Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
 • 31. 7. 1959
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: docent, historie - obecné dějiny,
 • 2003: doktor (Ph.D.), historie - obecné dějiny,
 • 1988: doktor filozofie (PhDr.), dějiny slovanských literatur, FF UJEP v Brně,
 • 1983: absolvent (prom. fil.) slavistiky, bližší specializace ruština-bulharština, FF UJEP v Brně.
Přehled zaměstnání
 • 2011–: docent na Ústavu slavistiky FF MU (seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky),
 • 2004-2011: odborný asistent na Ústavu slavistiky FF MU (seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky,
 • 2003-2004: asistent na Ústavu slavistiky FF MU pro obor balkanistika,
 • 1996-2002: kontrakuální lektor českého jazyka na Katedře slavistiky Filologické fakulty Bělehradské univerzity, 1999 externí vyučující na Ústavu slavistiky FF MU; 2000 externí vyučující na Katedře politologie FSS MU, 2001/2002 externí vyučující na Ústavu slavistiky FF MU,
 • 1994-1998: šéfredaktor časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica,
 • 1991-1994: redaktor, sekretář redakce a zástuce šéfredaktora brněnské redakce Lidové demokracie,
 • 1986-1991: redaktor časopisu Věda a život,
 • 1984-1985: střediskový pracovník Okresního kulturního střediska Brno-venkov,
 • 1985: vojenská prezenční služba,
 • 1978-1983: studium slavistiky, směru ruština-bulharština na FF UJEP v Brně.
Pedagogická činnost
 • dějiny jihoslovanských literatur,
 • historie a kultura jihoslovanských národů,
 • politologické aspekty moderních dějin jihoslovanských národů,
 • novodobé dějiny jihoslovanských národů.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Moderní dějiny jihoslovanských národů,
 • dějiny slovanských literatur,
 • regionální historiografie,
 • krajinná ekologie.
Akademické stáže
 • Velikotarnovski univerzitet Kiril i Metodij(Bulharsko):Četvrti leten seminar po balgarski ezik i literatura za čuždestranni balgaristi i slavisti. Veliko Tarnovo 1981.
 • Zagrebačka slavistička škola(Charvátsko).Pula 1995.
 • Filološki fakultet Beogradskog univerziteta (Beograd, Srbsko) Odsek za slavistiku Beograd, 1996–2002, lektor českého jazyka Filološki fakultet Beogradskog univerziteta (Beograd, Srbsko) Odsek za slavistiku Beograd, 15. – 30. 5. 2003. Cyklus přednášek
Universitní aktivity
 • Členství v oborových komisích doktorského studia:
  Teorie areálových studií
  Teorie a dějiny slovanských literatur
 • Předsednictví v kosmisích státních záverečných zkoušek:
  Program Filologie, Obory: Balkanistika, Srbský jazyk a literatura, Bulharský jazyk a literatura, Charvátský jazyk a literatura, Makedonský jazyk a literatura, Slovinský jazyk a literatura.

  Program Historie, Obor Historie

  Program Učitelství pro střední školy, Obor Učitelství historie pro střední školy
 • Předsednictví v kosmisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací:
  Program Filologie, studijní obor Filologicko-areálová studia
Mimouniversitní aktivity
 • Členství v oborových radách a komisích doktorského studia:
  člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru Slovanské literatury. Filozofická fakulta UK, Praha.
 • Členství ve vědeckých organizacích:
  člen výboru Matice moravské,
  člen Srbské slavistické společnosti,
  člen vědeckého výboru sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
  člen České asociace slavistů,
  člen Českého komitétu slavistů.
 • Další aktivity:
  Starosta folklórního sdružení Slovácký krúžek (zal. 1908).
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ceny:
  Čestný člen Srbské slavistické společnosti (2013),
  Cena Františka Alexandra Zacha za celoživnotní přínos k rozvoji česko-srbských vztahů (uděluje Jihomoravský kraj (2008),
  Čestné uznání Srbské slavistické společnosti (Slavističko društvo Srbije) za významné výsledky na poli výuky slovanských jazyků a literatury a aktivitu v práci společnosti, 2003
 • Členství v redakčních radách:
  Člen (v letech 1998–2010 přečdseda) redakční rady časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica,
  člen redakční rady časopisu Slovanský přehled,
  člen redakční rady časopisu Sveske (Srbsko a Černá Hora),
  člen redakčnín rady časopisu Slovanský jih.
  předseda mezinárodní redakční rady časopisu Porta Balkanica.
 • Editorská činnost:
  HLADKÝ, Ladislav – ŠTĚPÁNEK, Václav a kol.: Od Moravy k Moravě/ Od Morave do Morave. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století./Iz istorije češko–srpskih odnosa. Brno 2005. ISBN 80-86488-18-7, 311 s.
  BOČEK, Pavel – HLADKÝ, Ladislav – KREJČÍ, Pavel – STEHLÍK, Petr – ŠTĚPÁNEK, Václav: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2006. 1164 s. Redigoval Václav ŠTĚPÁNEK. ISBN 80-86488-32-2. I.–II., 1161 s.
  František Alexandr Zach 1807–2007. Spolu s Ladislavem Hladkým. Brno 2007, 80s. ISBN 80-7326-121-9. 80 s.
  ŠTĚPÁNEK, Václav a kol.: Současné Srbsko, politika, kultura, Evropská unie. Brno 2007. ISBN 80-7326-127-8. 160 s.
  KOPRIVICA, Verica – KORDA-Petrović, Aleksandra –ŠTĚPÁNEK, Václav: Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskih odnosa. Novi Sad 2011. 978-86-7946-072-1.
  ŠTĚPÁNEK, Václav: Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 266 s. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5., edice Brno-Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4.
  FASORA, Lukáš a Václav ŠTĚPÁNEK. Dějiny Brna - Předměstské obce. první. Brno: Statutární město Brno, 2017. 1245 s. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-54-9.
  ŠTĚPÁNEK, Václav a Ladislav HLADKÝ. Od Moravy k Moravě III/ Od Morave do Morave III. Z historie česko-srbských vztahů / Iz istrorije češko-srpskih odnosa. 1.vydání. Brno: Matice moravská, 2017. 354 s. ISBN 978-80-87709-19-1.
  ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel PILCH, Pavel BOČEK, Ladislav HLADKÝ a Jiří MITÁČEK. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. první. Brno: Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky, 2017. 714 s. ISBN 978-80-7028-492-6.
 • Organizace kongresů:
  VI. mezinárodní balkanistické symposium, Brno 25.-27. dubna 2005.
  VII. mezinárodní balkanistické symposium, Brno 28.-29. listopadu 2016.
Vybrané publikace
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Ratni dnevnik poraženog. O čemu govore slike i zapisi češkog oficira austrougarske vojske sa balkanskog ratišta? (The War Diary of the Defeated. What Speaks Photos and Notes of a Czech Officer from the Austro-Hungarian Army from the Balkan Battlefield?). In Ljubodrag P. Ristić. Veliki rat 1914-1918. u memoarima i ratnim dnevnicima. 1. vydání. Niš (Srbsko): Narodni muzej Niš, 2020. p. 253-266. ISBN 978-86-83019-63-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkánské literatury ve vědeckém díle Ivana Dorovského (Balkan Literatures in the Scientific Work of Ivan Dorovsky). In Ivanu Dorovskému ad honorem Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 51-60. ISBN 978-80-210-9604-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Vědec širokého záběru i básník stesku (A wide-ranging scientist and poet of nostalgia). In Ivanu Dorovskému ad honorem Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 9-13. ISBN 978-80-210-9604-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka II. Od Velké východní krize do počátku 20. století (The Eastern Question II.From the Great Eastern Crisis to the early 20th century). 1. vydání. Brno: Muni Press, 2020. 180 pp. ISBN 978-80-210-9780-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Sveta gora: Prodor modernog u starim tradicijama (The Holy Mount Athos: the onslaught of modernity versus old traditions). Bratstvo. Beograd: Društvo Sveti Sava, 2020, vol. 24, neuveden, p. 163-178. ISSN 1451-2386. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Společné století. Česko-Slovensko 1918-2018 (A Century Together. Czechia-Slovakia 1918-2018). Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2020, vol. 139, No 2, p. 544-545. ISSN 0323-052X. Pouze obsah a anotace info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Krajiny srdce (Landscapes of the Heart). In Ferdinand Bučina. 1. vydání. Praha: Spolek Ferdinanda Bučiny, 2020. p. 101-125, 26 pp. ISBN 978-80-270-8978-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav and Flimelová ALENA. Balkánský sud střelného prachu (The Balkan powder keg). In Válka Revue Speciál. 1. vydání. Brno: Extra Publishing, s. r. o., 2020. p. 94-98. Krvavý rozpad Jugoslávie. ISBN 978-80-7525-307-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Bádání o historii, kultuře a literatuře jihoslovanských národů na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tradice a současnost (Research on the History, Culture and Literature of South Slavic Nations at the Institute of Slavonic Studies, Faculty of Arts, Masaryk University. Past and present). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 11 pp. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Deník nadporučíka c. k. armády z let 1914—1918. Obrázky českého důstojníka Hynka Doležala z balkánského bojiště Velké války (The Journal of a First Lieutenant in the Austro-Hungarian Army from 1914—1918 .Czech Officer Hynek Doležal's Photographs from the Balkans Theater of the Great War). 1. vydání. Brno: Matice moravská, Muzeum Brněnska, 2019. 160 pp. ISBN 978-80-87709-26-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Slike sa balkanskog ratišta. Ratni dnevnik češkog oficira Hineka Doležala (Pictures from the Balkan Battlefield: the Wartime Diary of the Czech Officer Hynek Doležal). 1. vydání. Čačak, Srbsko: Medjuopštinski arhiv Čačak, 2019. 180 pp. ISBN 978-86-80609-70-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Češki dobvovoljci u srpskoj vojci za vreme Velikog rata: Vrhunac češko-sprskih odnosa s kraja 19. i početka 20. Veka (Czech volunteers in the Serbian army during the Great War. The peak of Czech-Serbian relations from the late 19th and early 20th centuries). In Dan svetih Čirila i slovenske pismenosti, Matice srbská, Nový Sad. 2019. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkánské národy (Balkan nations). In V. euroasijský den. Škola mezinárodních a veřejných vztahá Praha. 2019. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Dochovaná kamenná hranice (Preserved stone border). In Veronica. Časopis ochránců přírody a krajiny. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2019. p. 20. ISSN 1213-0699. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN and Hynek ŠMERDA. Teolog a sběratel národních písní František Sušil (1804–1808) (Theologian and collector of national songs František Sušil (1804–1808)). In Malíř, Jiří; Jan, Libor; Chocholáč, Bronislav a kol. Osobnosti moravských dějin 2. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2019. p. 13-35. ISBN 978-80-87709-25-2. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Za Ctiborem Nečasem (Behind Ctibor Nečas). In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2018. p. 68-69. ISSN 0862-8351. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Kolokvium Brno-Bělehrad: Konec starého světa: Rok 1918 a nové státy ve střední Evropě a na Balkáně. Reflexe v kultuře, literatuře, historii a kulturní historii (Colloquium Brno-Belgrade: End of the Old World: Year 1918 and New States in Central Europe and the Balkans. Reflection in culture, literature, history and cultural history). 2018. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. T. G. Masarik i nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (T. G. Masaryk and his contribution to the establishment of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes). In Serbia 1918 : Liberation of the Homeland, Return of the Warrior, Life in the New State. Intermunicipal Historical Archives of Cacak. Centre for the history of The Yugoslavia of The Faculty of Art in Belgrade, 7.-8. 12. 2018, Belgrade, Serbia. 2018. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česi i Srbi iz Banata i drugih austrougarskih zemalja u Sprskoj dobrovoljačkoj diviziji na frontu u Dobrudži (Czechs and Serbs from Banat and other Austro-Hungarian Countries in the First Serbian Volunteer Division on the Front Line in Dobrudzha). In The Material and Spiritual Culture of The Serbs from the Multietnic and/orPeripheral Regions. 19. 10. 2018, Universitatea de Vest, Timisoara, Romania. 2018. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Na strani monarhije sa simpatijama prema "srpskom neprijatelju". O čemu još govore ratni dnevnici (On the Side of the Monarchy with Sympathy for the “Serbian Enemy”. What War Diaries can tell us). In Veliki rat 1914-1918. U memoarima i ratnim dnevnicima. Naučni skup sa medjunarodnim učešćem. 12. 10. 2018, Narodni muzej Niš. Niš, Srbsko. 2018. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Boris Mosković : Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990 (Boris Mosković : Between Tito and Tudjman. Croatia in 1989-1990). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. I,, 2018, vol. 104, No 2, p. 410-413. ISSN 0037-6922. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav and Libor JAN. CD Pocta P. Františku Sušilovi : Záznam koncertu uskutečneného 1. května 2018 v brněnském Besedním doně u příležitosti 150. výročí úmrtí významného sběratele lidových písní (CD Homage to priest František Sušil : Record of the concert held on June 1, 2018 in the Besední dům in Brno on the occasion of the 150th anniversary of the death of a significant collector of folk songs). 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně a Historický ústav FF MU, 2018. 2 CD. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Veze Tomaša Garika Masarika sa Srbima i drugim južnim Slovenima i nastanak Čehoslovačke i Jugoslavije (Tomáš Garrigue Masaryk's relationship with the Serbs and other southern Slavs and the founding of Czechoslovakia and Yugoslavia). In Hrušík, Michal. Istorija odnosa izmedju Čehoslovačke i Jugoslavije. History of Relations between Czechoslovakia and Yugoslavia. Zbornik radova iz konferencije čeških, slovačkih i srpskih istoričara. 1.vydání. Beograd: Ambasada Republike Slovačke u Republici Srbiji, 2018. p. 50-60. ISBN 978-86-900810-0-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Muslimská otázka v Bulharsku v kontextu balkánských dějin (Muslim question in Bulgaria in the context of Balkan history). In 90. výročie lektorátu bulharského jazyka a 50. výročie samostatného študijného oboru Bulharistiky, 10. 5. 2017, Bratislava, Slovakia. 2017. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česi na banatskoj vojnoj granici u prvoj polovini 19. veka (Czechs at the Banat Military Frontier in the First Half of 19th Century). Ishodišta. Niš (Srbsko): Faculty of Philosophy, University of Nis, 2017, vol. 3, No 1, p. 545-552. ISSN 2457-5585. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česká knižní balkanistická produkce 2010–2017. Nové pohledy na stará témata (Czech Literary Production on Balkan Studies 2010–2017. A new look at old topics). In Yugoslavism versus Czechoslovakism: the history of conflicting ideologies in Central and South-eastern Europe, 3.-4. 10. 2017, Košice, Slovakia. 2017. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. BÁDÁNÍ O HISTORII, KULTUŘE A LITERATUŘE JIHOSLOVANSKÝCH NÁRODŮ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ V BRNĚ (RESEARCH ON HISTORY, CULTURE AND LITERATURE OF SOUTH-SLAVONIC NATIONS AT THE FACULTY OF ARTS OF THE MASARYK UNIVERSITY OF BRNO (CZE)). In Končarević, Ksenija. Univerzitetska slavistika : tradicije, savremeno stanje, perspektive. Beograd: Čigoja štampa: Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, 2017. p. 153-177. ISBN 978-86-6153-482-9. info
 • BUČEK, Antonín, Jan LACINA and Václav ŠTĚPÁNEK. Krajina a krajinná ekologie v časopise Veronica (Landscape and Landscape Ecology in the Veronica Journal). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, vol. 51, No 2, p. 79-82. ISSN 0044-4863. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Pobratim nebo šibal? O jednom záhadném balkánském přátelství T. G. M. (A close friend or a tricker? Describing a mysterious Balkan friendship of T. G. M .). In Bittnerová, Dana; Moravcová, Mirjam. Etnické komunity. Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. Vydání první. Praha: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. p. 289-308. Agora, 15. svazek. ISBN 978-80-7571-002-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav and Ladislav HLADKÝ. Od Moravy k Moravě III : Z historie česko-srbských vztahů (From Moravia to Morava III. From the history of Czech-Serbian relations). 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2017. 354 pp. ISBN 978-80-87709-19-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Na straně monarchie, se sympatiemi k „srbskému nepříteli“. O čem také vyprávějí válečné deníky (On the Side of the Monarchy with Sympathy for the “Serbian Enemy”. What War Diaries can tell us). In Štěpánek, Václav; Hladký, Ladislav. Od Moravy k Moravě III. Z historie česko-srbských vztahů. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2017. p. 109-141. ISBN 978-80-87709-19-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel PILCH, Pavel BOČEK, Ladislav HLADKÝ and Jiří MITÁČEK. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky, 2017. 714 pp. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Tradice brněnských balkanistických sympozií (The Tradition of Balkan Studies Symposia in Brno). In Štěpánek, Václav; Mitáček, Jiří. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky FF MU, 2017. p. 13-18. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. The Tradition of Balkan Studies Symposia in Brno. In Štěpánek, Václav; Mitáček, Jiří. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky FF MU, 2017. p. 13-18. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Město a jeho vesnice : růst Brna v 19. a 20. století (The town and its villages : the growth of Brno in the 19th and 20th centuries). In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Starutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. p. 21-55. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav and Libor JAN. Tuřany. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. p. 883-909. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav and Jarmila PECHOVÁ. Hospodářský vývoj v předměstských obcích : Zemědělské hospodaření (Economic development in suburban municipalities : The development of farming). In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. p. 57-141. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky (Research into the Czech minorities in the Balkans – the old-new topic of Czech Slavic Studies). Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 19, No 2, p. 121-133. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-10. Digitální knihovna FF info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Naseljavanje Čeha u Banat i češka nacionalna manjina u Srbiji – mogućnosti slavističkog istraživanja (Colonization of the Czechs in the Banat and a Czech minority in Serbia - possibilities of Slavonic research). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2016, vol. 20, No 1, p. 648-658. ISSN 1450-5061. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel BOČEK and Ladislav HLADKÝ. VII. mezinárodní balkanistické sympozium (7th International Symposium on Balkan Studies). 2016. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česi i Srbi u Banatskoj krajini u prvoj polovini 19. veka (Czechs and Serbs at the Banat Military Border in the First Half of 19th Century). In Cultura materială si spirituală a Sarbilor din Regiunile Multietnice si/sau Periferice, 14.-16. 10. 2016, Timisoara, Romania. 2016. ISBN 978-606-8079-73-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Ivo DOSTÁL and Václav CÍLEK. Krajiny srdce (Landscapes of Heart). 1. vydání. Praha: Novela Bohemica, 2016. ISBN 978-80-87683-58-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Třicet let časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica (Thirty years of the Nature and Landscape Protection Magazine Veronica). In Krajiny srdce. první. Praha: Novela Bohemica; Veronica, 2016. p. 363-373. ISBN 978-80-87683-58-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Krajina mého srdce, esej (The landscape of my heart, essay). In Krajiny srdce. první. Praha: Novela Bohemica, 2016. p. 308–313. ISBN 978-80-87683-58-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkanistika jako součást slavistiky – nové výzvy (Balkanistics as a Part of slavistics – new challenges). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky: jazyk - literatura - kultura - politika. 1st ed. Brno: Galium, 2015. p. 403-410. ISBN 978-80-905336-5-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Failed Attempts to Improve Relations between Serbia and Austria-Hungary on the Eve of the First World War as Reflected in Czech Archival Records. In Živojinović, Dragoljub J. The Serbs and the First World War 1914-1918. Belgrade: Serbian Academy of Sciencea and Arts, 2015. p. 219-234. ISBN 978-86-7025-659-0. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Osudy cyrilometodějské mise v postmodernistických výkladech (Fates of Saints Cyril and Methodius Mission in Post-Modern Interpretations). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 17, No 1, p. 25-39. ISSN 1212-1509. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka. Od počátků do konce 60. let 19. století (Eastern question. From the beginnings to the end of the 60s of the 19th century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 pp. ISBN 978-80-210-7419-4. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav and Ivo POSPÍŠIL. Velká válka neznámá: v kultuře, literatuře a kulturní historii (Unknown Great War: in the culture, literature and cultural history). 2014. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Neúspěšné pokusy o smír – česká politická reprezentace, Nikola Pašić a Leopold Berchtold v předvečer Velké války (Unsuccessful Reconciliation Trials – Czech Political Representation, Nikola Pašić & Lepopold Berchtold on the Eve of the Great War). In Štěpánek, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských nároodů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 25-46. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5.,edice Brno-Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů (The Great War and Areas Related to: Culture, Literature and Cultural History of the Slavonic Nations). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 266 pp. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5.,edice Brno-Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav and Ivo POSPÍŠIL. Cyrilometodějská misie – tradice a současnost v slovanském světě (Mission of Sts Cyril and Methodius - Tradition and Present in Slavonic world). 2013. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkán po roce 1944 (Balkans after 1944). 1st ed. Brno: Historický ústav FF MU, 2013. 180 pp. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Ćirilometodijevska misija u zamci postmodernističkog diskursa (The Mission of Saints Brothers Cyril and Methodius in the Trap of postmodern historiography). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2013, roč. XVII, č.1, p. 113-125. ISSN 1450-5061. info
 • HLADKÝ, Ladislav, Vratislav DOUBEK, Radomír VLČEK, Pavel CIBULKA, Jana HRABCOVÁ, Jan RYCHLÍK, František ŠÍSTEK, Jaroslav VACULÍK, Novica VELJANOVSKI, Petr KALETA, Milada SEKYRKOVÁ, Damir AGIČIĆ, Marek BIAŁOKUR, Ján DŽUJKO, Jevgenij FIRSOV, Ľubica HARBULOVÁ, Peter KOVAL, Krasimira MARHOLEVA, Antoni MAZIARZ, Zoja NENAŠEVA, Jelena SERAPIONOVA, Marek ŠMÍD, Václav ŠTĚPÁNEK, Martin VAŠŠ, Irena GANTAR GODINA and Biljana ŠIMUNOVIĆ BEŠLIN. T. G. Masaryk a Slované (T. G. Masaryk and the Slavs). 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2013. 439 pp. Práce Historického ústavu AV ČR ; 45. ISBN 978-80-7286-221-4. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Tomáš G. Masaryk a Srbové z království před první světovou válkou (Tomáš G. Masaryk and Serbs from the Kingdom before the First World War). In Vratislav Doubek - Ladislav Hladký - Radomír Vlček a kolektiv. T. G. Masaryk a Slované. 1st ed. Praha: Historický ústav, 2013. p. 297-312. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., 45. ISBN 978-80-7286-221-4. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Demografický vývoj albánské populace na Kosovu ve 20. století (Demographic process in Albanian population in Kosovo in 20th century). Historická demografie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2012, roč. 36, č. 2, p. 225-264. ISSN 0323-0937. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Put češke književnoistorijske srbistike posle 1990 (The results of Czech literary historical Serbian studies after 1990). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, FF BU, 2012, roč. XVI, Neuvedeno, p. 473–485. ISSN 1450-5061. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Několik pohledů na nacionalismus – jeden z faktorů rozpadu Jugoslávie (A few insights into nationalism – one of the factors). In Fatková, Gabriela. Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. p. 39-55. ISBN 978-80-904846-4-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století (Yugoslavia – Serbia – Kossovo. Kossovo issue in 20th century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 471 pp. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta ; č. 396. ISBN 978-80-210-5476-9. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Usazení Francouzů z Franche Comté na hodonínském panství (Settlement of French from Franche Comté at Hodonin estate). In Miroslav Svoboda. XXXI. mikulovské symposium. Morava jako zrcadlo evropy. Etnické menšiny na Moravě do roku 1918. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, o.s., Brno, 2011. p. 227–236. ISBN 978-80-7275-085-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945 (The problem of colonization of Kosovo and Metohija in the period 1918-1945). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 57 (2010), No 2, p. 77–105, 26 pp. ISSN 1803-7429. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Řícmanice od třicetileté války do zrušení poddanství (Řícmanice: from the Thirty Years War, to the abolition of serfdom). In ŠTĚPÁNEK, Václav a kol.: Řícmanice. Dějiny obce. První. Řícmanice: nakladatelství Albert – František Šalé, 2010. p. 61–75. ISBN 978-80-7326-186-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Vznik kosovsko-metochijské autonomie a problémy jehího rozvoje do roku 1966 (Genesis and Development of Kosovo and Metohija Autonomy within 1966). Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2009, vol. 34, No 1, p. 95-126. ISSN 0081-007X. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Vývoj srbské prózy posledních desetiletí (Development of Serbian prose recent decades). Ed. Ivo Pospíšil. In Klíčové problémy slovanských areálů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 73–81. ISBN 978-80-210-5010-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Češka istorijska i literarno-istorijska srbistika posle 1990. godine (Czech Studies on Serbian Historical and Literature History after 1990). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2008, XII/2008, XII, p. 378-386, 10 pp. ISSN 1450-5061. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející svět. K historii české menšiny v srbském Banátě (Disappearing World. On the History of the Czech Minority in the Serbian Banat). In Česká slavistika 2008 (sborník příspěvků 14. mezinárodního kongresu slavistů, Ochrid, Makedonie, 2008). První. Brno - Praha: Academicus, 2008. p. 277-288. ISBN 978-80-87192-00-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Nezávislost nebo autonomie. Politický boj o nový status Kosova a jeho vliv na destabilizaci Makedonie (Independence or Autonomy?Political battle for the new status of Kosovo and its effect on the destabilization of Macedonia). In Studia macedonica. Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10. až 13. června 2007 v Brně. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2008. p. 270-281. ISBN 978-80-7326-126-9. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko, politika, kultura, Evropská unie (Contemporary Serbia - Politics, Culture, European Union). 1st ed. Brno: Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. 160 pp. ISBN 80-7326-127-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zrušení Kosovské autonomie: Zásadní mezník na cestě k nezávislosti Kosova (Kosovo Autonomy Abolishment: Principal Turning Point of Kosovo Independence). Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2007, vol. 32, No 32, p. 351-361. ISSN 0081-007X. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Aktuální problémy srbské společnosti (Contemporary problems of serbian society). In Současné Srsbko - politika, kultura, Evropská unie. 1st ed. Brno: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. p. 11-34. ISBN 80-7326-127-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Církev a stát (Church and State). In Současné Srbsko - politika, kultura, Evropská unie. 1st ed. Brno: Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. p. 93-101. ISBN 80-7326-127-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Osidla etnofiletismu: Srbská pravoslavná církev v zajetí kosovského mýtu (In the Toils of Ethnophiletism: Serbian Orthodox Churche in the Captivity of the Kosovo Myth). Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 53/2006, No 1, p. 117–132. ISSN 0231-7710. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česká komunita v srbském Banátě v minulosti a současnosti (Czech community in the Serbian Banat during the history, as well as at the present.). In Po patja kam poznanijeto. 1st ed. Sofia: IK Stigmati, Bochemija klub, 2007. p. 47-57. ISBN 978-954-336-029-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbsko a Evropská unie - problémy integrace (Serbia and European Union: problems of the integation). In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 41-57. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987) (Serbian Attempts to Revise the Principles of the Yugoslavian Constitution of 1974 (From the End of the 1960s till the 8th Session of the Central Committee of the League of Serbian Communists in September 1987). Slovanské historické studie. Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, vol. 31, No 31, p. 101–136. ISSN 0081-007X. info
 • SCHEUFLER, Pavel and Václav ŠTĚPÁNEK. Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka (Bosnia in 1905 as pictures of Rudolf Bruner-Dvorak). 2006. info
 • HLADKÝ, Ladislav and Václav ŠTĚPÁNEK. Bosna v časech fotografií Rudolfa Brunera-Dvořáka. In Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera Dvořáka. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006. p. 1-2. ISBN 80-7028-230-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mýty kolem Slobodana Miloševiće. Praha, 2006. info
 • BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK and Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 1164 pp. ISBN 80-86488-32-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Historie využívání moravských stepních lokalit (History of Utilization of Moravian Steppe Localities). In Panonské stepní trávníky na Moravě. 1st ed. Brno: Veronica, časopis pro ochranu přírody a krajiny, 17. zvláštní vydání, 2006. p. 11-14. ISSN 1213-0699. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN and František ŠALÉ. Čejč. Dějiny slovácké obce (Čejč. History of Moravian Slovakia Municipality). Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. 528 pp. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Antibyrokratická revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. (Serbian Anti-Bureaucratic Revolution in 1988-1989). Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, C52, p. 189–223., 35 pp. ISSN 0231-7710. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zemědělské hospodaření (Rural economy). In Libor Jan a kol.: Komín v historii : 1240-2006. 1st ed. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006. p. 317-340. Moravská regionální historiografie. ISBN 80-239-7486-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Lidová kultura (Folk culture). In Libor Jan a kol.: Komín v historii : 1240-2006. 1st ed. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006. p. 341–398. Moravská regionální historiografie. ISBN 80-239-7486-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav and František ŠALÉ. Zemědělské hospodaření v Čejči. (Rural economy of the municipality of Čejč). In Libor Jan-Václav Štěpánek-František Šalé a kol.: Čejč. Dějiny slovácké obce. 1st ed. Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. p. 335–415. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátského hraničářského pluku (Czech Colonization of Banat Military Border at the Territory of Serbian Banat Frontier Regiment). In Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. 1st ed. Brno: Matice moravská a Matice srbská, 2005. p. 65-91. ISBN 80-86488-18-7. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav and Ladislav HLADKÝ. Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů. První. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou, 2005. ISBN 80-86488-18-7. info
 • HLADKÝ, Ladislav, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN and Václav ŠTĚPÁNEK. Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. (From Moravia to Moravia. From the history of Czech-Serbian relations in 19 and 20 century.). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2005. 311 pp. Česko-srbské sborníky 1. ISBN 80-86488-18-7. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. VIII. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska - přelomové datum moderní jugoslávské historie. Příspěvek k objasnění mocenského vzestupu Slobodana Miloševiće (8th Session of Central Committee of the League of Communists of Serbia; a Turning Point of Modern Yugoslavian History). Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 51/2004, No 1, p. 179-194. ISSN 0231-7710. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Nikdo vás nesmí bít... O některých aspektech počátků politické kariéry Slobodana Miloševiće (No one is allowed to beat you... On Some Aspects of the Origin of Slobodan Milošević´s Political Career). In Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. 1st ed. Brno-Boskovice: Nakladatelství František Šalé - Albert, 2005. p. 210-219, 20 pp. ISBN 80-7326-058-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srpske veze Tomaša Garika Masarika (Interrelations of Thomas Garrigue Masaryk whit Serbs). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2005, roč. 9, No 1, p. 285-295. ISSN 1450-5061. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zemský vinařský spolek a počátky družstevnictví na Hodonínsku (The Land Wine Association and the Beginnings of the Wine Cooperative System in Hodonín Region). In Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. p. 103-111, 8 pp. ISBN 80-7028-259-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. O historické podstatě české a moravské krajiny a co s ní (Historical Substance of the Czech and Moravian Countryside Landscape, what to be done?). Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav v Brně, 2005, vol. 2005, No 10, p. 39-49. ISSN 1214-5327. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zánik cestní sítě v oblastech kopaničářského osídlení a změna pojmu sousedství (Disappearance of the Trail Network in the Carpathian Areas of Scattered Settlements and the Transformation of the Conception of Neighbourhood). In Staré stezky 10/2005. Sborník referátů. 1st ed. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2005. p. 15-19, 4 pp. ISBN 80-86752-31-3. info
 • BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ and Václav ŠTĚPÁNEK. VI. mezinárodní balkanistické symposium (VI. International Balkanistic Symposium). 2005. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Kosovo. Co dál? (Kosovo. What next?). Praha, 2005. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbská církvení grafika 18. a 19. století (Serbian Church graphics from the 18th and 19 Century). 2005. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející menšina. Češi v Srbském Banátě (Disappearing Minority. Czech Minority in the Serbian Banat). In Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou. 1st ed. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2004. p. 17-21. ISBN 80-239-4020-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbi u slovenskoj politici Tomaša Garika Masarika (Serbians in Savonic Politics of Thomas Garrigue Masaryk). Sveske. Pančevo, 2004, roč. 16, No 74, p. 206-219., 19 pp. ISSN 0353-5525. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Obnova venkova a krajina (Landcape and the Reconstuction of the Countryside). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2004, XIV, No 2, p. 89-94. ISSN 0862-8351. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě (Disappearing World. On the History of the Czech Minority in the Serbian Banat). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, XIII, No 1, p. 3-10. ISSN 0862-8351. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav and Slobodan MILEUSNIĆ. Srbská pravoslavná církev (Serbian Orthodox Church). In Východní křesťanství. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. p. 48-56. ISBN 80-7028-204-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zusammenarbeit mit dem Tribunal Eckstein der serbischen Demokratie (Cooperation with War Tribunal. Foundation Stone of Serbian Democracy). epd Dokumentation. Frankfurt am Main: Gemeinschaftswer der Evangel. Publizist., 2003, Neuveden, No 29, p. 42-46. ISSN 1619-5809. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. K historii české kolonizace banátské vojenské hranice. (Contribution to the history of colonization of the Czechs on military border in the Banat). In Studia balcanica bohemo-slovaca V. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 27-36. ISBN 80-210-2771-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Počeci češkog naseljavanja južnog Banata.. (The beginnings of Czech colonization of southern Banat). Sveske. Pančevo, Srbsko a Černá Hora: Sve, 2002, XIII.2002, 62/63, p. 191-197. ISSN 0353-5525. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Albánská, bosensko-hercegovská, bulharská, chorvatská, makedonská, slovinská, srbská a černohorská literatura (Dictionary of the Balkan Authors. Albanian, Bosnian-Herzegovinian, Bulgarian, Croatian, Macedonian, Slovenian, Serbian and Montenegrian Literature). 1. vyd. Praha: LIBRI, 2001. 683 pp. Slovníky spisovatelů. ISBN 80-7277-006-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Kosovo od autonomie k protektorátu. Nástin vývoje kosovské otázky od zrušení autonomie po počátek vojenských akcí NATO (Kosovo: From autonomy to the Protectorate. Outline of the development of the Kosovo issue from the abolition of autonomy after the start of NATO military operations). Litteraria Humanitas. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 10/2001, No 1, p. 71–90. ISSN 1213-1253. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zur aktuelle Lage in Serbien respektive Jugoslawien (To the current situation in Serbia respectively in Yugoslavia). epd-Dokumnetation. Franfurkt am Main: Gemeinschaftswerk der Ev. Publizistik (GEP), gGmbH, 2001, vol. 2001, 9/01, p. 20-25. ISSN 0935-5111. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Flüchtlinge in Serbien - ein Destabilisierungsfaktor der Region (Refugees in Serbia - a destabilizing factor in the region). epd-Dokumentation. Franfurkt am Main: Gemeinschaftswerk der Ev. Publizistik, 2001, vol. 2001, 9/01, p. 31-33. ISSN 0935-5111. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Tomaš Garik Masarik i Srbi (Tomas Garrigue Massaryk and Serbs). Književne novine. Beograd, Srbsko a Černá Hora: Udruženje književnika Srbije, 2000, LIII.2000, 1009-1012, p. 13,16, 2 pp. ISSN 0023-2416. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zápisky z doby bombardování (Notes from the time the bombing). Edited by Ivan Dorovský. 1st ed. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1999. 55 pp. info

2018/08/05


Životopis: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (učo 17453), verze: čeština(1), změněno: 5. 8. 2018 18:51, V. Štěpánek