Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Odborný životopis

Jméno a příjmení
 • Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., rok narození 1968, ženatý, tři děti
Současné pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita
  Joštova 10
  602 00 Brno
Zaměstnanecké zařazení
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Doktorské studium oboru Sociální politika a sociální práce; Masarykova univerzita
 • 1992: Magisterské studium oborů Filosofie a Ekonomické vědy; Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • Od roku 1997 doposud: Masarykova univerzita
 • Od roku 1996 do roku 1997: Vlastní živnost, ekonomické poradenství
 • Od roku 1992 do roku 1996: Masarykova univerzita
Pedagogická činnost
 • Kvalitativní výzkum
 • Ekonomie
 • Základy ekonomie
 • Ekonomika sociálního státu
 • Ekonomika organizace
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017 a 2014: Statistická analýza dat a zhotovení závěrečné zprávy v projektu Monitorování sociálních potřeb obyvatel města Brna; zadavatel Magistrát města Brna
 • 2006 až 2007: Člen výzkumného týmu v projektu Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb (NPVII23001), zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Akademické stáže
 • 1997 Tilburg university 1994 Manchester university
Vybrané publikace
 • WINKLER, Jiří, Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Josef HORŇÁČEK and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Analýza faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu. 1. vydání. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 2018. 132 pp. info
 • WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Monitorování sociálních podmínek obyvatel města Brna. Závěrečná zpráva. 1. vydání. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2018. 104 pp. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ and Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně (Need assessment for Development of Social Services in Brno). Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 pp. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info
 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace (Functioning of Market Economy and Its Stabilisation). První vyd. Brno: MUNIPress, 2013. 90 pp. ISBN 978-80-210-6581-9. Čítárna Munispace info
 • WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti (Institutional Change and Public Policy. Analysis of employment policy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 186 pp. ISBN 978-80-210-5601-5. info
 • WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Co rozhoduje o úspěšném zapojení do projektu Vzdělávejte se! (Programme Vzdelavejte se!). In Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009. info
 • WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace (Specific local employment programmes. Their meaning, needs and realization.). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 218 pp. ISBN 80-210-3867-5. info

2020/06/24


Odborný životopis: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (učo 2173), verze: čeština(1), změněno: 24. 6. 2020 16:42, M. Žižlavský

Another Variant: English(1)