří. Elfriede Jelineks Musikerinnen und die Bürger-Künstler-Problematik (Elfriede Jelineks Women Musicians an the Citizen-Artist-Question). In Kunst und Musik in der Literatur (Hrsg. v. R. Kopřiva und J. Kovář). Wien: Praesens Verlag, 2005, p. 163-168. ISBN 3-7069-0286-9. info
 • MUNZAR, Jiří. Život a dílo Marie von Ebner Eschenbach (Life and Work of Marie von Ebner Eschenbach). Proglas. Literární a kulturní příloha revue Politika. Brno: CDK, 2005, vol. 2005, 5-6, p. 18-21. ISSN 1214-0899. info
 • MUNZAR, Jiří. Vše souvisí se vším. Preisner germanista (Everything is Connected with Everything). Proglas. Literární a kulturní příloha revue Politika. Brno: CDK, 2005, vol. 2005, 5-6, p. 10-11. ISSN 1214-0899. info
 • MUNZAR, Jiří. Život a dílo Marie von Ebner-Eschenbachové (Life and Work of Marie von Ebner Eschenbach). In Marie von Ebner-Eschenbachová: Má dětská léta. Brno: Barrister and Principal, 2005, p. 169 – 191. 1. vyd. ISBN 80-7364-014-7. info
 • MUNZAR, Jiří. Zum Briefwechsel Max Brods mit dem Aussiger Theaterdirektor Huttig (On the Correspondence of M. Brod with the director of the Theater in Aussig (Ústí) Huttig). brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, vol. 13, No 1, p. 215 – 219. ISSN 0000-0000. info
 • MUNZAR, Jiří. K problematice překladu z němčiny a ze severských jazyků (On Translating from German and Scandinavian Languages in the Years 1945-2004). In Český překlad II (1945 – 2004). Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, 2005, p. 219 – 226. ISBN 80-7308-101-6. info
 • MUNZAR, Jiří. Gegenwart und Zukunft der deutschen Sprache in Tschechien, insbesondere im Großraum Brünn (The Position of German Language in Czechia, especially in Brno and surroundings at Present and in Future). In Dietmar Goltschnigg - Anton Schwab (Ed.): Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Edition Praesens, 2004, p. 396-399. ISBN 3-7069-0237-0. info
 • MUNZAR, Jiří. Nejen přítel Franze Kafky. Ke 120. výročí narození Maxe Broda (Not only Franz Kafkas Friend. On The 120th Anniversary of Max Brod). Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II, No 3, p. 29-32. ISSN 1214-0740. info
 • MUNZAR, Jiří. Leo Perutz: St.Petri Schnee und die Phantastik (Leo Perutz: St.Petri Schnee and the Phantastic Literature). In : Jörg Krappmann (Hrsg.): Phantastik, Okkultismus, (Neo)Mystik. Olomouc: UP Olomouc, 2004, p. 197-204. ISBN 80-244-0949-6. info
 • MUNZAR, Jiří. Max Brod: Werte und europäische Identität (Max Brod: Values and European Identity). In Birgit Lermen - Milan Tvrdík (Ed.): Literatur, Werte und europäische Identität. Praha: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003, p. 115-123. ISBN 80-239-0606-2. info
 • MUNZAR, Jiří. In memoriam Dorothee Sölle (A Portrait of the deceased German Theologian Dorothee Sölle). Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, vol. 2003, No 4, p. 27-30. ISSN 1214-0740. info
 • MUNZAR, Jiří. Jan Krejčí; Oskar Jellinek; Stanislav Sahánek. In Lexikon Deutschmährischer Autoren. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, p. -, 8 pp. 1. vyd. ISBN 80-244-0477-X. info
 • MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner Eschenbach - eine große deutschsprachige Schriftstellerin aus Mähren (Marie von Ebner Eschenbach - a Great German Speaking Writer from Moravia). Brno: Národní památkový ústav, 2003, 46 pp. 1. vyd. ISBN 80-85032-96-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Max Brods Roman "Der Meister" im Kontext (Max Brod´s Novel "Der Meister" in context). In Korčáková, Jana (ed.). Könniggrätzer Linguistik- und Literaturtage. První. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, p. 506-511. ISBN 80-7041-162-7. info
 • MUNZAR, Jiří. Heinrich Böll und der Kampf der tschechoslowakischen Schriftsteller um die Freiheit des Wortes (Heinrich Böll and the Fight of Czechoslovak Writers for the Freedom of Speech). In Geist und Macht. Schrifsteller und Staat im Mitteleuropa des "kurzen Jahrhunderts" 1914-1991. Thelem, Dresden: Marek Zybura, 2002, p. 395-401, 6 pp. ISBN 3-935712-02-2. info
 • MUNZAR, Jiří. Herder v Čechách (Herder in Czechia). In Dějiny kultury a civilizace Západu 19. století. CDK. Brno: Jiří Hanuš, 2002, p. 44-51, 207, 8 pp. ISBN 80-7325-006-3. info
 • MUNZAR, Jiří. In memoriam Prof. Josef B. Michl (Remembering Prof. Josef B. Michl). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno, 2002, XVI, No 1, p. 7-8. ISSN 8021029366. info
 • MUNZAR, Jiří. Die Rolle der Literatur im Curriculum der Germanistikausbildung (The Role of Literature in the Curricula of German Studies). Mitte. Zeitschrift für interkurturelle Begegnungen. 2002, 2., No 1, p. 17-20. ISSN 1618-9248. info
 • MUNZAR, Jiří. Johann Gottfried Herder im tschechischen Kontext (Johann Gottfried Herder in Czech Context). In Ideen und Ideale. Johann Gotfried Herder in Ost und West. Rombach, Freiburg im Breisgau: Peter Andraschke und Helmut Loos, 2002, p. 287-294, 18 pp. ISBN 3-7930-9343-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Heinrich Böll a čeští spisovatelé. Litteraria Humanitas. Brno: Masarykova univerzita, 2001, IX, p. 117-121. ISSN 80-210-1300-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Prokop der Große bei Franz Werfel und Arnošt Dvořák. In Jugend in Böhmen. Franz Werfel und die tschechische Kultur - eine literarische Spurensuche. Wien, 2001, p. 123-131. Edition Präsens. ISBN 3-7069-0102-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Moritz von Ebner-Eschenbach im Spiegel seiner Memoiren. In Deutschböhmische Literatur. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, p. 59-64. ISBN 80-244-0347-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Oskar Kokoschka und die Tschechoslowakei. In Deutschböhmische Literatur. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, p. 317-326. Bd. IV. ISBN 80-244-0347-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Zur Hebbel-Rezeption in Böhmen. In Literarisches Leben in Österreich 1848-1890. Wien-Köln-Weimar, 2000, p. 657-671. ISBN 3-205-99028-5. info
 • MUNZAR, Jiří. Vrcholný román Heinricha Bölla. Proglas. Brno, 2000, XI., No 3, p. 45-48. ISSN 0862-6731. info
 • MUNZAR, Jiří. Brodův román o Ježíšovi. Teologický sborník. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, vol. 2, p. 25-29. ISSN 1211-3808. info
 • MUNZAR, Jiří. Kolínská madona aneb Heinricha Bölla opus magnum. In Heinrich Böll: Skupinový snímek s dámou. Praha: Mladá fronta, 2000, p. 419-427. ISBN 80-85959-76-3. info
 • MUNZAR, Jiří. "Křesťanská výzva" a její autor. In Hans Küng: Býti křesťanem. Brno: CDK, 2000, p. 276-290. ISBN 80-85959-76-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Prolegomena zur ersten tschechischen Hamann-Uebersetzung. Johann Georg Hamann und England. Hrsg. von B Gajek. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999, p. 535-540. ISSN 3-631-33841-4. info
 • MUNZAR, Jiří. Die deutschsprachige Literatur der Aufklaerung im tschechischen Kontext. Aufklaerung, Vormaerz, Revolution. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999, p. 37-44. ISSN 3-631-46850-4. info
 • MUNZAR, Jiří. Zur tschechischen Historiographie der maehrischen deutssprachigen Literatur. Stanislav Sahánek im Kontext. Maehrische deutschsprachige Literatur. Eine Bestandaufnahme. Olomouc: Univerzitní nakladatelství, 1999, p. 33-39, 6 pp. ISSN 80-244-0010-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Graham Greene: empirik ve věcech zla. Rozhovor s Jiřím Munzarem. Proglas. 1999, 10., No 8, p. 37-39, 2 pp. ISSN 0862-6731. info
 • MUNZAR, Jiří. Kdo je Hans Kueng a oč mu jde. In Thelogický sborník. Brno, 1998, p. 23-31, 8 pp. ISBN 1211-3808. info
 • MUNZAR, Jiří. Walter Dirks: Zeď nebo most? In Karl Rahner - Bernhard Welte: Novou odvahu k ctnosti. První vzdání. Praha, 1998, p. 43-48, 5 pp. info
 • MUNZAR, Jiří. Heinrich Böll als Leser der tschechischen Literatur. Germanistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 1997, XIV., p. 91-96. ISSN 0323-0716. info
 • MUNZAR, Jiří. Vojtěch Jirát und Herder. Ein vergessenes Kapitel aus der Geschichte der tschechischen Germanistik. Germanoslavica. Zeitschrift fur germano-slawische Studien. Praha: AV ČR, 1996, vol. 1, p. 11-15. ISSN 1210-9029. info
 • MUNZAR, Jiří. Clemens Brentano: O myrtové panně (Přeložil a úvodem opatřil Jiří Munzar). Praha, 1996. info
 • MUNZAR, Jiří. Franz Werfel und die hussitische Tradition. In Numinoses und Heiliges in der österreichischen Literatur. Bern, 1995, p. 141-150. info
 • MUNZAR, Jiří. Die deutschen und die deutsche Literatur bei F.X. Šalda. Stifter Jahrbuch, Neue Folge. München: Adalbert Stifter Verein, 1995, vol. 9, p. 113-124. ISSN 0932-2701. info

2012/02/24


Životopis: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (učo 1721), verze: čeština(1), změněno: 24. 2. 2012 13:50, J. Munzar