Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Zdeněk Tomeš
  born 29.7.1973
Workplace
 • Faculty of Economics and Public Administration
  Masaryk University
  Department of Economics
  Lipova 41a
  659 79 Brno
Employment Position
 • Head of Department of Economics
Education and Academic Qualifications
 • 2001: Ph.D. in Economics 2015: Doc. in Economic Policy
Employment Summary
 • 1996-2001: assistant at Department of Economics, MU
 • 2001-2014: assistant professor at Department of Economics MU
 • 2015-present associate professor at Department of Economics
Pedagogical Activities
 • Microeconomics
 • Macroeeconomics
 • Economic policy
 • Econometrics
 • Transport Economics
Scientific and Research Activities
 • tranport economics
Academical Stays
 • 1997: UMK Torun (PL)
 • 2002: HUBS Huddersfield (UK)
 • 2003: FHS Eisenstadt (A)
Selected Publications
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ and Václav REDERER. Regulatory challenges of open-access passenger competition in the Czech Republic. In Matthias Finger and Juan Montero. Handbook on Railway Regulation. Concepts and Practice. 1st ed. UK: Edwrad Elgar Publishing, 2020. p. 105-119. Handbook Series. ISBN 978-1-78990-177-1. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Do European reforms increase modal share of railways? Transport Policy. 2017, vol. 60, November 2017, p. 143-151. ISSN 0967-070X. doi:10.1016/j.tranpol.2017.09.011. URL info
 • JURIKOVIČ, Martin and Zdeněk TOMEŠ. Public and Private Provision of Railway Services: A Case Study from Slovakia. Review of Network Economics. 2017, vol. 16, No 2, p. 187-201. ISSN 2194-5993. doi:10.1515/rne-2017-0037. info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN and Daniel SEIDENGLANZ. Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics. UK: Elsevier, 2014, Volume 48, December, p. 270-276. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2014.09.052. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence a výkonnost na evropských železnicích (Competition and output at european railways). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 pp. Železniční reformy. ISBN 978-80-210-7141-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Open access v osobní železniční dopravě - shrnutí zahraničních a modelových zkušeností (Open access in the Passenger Railway Transport - Review of Foreign Experiences and Model Results). In Martin Kvizda - Zdeněk Tomeš. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1st ed. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013. p. 192-202. ISBN 978-80-210-6425-6. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Analýza vlivu liberalizace železničního trhu na hospodaření Českých drah (An analysis of the impact of liberalization on profits of Czech railways). Scientia et Societas. Newton College a.s., 2013, IX., No 4, p. 194-206. ISSN 1801-7118. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Determinace tržeb v osobní železniční dopravě - komparace evropských zkušeností (Revenues in passenger railway transport - comparison of European experiences). In Konkurenceschopná osobní železniční doprava v období 2015 - 2025. 2013. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Liberalization and regulation in Central European railway markets. Uniwersytet Szczecinski Zeszyty Naukowe Nr 741 Problemy Transportu i Logistyki. Szczecin: Szczecin University, 2012, vol. 18, No 1, p. 267-278. ISSN 1644-275X. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Competition Limits in Railway Transport. Ekonomický časopis/Journal of Economics. Bratislava: Ekonomický a Prognostický ústav SAV, 2011, 59/2011, No 2, p. 194-203. ISSN 0013-3035. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Business Cycle and Railways in the Czech Republic 1993-2010. Horizons of Railway Transport. Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2011, vol. 2011, Vol.2, p. 149-156. ISSN 1338-287X. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Veřejné dotace do železniční dopravy v ČR (Public subsidies in railway sector in CR). Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2010, VI, No 4, p. 134-142. ISSN 1801-7118. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Monopol a konkurence na železnici (Monopoly and competition in the railway sector). Scientia et Societas. Praha: NC Publishing, 2009, vol. 2009, No 04, p. 139-149, 10 pp. ISSN 1801-7118. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. European railways - an application of the life cycle theory. In 7th Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility - Energy and Innovation. 1st ed. Luzern: T2M - CD-ROM, 2009. p. 1-5. info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ and Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007 (Economic policy 1900-2007). 1st ed. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 pp. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. European Railway Restructuring - Britain, Germany, France. In Towards more competitive European rail system. Žilina: EURNEX - ŽEL 2008, 2008. p. 214-219. ISBN 978-80-8070-853-5. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. The impact of population age structure on the economy. In Firn and Competitive Enviroment. Brno: MZLU, 2008. p. 476-479. ISBN 978-80-7392-021-0. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Applying the life cycle theory: the rise and fall of railways. The Journal of Transport History. UK: Manchester University Press, 2008, Volume 29, No 1, p. 120-124. ISSN 0022-5266. URL info
 • KVIZDA, Martin and Zdeněk TOMEŠ. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě (Competitiveness and competition in railways). In Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 140 pp. ISBN 978-80-7399-557-7. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Vývoj konkurence a regulace na britských železnicích (Competition and regulation on British rail). In Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě. 1st ed. Brno: MU, 2008. p. 20-29. ISBN 978-80-7399-557-7. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Evropské železnice na počátku 21. století (European railways at the begining of the 21st century). In EURNEX - Žel 2007 "Towards more competitve European railway system" (2.diel). 2007th ed. Žilinská Univerzita Žilina: EDIS - vydavatelstvo ZU Žilina, 2007. p. 110-115. ISBN 978-80-8070-679-1. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Zadlužení ČD a SŽDC (Indebtness of CD and SZDC). In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Univerzita Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, 2007. p. 182-184. ISBN 978-80-7395-006-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Evropská železniční politika pohledem ekonoma (European transport policy - an economists look). Žilina: Žilinská univerzita, 2007. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Je stárnutí populace výzvou pro hospodářskou politiku? (Is population ageing a threat for economic policy?). Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2006, II, No 2, p. 69-78. ISSN 1801-7118. info
 • TOMEŠ, Zdeněk and Daniel NĚMEC. Demografický vývoj ČR 1990-2005 (Demographic development of Czech Republic). Brno: CVKSČE MU, 2006. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Česká ekonomika v procesu globalizace (ed.) (Globalization and the Czech Economy). 1st ed. Brno: MU Brno, 2006. 202 pp. ISBN 80-210-4087-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Konkurenceschopnost a věková skladba populace (Competitiveness and the age structure of population). In Česká ekonomika v procesu globalizace. I. Brno: ESF MU Brno, 2006. p. 153-158. ISBN 80-210-4087-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Možnosti a meze konkurence na české železnici (Limits of competition in railways). In Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na prinicpech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, 2006. p. 155-158. ISBN 80-7194-904-3. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Long-term Strucutral Decline of Railways. In History of Transport, Traffic, and Mobility. CD-ROM. 1st ed. Paris: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, 2006. p. 1-14. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence na železnici (Competition in railway). Národohospodářský obzor. 2006: ESF MU Brno, 2006, vol. 2006, No 4, p. 96-102. ISSN 1213-2446. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika ve stárnoucí společnosti (Economic policy in ageing society). In Znalostna ekonomika - nové výzvy pre národohospodárskú vedu. I. Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2006. p. 1-5. ISBN 80-225-2249-X. info
 • TOMEŠ, Zdeněk and Tomáš POSPÍŠIL. Ekonomické aspekty železniční dopravy (Economic aspects of railway transport). I. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 79 pp. Brno. ISBN 80-210-4220-6. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Demografie české důchodové reformy (Demography of Czech pension reform). Národohospodářský obzor. 2005: ESF MU Brno, 2005, vol. 5, No 2, p. 63-69, 8 pp. ISSN 1213-2446. info
 • TOMEŠ, Zdeněk and Tomáš POSPÍŠIL. Finanční analýza celkových nákladů osobní železniční dopravy v ČR (Financial analysis of total costs of passenger rail traffic in the Czech Republic). In Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility : Sborník příspěvků. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. p. 184-190. ISBN 80-7194-797-0. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Je stárnutí populace výzvou pro hospodářskou politiku? (Is population aging a challenge for economic policy?). Brno: CVKSČE MU, 2005. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Je populační stárnutí ekonomickou hrozbou? (Is population aging an economic threat?). In Sborník z V. ročníku mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1st ed. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. p. 41-46. ISBN 80-248-0943-5. info
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika (Macroeconomic Analysis and Economic Policy.). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2003. 380 pp. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
 • MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ and Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1st ed. Brno: ESF MU, 2003. 193 pp. skriptum. ISBN 80-210-3292-8. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Demografické aspekty penzijní reformy (Demographic aspects of pension reform). In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2003. p. 344-349. ISBN 80-248-0398-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Základní charakteristiky trhu práce ČR a EU. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: TU, 2003. p. 85-90. info
 • SLANÝ, Antonín and Zdeněk TOMEŠ. Strategy of Economic Transformation. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2003, XXXII., No 4, p. 432-444. ISSN 0323-262X. info
 • HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ and Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky (Theory and challenges of institutional arrangement of Czech Rpublic). Brno: MU Brrno, 2003. 65 pp. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV. info
 • SLANÝ, Antonín and Zdeněk TOMEŠ. Vnitřní a vnější nerovnováha - případ České republiky devadesátých let (Internal and External Disequilibrium - the case of the Czech Republic in the 90' s.). In SLANÝ, Antonín and Zdeněk TOMEŠ. Acta oeconomica No 7. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2002. p. 89-93. ISBN 80-8055-592-3. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Inflace v průběhu transformačního procesu (Inflation during transition). In Specifika transformačního procesu. 1st ed. Brno: ESF MU, 2002. p. 117-136. ISBN 80-210-2783-5. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Income Inequalities and Redistribution during Transition. In 2nd International Conference for Young Reasearchers of Economics. Budapest: Szent Istvan University Budapest - Godolo, 2002. p. 292-297. Volume II. ISBN 963 9483 06 9. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Zákon jedné ceny (The law of one price). Národohospodářský obzor. 2001, vol. 1, p. 56-61. ISSN 1213-2446. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Determinanty kurzu CZK. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: MU, 2001. p. 476-484. ISBN 80-210-2537-9. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Zákon jedné ceny v mezinárodním obchodě. In Medzinárodný obchod a trvalo udržitelný rozvoj. Nitra: SPU, 2001. p. 572-577. ISBN 80-7137-867-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Odchylka kurzu české koruny od parity kupní síly. Brno: ESF MU, 2001. 168 pp. Doktorská dizertační práce. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Vybrané problémy cenové konvergence ČR k EU. In Sborník příspěvků z konference Hospodářská politika v transformačních ekonomikách. Ostrava: VŠB-TU, 2001. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Srovnání cenových hladin ČR a EU (Comparison of price level of CR and EU). In Sborník příspěvků Mendelnet. 1st ed. Brno: MZLU, 2000. p. 168-171. ISBN 80-7157-432-5. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Vybrané problémy cenové konvergence ČR k EU (Some problems of price convergence CR to EU). In Transformation, stabilization and growth. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 445-452. ISBN 80-210-2408-9. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. An international comparison of price levels. In IV International Conference of Doctoral Students. 1st ed. Brno: VUT, 2000. p. 189-196. ISBN 80-214-1637-8. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Faktory inflačního vývoje a protiinflační politika (Inflation factors and monetary policy). In Specifika transformačního procesu ČR. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 92-109. ISBN 80-210-2368-6. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Inflace v průběhu transformace ekonomiky (Inflation in the process of economic transformation.). In Sbornik praci katedry ekonomie. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2475-5. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Výkonová konvergence ČR k EU. (Income convergence of CR to EU). In Programy evropskych studií. Brno: MU, 2000. p. 205-213. ISBN 80-210-2420-8. info

2017/08/28


Curriculum vitae: prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (učo 18415), version: English(1), last update: 2017/08/28 13:02, Z. Tomeš

Another Variant: Czech(1)