Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Pavel Theiner born 5th February 1976 in Ivancice, Czech Republic
Department
 • Department of Psychiatry, Faculty Hospital Brno and Masaryk University in Brno, Czech Republic
Employment - Position
 • Physician
Education and Academic Qualifications
 • 1994 - 2000: Masaryk University nn Brno, Medical Faculty, general medicine, MD. 2003: Czech specialization exam in Psychiatry, Ist grade 2006: Ph.D. in psychiatry, Masaryk University in Brno 2007: Czech specialization exam in Child and Adolescent Psychiatry 2009: Specialization in Cognitive Behavioral Therapy 2016: Specialization exam in clinical EEG
Employment
 • 2000 – 2009: psysician at the child and adolescent ward 2009 – present: head physician at the child and adolescent ward, Department of Psychiatry, Faculty Hospital Brno
Teaching Activities
 • Teaching Psychiatry for medical students
Scientific and Research Activities
 • GRANT PROJECTS: 1. IGA MZ CR: NF 6520-5: 2000–2005 Clinical and molecular genetic correlates of ADHD in children. 2.IGA MZ CR: NR 9298-3 Risk factor in persistent form of ADHD. Longitudinal, clinical molecular-biological study. 3. AZV CR 15-30062A, 2015 – 2019: Phenotypes of impulsivity in neuropsychiatrical disorders and their clinical significance.
Major Publications
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Petra SEJBALOVÁ and Slavoj BRICHCÍN. Srovnání dopaminergních antidepresiv v léčbě snížené sexuální touhy a poruch orgasmu u žen. První. Brno: Tribun EU, 2016. p. 62-65. ISBN 978-80-263-1047-1. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Pavel THEINER and Alena FILOVA. Neurobiology of ADHD From Childhood to Adulthood: Findings of Imaging Methods. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: Sage Publication, 2015, vol. 19, No 11, p. 931-943. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054713505322. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Petra SEJBALOVÁ and Slavoj BRICHCÍN. Která antidepresiva jsou lepší v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen? In Martin Hollý, Slavoj Brichcín. Sborník textů "XXVII. Bohnické sexuologické dny 26.-27.2.2015". Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. p. 101-109. ISBN 978-80-7204-935-6. info
 • USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Iva STEHNOVÁ, Pavel THEINER and Jana HÁJKOVÁ. Léčba dospělých pacientů s ADHD pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) - pilotní data. 2013. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Pavel THEINER and Alena FIĽOVÁ. Neurobiologie hyperkinetické poruchy pohledem zobrazovacích metod (What neuroimaging tells about the neurobiology of the hyperkinetic disorder). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, vol. 109, No 2, p. 73-80. ISSN 1212-0383. info
 • THEINER, Pavel. ADHD od dětství do dospělosti. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, vol. 13, No 4, p. 148-150. ISSN 1213-0508. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta NEUMANNOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ, Omar ŠERÝ and Jan LOCHMAN. Existuje u ADHD geneticky podložená dispozice k úzkosti? (Is there a genetically based disposition?). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, vol. 108, No 5, p. 223-228. ISSN 1212-0383. info
 • PACLT, Ivo, Ivana DRTÍLKOVÁ, Marta KOPEČKOVÁ, Pavel THEINER, Omar ŠERÝ and Naďa ČERMÁKOVÁ. The association between TaqI A polymorphism of ANKK1 (DRD2) gene and ADHD in the Czech boys aged between 6 and 13 years. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2010, vol. 31, No 1, p. 23-28. ISSN 0172-780X. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana and Pavel THEINER. Cena Redakční rady České a slovenské psychiatrie (Price Editorial Board of the Czech and Slovak psychiatry). Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2010. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta NEUMANNOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ and Omar ŠERÝ. The VNTR Polymorphism of Serotonin Transporter Gene Predisposed czech Boys to Hyperkinetic Disorders. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2010, vol. 52, No 2, p. 157-162, 7 pp. ISSN 1337-933X. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2008, vol. 29, No 3, p. 320-327. ISSN 0172-780X. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra and Pavel THEINER. Dopaminergní antidepresiva v léčbě sexuálních poruch. In 49. Československá psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2007. info
 • ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Omar ŠERÝ and Pavel THEINER. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia: Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. p. 47-47, 50 pp. info
 • ŠTAIF, Radim, Renáta PITELOVÁ, Pavel THEINER, Ivana DRTÍLKOVÁ and Omar ŠERÝ. THE ASSOCIATION OF IL-6 GENE POLYMORPHISM WITH ADHD IN CHILDREN. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. První vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 29-30. ISBN 80-210-3635-4. info
 • THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ and Omar ŠERÝ. Genetika hyperkinetické poruchy u dětí (Genetic of hyperkinetic disorder in children). Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 2002, 1/2002, 16.6.2002, p. 258;260, 3 pp. ISSN 80-7262-162-9. info

2017/02/28


Curriculum Vitae: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (učo 19787), version: English(1), last update: 2017/02/28 10:07, P. Theiner

Another Variant: Czech(1)