Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikac
 • Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. narozen 1959
Pracoviště
 • Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Garant doktorského studia Garant studijního programu Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Přehled zaměstnání
 • 2002-2006 ředitel Domu umění města Brna (www.dumb.cz) od 1990 Katedra výtvarné výchovy PdF MU 1988-1990 externí odborný asistent na KVV PdF MU 1985-1990 Základní škola Kalininova (dnes Labská), Brno 1984-1985 Základní škola Šlapanice
Akademické stáže
 • 2016 - Výuková stáž Univerzita Erlangen-Norimberk (1 týden) 2015 - Výuková stáž Univerzita Erlangen-Norimberk (1 týden) 2015 - Novinářská stáž Berlin Art Week (1 týden) 2014 - Novinářská stáž Berlin Art Week (1 týden) 1999 - Pedagogická akademie Salzburg, Rakousko (1 týden) 1998 - Univerzita G.Mercatora Duisburg, SRN (1 měsíc) 1996 - Muzeum moderního umění ve Vídni, Rakousko (3 týdny)
Universitní aktivity
 • od 2016 - člen Ediční komise PdF MU 2012-2017 - člen Akademického senátu PdF MU od 2006 - člen Rady pro kulturu a umění RMU 1999-2002 předseda Akademického senátu PdF MU od 2000 člen Vědecké rady PdF MU
Mimouniversitní aktivity
 • od 2015 člen Vědecké rady VUT v Brně od 1999 člen Oborové rady výtvarné výchovy 2002-2006 člen Umělecké rady Hudební fakulty JAMU v Brně 1999-2011 člen Poradního sboru pro kulturu Magistrátu města Brna od 2009 člen Umělecká rady FaVU VUT v Brně 2011-2017 člen Umělecké rady FUD UJEP v Ústí n.L.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 Grant rektora MU na odbornou publikaci 2010 Cena děkana PdF MU za významný tvůrčí čin 2016 Stříbrná medaile rektora MU 2021 Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu (školitel) 2022 Cena rektora MU za významný umělecký počin (editor odborné knihy)
Vybrané publikace
 • PUČEROVÁ, Klára, Petr KRATOCHVÍL, Dan MERTA, Petra VLACHYNSKÁ, Ludvík HLAVÁČEK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Radoslava SCHMELZOVÁ, Marie FOLTÝNOVÁ, Radek HORÁČEK and Tomáš KNOFLÍČEK. Z galerie ven! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 (Outside the gallery! Art in Czech public space after 1989). 1st ed. Praha: Praha: Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura, 2022, 332 pp. n/a. ISBN 978-80-88161-17-2. info
 • HORÁČEK, Radek, Jaroslav HAMŽA, Martina MRÁZOVÁ, Olga BÚCIOVÁ, Petra LEXOVÁ and Zbyněk FIŠER. Sochařské Brno 1989-2019 / Sculpture in Brno 1989-2019 (Sculpture in Brno 1989-2019). 2. doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, CooperARTive, z.s., 2021, 287 pp. ISBN 978-80-210-9866-4. info
 • HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění (Art without Revolutions? Changes in Contemporary Art). 2. doplněné vydání. Brno: B&P Publishing, 2019, 287 pp. ISBN 978-80-7485-191-9. info
 • HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění (Art without Revolutions? Changes in Contemporary Art). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita; Barrister a Principal, 2015, 279 pp. ISBN 978-80-210-8102-4. info
 • HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER and Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu (Among words, action, picture - a contribution to the interdisciplinarity of the creative process). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 208 pp. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2. info
 • HORÁČEK, Radek and Pavel KŘEPELA. Veřejný diskurs výtvarného umění (The public discourse of the visual arts). 1st ed. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010, 148 pp. ISBN 978-80-210-5390-8. info
 • HORÁČEK, Radek, Jan ZÁLEŠÁK and Petr KAMENICKÝ. MU-90 - Křehké jistoty (90-MU - Fragile Certainties). In MU-90 - Křehké jistoty. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 55 pp. ISBN 978-80-210-4810-2. URL info
 • HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK. Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. (Community and the Magic of Visuality). In Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 313 pp. ISBN 978-80-210-4722-8. info
 • HORÁČEK, Radek, Miroslav BALAŠTÍK, Jiří HAVLÍČEK, Tereza DĚDINOVÁ, Martin REISSNER and Blanka RŮŽIČKOVÁ. Fenomén kniha. Výtvarná výchova a umění knihy (Phenomenon: the Book. Art Education and the Art of Book). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita; Nakladatelství Albert, 2008, 92 pp. Pd-30/08-02/58. ISBN 978-80-210-4727-3. info
 • HORÁČEK, Radek. Die dritte Generation ist die Erste (The Third Generation is the First). In Essl Award for Central and Southeast Europa. 1st ed. Klosterneuburg / Vienna: Edition Sammlung Essl, 2005, p. 28-29. ISBN 3-902001-25-9. info
 • HORÁČEK, Radek. Im Dialog mit der Kunst - Galerie-Pädagogik in der Theorie und Praxis der Kunsterziehung (Dialogue with Art - Gallery Pedagogy in Theory and Praxis of Art Education). In Ästhetische Erziehung in der Tschechischen Republik. 1st ed. Berlin: Universität der Künste Berlin, 2004, p. 129-141, 12 pp. Länderberichte zur Ästhetischen Erziehung. ISBN 3-89462-116-8. info
 • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění (Animations in Art Museums and Mediation of Art). 1st ed. Brno: CERM, 1998, 142 pp. neoznačeno. ISBN 80-7204-084-7. info
 • HORÁČEK, Radek. Animation - eine Arbeit fuer Kellner der Kunst (Animation - some Work from Weiter of Art). In Zwischen Malkurs interaktivem Computerprogramm. 1st ed. Kolín: Museumsdienst Koeln A. R., 1997, p. 92-94. ISSN 0933-6184. info

2023/05/28


Životopis: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (učo 2051), verze: čeština(1), změněno: 28. 5. 2023 16:30, R. Horáček