Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., born 1976, two children
Department
 • Faculty of Education MU
 • Department of Psychology
 • Department of Education
 • Institute for Research in School Education
Employment - Position
 • assistant professor, research fellow
Education and Academic Qualifications
 • 2014: Ph.D. in Social psychology - Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno
 • 2000: M.A. in Psychology - Faulty of Arts, Masaryk University, Brno
Employment
 • 2014 - today Department of Psychology, Faculty of Education MU, Brno
 • 2012 - 2014 Department of Social Education, Faculty of Education MU, Brno
 • 2010 - 2015 Department of psychology and special education, Faculty of Health and Social Studies, České Budějovice
 • 2010 - 2013 National Institute for Education
 • 2009 - today: freelance counselor, lecturer, translator of psychological books
 • 2001 - 2008 Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences, Brno
 • 2001 - 2003 Faculty of Social Studies MU - Research Centre for Personality and Ethnicity Development, Brno
 • 2000 - Special kindergarten and school Elpis, Brno
 • 1999 - 2003 Evangelic Academy - Tertiary School of Social Work and Law, Brno
Teaching Activities
 • developmental psychology
 • psychodiagnostics and methodology
 • foundations of psychology (seminar)
 • personalilty psychology
Scientific and Research Activities
 • from 2017 - Czech school inspectorate, guarantor of the creation of the example of inspirational practice
 • from 2016 – Cosolver of Czech Science Foundation project GA16-02117S Classroom Management Strategies of Student Teachers and Experienced Teachers (Their Mentors) in Lower Secondary Education
 • 2015 - Cosolver of the grant project of Czech Grant Agency project No GAČR 15-12956S How context matters: professional socialisation of novice teachers
 • 2013-2015 – Cosolver of Czech Science Foundation project GA13-24456S Power in the classes taught by student teachers
 • 2009 - 2012 - Member of the expert panel at “Self-evaluation – Setting up system and supporting schools in self-evaluation” (CZ.1.07/4.1.00/06.0014) a national project of the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS))
 • 2004 - 2008 Research Fellow at Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences (Department of Personality psychology, "Floods" project)
 • 2001 - 2003 Research Fellow at Research Centre for Personality and Ethnicity Development, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Awards Related to Science and Research
 • from 2013 member of editorial board of "Pedagogická orientace" journal
Major Publications
 • KOHOUTEK, Tomáš. Ošetřit emoce tak, aby nebolely. In ...a pak bylo ticho / Tornádo v Moravské Nové Vsi. Hodonín: Jihomoravská komunitní nadace, 2022. p. 124-141. ISBN 978-80-11-01633-3. info
 • KOHOUTEK, Tomáš. Škola jako pestrá obec (School as a diverse community). Praha: Česká školní inspekce, 2022. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš. Cena děkana. (Dean´s Award). Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2021. info
 • MAREŠ, Jan and Tomáš KOHOUTEK. Well-being začínajících učitelů - výzkumná studie (Beginning teachers well-being - research study). In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Hradec Králové. 2017. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ and Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? (Why do novice teachers leave schools?). In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ and Tomáš KOHOUTEK. Moc ve školních třídách studentů učitelství: souhrnné výsledky projektu GAČR (Power in Classess Taught by Student Teachers: Summarizing Research Results). 2016. info
 • KOHOUTEK, Tomáš. Ohlasy jungovských témat v současné teoretické psychologii: teorie interakce osobnostních systémů (Reception of jungian topics in contemporary theoretical psychology: The personality systems interaction theory). In Konference ČSAP - Hranice psychoterapeutického prostoru. 2014. URL info
 • BUCKOVÁ, Jolana and Tomáš KOHOUTEK. Možnosti využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii rodinných vztahů II: popis metodiky a příklady případové práce (Possibilities of use of sandplay for the purposes of family relationships diagnostics and therapy II: description of the method, case examples). In Psychologická diagnostika - výzkum, prevence a poradenství. 2013. info
 • BUCKOVÁ, Jolana and Tomáš KOHOUTEK. Možnosti využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii rodinných vztahů I: východiska pro strukturovaný přístup (Possibilities of use of sandplay for the purposes of family relationships diagnostics and therapy I: foundations of structured approach). In Psychologická diagnostika - výzkum, prevence a poradenství. 2013. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, 51/2009, 2-3, p. 167-182. ISSN 0039-3320. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš and Ivo ČERMÁK. Psychologie katastrofické události (The Psychology of Disastrous Events). Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 362 pp. 10332. ISBN 978-80-200-1816-8. info
 • MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ and Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné aspekty zvládania záťaže (Personality aspects of coping with stress). E-psychologie [online]. 2008, vol. 2, No 1, p. 1 - 8. ISSN 1802-8853. URL info
 • ELICHOVÁ, Markéta and Tomáš KOHOUTEK. Romská dětská populace a tvořivost (Romanian children and creativity). In Socialia. Trnava: Tranavská univerzita v Trnave, 2008. p. 506-508. ISBN 978-808082-160-9. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Zvládání zátěže v adolescenci: stabilita a kontext změn mezi 13. a 15. rokem (Coping in adolescence: stability and context of changes between 13 and 15 years of age). In Sociálne procesy a osobnosť 2008. 2008. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Reakce na školní zátěž: longitudinální perspektivy (Responses to academic stress: longitudinal perspectives). In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Způsob zvládání zátěže v adolescenci (The coping strategies in adolescence). 2007. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Experienced problems and coping with them in adolescence. 2007. URL info
 • MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ and Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže (poster) (Personality relation to coping with stress (poster)). In Konference "Sociální procesy a osobnost". 2007. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK and Marek NAVRÁTIL. Dopady povodní v ČR v roce 2002 z perspektivy zasažených a pomáhajících: implikace pro organizaci pomoci, psychosociální aspekty pomoci (Flooding in the Czech Republic in 2002 from the perspective of victims and helpers: implications for the organization of the help, psychosocial aspects of the help). In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR : konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 / [editor Petr Červinek]. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 102 - 113, 11 pp. ISBN 978-80-210-4395-4. info
 • ELICHOVÁ, Markéta and Tomáš KOHOUTEK. Tvořivost - potenciální síla pro umění i seberealizaci (tvořivost u romských dětí) (Creativity - potential power for artistry and self-fulfillment (creativity among Romanian children)). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: vybrané aspekty teorie a praxe. Praha: Centrum adiktologie, 2007. p. 12-15. ISBN 80-86620-14-X. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Stanislav JEŽEK and Jan MAREŠ. Otázky vztahu stylu zvládání zátěže mladšími adolescenty a jejich sociální pozice ve školní třídě (Coping strategies in early adolescence and its influence to the social status in the clasroom). Blatný, M., Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M., Sobotková, V. (eds.). In Sociální procesy a osobnost 2005. Brno: PsÚ AV ČR, 2006. p. 185-197, 12 pp. ISBN 80-86174-09-3. info
 • KOHOUTEK, Tomáš. Katastrofy a jedinec: člověk v situaci mimořádné zátěže (Disasters and the individual: people under extreme stress). 2006. URL info
 • JAKUBEKOVÁ, Ivana, Petra BOKOVÁ and Tomáš KOHOUTEK. Hudba a osobnost: souvislosti profesní dráhy hudebníků a proměnných jejich osobnostního stylu (vývěskové sdělení) (Music and personality: connections between career of the musicians and variables of their personality style). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - "Umění ve vědě, věda v umění". 2006. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Stanislav JEŽEK and Jan MAREŠ. Otázky vztahu stylu zvládání zátěže mladšími adolescenty a jejich sociální pozice ve školní třídě (Coping strategies in early adolescence and its influence to the social status in the clasroom). Brno: konference PsÚ AV ČR, PÚ SAV, 2005. VIII. Sociální procesy a osobnost. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK and Bohumila BAŠTECKÁ. Flooding: Czech Republic 2002: Impact on the mind of victims and issues of psychosocial aid. Granada 3 - 8 July 2005, Spain, 2005. URL info
 • BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ and Tomáš KOHOUTEK. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů (Aspects of self-concept as a determinants of coping strategies in adolescence). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2004, vol. 48, No 5, p. 410-415. ISSN 0009-062X. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK and Bohumila BAŠTECKÁ. Výzkum domácností postižených povodněmi v roce 2002: dopady události na psychiku obětí a otázky poskytování pomoci (Research of the households struck by flood in 2002...). In Víme o sobě? sborník z konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. 2004. p. ?-?, ? info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK and Dalibor ŠPOK. Prožívání povodňových událostí: výskyt symptomů zátěže jako indikátor specifických potřeb zasažených osob (Experience of the flood). In Víme o sobě? vydáno u příležitosti konání konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2004. p. 19-26. info
 • BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ and Tomáš KOHOUTEK. Aspekty Já jako determinanty výběru copingových strategií. In Sociální procesy a osobnost - sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. p. 13-14. ISBN 80-86633-09-8. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Marek BLATNÝ and Miroslav BRÉDA. Zdravotní stesky, copingové strategie a kognitivně-emoční typologie osobnosti: analýza vzájemných souvislostí. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. p. 159-168. ISBN 80-86633-09-8. info
 • BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK and Petra JANUŠOVÁ. Situačně kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci (Situational-cognitive and personality determinants of coping behavior). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, vol. 46, No 2, p. 97-108. ISSN 0009-062X. info
 • BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK and Petra JANUŠOVÁ. Dimensionality of coping encounter and its relationship to appraisal and personality. 11th European Conference on Personality, 2002. ISBN 3-936142-78-5. info

2017/09/22


Curriculum Vitae: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (učo 19783), version: English(1), last update: 2017/09/22 16:28, T. Kohoutek

Another Variant: Czech(3)