Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Luisa Nováková, Ph.D., 19. 10. 1971
Pracoviště
 • Ústav české literatury a knihovnictví FF MU v Brně, Arna Nováka 1
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003:postgraduální,česká literatura, Ph.D., Hledání a proměny - Česká pohádka 40. let 20. století, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU; 1996:vysokoškolský, čeština-polština, Mgr., Dětská literatura na pranýři, Ústav čs.literatury a Ústav slavistiky FF MU; 1990: středoškolský,Gymnázium Slovanské nám. Brno
Přehled zaměstnání
 • 2003-: Ústav čs. lit. a knihovnictví FF MU Brno, odborná asistentka'
 • 1997-2004:Vydavatelství Akcent, Třebíč, vydavatelská redaktorka'
 • 1990-1991:Vydavatelství Petrov,redaktorka
Pedagogická činnost
 • Česká literatura 20. století, Kapitoly z moderní literatury pro mládež, Nedílnost literatury pro mládež a literatury pro dospělé, Proměny pohádky, Literatura pro děti a mládež, Tvůrčí psaní, Redakční práce, Česká literatura 19. století
Vědeckovýzkumná činnost
 • Literatura pro děti a mládež, česká literatura 20. století, ediční práce, tvůrčí psaní.
Akademické stáže
 • Univerzita A. Mickiewicze v Poznani, týdenní stáž v dubnu 2009 (Wydzial filologii polskiej i slowiańskiej), Uniwerzita A. Mickiewicze v Poznani, týdenní stáž v květnu 2012 (Wydzial filologii polskiej i slowiańskiej)
Universitní aktivity
 • členka oborové komise
Mimouniversitní aktivity
 • členka České sekce mezinárodní IBBY; členka Obce spisovatelů; 2008-2011 členka Rady Obce spisovatelů; členka Výboru Sdružení autorů literatury pro děti a mládež při Obci spisovatelů; členka Obce moravských spisovatelů
Ocenění vědeckou komunitou
 • výkonná redaktorka odborného literárněvědného periodika Bohemica litteraria; členka Výboru Literárněvědné společnosti a tajemnice její pobočky v Brně
Vybrané publikace
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Historie podle Rosemary Sutcliffové (History according to Rosemary Sutcliff). In Iveta Gal Srzewiecka a Dávid Dziak. (Po)etika umeleckej tvorby pre deti a mládež. 1st ed. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2021. p. 204-214. ISBN 978-80-555-2756-7. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Zeměmoří Ursuly K. Le Guinové jako podobenství o hledání, nalézání a podstatě lidskosti (Ursula K. Le Guin´s Earthsea Trilogy as a Parable of Searching, Finding and the Essence of Humanity). Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2020, vol. 23, No 1, p. 99-108. ISSN 1213-2144. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. J. R. R. Tolkien a pohádka (J. R. R. Tolkien and Fairy Tale). In Současnost literatury pro děti a mládež 2019. 2019. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Teorie pohádky a fantasy (Fairy tale and Fantasy Theory). In přednáška v rámci programu Erasmus, Uniwersytet Opolski, Opole. 2019. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Současná česká pohádka (Contemporary Czech fairy tale). In přednáška v rámci programu Erasmus, Uniwersytet Opolski, Opole. 2019. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Tatínkovské pohádky Johna Ronalda Reuela Tolkiena (The "Daddy Stories" of John Ronald Reuel Tolkien). In Bučková, Tamara. Současnost literatury pro děti a mládež. první. Liberec: Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2019. p. 67-74. ISBN 978-80-85874-93-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Andersen podle Hofmana (Andersen, according to Hofman). In Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu. 2018. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Čaroděj Zeměmoří U. Le Guinové - Cesty a bloudění (A Wizard of Earthsea by U. Le Guin - Ways and Wandering). In Fantastika a mýtus v antropocénu. 2018. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Autorské čtení z románu Bílí havrani (Author reading from the White Raven novel). 2018. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literární postava a román (Literary character and novel). In Děti, čtěte! 2018. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Malá mořská víla podle Oty Hofmana (Little Mermaid by Ota Hofman). In Čeňková, Jana. Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu. Liberec: Bor, 2018. p. 61-68. ISBN 978-80-87607-89-3. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Brněnské nakladatelství Blok (Publishing house Blok in Brno). In přednáška na Institutu slovanské filologie Univerzity A. Mickiewicze v Poznani, Polsko. 2016. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Knihy a čtenáři (Books and Readers). In Přednáška pro Institut slovanské filologie, Univerzita A. Mickiewicze v Poznani, Polsko. 2016. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Román Františka Křeliny Můj otec kapitán jako obraz života za okupace (The Novel Můj otec kapitán by František Křelina as a picture of life during occupation). In Čeňková, Jana. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum, 2016. p. 66-73. ISBN 978-80-246-3413-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Osmdesátá léta v ediční praxi krajského nakladatelství Blok (The editorial practise in the regional publishing house Blok in the 1980s). In Malý, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. První. Praha: Národní muzeum, 2015. p. 170-180. ISBN 978-80-7036-470-3. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká literatura pro děti a mládež po roce 1989 (Czech literature for children and young people after 1989). In Univerzita Opole, Polsko. 2014. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká spirituální literatura v 50. a 60. letech 20. století (Czech spiritual literature at 1950s and 1960s). In Univerzita Opole. 2014. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Preusslerův Krabat (Preusslers Krabat). In Koudelková, Eva. Současnost literatury pro děti a mládež. 1st ed. Liberec: Nakladatelství Bor, 2014. p. 69-78. ISBN 978-80-87607-26-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Členka komise pro dětskou knihu a ilustraci (The member of commitee of book and illustrations for children). Komise pro dětskou knihu a ilustraci při Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR, 2014 - 2018. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Pohádky Karla Šiktance (The fairy tales by Karel Šiktanc). In přednáška na Prešovské univerzitě. 2013. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. O literárním psaní a literatuře pro děti (About literary work and children books). 2013. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Pohádka a odraz doby Žánr za druhé světové války (The fairy tale as a reflection of the Period. The fairy tale genre during the Second War). In Malý, Ivan. Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2013. p. 138-144. ISBN 978-80-7036-391-1. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy jako prostor duchovního hledání a proměny (Fantasy as a space for spiritual quest and change). Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 16, č. 1, p. 103-111. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. výkonná redaktorka (executive editor). Bohemica litteraria, 2013. ISSN 1213-2144. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Mezi pohádkou, pověstí a příběhovou prózou : k historii žánru zvláště ve 40. letech 20. století (Between fairytale, legend and prose : history of genre). In Folklor v novodobých literárních a jazykových souvislostech. 2012. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká spirituální literatura a rok 1948 (Czech spiritual literature and 1948 year). 2012. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. 60. léta v české spirituální poezii (1960s and Czech spiritual poetry). 2012. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Bochořák Klement. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 2 pp. s. 66-67. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Filip Dominik. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 2 pp. s. 124-125. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Křelina František. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 2 pp. s. 233-234. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Janouch Jaroslav. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 2 pp. s. 186-187. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Zahradníček Jan. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 2 pp. s. 451-452. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Pojetí přírody v Tolkienově Pánovi prstenů (The conception of scenery in Tolkien’s Lord of the Rings). In Šmajs, J. (ed.): Aby země nebyla jen hrobem. Literatura - kultura - příroda. 1st ed. Praha: Obec spisovatelů, 2011. p. 97-103. ISBN 978-80-904218-8-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Dobrodružství v krajině příběhu (An adventure in Storie´s Country). Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2011, vol. 2010, No 4, p. 27. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy jako prostor duchovního hledání a proměny (Fantasy as a space for spiritual quest and change). In Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. 2011. ISBN 978-80-555-0489-6. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Přesýpací hodiny. 1st ed. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. 83 pp. ISBN 978-80-7195-456-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Knihy nejen pro děti a jejich čtenáři (Books not only for children and their readers). Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2011, vol. 2011, 22-23, p. 135-138. ISSN 1801-6782. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Cesta humorné fantasy Johna Moressyho (Fantasy by John Moressy). 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Legendy polskie (Polish myths). Miejska biblioteka publiczna Kedrzirzyn-Koźle, 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Polské pověsti (Polish myths). Městská knihovna v Přerově, 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Všimli jsme si: 100. výročí narození Václava Renče (Jubilee of Václav Renč). Radio Proglas, 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Jak vybírat knihy pro děti a mládež (How to choose children books). Radio Proglas, 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester and Luisa NOVÁKOVÁ. Václav Renč: Ve spleti větví čtu tvá ramena. Svitavy: Trinitas, 2011. 88 pp. ISBN 978-80-86885-24-7. info
 • BOČKOVÁ, Hana and Luisa NOVÁKOVÁ. Bohemica Litteraria, V 13. In Bohemica Litteraria, V 13. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 1-203. ISBN 978-80-210-5461-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež v posledním dvacetiletí (Literature for children and young readers between 1990-210). 2010. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Proměny české pohádky. K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století (Transformations of Czech Fairytales. On the History of the Genre in the 1940s). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 200 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně 384. ISBN 978-80-210-5026-6. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Na třetí výpravě s Kožešinkou (On the third Quest with Little Fur). Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2009, vol. 2009, No 1, p. 24-25. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Polské pověsti. Šlépěj královny Jadwigy (The Polish Legends. The Step of Jadwiga Queen). 1st ed. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2009. ISBN 978-80-86868-36-3. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí (The literature for children and young people on the begining of millenium). 2009. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Karel Schulz. In Univerzitní přednáška v rámci programu Erasmus, Univerzita A. Mickiewicze Poznaň, Polsko. 2009. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Čeští spirituální básníci věznění v 50. letech - Poezie za mřížemi (Czech Spiritual Poets Imprisoned in the 1950s - Poetry behind Bars). In Univerzitní přednáška v rámci programu Erasmus, Univerzita A. Mickiewicze Poznaň, Polsko. 2009. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Utopie Thomase Mora jako součást literárního rodokmenu science fiction a fantasy (Utopia by Thomas More as a part of the literary line of descent of science-fiction and fantasy). In Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci-Nakladatelství Bor, 2009. p. 101-110. ISBN 978-80-86807-79-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Básnické pohádky Karla Šiktance (Poetic Fairy Tales by Karel Šiktanc). In Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. 1st ed. Praha: Obec spisovatelů, 2009. p. 118-126. ISBN 978-80-904218-3-7. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Poezie Františka Lazeckého 70. a 80. let v zrcadle bibliofilských tisků (František Lazecký´s poetry from 1970s and 1980s in the mirror of bibliophilic editions). In Literatura určená k likvidaci IV. 1st ed. Praha: Obec spisovatelů, 2009. p. 135-146, 11 pp. ISBN 978-80-904218-2-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Bohemica Litteraria, V 12. In Bohemica Litteraria, V 12. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 1-135. ISBN 978-80-210-5251-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Několik poznámek o pohádce a fantasy (Few Notes about Fairy-tale and Fantasy). In Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. p. 13-19. ISBN 978-80-7372-309-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Současné didaktické povídky (Today didactic tales). Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, vol. 2008, No 1, p. 13. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Výprava do tajemného světa lidí (A Quest A Mysterious Word of People). Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, vol. 2008, No 1, p. 19-21, 2 pp. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Veselé pohádky Pavla Eisnera (Pavel Eisner's"Veselé pohádky"). Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2007, No 1, p. 167-172. ISSN 1213-2144. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Die Kinderliteratur und der erwachsene Leser (Children books and an adult reader). In Literatur und Übersetzung - Bohemistische Studien. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2008. p. 33-39. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Stínadelská trilogie - Ke koncepci Foglarova fiktivního světa ("Stínadla"trilogy - Fiction world of Jaroslav Foglar). In K fenoménu Jaroslav Foglar. Praha: Památník národního písemnictví Praha, 2008. p. 37-42. ISBN 978-80-85085-88-4. info
 • KUDRNÁČ, Jiří, Luisa NOVÁKOVÁ and Zuzana URVÁLKOVÁ. Bohemica Litteraria, V 10. In Bohemica Litteraria, V 10. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 1-204. ISBN 978-80-210-4397-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa and Zuzana URVÁLKOVÁ. Bohemica Litteraria, V 11. In Bohemica Litteraria, V 11. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 1-85. ISBN 978-80-210-5034-1. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch - pohádkář (Fairy-tale writer Jaroslav Janouch). 1st ed. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2007. 4 pp. mimo edice. ISBN 80-86868-21-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Poezie zralého rozumu (Poetry of adult sense). Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2007, 18/2007, No 7, p. 21. ISSN 0862-657X. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež na přelomu tisíciletí (New views of children books). In Nové pohledy na českou literaturu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 21-24. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4231-5. info
 • KUDRNÁČ, Jiří and Luisa NOVÁKOVÁ. Bohemica Litteraria, V8. In Bohemica Litteraria, V8. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-106. ISBN 978-80-210-4397-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Knížka coby dvojnásobný dárek (Book as a duble gift). Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2007, vol. 12, No 3, p. 13-14, 1,5. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Básník pro velké děti. Dětství v díle Klementa Bochořáka (Childrenhood in Klement Bochořák´s Poetry). In Literatura určená k likvidaci II. 1st ed. Praha: Obec spisovatelů, 2006. p. 71-76. ISBN 80-239-7212-X. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Zatímco luna hořce mlčí. Nad poslední básnickou sbírkou Václava Renče (During the bitter Silent of the Moon. The last poetry book of Václav Renč). Brno: Literární noviny, 2006. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantazie, uvolnění a hledání řádu. Dětská literatura a dospělý čtenář (Children Books and Adults). Praha: Obec spisovatelů, 2006. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantazie, uvolnění a hledání řádu (Children books and an adult readers). In Současnost literatury pro děti a mládež. 1st ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. p. 41-49. ISBN 80-7372-139-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Zatímco luna hořce mlčí. Nad poslední básnickou sbírkou Václava Renče (During the bitter Silent of the Moon. The last poetry book of Václav Renč). In Literatura určená k likvidaci III. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 7. - 8. listopadu 2006. 1st ed. Praha: Obec spisovatelů, 2006. p. 27-31. ISBN 80-239-8500-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež na přelomu tisíciletí (Children Books today). In Česká literatura. Její vývoj a aktuální otázky výkladu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006. p. 38-44. Univerzita třetího věku. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Dračice a její chlapec (Dragon and Boy). Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2005, 10/2005, No 1, p. 21-22, 1 pp. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy jako cesta ad fontes (Fantasy - A Way "ad fontes"). Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2005, 10/2005, No 2, p. 2-4. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Prokůpek a ediční činnost Družstva Moravského kola spisovatelů věnovaná dětem (Václav Prokůpek and Children Books from "Družstvo Moravského kola spisovatelů"). In Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Turnov: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní oblastní archiv Semily, 2005. p. 141-144. ISBN 80-86254-12-7. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Sonety (The Sonets). In Poeci bez granic. Wroclaw, Polsko: Word-Press, 2004. p. 108-111. ISBN 83-88605-07-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Představitel Skupiny brněnských (The Representativ of "Skupina brněnských"). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 37/2004, No 2, p. 27-28. ISSN 1211-3395. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Velké čtení (The Great Reading). 2004. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Lidová vyprávění z Barmy (Folk-stories from Barma). Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2004, 9(14)/, No 2, p. 29. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Autorské čtení (Authorś Reading). 2004. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Nad studií Bedřicha Fučíka O knihu pro mládež (The study O knihu pro mládež by Bedřich Fučík). In Nováková, Luisa (ed.): Literatura určená k likvidaci - sborník příspěvků z konference. 1st ed. Praha: Obec spisovatelů, 2004. p. 117-121. ISBN 80-239-3298-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Cronica domus Sarensis. In Cronica domus Sarensis. 2nd ed. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2003. p. 1-152. bez názvu. ISBN 80-239-0494-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. O pohádkách (The Fair-tales). Česká televize, Brno, 2003. Sváteční slovo. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy podle Shakespeara (The Fantasy Story based on Shakespeare). Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2003, vol. 8, III, p. 20. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu (On accound of Honor and Glory). In Janouch, Jaroslav: Pro čest a slávu. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2002. p. 5-208, 208 pp. bez názvu. ISBN 80-7268-185-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Mezi listy (Between the Foliages). 2002. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Mezi pohádkou, pověstí a povídkou. (At tho bounds of fairy-tale, legend and story). In Sborník prací Filozofické fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 101-108. ISBN 80-210-2965-X. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Několik poznámek k starším i současným pohledům na pohádku (Views of the Fairy Tale: Yesterday and Today). In Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Tvorba pro děti a mládež ruralistů okruhu revue Sever a východ ve 40. letech (Children's Book by the Ruralists around the "Sever a východ" Review in the nineteen forties). In Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 81-89. ISBN 80-210-2648-X. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Malborgův dům (Václav Renč: The Malborg's House). In Renč, Václav: Malborgův dům. Svitavy,Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2001. 84 pp. Vigilie. ISBN 80-86036-64-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Betlémští pastýři (The Shepherds of Bethleem). In Betlémští pastýři. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2001. 96 pp. ISBN 80-7268-105-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Hlas Páně tříští cedry, Knihy žalmů v překladu Václava Renče (The Books of the Psalms translated by Václav Renč). In Hlas Páně tříští cedry, Knihy žalmů v překladu Václav Renče. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2001. 424 pp. ISBN 80-7268-093-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. František Křelina: Můj otec kapitán (František Křelina: My Father - the Kaptain). In Křelina,František: Můj otec kapitán. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2001. 406 pp. ISBN 80-7268-091-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Vrstvení achátu, Vybrané spisy I (Václav Renč: Writings I). In Renč, Václav: Vrstvení achátu, Vybrané spisy I. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. 544 pp. Vigilie. ISBN 80-86036-32-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: S anděly si nelze připíjet, Vybrané spisy II (Václav Renč: Writings II). In Renč, Václav: S anděly si nelze připíjet, Vybrané spisy I. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. 656 pp. Vigilie. ISBN 80-86036-33-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Popelka nazaretská (Václav Renč: Cinderella of Nazareth). In Renč, Václav: Popelka nazaretská. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. 96 pp. ISBN 80-8636-31-6. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Setkání s jednorožcem (The Meeting with the Unicorn). 2000. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Zpěvy u jesliček (The Shepperds Songs). In Renč, Václav: Zpěvy u jesliček. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. 44 pp. Vigilie. ISBN 80-86036-48-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Dobraczyńského neporazitelná armáda (The unkonquerable army of Dobraczyński). In Dobracyzński, Jan: Neporazitelná armáda. Třebíč: Vydavatelství Akcent, 1999. p. 449-453. ISBN 80-7268-017-X. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch a jeho Cid (Jaroslav Janouch and his Cid). In Janouch, Jaroslav: U Toledské brány. Svitavy: Trinitas, 1999. p. 123-124. ISBN 80-86036-20-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Renčovy veršované pohádky (Poetic Fairy-tales by Václav Renč). In Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova univeryita Brno, 1998. p. 45-49. ISBN 80-210-2014-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Schulzův Prsten královnin ("Prsten královnin" of Karel Schulz). In Schulz, Karel: Prsten královnin. Třebíč: Akcent, 1998. p. 169-171. ISBN bez ISBN. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Perníková chaloupka (Václav Renč: The Fairy Tale). In renč, Václav: Perníková chaloupka. Svitavy: Trinitas, 1998. 42 pp. ISBN bez ISBN. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Kresby (The Drawings). 1995. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Kresby a ilustrace (The Drawings and the Illustrations). 1995. info

2013/01/11


Životopis: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (učo 18053), verze: čeština(1), změněno: 11. 1. 2013 15:03, L. Nováková