Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Internship and stays for the purpose of study or work
Univerzitní aktivity
Mimouniverzitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou

2023/06/13