Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., narozena 22. listopadu 1977 v  Moravské Třebové, vdaná, 3 děti
Pracoviště
 • Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra regionální ekonomie a správy
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: doktorský stupeň, obor Veřejná ekonomie (Ph.D.), "Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu", ESF MU Brno.
 • 2006: bakalářský stupeň, obor Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina (Bc.), "Teaching English as a Foreign Language to Students with Learning Difficulties", PdF MU Brno.
 • 2003: magisterský stupeň, obor Regionální rozvoj a správa (Ing.), "Rozvoj maloobchodu v ČR v období 1990-2001", ESF MU Brno.
Přehled zaměstnání
 • 2011 - : odborný asistent, ESF MU Brno
 • 2005 - 2011: asistent, ESF MU Brno
 • 1997 - 2002: administrativní pracovník v účtárně, AHOLD Czech Republic, a.s., Brno
Pedagogická činnost
 • Cestovní ruch
 • Management cestovního ruchu
 • Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu
 • Impacts of the Transformation on the Regional Development in the  Czech Republic
 • Odborná praxe
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006 Grantový projekt MMR WA-307-06-303 Ekonomický a sociální pilíř udržitelného cestovního ruchu v České republice, člen řešitelského týmu (Odpovědný řešitel: Czech Institute for Tourism and Management, o.p.s.)
 • 2005 Rozvojový projekt MŠMT č. 181 Rozšíření možnosti univerzitního vzdělávání budoucích pracovníků podnikatelského a veřejného sektoru, státní správy a oblasti mezinárodních vztahů. Dílčí projekt: Příprava a zavedení studijního směru kombinovaného bakalářského studia a programu CŽV „Regionální rozvoj a cestovní ruch“, člen řešitelského týmu (Řešitel: RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.)
 • 2005 - 2006 Grantový projekt MMR WA-312-05-Z07 Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu, spoluřešitel (Odpovědný řešitel: RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.)
 • 2004 - 2006 Grantový projekt MMR WB-08-04 Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR, spoluřešitel (Odpovědný řešitel: RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.)
 • 2004 - 2005 Grantový projekt MF, CFCU CZ 2002-09-02-01-2005 Všeobecný vzdělávací systém pro úředníky územních samosprávných celků v ČR, člen řešitelského týmu (Odpovědný řešitel: Euroconsultants, s.r.o.)
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 11. 11. 2013 – 15. 11. 2013: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • výukový pobyt v rámci programu ERASMUS LLP na Univerzitě v Lublani (Fakulta ekonomická) - přednásky pro studenty bakalářského a magisterského studia se zaměřením na cestovní ruchu
 • 12. 11. 2012 – 16. 11. 2012: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • výukový pobyt v rámci programu ERASMUS LLP na Univerzitě v Lublani (Fakulta ekonomická) - přednásky pro studenty bakalářského a magisterského studia se zaměřením na cestovní ruchu
 • 17. 10. 2010 – 20. 10. 2010: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • výukový pobyt v rámci programu ERASMUS LLP na Ekonomické fakultě University of Ljubljana - přednásky pro studenty bakalářského studia se zaměřením na cestovní ruchu
Mimouniversitní aktivity
 • expert na hodnocení projektů IOP, 2010
Vybrané publikace
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Evaluace politiky cestovního ruchu ČR za období 2014-2020 (The evaluation of the Czech tourism policy in the period of 2014 2020). In V. Klímová a V. Žítek. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 296-304, 9 pp. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-38. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Markéta NOVOTNÁ and Svatava NUNVÁŘOVÁ. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na venkově (Sustainable Development of Tourism in Rural Areas). In Šíp, J. a kol.. Venkovský cestovní ruch: Aktuální témata cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s., 2020. p. 112-120, 9 pp. Aktuální témata cestovního ruchu, 2. ISBN 978-80-210-9593-9. Venkovský cestovní ruch je druhou publikací série Aktuální témata v cestovním ruchu. Cílem této monografie je představit celou řadu otázek souvisejících s venkovským cestovním ruchem jakožto alternativu pro udržitelný rozvoj venkova. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Jak mohly turistické proudy ovlivnit šíření koronaviru a co čeká cestovní ruch (How tourist flows may have affected the spread of coronavirus and what awaits tourism). Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 1-3, 3 pp. doi:10.13140/RG.2.2.24869.32480. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Workshop - Strategický rozvoj destinací (Workshop - Strategic developement of destinations). 2019. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Česká podoba konsolidace DMO (The Czech Version of the Consolidation of DMO). In Klímová, V., Žítek, V.. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 492-499, 8 pp. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/cz.muni.p210-9268-2019-62. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER and Markéta NOVOTNÁ. Mobility behaviour in connection with the high-speed rail. In Conference: ATLAS Annual Conference 2019: Tourism Transformations, Girona, Spain, 17 - 20 September, 2019. 2019. doi:10.13140/RG.2.2.22570.36803. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Markéta NOVOTNÁ. 10. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (10th International Colloquium on Tourism). 2019. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Markéta NOVOTNÁ. Politika cestovního ruchu ČR - její mise a vize (Tourism Policy in the Czech Republic - Mission and Vision). 2019. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Markéta NOVOTNÁ. Slovníček pojmů. Politiky cestovního ruchu (Glossary. Tourism policy). Brno, 2019. 12 pp. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Markéta NOVOTNÁ and Filip EMMER. Zpráva hodnotící modernizaci předmětu Politiky cestovního ruchu (Report of evaluating the modernization of the course Tourism Policy). Brno, 2019. 7 pp. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Analýza aktérů cestovního ruchu v destinaci (The Analysis of Tourism Stakeholders in a Destination). Brno, 2018. 10 pp. doi:10.13140/RG.2.2.17541.86248. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Martin ŠAUER. Economic transition and tourism development - mass tourism in Prague. In Klímová, V., Žítek, V.. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 501-507, 7 pp. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-65. info
 • BOBKOVÁ, Markéta and Andrea HOLEŠINSKÁ. To be governed or to be guided - Destination networks from the Czech perspective. In 4th Advances in Destination Management 2018. 2018. doi:10.13140/RG.2.2.33226.00965. info
 • NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Paul C. NATHANAIL, Kamila TUREČKOVÁ and Andrea HOLEŠINSKÁ. Resident's preferences for urban brownfield revitalization: Insights from two Czech cities. Land Use Policy, Elsevier Limited, 2018, vol. 76, July 2018, p. 224-234. ISSN 0264-8377. doi:10.1016/j.landusepol.2018.05.013. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Workshop - Setkání s představiteli DMO (Workshop - Meeting with DMO representatives). 2018. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Markéta NOVOTNÁ. 9. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (9th International Colloquium on Tourism). 2018. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Project - Press trip. 2017. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava and Andrea HOLEŠINSKÁ. Tourism and rural area in Czech republic. In Klímová, V., Žítek, V.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 794-801, 8 pp. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-104. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta and Andrea HOLEŠINSKÁ. Networking in a destination from the perspective of virtual relationships and their spatial dimension. Geographia Technica, Cluj University Press, 2017, vol. 12, No 2, p. 10-19. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.122.02. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Mock practice or how to develop managerial competencies in students of Regional Development and Tourism at Masaryk University. Czech Journal of Tourism, Masarykova univerzita, 2017, vol. 6, No 1, p. 72-73. ISSN 1805-3580. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Reflection on the destination management in the Czech Republic. In ATLAS Annual Conference 2017. Destinations past, present and future. Viana do Castelo, Portugal, 12-15 September, 2017. 2017. doi:10.13140/RG.2.2.18782.13123. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Jiří VYSTOUPIL. 8. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (8th International Colloquium on Tourism). 2017. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 8. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 7. - 8. září 2017 (8th International Colloquium on Tourism. Proceedings. Pavlov, 7th - 8th September 2017). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 200 pp. ISBN 978-80-210-8845-0. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. výkonný redaktor (managing editor). : Czech Journal of Tourism, 2017. ISSN 1805-3580. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Workshop na zdokonalení prezentačních schopností - zkušenosti z praxe (Workshop Proficiency in presentation skills - experience from practice). 2017. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Obchodní strategie destinační společnosti (Corporate strategy of destination management organization). Brno, 2017. 20 pp. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER and Markéta BOBKOVÁ. Socio-cultural aspects of cooperation in a tourist destination. In ATLAS Annual Conference 2016. Tourism, Lifestyles and Locations. Canterbury, United Kingdom, 14-16 September, 2016. 2016. stránka konference info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Jiří VYSTOUPIL. 7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (7th International Colloquium on Tourism). 2016. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 8. - 9. září 2016 [CD-ROM] (7th International Colloquium on Tourism. Proceedings. Pavlov, 8th - 9th September 2016 [CD-ROM]). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 59 pp. ISBN 978-80-210-8527-5. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Too Many Policy Options, Not Enough Diversity? A Typology of Tourism Policy Tools. International Journal of Tourism Research, John Wiley & Sons Ltd, 2016. ISSN 1522-1970. URL info
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK and Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text (Tourism. Learning text.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 pp. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Jiří VYSTOUPIL. 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (6th International Colloquium on Tourism). 2015. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 10.-11. září 2015. CD-ROM (6th International Colloquium on Tourism. Proceedings. 10-11 September 2015. CD-ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 125 pp. ISBN 978-80-210-8117-8. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Dorota PRIEČINSKÁ. Tourism destination governance - a case study of Francie, Rennes. In Holešinská, A.. 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 10. - 11. září 2015 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 80-87, 8 pp. ISBN 978-80-210-8117-8. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Martin ŠAUER. Problémy destinačního managementu v České republice (The Issue of Destination Management in the Czech Republic). 2015. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. In ATLAS Annual Conference 2015. 2015. stránka konference info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destination management in crisis - the case study of the Czech Republic. In ATLAS Annual Conference 2015. 2015. stranka konference info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. Czech Journal of Tourism, Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 4, No 2, p. 90-102. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015­­-0006. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Markéta NOVOTNÁ. Tourism destination governance v kontextu teoretických poznatků (TOURISM DESTINATION GOVERNANCE IN THE THEORETICAL CONTEXT). In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 796-801, 6 pp. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-103. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Jiří VYSTOUPIL. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (5th International Colloquium on Tourism). 2014. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11.-12. září 2014. CD-ROM (5th International Colloquium on Tourism. Proceedings. 11-12 September 2014. CD-ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 pp. ISBN 978-80-210-7585-6. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Spolupráce destinačních společností s aktéry cestovního ruchu (DMOs’ cooperation with stakeholders). In Holešinská Andrea. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11.-12. září 2014. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 55-65, 11 pp. ISBN 978-80-210-7585-6. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Pavlína JEZDINSKÁ. Administrativní hranice jako překážka pro destinační management (Administrative bounderies as a barrier to destination management). In KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Valtice 19.-21. června 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 610-616, 7 pp. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-77. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. DMO - A dummy-made organ or a really working destination management organization. Czech Journal of Tourism, Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 2, No 1, p. 19-36. ISSN 1805-3580. doi:10.2478/cjot-2013-0002. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Zkušenosti s řízením cestovního ruchu a jeho legislativní úpravou v zahraničí (Experience in managing tourism and its legal regulations in abroad). Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus, Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2013, vol. 9, No 19, p. 3-12. ISSN 1801-1535. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Jiří VYSTOUPIL. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (4th International Colloquium on Tourism). 2013. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 12.-13. září 2013. CD-ROM (4th International Colloquium on Tourism. Proceedings. 12-13 September 2013. CD-ROM). In 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 12.-13. září 2013. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 1-207, 207 pp. ISBN 978-80-210-6644-1. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu (Destination management as an instrument for regional tourism policy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 pp. ISBN 978-80-210-5847-7. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj podpory regionálního rozvoje (Destination management as an instrument of the regional development support). Regionální studia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012, VI., No 1, p. 2-13. ISSN 1803-1471. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace a řízení cestovního ruchu v České republice - kde je zakopán pes (Organization and management of turism in the Czech Republic – where is the rub). In Holešinská, Andrea. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6.-7. září 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 27-36, 10 pp. ISBN 978-80-210-6078-4. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Martin ŠAUER. Transformation of global cities - urban tourism and branding: Prague perspective. In 2012 ATLAS Conference. Re-creating the Global City: Tourism, Leisure and Mega-Events in the Transformation of 21st Century Cities. Book of Abstracts. 2012. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Jiří VYSTOUPIL. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (3rd International Colloquium on Tourism). 2012. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6. - 7. září 2012. CD-ROM (3rd International Colloquium on Tourism. Proceedings. Pavlov, 6-7 September 2012. CD-ROM). In 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6. - 7. září 2012. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 1-123, 123 pp. ISBN 978-80-210-6078-4. Čítárna Munispace URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (3rd International Colloquium on Tourism). Studia turistica, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, vol. 3, prosinec 2012, p. 105-106. ISSN 1804-252X. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER and Ondřej REPÍK. Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu (Politics and instruments of tourism support). Brno: ESF MU, 2011. 92 pp. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Legislativní úprava cestovního ruchu ve vybraných zemích Evropy (Tourism in legislation – case study European countries). In Andrea Holešinská. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15. – 16. září 2011[CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 19-30, 12 pp. ISBN 978-80-210-5728-9. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Jiří VYSTOUPIL. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (2nd International Colloquium on Tourism). 2011. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15.-16. září 2011. CD-ROM (2nd International Colloquium on Tourism. Proceedings. 15-16 September 2011. CD-ROM). In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15.-16. září 2011. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 1-169, 169 pp. ISBN 978-80-210-5728-9. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří and Martin ŠAUER. Analýza a zhodnocení veřejné podpory cestovního ruchu z Regionálních operačních programů v České republice v období 2007 - 2009 (Analysis and Evaluation of public incentive of Tourism from Regional Operational Programmes in the Czech Republic in 2007-2009). In Sborník vědeckých příspěvků. Zmírňování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu a vlivy současné hospodářské krize. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., 2010. p. 62-81, 20 pp. ISSN 1801-1535. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Experience of cooperation between stakeholders when building destination management. In Destinations revisited. Proceedings of the ATLAS conference Viana do Castelo, Portugal, 2007. Part 4 Destinatin Management and Marketing. Arnhem: ATLAS, 2010. p. 9-19, 11 pp. ISBN 978-90-75775-48-8. info
 • ŠAUER, Martin, Andrea HOLEŠINSKÁ and Jiří VYSTOUPIL. Business travel in the Czech Republic: Conferences and trade faires - geographical analysis. In Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Volume 11: Conditions, state and development perspectives of business tourism. Wrocław: University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, 2010. p. 287-295, 9 pp. ISBN 978-83-928193-9-4. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Setkání odborníků na cestovní ruch pod Pálavskými vrchy (The Meeting of Experts for Tourism at Pálava). COT business, Praha: C.O.T. media, s.r.o., 2010, říjen 2010, p. 18. ISSN 1212-4281. info
 • ŠAUER, Martin and Andrea HOLEŠINSKÁ. Economic transition and tourism development in Czechia: Path to mass tourism? In ATLAS Annual Conference 2010 "Mass tourism vs. niche tourism". Abstract Book. 2010. ISBN 978-90-75775-50-1. info
 • ŠAUER, Martin and Andrea HOLEŠINSKÁ. Podpora památek a kulturních zařízení pro potřeby cestovního ruchu (na příkladě operačních programů EU) (Support sights and culture facilities in the tourism (example of EU operational programs)). In Aktuální problémy cestovního ruchu "Kulturní cestovní ruch" - sborník z mezinárodní konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytecnická Jihlava, 2010. p. 56-67, 12 pp. ISBN 978-80-87035-31-3. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Jiří VYSTOUPIL. 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (1st International Colloquium on Tourism). 2010. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 9.-10. září 2010. CD-ROM (1st International Colloquium on Tourism. Proceedings. Pavlov, 9-10 September 2010. CD-ROM). In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 9.-10. září 2010. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 1-274, 274 pp. ISBN 978-80-210-5372-4. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Analýza vybraných zahraničních právních předpisů upravujících organizaci cestovního ruchu (The analysis of selected foreign legislation enacted the tourism organization). In KLÍMOVÁ, Viktorie. XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 331-339, 9 pp. ISBN 978-80-210-5210-9. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destination Management of Tourist Area Pálava and Lednice-Valtice Complex - Case Study Mikulovsko. In IFHP Annual International Conference 2009 "Tourism - Current and Future Challenges for Urban Development". 2009. ISBN 978-80-904020-4-1. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Martin ŠAUER. Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu na Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity (Tourism Education and Research at Masaryk University, Faculty of Economics and Administration). In AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU “Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu“ - sborník ze 4. mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009. p. 117-120, 4 pp. ISBN 978-80-87035-25-2. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC and Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice (Theoretical and Methodical Approaches to the Tourism regionalization in the Czech Republic). Ekonomická revue cestovného ruchu, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, vol. 41, No 2, p. 105-117. ISSN 0139-8660. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Prostorová organizace řízení cestovního ruchu (Spatial Tourism Management Organization). In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2008. p. 184-191, 8 pp. ISBN 978-80-210-4625-2. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Andrea HOLEŠINSKÁ. Mikulovsko - model opatření k rozvoji domácího apříjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vybraných oblastech - oblast s převažujícími přírodními předpoklady - region Jižní Morava, Česká republika (Mikulovsko - Measures for Comestic and In-coming Foreign Tourism Development in Suitable Regions - a Region with Predominatly Scenic and Natural Attractions - South Moravia, Cezch Republic). Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus, Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, vol. 3, říjen, p. 77-104. ISSN 1801-1535. info
 • ŠAUER, Martin. Podpora cestovního ruchu z veřejných financí (Support of Tourism from Public Finance). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 138 pp. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management, nebo-li řízení destinace a jeho aplikace v České republice (Destination management as a process of managing a destination and its application in the Czech Republic). Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus, Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, IV, No 8, p. 41-52. ISSN 1801-1535. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Tomáš KRAJÍČEK. Elektronická forma zkoušení - praktické zkušenosti z předmětu ekonomická geografie (Electronic Form of Examination - Practical Experience in Economic Geography). 2007. 6 pp. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC and Martin ŠAUER. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR (The Proposal of the New Tourism Regionalization in the Czech Republic). 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 108 pp. ISBN 978-80-210-4263-6. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management a spolupráce v destinaci (Destination management and cooperation in destination). In Sborník z 1. a 2. mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007. p. 1-6, 6 pp. ISBN 978-80-87035-01-6. info
 • VYSTOUPIL, Jiří and Martin ŠAUER. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu (The Proposal of New Tourism Regionalization). In Sborník z 1. a 2. mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007. p. 1-11, 11 pp. ISBN 978-80-87035-01-6. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Spolupráce jako klíčový faktor destinačního managementu (Cooperation as a key factor of destination management). In Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 332-337, 6 pp. ISBN 978-80-210-4325-1. info
 • VYSTOUPIL, Jiří. Návrh indikátorů a ukazatelů pro potřeby organizace a řízení cestovního ruchu na regionální a krajské úrovni (The Proposal of indicators for tourism organization and management at regional level). Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, tourismus, Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, p. 44-58. ISSN 1801-1535. info
 • VYSTOUPIL, Jiří. Analýza a hodnocení stávajících priorit krajů České republiky v cestovním ruchu (The analysis and evaluation of present priorities of regional authorities in the Czech Republic in tourism). Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus, Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, p. 71-108. ISSN 1801-1535. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC and Martin ŠAUER. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu (Methods for drafting strategic and programme tourism documents). 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 120 pp. ISBN 978-80-210-4290-2. info
 • POPOVIČOVÁ, Pavla. Organizace cestovního ruchu na jižní Moravě (Tourism Organization in the Southern Moravia Region). In Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2007. p. 214-226, 14 pp. ISBN 978-80-7040-969-5. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu (Theoretical-methodological and practical approaches towards tourism regionalization). In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 273-280, 8 pp. ISBN 978-80-7040-986-2. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ and Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu (Tourism Marketing). 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 pp. ISBN 978-80-210-4240-7. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ and Petra METELKOVÁ. Management cestovního ruchu (Tourism Management). 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 156 pp. ISBN 978-80-210-4415-9. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management aneb Jak řídit turistickou destinaci (Destination management or How to manage a tourist destination). Brno: ESF MU, 2007. 90 pp. první. ISBN 978-80-210-4500-2. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Experience of cooperation between stakeholders when building destination management. In ATLAS Annual Conference 2007: Destinations revisited. Perspectives on developing and managing tourist areas. 2007. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Experience of cooperation between stakeholders when building destination management. In ATLAS Annual Conference 2007: Destinations revisited. Perspectives on developing and managing tourist areas. 2007. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Daniel SEIDENGLANZ. Dopravní dostupnost významných horských oblastí ČR (Transport Accessability of Significant Mountain Areas in the Czech Republic). 2006. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Martin ŠAUER. Veřejná podpora cestovního ruchu jako jeden z nástrojů politiky cestovního ruchu (Public Tourism Support as an Instrument of Tourism Policy). In 1. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma "Evropská unie a cestovní ruch". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2006. p. 5-5, 6 pp. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV and Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky (Tourism Atlas of the Czech Republic). 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 pp. ISBN 80-239-7256-1. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Andrea HOLEŠINSKÁ. Pedagogická a výzkumná činnost katedry regionální ekonomie a správy v oblasti cestovního ruchu (Tourism Education and Research at the Department of Regional Economics and Administration). In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Česká ekonomika v procesu globalizace - Inovační potenciál regionů ČR". Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 88-92, 5 pp. ISBN 80-210-4085-8. info
 • ŠAUER, Martin and Andrea HOLEŠINSKÁ. Tourism Regionalization in the Czech Republic. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Volume II. Gödöllő: Szent István University, 2006. p. 355-360, 6 pp. ISBN 963-9483-68-0. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ and Petra METELKOVÁ. Základy cestovního ruchu (Introduction to Tourism). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 121+13. ISBN 80-210-4167-6. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Josef KUNC. Programové a strategické dokumenty rozvoje cestovního ruchu ČR - srování (Programme and Strategic Documents of Tourism Development in the Czech Republic - the Comparison). In IX. Mezinárdní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 217-220, 4 pp. ISBN 8021041552. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Venkovský cestovní ruch v České republice (Rural Tourism in the Czech Republic). In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. p. 251-255, 6 pp. ISBN 8021041552. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu v ČR a jejich začlenění do strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu (Application of Traditions in Tourism in the Czech Republic and its Incorporation into the Strategic Documents of Tourism). Praha: C.O.T. media, s.r.o., 2006. COT business. info
 • METELKOVÁ, Petra. Pragmatická politika cestovního ruchu na příkladu Švýcarska (The Pragmatic Tourism Policy in Switzerland). In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. p. 221-228, 8 pp. ISBN 80-210-4155-2. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu a jejich začlenění do strategických dokumentu (Application of Traditions in Tourism and its Incorporation into the Strategic Documents). In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 11. mezinárodní konference na téma "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Využití tradic v cestovním ruchu". Tábor: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu, 2006. p. 35-40, 6 pp. ISBN 80-7040-895-2. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER and Jiří VYSTOUPIL. Výběrové šetření k problematice organizace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. (Zpráva specifikovaného výzkumu) (The Issue of Tourist Organization in the South Moravian Region - Sample Survey). : ESF MU, 2006. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism E-atlas of World Countries. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. p. 47-50, 4 pp. ISBN 80-7040-766-2. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER and Petra METELKOVÁ. Kooperace veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu v Jihomoravském kraji (The Cooperation in Tourism Between Public and Private Sector in South Moravia). In Sborník příspěvků z teoretického semináře "Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru". Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. p. 1-8, 8 pp. ISBN 80-210-3764-4. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava and Andrea HOLEŠINSKÁ. Zřizování turistických informačních center obcemi (Establishing of local tourist information centres). In MendelNET 2005 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta, 2005. p. 136-146, 10 pp. ISBN 80-7302-107-2. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa (Geography of Tourism and/or Tourism E-atlas of World Countries). In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. p. 183-188, 6 pp. ISBN 80-244-1221-7. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Nástin hodnocení kulturně-historického potenciálu cestovního ruchu (The Draft of Culture-historical Tourism Potencial Evaluation). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. p. 247-253, 7 pp. ISBN 80-210-3888-8. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Veřejný sektor a cestovní ruch (Public Sector and Tourism). In Sborník z 6. mezinárodní konference "Veřejná ekonomika a správa 2005". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky, 2005. p. 1-9, 10 pp. ISBN 80-248-0876-5. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Návrh tvorby webových stránek destinace (The Proposal of Destination Web Page Creating). Brno: ESF MU, 2005. 23 pp. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Petra METELKOVÁ and Andrea HOLEŠINSKÁ. Marketing and Management in the tourist Destinantion of South Moravia (Marketing and Management in the Tourist Destination of South Moravia). In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 9. mezinárodní konference na téma: "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství". Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta katedra cestovního ruhcu v Táboře, 2004. p. 192-197, 6 pp. ISBN 80-7040-690-9. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century. In 3rd International Confrerence for Young Researchers. Volume I. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004. p. 230-233, 4 pp. ISBN 963-9483-44-3. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Kvalita poskytovaných služeb turistickými informačními centry (Provided Service Quality by Tourist Information Centers). In VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU Brno, 2004. p. 27-33, 7 pp. ISBN 80-210-3549-8. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace turistických informačních center (The Organization of Tourist Information Centers). In MendelNET 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia na CD. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2004. p. 132-132, 7 pp. ISBN 80-7302-088-2. info

2015/01/11


Životopis: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (učo 21026), verze: čeština(1), změněno: 11. 1. 2015 21:59, A. Holešinská