Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc., nar. 8.1.1945 v Přibyslavicích
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent pro obor německý jazyk
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002 habilitace pro obor německý jazyk, spis "Die deutsche Wortstellung"
 • 1990 docent pro obor německý jazyk jmenováním 1975 dr.phil./CSc., německý jazyk, "Untersuchungen zur Satzgliedstellung in der deutschen Sprache der Gegenwart"; KMU Leipzig (NDR)
 • 1972 PhDr. (práce: "Zur Sprache der Troppauer deutschen Urkunden 1325-1596")
 • 1967 absolvování oboru němčina MLU Halle/Saale (NDR); (dipl. práce "Zur Sprache des Littauer Stadtbuches")
 • 1966 absolvování oboru angličtina FF UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • od 1990 docent pro obor německý jazyk na FF MU
 • 1971-1990 odborný asistent katedry germanistiky FF UJEP/MU
 • 1969-1971 asistent katedry germanistiky FF UJEP
 • 1967-1969 učitel němčiny a angličtiny na VŠJŽ v Moravské Třebové
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
 • německá morfolgie a syntax
 • slovosled v němčině ve srovnání s češtinou
 • syntax norštiny
 • úvod do studia gótštiny
 • Semináře:
 • německá morfologie a syntax
 • překladová cvičení
 • Vedení magisterských, diplomových a doktorandských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • spolupracovník Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM0021622435)
 • morfologie a syntax němčiny
 • problematika slovosledu
 • typologie germánských jazyků
 • historie a vývoj němčiny
Akademické stáže
 • leden a červenec 1995 a 1996: stipendijní pobyt na Univerzitě v Passau v rámci stipendia DAAD
 • listopad 1993: Katedra německé jazykovědy Univerzity Passau
 • leden 1992: Institut germanistiky Univerzity Wien
 • leden 1991: Germanistický institut Univerzity Regensburg
 • únor-květen 1986: Germanistický institut Univerzity Oslo
 • únor-květen 1982: Pedagogický institut cizích jazyků MT Moskva
Universitní aktivity
 • člen oborové rady pro německý jazyk FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • člen redakční rady časopisu "brücken"
 • člen redakční rady časopisu "Linguistica Pragensia"
 • člen redakční rady "Časopisu pro moderní filologii"
Vybrané publikace
 • ZEMAN, Jaromír. Syntax der deutschen Sprache. Materialien zur Syntaxvorlesung (German Syntax. Materials for Lectures in Syntax). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 90 pp. ISBN 978-80-210-6828-5. Digitální knihovna FF MU info
 • ZEMAN, Jaromír. Einige Bemerkungen zum Übersetzen mittelhochdeutscher Texte am Beispiel der Marienlegende Heinrich Klausners (Some Remarks on the Translation of Middle High German Texts illustrated on the Example of the Legend of Virgin Mary by Heinrich Klausner). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27, č. 1-2, p. 73-82. ISSN 1803-7380. Digitální knihovna FF MU info
 • ZEMAN, Jaromír. Die Marienlegende des Heinrich Clusenere : Manuskript, diplomatischer Abdruck, Übersetzung, Kommentar (The legend of Virgin Mary by Heinrich Clusenere : manuscript, diplomatic transcription, translation, commentary). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 443 pp. ISBN 978-80-210-5775-3. info
 • ZEMAN, Jaromír. Jazykové tendence v němčině v 18. století na přílkladu německého týdeníku 'Wöchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn'. (Linguistic tendencies in the German of the 18th century in the Brno weekly 'Wůchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn.'). In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1st ed. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 231-254, 23 pp. ISBN 978-80-7422-001-2. info
 • ZEMAN, Jaromír. Zu graphischen Refelexen der mhd. Lautentwicklung in der Pommersfelder Handschrift der Marienlegende von Heinrich von Cluzenere (Graphic Reflections of Middle High German Phonetic Development in the Pommerslfelden Manuscript of the Marian Legend by Heinirch Cluzenere). Studia germanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, vol. 5, No 1, p. 137-146. ISSN 1803-408X. info
 • SPÁČILOVÁ, Libuše, Lenka VAŇKOVÁ and Jaromír ZEMAN. Der sprachliche Ausgleich im 18. Jahrhundert am Beispiel der Brünner Wochenschrift 'Wöchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn'. (The linguistic unification of German in 18th century exemplified on the Brno weekly 'Wöchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn'.). In Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 1st ed. Brno: ACADEMICUS, 2009. p. 199-224, 25 pp. Germanistische Linguistik 1. ISBN 978-80-87192-05-4. info
 • ZEMAN, Jaromír. "In diesem Hause..." Die Theorie der funktionalen Satzperspektive beim Vergleich der deutschen Wortstellung mit der Wortstellung im Tschechischen, dargestellt am Beispiel der Gedenktafeln ("In this house ..." The theory of funktional sentence perspective in comparison of German and Czech word order on memorial tablets.). In "Sprache: Deutsch". 1st ed. Opava: Schlesische Universität Opava, 2008. p. 19-28. ISBN 978-80-7248-463-8. info
 • ZEMAN, Jaromír. "Neue" Entwicklungstendenzen in der deutschen Syntax ("New" developing tendencies in German syntax). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2007, R12, No 1, p. 41-51. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Zu sprachlichen Entwicklungstendenzen in den Brünner Regionalzeitungen (On language development in Brno regional newspaper). In Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa. (Hrsg. von J. Riecke, B.-M. Schuster). 1st ed. Berlin: Weidler Buchverlag, 2005. p. 311-328. ISBN 3-89693-419-8. info
 • ZEMAN, Jaromír. František Štícha: Tschechisch-deutsche kontrastive Grammatik. Praha: Argo, 2003 842 S. (František Štícha: Czech-German comparative grammar. Praha:Argo, 2003 842 p.). Linguistica Pragensia. Praha: Akademie věd ČR, 2005, XV, No 1, p. 51-53. ISSN 0862-8432. info
 • ZEMAN, Jaromír. Satzrahmen, Satzbaupläne und deutsche Wortstellung (Brace Construction, Syntactic Structures and Word Order in German). Germanistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2005, XVIII, No 1, p. 193-199. ISSN 0323-0716. info
 • ZEMAN, Jaromír. WERKELN MIT WÖRTERN. Einige Bemerkungen zu alliterierenden Überschriften in der Zeitschrift DER SPIEGEL (Fidgeting with words. Some remarks on alliterating titles in the journal "Der Spiegel"). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2004, vol. 9, No 1, p. 69-86. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Zur Textsorte "Suchanzeige" im Brünner "Wochentlichen Intelligenz-Zettel" vom Jahre 1755 (On the Text Type "Suchanzeige" in the Brno Weekly "Wochentlicher Intelligenz-Zettel" from 1755). In Germanistik im Spiegel der Generationen. Opava: Slezská univerzita v Opavě; Ostravská univerzita, 2004. p. 45-58. ISBN 80-7248-276-9. info
 • ZEMAN, Jaromír. Von der Wiege bis zur Bahre. Einige Bemerkungen zu temporalen Adverbialia (From the womb to the tomb. Some remarks on temporal adverbials). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2003, R 8, No 1, p. 11-30. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Die deutsche Wortstellung. (German word order). Wien: Edition Praesens. Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft., 2002. 441 pp. Edition Praresens; Studienbücher; Band 3. ISBN 3-7069-0137-4. info
 • ZEMAN, Jaromír. Die Marienlegende des Heinrichs Cluzenere (Marian legend of Heinrich Clusenere). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2002, R7, No 1, p. 11-32. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Bairische Elemente in der Kanzleisprache von Troppau. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Univerzitní nakladateltsví, 1999, vol. 13, p. 7-27. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Zur Normalfolge im Mittelfeld. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1992, vol. 8, p. 7-15. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Elke Hentschel, Harald Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik, Berlin / New York 1990, 451 S. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1992, vol. 8, p. 111-112. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Wortstellungsschemata im Deutschen und im Tschechischen, Versuch einer vergleichenden Darstellung. In Germanistentreffen BRD - CSFR, Passau, 6.10.-10.10.1992, DAAD Dokumentationen & Materialien. 1992. p. 17-34. 25. info
 • ZEMAN, Jaromír. Zur Gliederung des Mittelfeldes. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1991, vol. 7, p. 19-24. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses, Bd. 3, Grammatische oder pragmatische Organisation der Rede?, Tübingen 1986, S. 257 - 403. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1991, vol. 7, p. 119-124. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Aldo Scaglione: The Theory of German Word Order from the Renaissance to the Present, Minneapolis 1981, 241 S. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1991, vol. 7, p. 124-126. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Grundlagen der deutschen Wortfolge (1. Teil). Brno, 1987. info
 • ZEMAN, Jaromír. Untersuchungen zur Satzgliedstellung im Nebensatz in der deutschen Sprache der Gegenwart. Brno, 1979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Die Wortstellung in der wissenschaftlichen Grammatik und in der Schulgrammatik. In Súbor referátov z VIII. Celoštátnej konferencie germanistov a učitel'ov němčiny v Bratislave 1978. Bratislava, 1978. p. 270-276. info

2010/10/26


Životopis: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (učo 1735), verze: čeština(1), změněno: 26. 10. 2010 14:55, J. Zeman