Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
Department
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2011: Ph.D. in Social Psychology; Faculty of Social Studies, Masaryk University; theses: "Teacher - his professional development and social relationships in school"
 • 2008: PhDr. in Social Psychology; Faculty of Social Studies, Masaryk University; theses: "Psychological contexts of the phenomenon of leadership"
 • 2004: M.A. in Psychology; Faculty of Social Studies, Masaryk University; theses: "Interpersonal teacher behavior"
Teaching Activities
 • from 2011 – Faculty of Science MU - Educational Psychology Seminar, Foundations of Psychology
 • from 2008 – Faculty of Education MU, Dpt. of Psychology – Introduction to Psychology, Introduction to Psychology and Personality Psychology, Personality Psychology, Developmental psychology, Applied Psychology 1 - Methods in Psychology Seminar, Metodological seminar on diploma thesis preparation, Seminar on practical issues of education, Educational psychology, Educational Psychology Seminar, Seminar on Teaching Practice
 • 2008-2013 – Faculty of Education MU, Dpt. of Social Education - Introduction to Psychology, Developmental psychology
 • 2006-2008 – cooperation with In-Service Training Centre of MU (Misc. projects of education for teachers, head teachers, school inspectors)
 • from 2006 – Faculty of Social Studies MU, Dpt. of Psychology – Introduction to Political Psychology, Psychology of Education - Applications
Scientific and Research Activities
 • from 2016 – Coosolver of Czech Science Foundation project GA16-02177S Classroom Management Strategies of Student Teachers and Experienced Teachers (Their Mentors) in Lower Secondary Education
 • 2013-2015 – Coosolver of Czech Science Foundation project GA13-24456S Power in the classes taught by student teachers
 • 2009-2011 – Research Fellow at “Self-evaluation – Setting up system and supporting schools in self-evaluation” (CZ.1.07/4.1.00/06.0014); a national project of the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
 • 2007-2008 – Head consultant of the project ELECTA E!3617 (MEYS)
 • 2005 – Research Fellow of Czech Science Foundation project GAČR 406/03/0940 School Climate
 • 2000-2004 – Research Fellow at Research Centre for Personality and Ethnicity Development, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 1999-2000 – Research Fellow at Working Group for the Roma Family and the Child (The project: The encouragement of the optimal development of personality and intellect of Socioculturally Disadvantaged Children a way towards respecting human rights)
University Activities
 • 2015-2017 - member of Academic Senate of the Faculty of Education
Activities Outside University
 • member of Czech-Moravian Psychological Society
 • member of School Psychology Association of the Slovak and Czech Republics
 • member of Czech Educational Research Association
Major Publications
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON and Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé (Classroom Management: Student Teachers and Mentor Teachers). 1st ed. Brno: Munipress, 2020. 278 pp. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020. URL info
 • LUKAS, Josef. Člověk a politika (Man and politics). In Výrost, J., Slaměník, I.,& E. Solárová. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. p. 535-545. ISBN 978-80-247-5775-9. URL info
 • LUKAS, Josef and Kateřina LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie (Classroom management: approaches, fields, strategies). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, vol. 68, No 2, p. 155-172. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1180. URL info
 • HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS and Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů (Inclusive Education in Undergraduate Teacher Training). Brno: Liga lidských práv, 2016. 61 pp. ISBN 978-80-87414-30-9. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina and Josef LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice (Coercive Power Scenarios in Classes Taught by Student Teachers: The Case of Alice). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 20, No 3, p. 113-130. ISSN 1803-7437. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ and Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes). 1st ed. Brno: Munipress, 2015. 238 pp. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6. full text Munispace info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL and Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole (Management of inclusion in schools). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 pp. ISBN 978-80-210-8037-9. info
 • LUKAS, Josef and Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. (School webpage. School self-evaluation tool.). Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3. Manuál Evaluační nástroj info
 • LUKAS, Josef. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. (Preparedness of school for inclusive education.). Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-82-8. Manuál info
 • LUKAS, Josef. Vývoj a kariéra učitele. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1st ed. Brno: Paido, 2011. p. 59-72. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2. URL info
 • LUKAS, Josef. Dotaznik QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog/Školský psychológ. AŠP SR a ČR, 2010, vol. 12, 1-2, p. 62-67. ISSN 1212-0529. URL info
 • MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí (Primary school websites as an indicator of school social environment). Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, 3/2009, No 1, p. 63-78, 15 pp. ISSN 1802-4637. URL info
 • LUKAS, Josef. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách - přehled relevantních výzkumů (Relations between basic schools teachers and headteachers; an overview of relevant studies). Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, vol. 14, No 1. ISSN 1803-7437. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Lenka HLOUŠKOVÁ, Tomáš JANÍK, Vladimír JŮVA, Josef LUKAS, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ and Jana VAŠŤATKOVÁ. Základy školní pedagogiky (Basics of school pedagogy). 1st ed. Brno: Paido, 2009. 120 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-7315-183-6. info
 • LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část) (Teacher Development: Survey of Theories and Research (Part 2)). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2008, LVIII, No 1, p. 36-49. ISSN 0031-3815. URL info
 • LUKAS, Josef and Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství (Psychology of leadership). 1st ed. Brno: Computer Press, 2008. 208 pp. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9. URL info
 • MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí (School website as an idicator of the shool social environment). Pedagogika. Praha, 2007, vol. 2007, No 1, p. 4-20. ISSN 0031-3815. URL info
 • LUKAS, Josef and Jan ŠEREK. Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích (Application of repertory grid technique of politicians impression formation research). Československá psychologie. Praha: Academia, 2007, LI, No 6, p. 622-634. ISSN 0009-062X. URL info
 • LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část) (Teacher Development: Survey of Theories and Research (Part 1)). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, No 4, p. 46-60. ISSN 0031-3815. URL info
 • LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu (Teachers life stories - from qualitative toward mixed research design). Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. p. 36. ISBN 80-7043-483-X. URL info

2018/09/12


Curriculum Vitae: PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (učo 17887), version: English(1), last update: 2018/09/12 12:01, J. Lukas