Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Petr Musil
  Date of birth: 19th March 1977
  Place of birth: Rychnov nad Kneznou, CZE
  Married with children: daughter Eliška (*7.5.2007), son Petr (*25.9.2009)
Workplace
 • Department of economics
  Faculty of Economics and Administration
  Masaryk University
  Lipova 41a
  Brno, CZE
Employment Position
 • assistant
Education and Academic Qualifications
 • 2007: Ph.D. thesis: Global Problem of Energy and Resources in Relation to the Economic policy
 • 2001: State exam at the Faculty of Economics and Administration
  by Masaryk University Brno
  Diploma thesis topic: "German Economic Miracle"
Pedagogical Activities
 • Lectures:
  Microeconomics II
  Transformation of the Czech Economy and its Economic Policy
 • Workshops:
  Microeconomics II, Macroeconomics II
  Macroeconomics I
Academical Stays
 • 2002: International Institute for Politics and Economics,
  Haus Rissen - Hamburg, Germany
Selected Publications
 • HEDIJA, Veronika and Petr MUSIL. Praktikum makroekonomie (Workouts in macroeconomics). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 303 pp. ISBN 978-80-7380-158-8. info
 • MUSIL, Petr. Obnovitelné zdroje energie: zelený ráj nebo zelené peklo? (Renewable Energy Sources: Green Paradise or Green Hell?). In Ekonomická společnost Masarykovy univerzity (MUES). 2009. URL info
 • MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje (Global energy problem and economic policy - focused on renewable energy sources). 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 204 pp. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-112-3. info
 • MUSIL, Petr. Mikroekonomie - středně pokročilý kurz (Microeconomics - intermediate course). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 304 pp. Mimoedice. ISBN 978-80-7380-207-3. URL info
 • MUSIL, Petr and Veronika KARTUSOVÁ. Demografický vývj a trh práce (Demographic development and labour market). In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 31-49, 19 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-5056-3. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ and Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007 (Economic policy 1900-2007). 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 pp. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7. info
 • MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace (Labour market and competitiveness of CE-6 countries during the transition period). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. 42 pp. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496. URL info
 • MUSIL, Petr, Kamil FUCHS, Aleš FRANC and Šárka GRIGARČÍKOVÁ. Ekonomie (Economics). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 412 pp. ISBN 978-80-7380-126-7. info
 • MUSIL, Petr. Trh práce (Labour Market). In Slaný a kol.: Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 38-56, 19 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9. info
 • MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace (Labour market and competitiveness of CE-6 countries during the transition period). In Tomeš, Z. - Žídek, L. a kol.: Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 18-45, 28 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4786-0. info
 • MUSIL, Petr. Hon na Klause aneb návrat inkvizice (The Hunt for Klaus: The Return of Inquisition). 1. vyd. Praha: MaFra, 2007. 1 pp. ISSN 1210-1168. info
 • MUSIL, Petr. Trh výrobních faktorů a konkurenceschopnost v SR v období transformace (The market of inputs and competitiveness in the Slovak republic during the transition process). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 52 pp. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496. URL info
 • MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost polské ekonomiky v období transformace (Labour market and the competitiveness of the Polish economy during the transition process). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 33 pp. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496. URL info
 • MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost maďarské ekonomiky v období transformace (Labour market and competitiveness of the Hungarian economy during the transition process). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 34 pp. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496. URL info
 • MUSIL, Petr. Trh práce (Labour market). In Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 33-49, 17 pp. CVKS. ISBN 80-210-4157-9. info
 • MUSIL, Petr. Význam obnovitelných zdrojů energie v České republice a v zemích EU-15 (The Relevance of Renewable Energy Sources in the Czech Republic and EU-15 countries). In Konference "Firma a konkurenční prostředí". 1. vyd. Brno: PEF MZLU, 2006. p. 1-7, 8 pp. ISBN 80-7302-115-3. info
 • MUSIL, Petr. Tendence na českém trhu práce v období transformace (Czech labour market tendencies during the transition process). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 28 pp. Working paper č. 7/2006. info
 • MUSIL, Petr. Czech labour market tendencies during the transition process. 2006. info
 • MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost (Labour market and competitiveness). In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. p. 125-133, 9 pp. CVKS. ISBN 8021041579. info
 • BACHANOVÁ, Veronika, Petr MUSIL and Lenka VYSTAVĚLOVÁ. Makroekonomie II - cvičebnice (Macroeconomics II - Exercise Book). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 191 pp. ISBN 80-210-3669-9. info
 • MUSIL, Petr. Máme se bát energetické krize? (Do we have to be scared of energetic crisis?). In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. 1.vydání. Zlín: Fakulta managementu UTB Zlín, 2005. p. 10-19, 10 pp. ISBN 80-7318-257-2. info
 • MUSIL, Petr. Neobávejme se energetické krize (Do we not be afraid of energetic crisis). In VII. Ročník mezinárodní doktorandské konference MEKON 2005. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta, 2005. p. 26-28, 3 pp. ISBN 80-248-0846-3. info
 • MUSIL, Petr. Zdanění práce a nezaměstnanost ve vybraných zemích OECD (Labour taxation and unemployment in specific OECD countries). In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005. p. 42-49. ISBN 80-248-0943-5. info
 • MUSIL, Petr. Obnovitelné zdroje - státní podpora či laissez-faire? (Renewable resources - state promotion or laissez-faire?). In Mendelnet 2005. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005. p. 45-49. ISBN 80-7302-107-2. info
 • MUSIL, Petr. Vliv investičních pobídek na příliv přímých zahraničních investic do ČR (Influence of investment incentives on the influx of direct investments to the CR). Národohospodářský obzor, Brno: Olprint, 2005, vol. 2005, No 3, p. 42-48. ISSN 1213-2446. info
 • MUSIL, Petr. Vývoj pojetí energetického problému v ekonomii (Development of the Approach to the Energetich Problem in Economics). In Mendelnet 2004. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 7 pp. ISBN 80-7302-088-2. info
 • MUSIL, Petr. Čeští zemědělci si vstupem do EU mají polepšit. Časopis CEVRO, Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003, vol. 2003, No 2, p. 8. ISSN 1213-9521. URL info
 • MUSIL, Petr. Soukromé vlastnictví v pojetí českých Špidlo-Škromachovských demokratů. Časopis CEVRO, Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003, vol. 2003, No 3, p. 9. ISSN 1213-9521. URL info
 • MUSIL, Petr. Transformace české elektroenergetiky - a co dál? (Transformation of the czech electricity market - and what next?). Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU, 2003, vol. 2003, No 1, p. 63-75. ISSN 1213-2446. info
 • MUSIL, Petr. Příčiny, průběh a důsledky měnové krize v ČR v roce 1997 (Causes, development and consequences of the 1997 monetary crisis in the CR). In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta ekonomická, 2003. p. 224-231, 8 pp. ISBN 80-248-0398-4. info
 • MUSIL, Petr. Současná situace zemědělského trhu z pohledu ekonomie. In Co přinese českému zemědělství vstup do EU. 1. vyd. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003. p. 25-33, 9 pp. ISBN 80-86816-00-1. URL info
 • MUSIL, Petr. Komparace vládní a opoziční verze reformy veřejných financí s ohledem na dopady na trh práce. Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU, 2003, vol. 2003, No 4. ISSN 1213-2446. info
 • MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ and Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 pp. skriptum. ISBN 80-210-3292-8. info

2010/02/25


Curriculum vitae: Ing. Petr Musil, Ph.D. (učo 20442), version: English(1), last update: 2010/02/25 19:21, P. Musil

Another Variant: Czech(1)