Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name
 • Martin Zizlavsky, born at 1968, married, three children
Department
 • Department of Social Policy and Social Work
  Faculty of Social Studies
  Masaryk University
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment - Position
 • assistant professor
Employment
 • From 1997 up to now: Masaryk university From 1996 till 1997: Economic Advisor, own business From 1992 till 1996: Masaryk university
Teaching Activities
 • Methods of Qualitative Research
 • Economics
 • Economy of Welfare State
 • Principles of Economics
 • Business Economy
Scientific and Research Activities
 • 2017 and 2014: Statistical analysis of quantitative data and reporting for project Social conditions monitoring of Brno city's citizens
Internships
 • 1997 Tilburg University; 1994 Manchester University
Major Publications
 • WINKLER, Jiří, Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Josef HORŇÁČEK and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Analýza faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu. 1. vydání. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 2018. 132 pp. info
 • WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Monitorování sociálních podmínek obyvatel města Brna. Závěrečná zpráva. 1. vydání. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2018. 104 pp. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ and Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně (Need assessment for Development of Social Services in Brno). Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 pp. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info
 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace (Functioning of Market Economy and Its Stabilisation). První vyd. Brno: MUNIPress, 2013. 90 pp. ISBN 978-80-210-6581-9. Čítárna Munispace info
 • WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti (Institutional Change and Public Policy. Analysis of employment policy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 186 pp. ISBN 978-80-210-5601-5. info
 • WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Co rozhoduje o úspěšném zapojení do projektu Vzdělávejte se! (Programme Vzdelavejte se!). In Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009. info
 • WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace (Specific local employment programmes. Their meaning, needs and realization.). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 218 pp. ISBN 80-210-3867-5. info

2020/06/24


Curriculum vitae: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (učo 2173), version: English(1), last update: 2020/06/24 16:41, M. Žižlavský

Another Variant: Czech(1)