Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc
  narozen 21.11.1958 v Bohumíně
  ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav biochemie, př.f. MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • 1977-1982 studium př.f. UJEP (MU) obor Bi-Ch (ocenění cenou děkana a rektora UJEP); diplomová práce : „Uplatnění optimalizačních postupů při vypracování metod stanovené chromu a manganu ve vodách“
  • 1982 RNDr.
  • 1993 CSc; kandidátská disertační práce : "Analytická biochemie chinoproteinů"
  • 2000 docent; habilitační práce : "Využití afinitních interakcí při purifikaci bílkovin"
  • 2007 profesor biochemie
Přehled zaměstnání
 • • 1982-1983 Katedra biochemie př.f. UJEP (MU) - asistent
  • 1983-2000 Katedra biochemie př.f.UJEP (MU) - odborný asistent
  • 2000-2007 Katedra biochemie př.f.MU - docent
  • 2007-nyní Ústav.biochemie př.f.MU – profesor
Pedagogická činnost
 • • Přednášky : "Biochemie" pro studenty biologie, biofyziky a ochrany a tvorby životního prostředí; "Biochemické metody" pro studenty biochemie; "Metody separace proteinů" pro studenty mol.biologie, mikrobiologie a fyz. živočichů; "Instrumentální biochemické metody"; "Separační metody II"
  • Navržení a příprava akreditace nového navazujícího mgr.studijního oboru „Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách“ ze studijního programu „Biochemie“ a následně jeho garance – obor akreditován v roce 2014, u oboru získána akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Návržení a příprava akreditace nového navazujícího mgr.studijního oboru „Analytické biochemie“ ze studijního programu „Biochemie“ a následně jeho garance – obor akreditován v roce 2006.
  • Předseda státnicové komise pro navazující mgr.studijního obor „Analytické biochemie“, obor „Biochemie“ a obor "Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách"
  • Školitel v doktorandském studiu 12 absolventů
  • Člen oborové rady doktorského studijní oboru př.f. MU Biochemie a Life Science, l.f. MU „Lékařské chemie a biochemie
Vědeckovýzkumná činnost
 • • Aplikace kapilární elektroforézy (CE) v biochemické analytice - využití CE pro stanovení aktivit a studiu vlastností enzymů; využití CE v klinické diagnostice; využití CE pro stanovení biologicky aktivních látek v léčivých rostlinách, separace bakteriálních buněk pomocí CE; využití CE v metabolomice
  • Kapilární elektrochromatografie v polymerních kolonách
  • Metody separace proteinů - využití afinitních interakcí pro purifikaci enzymů, afinitní chromatografie, afinitní ultrafiltrace a precipitace
  • Izolace enzymů z různých zdrojů pomocí klasických purifikačních metod a jejich aplikace v analytické biochemii
  • Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) - využití HPLC pro stanovení biologicky aktivních látek v léčivých rostlinách a pro klinickou diagnostiku; využití HPLC v metabolomice
  • Biochemie chinoproteinů
  • Metabolismus léčiv se zaměřením na cytochromy P450
  ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3426-6117
  ResearcherID: D-9130-2012
  počet položek v rámci WOS : 112
  Hi : 19
  Počet citací bez autocitací 987
  Celkový počet citací : 1143
Akademické stáže
 • Dlouhodobé:
  • Indiana University Bloomington, USA 1991-92 (17 měsíců)

  Krátkodobé:
  • University Lund, Sweden 1998
  • KU Leuven, Belgium 2003
  • University Bern, Swiss 2013
Universitní aktivity
 • • Garant biochemických studijních programů př.f. MU
  • Garant navazujícího magisterského oboru Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách př.f. MU
  • Člen disciplinární komise děkana
  • Člen Akademického senátu MU
Mimouniversitní aktivity
 • • Člen výboru Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy ČSCH
  • Místopředseda (2008-10) a předseda (2011-2014) oborové komise G3 Fondu rozvoje vysokých škol
  • Člen Rady Ústavu analytické chemie AV ČR v.v.i.
  • Člen Vědecké rady př.f. UPOL.
  • Člen komise pro udělování Baderovy ceny bioanorganickou a bioorganickou chemii
  • Člen organizačního výboru celosvětové konference HPLC2017 v Praze
  • Hodnotitel Národního akreditačního úřadu
  • Člen International Editorial Board časopisu Journal of Separation Science IF 2.557 (Wiley)
Vybrané publikace
 • MICHALCOVÁ, Lenka, Hana NEVÍDALOVÁ and Zdeněk GLATZ. Toward an automated workflow for the study of plasma protein-drug interactions based on capillary electrophoresis-frontal analysis combined with in-capillary mixing of interacting partners. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2021, vol. 1635, January 2021, p. 461734-461742. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2020.461734. URL info
 • HUANG, Shengyun, Andrea CELÁ, Erwin ADAMS, Zdeněk GLATZ and Ann VAN SCHEPDAEL. Aldehyde Oxidase Assay by CE: from off-line, on-line up to immobilized enzyme reactor. Journal of Separation Science. Weinheim: Wiley, 2020, vol. 43, No 17, p. 3565-3572. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.202000412. URL info
 • NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ and Zdeněk GLATZ. Applicability of capillary electrophoresis-frontal analysis for displacement studies: effect of several drugs on L-tryptophan and lidocaine binding to human serum albumin. Journa of Separation Science. Weinheim: Wiley-VCH, 2020, vol. 43, No 22, p. 4225-4233. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.202000594. URL info
 • NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ and Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis-based approaches for the study of affinity interactions combined with various sensitive and non-traditional detection techniques. Electrophoresis. Hoboken: Wiley, 2019, vol. 40, No 5, p. 625-642. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201800367. Full Text info
 • SCHEJBAL, Jan and Zdeněk GLATZ. Immobilized-enzyme reactors integrated with capillary electrophoresis for pharmaceutical research. Journal of Separation Science. Německo: Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 2018, vol. 41, No 1, p. 323-335. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201700905. URL info
 • ASMARI, Mufarreh, Lenka MICHALCOVÁ, Hassan A. ALHAZMI, Zdeněk GLATZ and Sami EL DEEB. Investigation of deferiprone binding to different essential metal ions using microscale thermophoresis and electrospray ionization mass spectrometry. Microchemical Journal. Holandsko: Elsevier, 2018, vol. 2018, No 137, p. 98-104. ISSN 0026-265X. doi:10.1016/j.microc.2017.10.004. info
 • NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ and Zdeněk GLATZ. In-depth insight into the methods of plasma protein-drug interaction studies: comparison of capillary electrophoresis-frontal analysis, isothermal titration calorimetry, circular dichroism and equilibrium dialysis. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, vol. 39, No 4, p. 581-589. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201700325. info
 • RAMANA, Pranov, Jan SCHEJBAL, Kristof HOUTHOOFD, Johan MARTENS, Adams ERWIN, Patrick AUGUSTIJNS, Zdeněk GLATZ and Ann VAN SCHEPDAEL. An improved design to capture magnetic microparticles for capillary electrophoresis based immobilized microenzyme reactors. Electrophoresis. Německo: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2018, vol. 2018, No 7, p. 981-988. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201700434. info
 • CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA and Zdeněk GLATZ. Study of metabolic activity of human embryos focused on amino acids by capillary electrophoresis with light-emitting diode-induced fluorescence detection. Electrophoresis. Weinheim: Verlag Chemie, 2018, vol. 39, No 23, p. 3040-3048. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201800265. info
 • SCHEJBAL, Jan, Roman ŘEMÍNEK, Lukáš ZEMAN, Aleš MÁDR and Zdeněk GLATZ. On-line Coupling of Immobilized Cytochrome P450 Microreactor and Capillary Electrophoresis: A Promising Tool for Drug Development. Journal of Chromatography A. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2016, vol. 1437, March, p. 234-240. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2016.01.081. info
 • GLATZ, Zdeněk. Application of short-end injection procedure in capillary electrophoresis. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2013, vol. 34, No 5, p. 631-642. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201200506. info
 • ŘEMÍNEK, Roman, Marta ZEISBERGEROVÁ, Monika LANGMAJEROVÁ and Zdeněk GLATZ. New Capillary Electrophoretic Method for On-line Screenings of Drug Metabolism Mediated by Cytochrome P450 Enzymes. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2013, vol. 34, No 18, p. 2705-2711. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201300124. info
 • MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA and Zdeněk GLATZ. Non-Invasive Assessment of Embryo Viability In Assisted Reproduction using Capillary Electrophoresis. In 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC2011 Budapest. 2011. ISBN 978-963-89335-0-8. info
 • MUSILOVÁ, Jindra, Kateřina FOLTOVÁ and Zdeněk GLATZ. Metabolite target analysis of cell extract of bacterium Paracoccus denitrificans. In 18th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques ITP2011 Tbilisi. 2011. info
 • ŘEMÍNEK, Roman and Zdeněk GLATZ. Study of Atypical Kinetic Behaviour of Cytochrome P450 2C9 Isoform with Diclofenac at Low Substrate Concentrations by Sweeping-MEKC Combination. Journal of Separation Science. Německo: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2010, vol. 33, No 20, p. 3201-3206. ISSN 1615-9306. info
 • ZEISBERGEROVÁ, Marta, Roman ŘEMÍNEK, Aleš MÁDR, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS and Ann VAN SCHEPDAEL. On-line drug metabolites generation and their subsequent target analysis by capillary zone electrophoresis with UV-absorption detection. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2010, vol. 31, No 19, p. 3256-3262. ISSN 0173-0835. info
 • ZEISBERGEROVÁ, Marta, Andrea ADÁMKOVÁ and Zdeněk GLATZ. Integration of on-line protein digestion by trypsin in capillary electrophoresis by means of electrophoretically mediated microanalysis. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2009, vol. 30, No 13, p. 2378-2384, 12 pp. ISSN 0173-0835. info
 • MUSILOVÁ, Jindra, Vojtěch SEDLÁČEK, Igor KUČERA and Zdeněk GLATZ. Capillary zone electrophoresis with field enhanced sample stacking as a tool for targeted metabolome analysis of adenine nucleotides and coenzymes in Paracoccus denitrificans. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2009, vol. 32, No 14, p. 2416-2420. ISSN 1615-9306. info
 • ŘEMÍNEK, Roman, Jiří KONEČNÝ and Zdeněk GLATZ. Application of sweeping - MEKC combination for monitoring of diclofenac reaction with cytochrome P450 2C9 isoform. In Book of Abstracts 15th American symposium on Biotechnology, Biomedical and Pharmaceutical and Industrial Application of CE and Microchip Technology. první. Seville, Spain: Casa de la Ciencia CSIC, 2009. p. 125-125. info
 • KONEČNÝ, Jiří, Ivana MIČÍKOVÁ, Roman ŘEMÍNEK and Zdeněk GLATZ. Application of Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography for Evaluation of Inhibitory Effects on Cytochrome P450 Reaction. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2008, vol. 1189, 1-2, p. 244-247. ISSN 0021-9673. info
 • ZEISBERGEROVÁ, Marta, Andrea KLIMÍČKOVÁ and Zdeněk GLATZ. Application of EMMA methodology for on-capillary protein digestion in proteomic research. In Book of Abstracts 22nd International Symposium on MicroScale Bioseparations and Methods for Systems Biology. 1st ed. Berlin: Prof. Manz, 2008. p. 361-361. info
 • PAPEŽOVÁ, Kateřina, Tomáš NĚMEC, Radka CHALOUPKOVÁ and Zdeněk GLATZ. Study of substrate inhibition by electrophoretically mediated microanalysis in partially filled capillary. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2007, vol. 1150, 1-2, p. 327-331. ISSN 0021-9673. info
 • KONEČNÝ, Jiří, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL and Zdeněk GLATZ. Study of recombinant cytochrome P450 2C9 activity with diclofenac by micellar electrokinetic capillary chromatography (tudy of recombinant cytochrome P450 2C9 activity with diclofenac by micellar electrokinetic capillary chromatography). Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2007, vol. 28, No 8, p. 1229-1234. ISSN 0173-0835. info
 • NĚMEC, Tomáš and Zdeněk GLATZ. Integration of short-end injection procedure into EMMA methodology. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2007, vol. 1155, 1-2, p. 206-213, 5 pp. ISSN 0021-9673. info
 • MUSILOVÁ, Jindra, Igor KUČERA and Zdeněk GLATZ. Analysis of adenine nucleotides and nicotinamide coenzymes by CZE in combination with field enhanced stacking. In Book of Abstracts "CECE2007 4th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis". 1st ed. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2007. p. 44-44. ISBN 978-80-254-0427-0. info
 • PAPEŽOVÁ, Kateřina and Zdeněk GLATZ. Determination of cyanide in microliter samples by CE using on-capillary enzymatic reaction with rhodanese. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2006, vol. 1120, 1-2, p. 268-272. ISSN 0021-9673. info
 • GLATZ, Zdeněk. Determination of enzymatic activity by capillary electrophoresis (review). Journal of Chromatography B. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2006, vol. 841, 1-2, p. 23-37. ISSN 1570-0232. info
 • ZEISBERGEROVÁ, Marta, Vratislav KOŠŤÁL, Markéta ŠRÁMKOVÁ, Pavel BABICA, Luděk BLÁHA, Zdeněk GLATZ and Vladislav KAHLE. Separation of microcystins by capillary electrochromatography in monolithic columns. Journal of Chromatography B. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2006, vol. 841, 1-2, p. 140-144. ISSN 1570-0232. info
 • KONEČNÝ, Jiří and Zdeněk GLATZ. Study of recombinant cytochrome P450 2C9 activity with diclofenac by micellar electrokinetic capillary chromatography. In CD of the abstracts of the 29th international symposium on capillary chromatography. Belgium: T. Sandra and P. Sandra, 2006. p. x, 1 pp. info
 • TELNAROVÁ, Magdaléna, Kateřina PAPEŽOVÁ, Tomáš NĚMEC and Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis as a tool for the enzyme study. In CD of the abstracts of the 29th international symposium on capillary chromatography. Belgium: T. Sandra and P. Sandra, 2006. p. x, 1 pp. info
 • NĚMEC, Tomáš and Zdeněk GLATZ. Kombinace metody EMMA s technikou dávkování z krátkého konce kapiláry (Integration of short-end injection procedure into EMMA methodology). In Proceeding of 15th International Conference "Chromatographic Methods and Human Health". Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2006. p. 10-10. ISSN 1335-5236. info
 • MUSILOVÁ, Jindra, Igor KUČERA and Zdeněk GLATZ. Stanovení adeninových nukleotidů a koenzymů za pomocí CZE s využití on-line prekoncentrační techniky field enhanced stacking (Determination of AMP, ADP, ATP, NAD, NADH, NADP,NADPH by means of CZE in combination with field enhanced stacking.). In Proceeding of 15th International Conference "Chromatographic Methods and Human Health". 2006. ISSN 1335-5236. info
 • ZEISBERGEROVÁ, Marta, Zdeněk GLATZ and Vladislav KAHLE. Separace microcystinů kapilární elektrochromatografií s využitím monolitických kolon (Separation of microcystins by means of CEC in monolithic columns.). In Proceeding of 15th International Conference "Chromatographic Methods and Human Health". 2006. ISSN 1335-5236. info
 • GLATZ, Zdeněk. Study of Enzymes by means of capillary electrophoresis (Lecture). In Sborník konference "Chiranal 2005". 1st ed. Olomouc: K. analytické chemie př.f. UP, 2005. p. 50. ISBN 80-244-0984-4. info
 • ZEISBERGEROVÁ, Marta, Vratislav KOŠŤÁL, Josef ČÁSLAVSKÝ, Zdeněk GLATZ and Vladislav KAHLE. Separace mikrocystinů kapilární elektrochromatografií spojenou s hmotnostní spektrometrií (Separation of microcystines by CEC-MS). In Sborník konference "Chiranal 2005". 1st ed. Olomouc: K. analytické chemie př.f. UP, 2005. p. 100. ISBN 80-244-0984-4. info
 • ŠIŠKOVÁ, Zdeňka, Zdeněk GLATZ and Vladislav KAHLE. Preliminary study on the monitoring of glutathione S-tranferase activity toward styrene oxide by electromigration methods. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2005, vol. 28, No 12, p. 1357-1362. ISSN 1615-9306. info
 • PAPEŽOVÁ, Kateřina and Zdeněk GLATZ. Determination of cyanide in microliter samples by CE using on-capillary enzymatic reaction with rhodanese. In Proceeding of 29th Symposium on HPLC and Related Techniques. Stockholm, Sweden: Stocon Swedwn, 2005. p. 299-299. info
 • TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa VYTISKOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ and Zdeněk GLATZ. Study of Enzymatic Reaction by EMMA in a Partially Filled Capillary and Indirect or Direct Detection. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2004, vol. 25, No 2, p. 290-298. ISSN 0173-0835. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOOGMARTENS and Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis (Review). Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2004, vol. 1032, (1+2), p. 173-184. ISSN 0021-9606. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOOGMARTENS and Zdeněk GLATZ. Study of enzyme kinetics of phenol sulfotransferase by electrophoretically mediated microanalysis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2004, vol. 1032, (1+2), p. 319-326. ISSN 0021-9606. info
 • TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa VYTISKOVÁ, Kateřina PAPEŽOVÁ, Marta MONINCOVÁ and Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis with partial filling technique and indirect or direct detection as a tool for inhibition studies of enzymatic reaction. In Proceeding of 17th International Symposium on Microscale Separations and Capillary Electrophoresis. Rakousko: Tyrol Congress, 2004. p. 80. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Kateřina PAPEŽOVÁ and Zdeněk GLATZ. Application of Electrophoretically Mediated Microanalysis for Study of Ezymes. In Proceeding of 17th International Symposium on Microscale Separations and Capillary Electrophoresis. Rakousko: Tyrol Congress, 2004. p. 258-9, 2 pp. info
 • TELNAROVÁ, Magdaléna, Soňa VYTISKOVÁ, Marta MONINCOVÁ and Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis with partial filling technique and indirect or direct detection as a tool for inhibition studies of enzymatic reactions. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2004, vol. 24, 7-8, p. 1028-1033. ISSN 0173-0835. info
 • ŠIŠKOVÁ, Zdeňka, Soňa VYTISKOVÁ, Zdeněk GLATZ and Vladislav KAHLE. Study of cytosolic glutathione s-tranferase activity with styrene oxide by electromigration methods. In Book of abstract 14 th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2004. Řím: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004. p. 32. info
 • ZEISBERGEROVÁ, Marta, Markéta ŠRÁMKOVÁ, Zdeněk GLATZ and Vladislav KAHLE. Separation of microcystins by capillary electrochromatography on sol-gel monolithic columns. In Book of abstract 14 th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2004. Řím: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004. p. 104. info
 • SLANINA, Jiří and Zdeněk GLATZ. Separation procedures applicable to lignan analysis (review). Journal of Chromatography B. Amsterdam: Elsevier, 2004, vol. 812, 1-2, p. 215-229. ISSN 1570-0232. info
 • TELNAROVÁ, Magdaléna, Kateřina PAPEŽOVÁ, Soňa VYTISKOVÁ and Zdeněk GLATZ. Complex Study of Haloalkane Dehalogenase by Means of Electrophoretically Mediated Microanalysis (Complex Study of Haloalkane Dehalogenase by Means of Electrophoretlcally Mediated Microanalysis). In Book of abstract 14 th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2004. ím: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004. p. 103. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ and Zdeněk GLATZ. Inhibition study of rhodanese by means of electrophoretically mediated microanalysis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2003, vol. 990, (1+2), p. 189-194. ISSN 0021-9606. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ and Josef TOMANDL. Determination of homocysteine in human plasma by mekc and in-capillary detection reaction with 2,2-dipyridyldisulfide. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2003, vol. 990, (1+2), p. 197-204. ISSN 0021-9606. info
 • KVASNIČKOVÁ, Leona, Zdeněk GLATZ and Vladislav KAHLE. Kapilární elektrochromatografie (Capillary electrochromatography). Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, vol. 97, No 7, p. 86-92. ISSN 0009-2770. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Petra and Zdeněk GLATZ. Specific determination of cysteine in human urine by capillary micellar electrokinetic chromatography. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2003, vol. 26, No 8, p. 734-738. ISSN 1615-9306. info
 • GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ and Magdalena TELNAROVÁ. Application of Capillary Zone Electrophoresis for the Study of Enzymes. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003. p. 133-133. info
 • TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa NOVÁKOVÁ and Zdeněk GLATZ. Determination of The Kinetic Parameters of Haloalkane Dehalogenase by EMMA In a Partially Filled Capillary. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003. p. 133-133. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOGMARTENS and Zdeněk GLATZ. Study of Enzyme Kinetics of Phenol Sulfotransferase using EMMA. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003. p. 133-133. info
 • VAN DYCK, Sigrid, Eliangiringa KAALE, Soňa VYTISKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS and Ann VAN SCHEPDAEL. Review: Advances in Capillary Electrophoretically Mediated Microanalysis. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2003, vol. 24, 22-23, p. 3868-3878. ISSN 0173-0835. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa and Zdeněk GLATZ. CAPILLARY ELECTROPHORESIS AS A TOOL FOR THE STUDY OF ENZYMES. In Proceeding of 15th Internationa Conference "Chromatographic Methods and Human Health". Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2003. p. 30-30. ISSN 1335-5236. info
 • TOMANDL, Josef and Zdeněk GLATZ. Stanovení malondialdehydu v biologických vzorcích pomocí kapalinové chromatografie (DETERMINATION OF MALONDIALDEHYDE IN BIOLOGICAL SAMPLES BY HPLC). In Proceeding of 15th International Conference "Chromatographic Methods and Human Health". Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2003. p. 66-66. ISSN 1335-5236. info
 • VAN DYCK, Sigrid, Soňa VYTISKOVÁ, Ann VAN SCHEPDAEL and Jos HOOGMARTENS. Inhibition study of angiotensin conerting enzyme by capillary electrophoresis after enzymatic reaction at capillary inlet. J. Chromatogr. A. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier Science, 2003, vol. 1013, 1-2, p. 149-156. ISSN 0021-9606. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ and Jiří SLANINA. Analysis of artichoke (Cynara cardunculus L.) extract by means of micellar electrokinetic capillary chromatography. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2002, vol. 23, No 2, p. 249-252. ISSN 0173-0835. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Hana, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Leona KVASNIČKOVÁ, Zdeněk GLATZ and Jiří SLANINA. Determination of lignans in Schisandra chinensis using micellar electrokinetic capillary chromatography. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2002, vol. 23, No 2, p. 253-258. ISSN 0173-0835. info
 • GLATZ, Zdeněk. Využití heterobifunkčních ligandů v afinitní chromatografio (Application of Heterobifunctional Ligands in Affinity Chromatography). Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, vol. 96, No 3, p. 127-131. ISSN 0009-2770. info
 • GLATZ, Zdeněk and Petra ŠEVČÍKOVÁ. Monitoring of dithiothreitol clearance by means of micellar electrokinetic chromatography. Journal of Chromatography B. Amstredam: Elsevier Science, 2002, vol. 770, 1-2, p. 237-241. ISSN 0378-4347. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa and Zdeněk GLATZ. Determination of the kinetic parameters of rhodanese by electrophoretically mediated microanalysis in a partially filled capillary. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2002, vol. 23, 7-8, p. 1063-1069. ISSN 0173-0835. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa and Zdeněk GLATZ. Application of capillary zone electrophoresis for the study and assay of enzymes. In Book of abstracts of 6th Meeting of biochemists and molecular biologists. 2002nd ed. Brno: MU Brno, 2002. p. 77. info
 • ŠNAJDROVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ and D.W. ARMSTRONG. Separace bakteriálních buněk pomocí kapilární zónové elektroforézy (Separation of bacterie by capillary zone electrophoresis). Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, vol. 96, No 6, p. 432. ISSN 0009-2770. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Petra and Zdeněk GLATZ. On-column derivatizace v kapilární zónové elektroforéze (On-column derivatization in CZE). In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002nd ed. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002. p. 29. ISBN 80-86238-24-5. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Petra and Zdeněk GLATZ. Monitornig of Cysteine in Human Urine by On-column Derivatization during MEKC. In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002nd ed. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002. p. 84. ISBN 80-86238-24-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ and Zdeněk GLATZ. Electrophoretically Mediated Microanalysis of Rhodanese. In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002nd ed. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002. p. 80. ISBN 80-86238-24-5. info
 • KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE and Jiří SLANINA. Analysis of Lignans in Schisandra Extract, Comparison between CECand MEKC. In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002nd ed. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002. p. 74. ISBN 80-86238-24-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ and Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis of rhodanese. In Proceeding of the 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2002. Helsinki: University of Helsinky, Finland, 2002. p. 75. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Petra and Zdeněk GLATZ. Monitoring of homocysteine in body fluids by means of MEKC and on-column reaction with 2,2-dipyridyldisulfide. In Proceeding of the 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2002. Helsinki: University of Helsinky, Finland, 2002. p. 78. info
 • KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE and Jiří SLANINA. Analysis of Lignans in Schisandra Extract, Comparison between CECand MEKC. In proceeding of the 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2002. 2002nd ed. Helsinki: University of Helsinki, 2002. p. 110. info
 • ŠNAJDROVÁ, Lenka and Zdeněk GLATZ. Separation of bacterial cells by CZE. In XVIII. biochemický zjazd. Zborník. Stará Lesná: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV, 2002. p. 369. info
 • GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ and Hana ŠTĚRBOVÁ. Analysis of Thiocyanate in Biological Fluids by Capillary Zone Electrophoresis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2001, vol. 916, (1+2), p. 273-277. ISSN 0021-9606. info
 • KVASNIČKOVÁ, Leona, Zdeněk GLATZ, Hana ŠTĚRBOVÁ, Vladislav KAHLE, Jiří SLANINA and Pavel MUSIL. Application of Capillary Chromatography using Macroporous Polyacrylamide Columns for the Analysis of Lignans from Seeds of Schisandra chinensis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2001, vol. 916, (1+2), p. 265-271. ISSN 0021-9606. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Hana ŠTĚRBOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA and Pavel MUSIL. Application of micellar electrokinetic capillary chromatography for the analysis of schizandra extract. In Book of abstract ICES 2001 An Electrophoretic Odessey. 1st ed. Verona: Emmezeta Congressi, 2001. p. 80. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA and Pavel MUSIL. Determination of phenolic compounds in artichoke extract by means of MEKC. In Book of abstract ICES 2001 An Electrophoretic Odessey. 1st ed. Verona: Emmezeta Congressi, 2001. p. 80. info
 • KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE and Jiří SLANINA. Determination of Biologically Active Compounds in Medicinal Plants by Capillary Electrochromatography. In Book of abstract 2nd International symposium "Separations in BioSciences SBS 2001". Prague: Czech Chemical Society, 2001. p. 85. ISBN 80-7080-437-8. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Petra and Zdeněk GLATZ. Monitoring of Dithiothreitol Clearance by Micellar Electrokinetic Chromatography. In Book of abstract 2nd International symposium "Separations in BioSciences SBS 2001". Prague: Czech Chemical Society, 2001. p. 86. ISBN 80-7080-437-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa and Zdeněk GLATZ. Determination of the Kinetic Parameters of Rhodanese by Electrophoretically Mediated Microanalysis in a Partially Filled Capillary. In Book of abstract 2nd International symposium "Separations in BioSciences SBS 2001". Prague: Czech Chemical Society, 2001. p. 112. ISBN 80-7080-437-8. info
 • BOUCHAL, Pavel, Zdeněk GLATZ, Oldřich JANICZEK and Martin MANDL. Application of Capillary Zone Electrophoresis to Study the Properties of Rhodanese from Acidithiobacillus ferrooxidans. Folia Microbiologica. Praha: Institute of Microbiology of AV ČR, 2001, vol. 46, No 5, p. 385-389. ISSN 0015-5632. info
 • GLATZ, Zdeněk, Martina MORAVCOVÁ and Oldřich JANICZEK. Determination of pyrroloquinoline quinone by capillary zone electrophoresis. Amsterdam: Elsevier, 2000. 7 pp. Journal of Chromatography B, 739/1, 101 - 107. ISSN 0378-4347. info
 • GLATZ, Zdeněk and Hana MAŠLAŇOVÁ. Determination of glutathione by micellar electrokinetic chromatography and on-column reaction with 2,2-dipyridyldisulphide. In Book of Abstract "13th International symposium on high performance capillary electrophoresis and related techniques HPCE 2000". Saarbrucken, Germany: Universites des Saarlandes, 2000. p. 155-156. info
 • GLATZ, Zdeněk, María Victoria MARINI PALOMEQUE and Michaela WIMMEROVÁ. Determination of haloalkane dehalogenase enzymatic activity by capillary zone electrophoresis. In Book of Abstract "13th International symposium on high performance capillary electrophoresis and related techniques HPCE 2000". Saarbrucken, Germany: Universites des Saarlandes, Germany, 2000. p. 191. info
 • GLATZ, Zdeněk. Kovalentní chromatografie (Covalent chromatography). Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, vol. 94, No 5, p. 314-320. ISSN 0009-2770. info
 • GLATZ, Zdeněk. Afinitní precipitace bílkovin (Affinity Precipitation of Proteins). Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, vol. 94, No 6, p. 389-396. ISSN 0009-2770. info
 • GLATZ, Zdeněk, Jiřina POSPÍŠILOVÁ and Pavel MUSIL. Determination of Gentiopicroside in Extracts of Centaurium erythreae and Gentiana lutea by Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography. J.Liquid Chromatogr. Rel. Technol. New York: Marcel Dekker, 2000, vol. 23, No 12, p. 1831-1839. ISSN 1082-6076. info
 • GLATZ, Zdeněk. Afinitní ultrafiltrace bílkovin (Affinity Ultrafiltration of Proteins). Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, vol. 94, No 8, p. 490-493. ISSN 0009-2770. info
 • GLATZ, Zdeněk and Hana MAŠLAŇOVÁ. Specific thiol determination by micellar electrokinetic chromatography and on-column detection reaction with 2,2-dipyridyldisulphide. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2000, vol. 895, 1-2, p. 179-187. ISSN 0021-9606. info
 • GLATZ, Zdeněk, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Michaela WIMMEROVÁ, Jiří DAMBORSKÝ and Yuji NAGATA. Determination of haloalkane dehalogenase enzymatic activity by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2000, vol. 895, 1-2, p. 219-225. ISSN 0021-9606. URL info
 • GLATZ, Zdeněk, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Michaela WIMMEROVÁ, Jiří DAMBORSKÝ and Yuji NAGATA. Rapid detection of haloalkane dehalogenase activity by capillary zone electrophoresis. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, vol. 94, No 8, p. 588-589. ISSN 0009-2770. info
 • GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ and Hana ŠTĚRBOVÁ. Analysis of Thiocyanate in Biological Fluids by Capillary Zone Electrophoresis. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 2000. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2000. p. 84. info
 • KVASNIČKOVÁ, Leona, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE, Jiří SLANINA and Pavel MUSIL. Capillary Electrochromatography in Polyacrylamide Based Monolithic Capillary Columns. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 2000. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2000. p. 85. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA and Pavel MUSIL. Determination of Phenolic Compounds in Artychoke Exctract by Means of Capillary Zone Electrophoresis. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 2000. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2000. p. 85. info
 • GLATZ, Zdeněk, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK, Pavla ČEŠKOVÁ and Martin MANDL. Determination of rhodanese enzyme activity by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 1999, vol. 838, (1+2), p. 139-147. ISSN 0021-9606. info
 • GLATZ, Zdeněk, Martina MORAVCOVÁ and Oldřich JANICZEK. Determination of PQQ by Capillary Zone Electrophoresis. In Book of Abstract, 1st International Symposium on Separations in Biosciencies, Amsterdam, Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, Netherlands, 1999. p. 43. info
 • GLATZ, Zdeněk and Hana MAŠLAŇOVÁ. Specific Determination of Glutathione using Micellar Elektrokinetic Chromatography and On-Column Reaction with 2,2-dipyridyldisulphide. In Book of Abstract, 1st International Symposium on Separations in the Biosciences, Amsterdam, Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, Netherlands, 1999. p. 10. info
 • GLATZ, Zdeněk, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK, Pavla ČEŠKOVÁ and Martin MANDL. Determination of Enzyme Activity and other Properties of Rhodenase from Thiobacillus ferrooxidans. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 98. Venezia: Emmezeta Congressi Milano Italy, 1998. p. 78. info
 • GLATZ, Zdeněk, Jitka PSOTOVÁ and Oldřich JANICZEK. Use of thiopropyl Sepharose for the synthesis of an adsorbent for the affinity chromatography of glutathione S-transferase. Journal of Chromatography. 1997, B 688, No 1, p. 239-243. ISSN 0378-4347. info
 • SEMRÁD, Vladimír, Oldřich JANICZEK and Zdeněk GLATZ. Purification of alkaline phosphatase from bovine intestine. International Journal of BioChromatography. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997, vol. 1997, No 3, p. 253. ISSN 1068-0659. info
 • GLATZ, Zdeněk and Petr NOVAK. Application of affinity ultrafiltration for purification of egg white lysozyme. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1996, vol. 90, No 7, p. 728-729. ISSN 0009-2770. info
 • GLATZ, Zdeněk, Jiřina POSPÍŠILOVÁ and Pavel MUSIL. Determination od Gentiopicroside by Means of Micellar Electrokinetic Chromatography. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis ITP 96. Prague: Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic, 1996. p. 72. info
 • GLATZ, Zdeněk. Protein Blotting. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1995, vol. 89, No 1, p. 437-444. ISSN 0009-2770. info
 • KALUŽOVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ and Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Determination of Gentiopicroside in Centaurium erythrea by means of HPLC. Ceska a slovenska farmacie. 1995, vol. 44, No 1, p. 203-205. ISSN 1210-7816. info
 • GLATZ, Zdeněk, Oldřich JANICZEK and Michaela WIMMEROVÁ. Detection of quinoproteins after electrophoresis in the presence of urea or SDS. Biochem. Mol. Biol. Int. Academic Press, 1995, vol. 35, No 1, p. 1-10. ISSN 1039-9712. info
 • GLATZ, Zdeněk, Oldřich JANICZEK and Jitka PSOTOVÁ. Immobilized lectins as a means of reversible immobilization of ligand for affinity chromatography. International Journal of BioChromatography. 1994, vol. 1, No 1, p. 143-149. ISSN 1068-0659. info
 • JANICZEK, Oldřich, Martin MANDL, Zdeněk GLATZ, Michaela WIMMEROVÁ and Jitka PSOTOVÁ. Isocitrate Dehydrogenase from Paracoccus denitrificans. In Book of Abstract, International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. Prague: FEMS, 1994. p. 254. info
 • JANICZEK, Oldřich, Jan KOVÁŘ and Zdeněk GLATZ. Purification and properties of malate dehydrogenase from P. denitrificans. Preparative Biochemistry. New York: Marcel Dekker, Inc., 1993, vol. 23, No 3, p. 285-301. ISSN 0032-7484. info
 • WIMMEROVÁ, Michaela, Zdeněk GLATZ and Oldřich JANICZEK. Improved chromatographic purification of pea seedlings diamine oxidase. Preparative Biochemistry. New York: Marcel Dekker, Inc., 1993, vol. 23, No 3, p. 303-319. ISSN 0032-7484. info
 • STUDNIČKOVÁ, Marie, Libuše TRNKOVÁ, josef ZETĚK and Zdeněk GLATZ. Reduction of guanosine at a mercury-electrode. Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Amsterdam: Elsevier Science, 1989, vol. 21, No 1, p. 83-86. ISSN 0302-4598. info
 • ŠKABRAHOVÁ, Zuzana, Jan KOVÁŘ, Zdeněk GLATZ, Jaroslav TURÁNEK and Vladislav KAHLE. High-performance liquid-chromatographic purification of the H-4 and MH3 isoenzymes of lactate-dehydrogenase from beef-heart. Journal of Chromatography A. Elsevier Science Publishers, 1987, vol. 408, No 2, p. 372-377. ISSN 0021-9606. info
 • GLATZ, Zdeněk, Jan KOVÁŘ, Lumír MACHOLÁN and Pavel PEČ. Pea (pisum-sativum) diamine oxidase contains pyrroloquinoline quinone as a cofactor. Biochemical Journal. London: Portland Press, 1987, vol. 242, No 2, p. 603-606. ISSN 0264-6021. info
 • ŠKABRAHOVÁ, Zuzana, Jaroslav TURÁNEK, Jan KOVÁŘ and Zdeněk GLATZ. Rapid chromatographic purification of the mitochondrial isoenzyme of beef heart malate dehydrogenase. Journal of Chromatography A. Elsevier Science Publishers, 1986, vol. 369, No 2, p. 426-430. ISSN 0021-9606. info

2018/04/23


Životopis: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (učo 1865), verze: čeština(1), změněno: 23. 4. 2018 14:41, Z. Glatz