Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavla Musilová, narozena 15.7.1976 v Brně, čtyři děti
Pracoviště
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Funkce na pracovišti
 • lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022: úspěšně ukončeno studium v magisterském programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, udělen titul Mgr.
 • 2020: profesní kvalifikace MŠMT 74-007-H
 • 2019: úspěšně ukončeno studium v magisterském programu Matematika, obor Geometrie, udělen titul Mgr.
 • 2019: profesní kvalifikace MŠMT 74-008-H
 • 2014: úspěšně ukončeno studium v bakalářském programu Tělesná výchova a sport, obor Trenérství, udělen titul Bc.
 • 2002: úspěšně ukončeno doktorské studium ve studijním programu Fyzika, udělen titul Ph.D
 • 1999: úspěšně ukončeno magisterské studium ve studijním programu Fyzika, udělen titul Mgr.
 • 1999: úspěšně ukončeno magisterské studium v oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání, udělen titul Mgr.
 • 1999: úspěšně ukončeno magisterské studium v oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání.
Pedagogická činnost
 • Výuka v předmětech F0010, F1424, F2422, F1711, F2712, M1110, F1110, M1100, F2182, F3063, F6420, M2100, M4010, BRFY0211c, F3082, F3712, M1100F, M2100F, M3100F
Vybrané publikace
 • MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Variační počet - přirozený aparát fyziky (Calculus of variations - a natural tool of physics). Československý časopis pro fyziku. Praha, ČR: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2015, vol. 65, No 3, p. 141-146. ISSN 0009-0700. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Diferenciální operátory v mechanice kapalin (Differential operators in fluid mechanics). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, Praha, 2013, 63/2013, No 4, p. 214-219. ISSN 0009-0700. info
 • ČERNÝ, Miroslav, Petr DUB, Jiří KOMRSKA, Michal LENC, Bohumila LENCOVÁ, Miroslav LIŠKA, Jana MUSILOVÁ, Pavla MUSILOVÁ, Jan OBDRŽÁLEK, Jiří PETRÁČEK, Jiří SPOUSTA and Marian ŠTRUNC. Fundamentals of Physics extended (D. Halliday, R. Resnick, J. Walker). Druhé přepracované vydání. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2013. 1333 pp. ISBN 978-80-214-4123-1. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi (Mathematics II for understanding and praxis). první. Brno: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně), 2012. 697 pp. ISBN 978-80-214-4071-5. info
 • JANÍK, Jan, Michal LENC, Pavla MUSILOVÁ and Jana MUSILOVÁ. Meze matematického myšlení, aneb z výuky matematiky pro nematematické obory (Limits of mathematical thinking). Československá časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2012, 62/2012, 5-6, p. 428-431. ISSN 0009-0700. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I (Mathematics for understanding and praxis I). Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009. 339 pp. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2. info
 • MUSILOVÁ, Pavla and Jana MUSILOVÁ. Connection induced geometrical concepts. Suppl. di Rend. Circ. Mat. Palermo. 2006, Serie II, No 79, p. 153-160. ISSN 0009-725X. info
 • MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I (Mathematics for understanding and praxis). Brno: VUTIUM, 2006. 281 pp. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-214-2914-3. info
 • MUSILOVÁ, Pavla and Jana MUSILOVÁ. Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields. Communications in Mathematical Physics. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, vol. 249, No 2, p. 319-329. ISSN 0010-3616. info
 • MUSILOVÁ, Pavla and Jana MUSILOVÁ. Natural operators of smooth mappings of manifolds with metric fields. Reports on Mathematical Physics. 2004, vol. 2004, No 2, p. 273-283. ISSN 0034-4877. info
 • MUSILOVA, Pavla and Demeter KRUPKA. Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields. Reports on Mathematical Physics. Poland, 2003, vol. 51, 2/3, p. 307-313. ISSN 0034-4877. info

2022/09/09


Životopis: Mgr. Pavla Musilová, Ph.D. (učo 20228), verze: čeština(1), změněno: 9. 9. 2022 08:32, P. Musilová