Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department
 • Department of Czech Literature
Employment - Position
 • associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 2010 habilitate in Czech literature "Překlad jako kreativní proces."
 • 1998 PhD-disertation/thesis in Czech literature "Tvůrčí aspekty výstavby textu"
 • 1994 course for germanist - Universität Potsdam, SRN
 • 1986 PhDr. (Czech literature)
 • 1984 FF, obor čeština-němčina
Employment
 • 1993 Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1992-1993 Univesität Greifswald, Germany
 • 1990-1992 Nakladatelství Atlantis Publishing
 • 1985-1990 SOU Český Těšín
 • 1984-1985 SOU Diváky u Brna
Teaching Activities
 • contemporary Czech literature
 • translations studies
 • didactics of translation
 • creative writing (for Czech studies, for teacher, for foreigner)
 • interpretation of literary text for foreigner
Scientific and Research Activities
 • history of contemporary Czech literature
 • translations studies
 • didactics of creative translation
 • didactics of creative writing
Internship
 • 1998-2001 "Gastdozent" on Ruhr-Universität Bochum, Germany
University Activities
 • 2010 member of doctoral committee Czech literature Faculty of Arts MU
 • 2018 member of doctoral committee Theory of Arts and Gallery Education on Faculty of Education MU
 • 2012 chairman of editorial board Bohemica litteraria
Activities Outside University
 • 1997-1998 member of Project committee of Fond rozvoje vysokých škol ČR on Schol ministry
 • 2015 member of editorial committee Tvořivá dramatika
 • 2016 member of Editorial committee on Nakladatelství Doplněk Publishing
Major Publications
 • FIŠER, Zbyněk. Kreativní přístupy ve výuce k řešení překladatelských problémů. (Creative approaches at education of translators problems.). 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Fenomén uměleckého překladatelství (Phenomenon of literary translation). In Tvůrčí intervence: '68. 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Neviditelná města JIřího Kratochvila. (Invisible cities of Jiří Kratochvil.). In Šrámkova Sobotka. Festival českého jazyka, řeči a literatury. 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Recepce konceptuálního umění z kognitivistické perspektivy. (Reception of conceptual art from a cognitivist perspective.). In VI. konkgres světové literárněvědné bohemistiky. Na křižovatkách. Koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě. 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Příběhy na dosah II (Stories now and here II). 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Nicht jeder ist der Feind : die Deutschen und ihre Kultur in der literarischen Repräsentation bei ausgewählten tschechischen Autoren (Not everyone is an enemy : Germans and their culture in the literary representation of selected Czech authors). In James, Petra; Mitterbauer, Helga. Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur : Imaginationen und Interrelationen. 1st ed. Berlin: Frank und Timme, 2021. p. 125-143. ISBN 978-3-7329-0461-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Nejen o poezii (Ten Minutes Earlier). Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2021, vol. 8, No 2, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 2336-2405. URL info
 • HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina MRÁZOVÁ and Petra LEXOVÁ. Sochařské Brno 1989–2019 (Sculpture in Brno 1989–2019). 2. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 292 pp. ISBN 978-80-210-9866-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kristián Németh a Michal Stolárik: Warm Greetings - ale komu? (Kristián Németh and Michal Stolárik: Warm Greetings - but whom?). Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2021, vol. 9, No 12, p. Nestránkováno, 2 pp. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Rebbes Briefe - Rebeho dopisy (Rabbis Letters). Europäische Kulturzeitschrift Sudetenland. München: Adalbert Stifter Verein, 2021, vol. 63, 1-2, p. 81-83. ISSN 0562-5173. info
 • FIŠER, Zbyněk. Okamžiky Davida Možného (Blinks of an Eye by David Možný). Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2021, vol. 8, No 7, p. 6, (3). ISSN 2336-2405. info
 • FIŠER, Zbyněk. Intimní lyrika Petra Veselého. Kurátorské hledání ve Fait Gallery (Lyrics of intimacy by Petr Veselý : A curator's search in Fait Gallery). A2, kulturní čtrnáctideník. Praha: A2, 2021, vol. 17, 14-15, p. 13, (3). ISSN 1803-6635. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Zázraky z kosmu (Miracles from the cosmos). Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2021, vol. 8, No 9, p. 6, (3). ISSN 2336-2405. info
 • FIŠER, Zbyněk. Příběhy na dosah (Stories now and here). 2021. info
 • FIŠER, Zbyněk. Konceptuání umění očima kognitivistiky (Conceptual art through the eyes of cognitivistics). In O literatuře jinak. 2021. info
 • FIŠER, Zbyněk. Konceptuální literatura očima kognitivistiky (Conceptual literature through the eyes of cognitivistics). In Dny kulturní lingvistiky, Praha, FF UK. 2021. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kouzelnice Sakuma po deseti letech. Proměny malířské tvorby Evy Sakumy (Magician Sakuma after ten years. Changes in the paintings of Eva Sakuma). Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2020, vol. 9, No 12, p. Nestránkováno, 3 pp. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Přes hranice smyslů (Across the boundaries of the senses). Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2020, vol. 9, No 17, p. nestránkováno, 3 pp. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Z klece ven! (Out from cage!). Artikl. Praha: Media4free s.r.o, 2020, vol. 7, No 10, p. Nestránkováno, 2 pp. ISSN 2336-2405. URL info
 • LOMIČOVÁ, Eliška, Marta KOVÁŘOVÁ, Zbyněk FIŠER, Jana OVČÁČKOVÁ and Šimon KŘÍŽ. ABČ - autorské básnické čtení (APR - author's poetic reading). 2020. TVKVV - pondělí TVKVV - sobota TVKVV - pátek TVKVV - středa TVKVV - čtvrtek TVKVV - neděle TVKVV - úterý info
 • KOVÁŘOVÁ, Marta, Zbyněk FIŠER and Eliška LOMIČOVÁ. Pásmo autorského básnického čtení k Mikuláši! (Recordings of author's poetry reading to St. Nicolas!). 2020. Pásmo autorského básnického čtení k Mikuláši! info
 • FIŠER, Zbyněk. Ne přijít – projít! (Ohlédnutí za výstavou DEFLECTION) (Not come on - go through! (Review of DEFLECTION exhibition)). Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2019, vol. 8, No 18, p. nestránkováno, 2 pp. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. OULIPO žije (OULIPO is living). Artikl. Praha: Media4free s.r.o, 2019, vol. 6, No 6, p. 8-9. ISSN 2336-2405. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Obrazy mysli (Images of mind). Artikl. Praha: Media4free s.r.o, 2019, vol. 6, No 8, p. 4-5. ISSN 2336-2405. URL info
 • KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH and Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý : zakladatel československé translatologie (Jiří Levý : founder of Czechoslovak translatology). Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-210-9348-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Dialektika utrpení a naděje. Tváře slovinského expresionismu (Dialectics of suffering and hope. Faces of Slovenian Expressionism). A2, kulturní čtrnáctideník. Praha: A2, 2019, vol. 15, No 18, p. 15, (3). ISSN 1803-6635. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. That is cool. Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2019, vol. 6, No 8, p. nestránkováno, 2 pp. ISSN 2336-2405. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Die Macht der Sprache (The power of language). 2019. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Transkreace od teorie k praxi (Transcreation from theory to practice). 2019. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Mým uším zní čeština překrásně. (Czech sounds beautiful to my ears.). Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 22, No 1, p. 139-144. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2019-1-8. Digitální knihovna FF MU info
 • FIŠER, Zbyněk. Kognitivistika v překladatelském procesu. (The cognitive science in the translation process.). In 1. konference České asociace kognitivní lingvistiky. FF UK Praha. 2019. info
 • FIŠER, Zbyněk. Komunikační strategie v paralelních překladech marketingovývh textů. (Communication strategy in parallel translations of marketing texts.). In Kupková, Ivana; Fišer, Zbyněk. KUPKOVÁ, I., Z. FIŠER, M. SUCHOMEL, E. GROMOVÁ, D. MÜGLOVÁ, D. MUNKOVÁ, P. MRAČKOVÁ, J. KITZLEROVÁ, R. MALÝ, R. ČERNOCH a Z. VYCHODILOVÁ. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 131 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-9348-5. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 80-94. mimo edice. ISBN 978-80-210-9348-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. David Možný triumfoval v Pitevně (David Možnýs Triumph in Pitevna Gallery). Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2018, Neuveden, No 17, p. nestránkováno, 3 s., 3 pp. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Nástrahy kolektivní paměti (Pitfall of Collective Memory). Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2018, Neuveden, No 35, p. nestránkováno, 2 pp. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Koroptví oko : výstava s tajemstvím (Oeil de Perdrix : An Exhibition with a Miracle). Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2018, Neuveden, No 23, p. nestránkováno, 3 pp. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Textinterventionen in den öffentlichen Raum und ihre Interpretation. Theoretische und didaktische Überlegungen zur Linguistic-Landscape-Problematik (Intervention of the text into the public space and its interpretation. Theoreticlly and didactically solving of the Linguistic-Landscape-Problems). In Badstübner-Kizik, Camilla; Janíková, Věra. Linguistic Lanscape und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für die Sprach-, Kultur- und Literaturdidaktik. 1st ed. Berlin: Peter Lang, 2018. p. 201-233. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik; 10. ISBN 978-3-631-77028-3. doi:10.3726/b15201. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa, Zbyněk FIŠER and Tereza DĚDINOVÁ. O bílých havranech a síle příběhu (About the white ravens and the power of the story). Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 21, No 2, p. 163-169. doi:10.5817/BL2018-2-9. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Vzpomínky na budoucnost. (Remembrances of the future.). In Marešová, Veronika (ed.) Moondust. Kristýna Erbenová. 1st ed. Kutná Hora.: GASK - Galerie Středočeského kraje., 2018. p. Nestránkováno., 8 pp. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7056-186-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. HA! 1980. Literární časopis, Brno. (HA! 1980. Literary review, Brno.). 1st ed. Praha: Academia, 2018. 2 pp. In Přibáň, Michal a kol. (eds.) Český literární samizdat 1949-1989. ISBN 978-80-200-2903-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém (The Aesthetics of Suprise in the Prose by Jiří Kratochvil as a Translation Issue). Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 21, No 1, p. 113-121. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2018-1-12. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Výzva pro všechny smysly (Challenge for all senses). Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2018, vol. 5, No 10, p. 8-9. ISSN 2336-2405. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Literarische Ausdrucksmittel bei der Übersetzung von Werbung aus didaktischer Perspektive (Literariness of the Advertisement in the Translators Training). Glottodidactica. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Nauokowe UAM., 2017, vol. 43, No 2, p. 95-106. ISSN 0072-4769. URL info
 • FIŠER, Zbyněk and Radek HORÁČEK. Barva - výraz - význam. Reprezentace barvy a její významy v uměleckém projevu z kognitivistické perspektivy. (Color - Expression - Meaning.). 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kognitivistická práce s barvou v literárním překladu. (The color in the literary translation from the perspective of cognitive science.). In Barva - výraz - význam. Reprezentace barvy a její významy v uměleckém projevu z kognitivistické perspektivy. Konference, 22.3.2017, Brno. 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk and Vlastimil ČECH. Setkání s barvami v poezii Jana Skácela I. (Encountering Colors in Jan Skácel’s Poetry I.). Brno: Týdne výtvarné kultury, 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk and Vlastimil ČECH. Setkání s barvami v poezii Jana Skácela II. (Encountering Colors in Jan Skácel’s Poetry II.). Brno: Týdne výtvarné kultury, 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk. Pasti na spanilomyslné čtenáře (The Traps on the Readers). Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2017, neuveden, No 6, p. 21-21. ISSN 0862-657X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Barva v literárním překladu z pohledu kognitivistiky. (The color in the literary translation from the perspective of cognitive science.). In Dny kulturní lingvistiky 2017. Konference na FF UK Praha. 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tam někde mezi (laboratorní sondy do procesu obrazu) (Somewhere in-between (laboratory explorations of the process of the image)). Petr Kamenický, Veronika Marešová (eds.). In Michal Hon Jednoduše/Imanence. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 4-5. ISBN 978-80-210-8589-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Rebe své první ženě, než onemocněla spálou (Rebe for his first wife). 1st ed. Brno: Sursum, 2017. Černé. Texty do Památníku. ISBN 978-80-7323-321-1. info
 • FIŠER, Zbyněk. člen oborové rady Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky na KVV PdF MU. Oborová rada Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky Katedra výtvarné výchovy PdF MU, 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk. Selbstübersetzung und ihre Typologie (Self translation and its typology). In Multilinguale SprachBioGraphien in Mittelosteuropa, Internationale Fachtagung, 27. bis 29. Oktober 2016, Greifswald. 2016. info
 • FIŠER, Zbyněk. Sprache und Kunst in der interkulturellen Kommunikation: Bohemistentreffen zur Weiterbildung der Lektoren für Tschechisch als Fremdsprache (Language and Fine Arts in the intercultural comunication). 2016. info
 • FIŠER, Zbyněk. Zdeněk Kožmín jako teoretik oboru tvůrčího psaní (Zdeněk Kožmín as a theorist of creative writing). Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 19, No 2, p. 9-17. ISSN 1213-2144. info
 • FIŠER, Zbyněk. Die Methoden des Kreativen Schreibens als Instrument der Problemlösung im translatorischen Akt (The Methods of Creative Writing as an Instrument of the Task Solving in the Translation Act). In Badstübner-Kizik, Camilla; Fišer, Zbyněk; Hauck, Raija. Übersetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. Frankfut am Main: Peter Lang Edition, 2015. p. 103-120. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik; 6. ISBN 978-3-631-65747-8. info
 • FIŠER, Zbyněk and Raija HAUCK. Kreative Mittel der formativen Entfaltung von Übersetzenden (The Creative Ways of formative Developing of the Translater). In Badstübner-Kizik, Camilla; Fišer, Zbyněk; Hauck, Raija. Übersetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. 1st ed. Frankfut am Main: Peter Lang Edition, 2015. p. 141-155. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik; 6. ISBN 978-3-631-65747-8. info
 • BADSTÜBNER-KIZIK, Camilla, Raija HAUCK and Zbyněk FIŠER. Übersetzung als Kulturvermittlung.Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation (Translation as culture transfer. Translation Acts. New Strategies. Innovation of Didactics). 1st ed. Frankfut am Main: Peter Lang Edition, 2015. 250 pp. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik, 6. ISBN 978-3-631-65747-8. doi:10.3726/978-3-653-05037-0. info
 • FIŠER, Zbyněk. Někde za Truchlovem. 1st ed. Brno: Druhé město., 2015. ISBN 978-80-7227-359-1. info
 • FIŠER, Zbyněk. Zdeněk Kožmín a tvůrčí psaní (Zdeněk Kožmín and the Creative Writing). In Asi bych chtěl sněžit vzhůru. Kolokvium k nedožitým devadesátinám Zdeňka Kožmína, Brno, 27. listopadu 2015. 2015. info
 • FIŠER, Zbyněk. Mrtvomat je čtení pro fajnšmekry: o Bohumilu Hrabalovi s Petrou James. (Mrtvomat is the reading for connoisseurs: about Bohumil Hrabal with Petra James.). Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2015, vol. 17, No 2, p. 143-145. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2018-2-9. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Die Adaptation aus der Perspektive der Translationswissenschaft. (The Adaptation in the Perspective of Translation Studies.). In Přednáška na Instytutu lingwistyki stosowanej, Department Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów, Adam-Mickiewicz-Uniwersytet Poznan. 2014. info
 • FIŠER, Zbyněk. Die Methoden des Kreativen Schreibens als Instrument der Problemlösung im translatorischen Akt. (The Adaptation in the Perspective of Translation Studies.). In Übersetzung als Kulturvermittlung. Internationales Kolloquium, Greifswald. 2014. info
 • FIŠER, Zbyněk. člen redakční rady Tvořivá dramatika. Tvořivá dramatika, 2014 - 2016. ISSN 1211-8001. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní a textová kompetence (Creative writing and textual competence). 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk. Výhledy tvůrčího psaní (Creative writing in view). In Tvůrčí psaní a textová kompetence, Brno. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk. Možnosti tvůrčího psaní v akademickém prostředí (Posibilities of Creative Writing on the University-Label). In Malý, Radek. Metody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát. 1st ed. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2013. p. 7-17. ISBN 978-80-86877-61-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Ludvík Kundera als Lyrikübersetzer (Ludvík Kundera - Translator of Lyric). In Drei regionen - zwei sprachen und viele Mittler, Brno. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk and Raija HAUCK. Kreatives Übersetzen lyrischer Texte. Workshop. (Creative translation of poetry. The Workshop). 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk and Raija HAUCK. Kreatives Übersetzen - Einführung in die Methodologie. Interaktiver Vortrag (Creative translation - Issues of Methodology. Interactive lecture). In Übersetzen und Dolmetschen als Bestandteil des Bohemistik- und Germanistikstudiums an deutschen und tschechischen Universitäten. Institut für Slavistik, Universität zu Kiel, 2013. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk. Pátrání po místě – expedice domů: výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví - tvůrčí psaní. Workshop. (Creative writing. The Workshop). 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní v akademickém prostředí jako nástroj poznání (Creative writing as medium of cognition). In Přednáška v rámci projektu Odborný kurs pro studenty DSP Česká literatura a DSP Teorie literatury na Filozofické fakultě UP v Olomouci. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk. The Terezín Diaries of Egon Redlich from the Perspective of Writing Theory. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 16, No 2, p. 47-55. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU info
 • FIŠER, Zbyněk. The Spoils of an Existential Journey. An Interview with Writer Jiří Kratochvil. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2013, vol. 16, No 2, p. 95-98. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU info
 • FIŠER, Zbyněk. Podoby jinojazyčnosti v novočeské literatuře (The ways of multiple-language-textuality in the Czech literature). Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd, 2012. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kurs sebeobrany? : tvůrčí psaní! (Creative writing!). In Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 9-10. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní a literární výchova (Creative writing and education of literature). In Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 11-18. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Malé projekty aneb Prožít vlastní zážitek literárně (The small projects). In Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 189-199. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Výhledy (Creative Writing in Future). In Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 201-202. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk, Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Jitka CHOLASTOVÁ, Petr KUBĚNSKÝ, Pavla KOPEČNÁ and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání (Creative writing in literary education as a tool of cognition). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 226 pp. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Umění je skvělý medikament. S profesorem Radkem Horáčkem o galerijní pedagogice na vysoké škole. (The art is a nice medicament. Interview with professor Radek Horáček.). In Bohemica litteraria. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 119-126. info
 • FIŠER, Zbyněk. předseda redakční rady Bohemica litteraria. Bohemica litteraria, 2012 - 2018. ISSN 1213-2144. info
 • FIŠER, Zbyněk. Angažovanost v malířském díle Pavla Hayka. (Commitment in work of art by painter Pavel Hayek.). In Šmajs, J. (ed.) Aby země nebyla jen hrobem. Literatura Kultura Příroda. 1st ed. Praha: Obec spisovatelů, 2011. p. 59-64. ISBN 978-80-904218-8-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Anonymní samizdatové edice v Brně mimo okruhy disentu. (Anonymous samizdat Editions in Brno). Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011, 46,2011,, 1-2, p. 71-77. ISSN 1212-0391. info
 • FIŠER, Zbyněk. Samizdat journals published in Brno in the 1980s. eSamizdat. Padova: Universita degli Studi di Padova, 2011, 2010-2011, VIII., p. 219-232. ISSN 1723-4042. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Hamburk - Berlin. 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 28.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Nature morte. 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 29.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Žampiony. (Jan Wagner: Champignons.). 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 30. 11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Na severu. (Jan Wagner: In the north.). 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 1. 12. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Prosinec 1914. (Jan Wagner: December 1914.). 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 2. 12. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Hlas, uvnitř a venku. (Volker Sielaff: The voice, in and out.). 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 31.10. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Mýtus stvoření. (Volker Sielaff: Mythos of creation.). 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 1.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Autoportrét, rastrovaný. (Volker Sielaff: Self-portrait, rastered.). 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 2.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Ráno svítá nejprve. (Volker Sielaff: The morning dawns at first.). 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 3.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Půlnoc. (Volker Sielaff: Midnight.). 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 4.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Adolf Kroupa - překladatel. (Adolf Kroupa - translator.). 1st ed. Brno: Český rozhlas, 2011. Zelný rynek, únor 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Adolf Kroupa - překladatel. (Adolf Kroupa - translator.). In Přednáška pro veřejnost v rámci oslav výročí otevření Domu umění v Brně. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Fenomén kniha 2011. (Phenomenon the Book 2011.). 1st ed. Brno: KVV Pedagogické fakulty. Masarykova univerzita, 2011. 1 pp. Katalog 13. ročníku soutěže Fenomén kniha. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Schreibkompetenz in der Fremdsprache. (Write competence in the foreign language.). In Přednáška pro posluchače ústavu slavistiky na univerzitě v Greifswaldu, Německo. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Funktionalistisches Übersetzen in den medialen Texten. (The functional translating in the mass medial text.). In Přednáška pro posluchače ústavu slavistiky na univerzitě v Greifswaldu, Německo. 2011. info
 • HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER and Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu (Among words, action, picture - a contribution to the interdisciplinarity of the creative process). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 208 pp. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2. info
 • FIŠER, Zbyněk and Raija HAUCK. Strategie adekvátního řešení překladu sociokulturních specifik textu: příspěvek k mezikulturní komunikaci. (Adequate solution of strategy for translating of sociocultural specifics in a text: a paper of intercultural communication.). In Lenka Jungmannová. Česká literatura rozhranní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). 1st ed. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Nakladatelství Akropolis., 2010. p. 561-570. ISBN 978-80-87481-00-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Interpretation der zeitgenössischen tschechischen Litearatur. (About the contemporary Czech literature.). In Přednáška pro posluchače ústavu slavistiky na univerzitě v Greifswaldu, Německo. 2010. info
 • FIŠER, Zbyněk. Fenomén kniha (Fenomenon the book). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 1 pp. Horáček, R., et al. (eds): MU-90 - Křehké jistoty. ISBN 978-80-210-4810-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Má lásko, postmoderní překlade! (Nad povídkou Jiřího Kratochvila Šlépěj 3) (My Love, Postmodern Translation! (About the Story Šlépěj 3 by Jiří Kratochvil)). Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2009, vol. 2009, 18,, p. 113-116. ISSN 1801-6782. info
 • FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. (Translation as a Creative Process. The Theory and Practice of Functionalist Translating.). 1st ed. Brno: Host, 2009. 320 pp. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. (Janáček´s operas in translats by Max Brod.). Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2008, vol. 24, 6,, p. 70-71. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Budování a rozrušování příběhu. (Building and Breaking of the Story.). Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2008, vol. 24, 6,, p. 66-67. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Funkcionalistická koncepce překládání a tvůrčí psaní. (Funktional Strategy of Translating and Creative Writing.). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 37-46. ISBN 978-80-210-4686-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. (ed) Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. (Literature and Translating.). In HAUCK, Raija and Zbyněk FIŠER. Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1st ed. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008. 164 pp. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • FIŠER, Zbyněk. Didaktisches Modell des kreativen Übersetzens oder Kreative Wende in der Übersetzungswissenschaft. (Didactic Model of the Creative Translation od Crative Turn in the Traslation Studies.). In Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1st ed. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008. p. 155-164. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • FIŠER, Zbyněk. Obrazy vyprávějí. (The Pictures tell.). Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2008, vol. 2007, 15,, p. 94-96. ISSN 1801-6782. info
 • FIŠER, Zbyněk and Raija HAUCK. Schöpferische Vorgehensweisen in der Vermittlung von Übersetzerkompetenzen. (Education of Creativity and Translatory Competence.). In 3. Dresdense bohemicum. 2008. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kreatives Übersetzen in der translatorischen Hochschuldidaktik. (Creative Translating Education at the University.). In Přednáška pro Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Poznań. 2008. info
 • FIŠER, Zbyněk. Übersetzung - ein kreativer Prozess. (Translation - a Creative Process.). In Přednáška pro posluchače a pedagogy filologické fakulty, Fachbereich Slawistik, Universität Salzburg. 2008. info
 • FIŠER, Zbyněk. Leerstellen laut sprechen oder Didaktische Stimuli zur literarischen Interpretation. Vortrag mit deutsch-tschechisch-polnischen Beispielen. (Indeterminacy determinate or didactic stimuli for literary account.). In Přednáška pro Institut für Slavistik Universität Regensburg. 2008. info
 • FIŠER, Zbyněk. Role tvůrčího psaní ve vysokoškolském vzdělávání popisovaná autorem v dušičkovém čase roku 2008. (Creative writing in the university education descibe by its author in autumn 2008.). In My, Ty, Oni aneb tvůrčí psaní na PdF MU. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. p. 71-79. ISBN 978-80-7392-071-5. info
 • FIŠER, Zbyněk and Jitka CHOLASTOVÁ. Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole. (The Creation of the Academic Text and the Techniques of Creative Writing at University.). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 65-75. ISBN 978-80-210-4396-1. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní interdisciplinárně. Místo oboru ve společenských vědách. (Creative Writing interdisciplinary. Its role in the social science.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. p. 132-136. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. info
 • FIŠER, Zbyněk and Raija HAUCK. Kinderliteratur als übersetzerische Aufgabe - in Wunschpunsch. In Nomen est omen. Zeichen und An-Zeichen in den slawischen Sprachen. Festschrift für Manfred Niemeyer zum 60. Geburtstag. Hrsg. Walter, Harry. 1st ed. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Slawistik, 2007. p. 137-143. ISBN 3-86006-287-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Doplňování příběhu aneb Vylepšený Erben. (Techniky tvůrčího psaní na cestě k recepci textu) (The Full Story or The Techniques of Creative Writing on a Way to the Reception of the Literary Text). In Slovo o slove. 1st ed. Prešov: Přesovská univerzita, 2007. p. 82-86. ISBN 978-80-8068-646-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Přesahy galerijních animací. (Gallery Education Crossover.). In Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita., 2007. p. 181-183. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Brecht píše česky aneb Zamlčovaný překladatel Ludvík Kundera (Brecht writes Czech or Translater Ludvík Kundera). In Literatura určená k likvidaci III. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 7.-8. listopadu 2006. 1st ed. Praha: Obec spisovatelů, 2007. p. 143-148. ISBN 80-239-8500-0. info
 • FIŠER, Zbyněk. Poslepu (Psaní a kresba poslepu). (Blindly (Writing and drawing blindly).). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. p. 83-85. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Obrazy vyprávějí. (Příběh podle cyklu fotografií.) (The pictures tell. (A story by photographs.)). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. p. 58-59. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Do boje se špatnou náladou. (Automatický text a automatická kresba.) (Automatic text and automatic drawing.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. p. 97-98. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tři muži ve člunu a text. (Kolektivní psaní a kolektivní malba.) (Collective writing and collective drawing.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. p. 98-101, 3 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kolektivní text a kolektivní malba jako kreativní techniky k rozvoji kooperativních kompetencí. (Collective writing and collective drawing as technique for the building of cooperative competence.). In Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. p. 545-550. ISBN 978-80-223-2412-0. info
 • FIŠER, Zbyněk. Poezie není foglarovka. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2006, vol. 22, No 02, p. 48-49. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Časy a pohyby Pavla Hayeka. (The Times and Moving by Pavel Hayek.). A2 Kulturní týdeník. Praha: Kulturní týdeník A2, s.r.o., 2006, vol. 1, No 22, p. 8. ISSN 1801-4542. info
 • FIŠER, Zbyněk. Matouškovo zobrazení pomíjivosti. A2 Kulturní týdeník. Praha: Kulturní týdeník A2, s.r.o., 2006, vol. 1, No 33, p. 10. ISSN 1801-4542. info
 • FIŠER, Zbyněk. Cizí jazyky v tvorbě autorů edice Půlnoc (Foring Language in the Work at Půlnoc-Edition). In Literatura určená k likvidaci II. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 8. - 9. listopadu 2004. 1st ed. Praha: Obec spisovatelů, 2006. p. 101-106. ISBN 80-239-7212-X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Literatura v období 1945-2005. (Czech literature 1945-2005.). In KUDRNÁČ, Jiří (ed). Česká literatura: její vývoj a aktuální otázky výkladu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 30-37. Univerzita třetího věku. info
 • FIŠER, Zbyněk. Využití tvůrčího psaní v literární výchově. (The Creative Writing in the Literary Education.). In Zborník zo Sympózia o tvorivom písaní. 1st ed. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006. p. 114-122. ISBN 80-7164-409-9. info
 • FIŠER, Zbyněk. Milancolia aneb Periferní neurvalčík. (Milancolia or Periferní neurvalčík.). Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2005, vol. 21, No 07, p. 75. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu (About the Use of Art Activities in the Production of Acedemic Texts). In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005. p. 148-156. ISBN 80-7239-182-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro dospělé v teorii a praxi. (Creative writing). 1st ed. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum Masarykovy univerzity, 2005. 32 pp. Univerzita třetího věku. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. (Creative Writing - a Basic Competence at University Lavel.). In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005. 184 pp. ISBN 80-7239-182-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Výuka tvorby textu na vysoké škole (The Production of Texts at University Lavel). Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 38, No 4, p. 15-28. ISSN 1211-3384. info
 • FIŠER, Zbyněk. Beztvará hezká tvář. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2004, vol. 20, No 06, p. 55-56. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Využití výtvarných činností v tvůrčím psaní. (Actions-Art and Creative Writing). Kritické listy : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách. Praha: Občanské sdružení Kritické myšlení, 2004, neuveden, No 17, p. 8-9. ISSN 1214-5823. info
 • FIŠER, Zbynek. Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole (Creative Writing a Basic Competence at University Lavel). 2004. info
 • FIŠER, Zbyněk. Význam Bondyho německé poezie (Meaning of German Poems by Bondy). In Literatura určená k likvidaci. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26. - 27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli. 1st ed. Praha: Obec spisovatelů, 2004. p. 183-188. ISBN 80-239-3298-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jaromír Konečný: Bolest je otcem všeho; Zen a umění loupat brambory. (Jaromír Konečný: translating od 2 shortstories.). Revue Labyrint : časopis pro literaturu, výtvarné umění, hudbu, film a pro podnikání v kultuře. Praha: Labyrint, 2004, vol. 14, 15-16, p. 209-210. ISSN 1210-6887. info
 • FIŠER, Zbyněk. Nunmehr im Sandmeer. Eine Reise durch die tschechische literarische Landschaft. (A Walk in the Czech Literatur Landscape.). Risse. Rostock., 2003, vol. 2003, No 12, p. 73-87. ISSN 0949-7994. info
 • FIŠER, Zbyněk. Symposium popáté. (Symposium 5th.). In Symposium Papír 2003. 1st ed. Brno: TT klub výtvarných umělců, 2003. p. nestr., 1 pp. ISBN není. info
 • FIŠER, Zbyněk. Bestiář Jiřího Kratochvila. (Beasts by Jiri Kratochvil.). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2003, vol. 19, No 2, p. I-II, 2 pp. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. The Mourning God. Context. Chicago: Center for Book Culture, 2003, --, 12,, p. 22. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní. Metodický materiál. (Creative Writing.). Praha: Výzkumný ústav pedagogický., 2003. Rámcový vzdělávací projekt gymn. vzdělávání. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Meditace v abstraktní přírodě. (Maditation in the "Abstract Nature".). Mladá Fronta Dnes. Praha, 2003, 21. 2.2003, p. D4 přílohy JM, 1 pp. ISSN 1210-1168. info
 • FIŠER, Zbyněk. Get douwn, beast! Context. Chicago: Center for Book Culture, 2003, --, 13,, p. 22. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro učitele. (Creative writing for Teacher.). In V. regionální setkání přátel angažovaného učení. 2003. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro vychovatele. Cyklus pěti přednášek. (Creative writing for Educator.). In Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické centrum Brno. 2003. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro učitele češtiny a výchov na ŽŠ a SŠ. Cyklus pěti přednášek. (Creative writing for Teacher in Czech and Art-Education.). In Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické centrum Brno. 2003. info
 • FIŠER, Zbyněk. Techniky tvůrčího psaní na cestě k odbornému textu. (Techniques of creative writing in academic writing.). In Přednáška pro posluchače ateliéru Papír a kniha, FaVU VUT Brno. 2003. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: hamburk - berlín. (Jan Wagner: hamburg - berlin.). Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2003, vol. 19, 1,, p. 41. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Zkušební vrt v nebi. (Jan Wagner: Die Probebohrung.). Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2003, vol. 19, No 4, p. 45-48. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: vánoce v huntsville, texas. (Jan Wagner: Weinachten in huntsville, texas.). Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2003, vol. 19, 4,, p. 41. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. (Creative Writing.). 1st ed. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 pp. ISBN 80-85931-99-0. info
 • FIŠER, Zbyněk. Brno Jiřího Kratochvila. (Brno by Jiři Kratochvil.). Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno, 2002, vol. 18, No 4, p. I-II recenzní příl., 2 pp. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. V síti dějin. Zatčena v Praze po roce 1968. 1st ed. Brno: Doplněk, 2002. ISBN 80-7239-127-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Hlas, uvnitř a venku. Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2002, vol. 18, 8,, p. 64-65. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Ráno svítá nejprve. Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2002, vol. 18, 8,, p. 47. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk and Květoslava HORÁČKOVÁ. Česká literatura v němčině. In: Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim (ed): Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. (Czech Literatur in German.). 1st ed. Praha, Litomyšl: Nakl. Paseka, 2001. p. 213-220. info
 • FIŠER, Zbyněk and Květoslava HORÁČKOVÁ. Tschechische Literatur in deutscher Sprache. In: Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim (Hrsg.): Detsche und Tschechen. Geschichte - Kultur - Politik. (Czech Literatur in German.). 1st ed. München: Verlag C. H. Beck, 2001. p. 290-301, 11 pp. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kurzy rozvoje estetické kompetence. Výtvarná výchova. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2001, vol. 41, No 3, p. 10-11. ISSN 1210-3683. info
 • FIŠER, Zbyněk. Úkoly současné translatologie. (Translatology Today.). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 183-188. ISBN 802102965X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kreativní kurs na vysoké škole. In Umění v dialogu s veřejností. 1st ed. Brno: Dům umění města Brna; Moravská galerie Brno; Nadace a centrum současného umění Praha, 2000. p. 29-32. ISBN 80-7009-119-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Literární dobrodružství. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, vol. 16, No 6, p. 11-12. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvořivost v literárním překladu. (Creativity in the Literary Translation.). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 91-102. ISBN 802102643X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Weg mit der Ideologie? - Her mit ihr! In Von der sozialistischen zu einer marktorientierten Kultur? 1st ed. Würzburg: Ergon Verlag, 2000. p. 55-65. ISBN 3-933563-82-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Techniken des kreativen Schreibens und der bildenden Kunst: ein Bericht über einen Kurs für tschechische Studenten und Studentinnen der Kunstpädagogik (Creative Writing and Art: a Report about the Workshop for Czech Students of Art-Education). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná bohemistická. V 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 19-25. ISBN 80-210-2347-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Alexander Götz: Bilder aus der Tiefe der Zeit. Erinnerungen und Selbststilisierung als ästhetische Funktion im Werk Bohumil Hrabals. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada V 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 95-96. ISBN 80-210-2347-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Gertraude Zand: Totaler Realismus und Peinliche Poesie. Tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953. (Gertraude Zand: Totaler Realismus und Peinliche Poesie. Czech Undeground Literature 1948-1953.). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada V 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 96-98. ISBN 80-210-2347-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí aspekty výstavby textu. Vedoucí práce Zdeněk Kožmín. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1998. 211 pp. info
 • FIŠER, Zbyněk. Nesmrtelné mraveniště Jiřího Kratochvila (The Immortel Anthill of Jiří Kratochvil). Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1998, vol. 14, 1,, p. 15-21, 6 pp. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Die Autorübersetzung: Ein Schritt über die Grenze (Translate of the Autor). In BEYLARD-OZEROFF, Ann, Jana KRÁLOVÁ and Barbara (eds) MOSER-MERCER. Translators' Strategies and Creativity. 1st ed. Amsterodam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 1998. p. 33-39. ISBN 90-272-1630-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Pocta interpretům (The Tribute to the Interprets). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, 1998. p. 67-74, 7 pp. ISBN 80-2102014-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Světy a zásvětí současné české prózy. (Worlds of the contemporary Czech fiction.). Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1995, vol. 11, 2,, p. 71-81. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Motivy v Halasově skladbě Já se tam vrátím... (The Motives of Halas´ Poem "Já se tam vrátím..."). In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D 39. Řada literárněvědná. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Filosofická fakulta, 1994. p. 105-113. ISBN 80-210-0869-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jiří Gruša: Mimner aneb Hra o smrďocha (Atmar tin Kalpadotia). In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. Blahoslav Dokoupil, Miroslav Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994. p. 91-93. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Martin Harníček: Maso. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1st ed. Ostrava: Sfinga, 1994. p. 101-103. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994. p. 133-135. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jiří Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994. p. 196-197. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Křesadlo: Mrchopěvci. In Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava: Sfinga, 1994. p. 199-201. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Karel Pecka: Štěpení. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994. p. 292-294. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Karel Pecka: Motáky nezvěstnému. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994. p. 294-296. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Alena Vostrá: Vlažná vlna. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994. p. 415-416. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Alena Vostrá: Než dojde k vraždě. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994. p. 416-417. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jiří Gruša: Dotazník aneb modlitba za jedno město a přítele. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1st ed. Ostrava: Sfinga, 1992. p. 59-61. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1st ed. Ostrava: Sfinga, 1992. p. 71-73. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jiří Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1st ed. Ostrava: Sfinga, 1992. p. 116-117. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Křesadlo: Mrchopěvci. In Slovník českého románu 1945-1991. 1st ed. Ostrava: Sfinga, 1992. p. 121-122. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Karel Pecka: Štěpení. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1st ed. Ostrava: Sfinga, 1992. p. 174-176. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Lenka Procházková: Oční kapky. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1st ed. Ostrava: Sfinga, 1992. p. 196-197. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Ludvík Vaculík: Český snář. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1st ed. Ostrava: Sfinga, 1992. p. 257-259. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Alena Vostrá: Vlažná vlna. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1st ed. Ostrava: Sfinga, 1992. p. 263-264. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Alena Vostrá: Než dojde k vraždě. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1st ed. Ostrava: Sfinga, 1992. p. 264-265. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk [absolvent FF UJ. Ludvík Kundera - překladatel. Vedoucí práce Milan Suchomel. 1st ed. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, Filozofická fakulta, 1984. 106 pp. info

2021/04/10


Curriculum Vitae: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (učo 1941), version: English(1), last update: 2021/04/10 22:50, Z. Fišer

Another Variant: Czech(1)