Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D., Masarykova Univerzita Brno, katedra sociologie (disertační práce Prostor, moc a utopie: ideální město a jeho společnost)
 • 2004: Mgr., Masarykova Univerzita Brno, katedra sociologie (diplomová práce Prostor a moc: městská zkušenost v 19. století)
 • 2001: Bc., Masarykova Univerzita Brno, katedra sociologie, katedra mediálních studií a žurnalistiky
Přehled zaměstnání
 • 2016- : odborná asistentka Katery občanské výchovy PdF MU
 • 2019- : odborná pracovnice Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
 • 2013-2018 : odborná pracovnice Ústavu populačních studií FSS MU
 • 2005–2011: výzkumná pracovnice (2010 a 2011 odborná asistentka) Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU
 • 2005–2010: výuka kurzů Úvod do sociologie a Sociologie na katedře Design Zlín VŠUP, třída T. Bati 4342, 760 01 Zlín
 • 2005–2008: výuka kurzu Sociologie na FA VUT Brno, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Pedagogická činnost
 • Výuka na Katedře sociologie FSS MU a na Katedře občanské výchovy PdF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aaktuální informace na https://www.muni.cz/lide/22034-barbora-vackova/projekty
 • od 2016-2018:
 • Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína (DG16P02M028) - hlavní řešitelka na MU
 • 2013-2014:
 • Význam domova perspektivou samostatně žijících osob (GA13-32237S), hlavní řešitelka
 • do roku 2011 Projekty IVRISu:
 • „Socio-kulturní aspekty residenční suburbanizace“ zaměřeného na proměny předměstí a příměstských obcí v souvislosti s procesem suburbanizace.
 • „Individuální přístup k bydlení ve standardizované obytné jednotce: případ Zlínského baťovského bydlení“, jehož náplní je studium vytváření domova ve standardizované materii baťovských půl a čtyřdomků
 • „Tendence ke ghettoizaci - sociálně-prostorové vyčleňování v lokálních politikách a správní praxi“, zaměřeného na způsob zacházení samospráv s tzv. vyloučenými prostory v jejich katastrech.
Vybrané publikace
 • VACKOVÁ, Barbora and Nina BARTOŠOVÁ. Baťovany – Partizánske: contemporary re/inventing the history of the Baťa company town. In SIEF 2023 Congres: Living Uncertainty. 2023. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora. Displaced square: the meanings reduction of the historical site. In Fragments, Traces, Memories: Internationa Conference. 2023. info
 • VACKOVÁ, Barbora and Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Média a komunikace (Media and Communication). In David Valůšek, Ondřej Ševeček, Vítězslav Sommer. Dějiny města Zlína 2: Moderní město. 1st ed. Zlín: Statutární město Zlín, 2023, p. 422-457. ISBN 978-80-87766-27-9. info
 • VACKOVÁ, Barbora, Vít STROBACH and Eva CHODĚJOVSKÁ. Krajina a prostor (Landscape and Space). In David Valůšek, Ondřej Ševeček, Vítězslav Sommer. Dějiny města Zlína 2: Moderní město. 1st ed. Zlín: Statutární město Zlín, 2023, p. 338-377. ISBN 978-80-87766-27-9. info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Rudolf BURGR and Terezie LOKŠOVÁ. Komunikační kanály, klíčoví aktéři a obsahy komunikace v Telči (Communication channels, key actors and contents of communication in Telč). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 38 pp. zpráva URL info
 • VACKOVÁ, Barbora. Na cestě časem / Geografie "sólistů a sólistek" (On the Road through Time / The Geography of Solist). In Pospíšilová, Lucie; Osman, Robert. Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019, p. 69-89. ISBN 978-80-246-4255-0. info
 • VACKOVÁ, Barbora and Martin ŠKOP. Být legislativcem: Empirická šetření v administrativních fázích legislativy (Being a Legislator: Administrative Phase of Legislation – Empirical Research). Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2019, vol. 27, No 1, p. 5-28. ISSN 1210-9126. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-1. Open access časopisu info
 • VACKOVÁ, Barbora, Klára ELIÁŠOVÁ, Jitka RESSOVÁ and Markéta REUSS BŘEZOVSKÁ. Baťovský domek : mizející prvky zlínské architektury (The Baťa Home : Zlín's Vanishing Architectural Elements). 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2017, 314 pp. ISBN 978-80-210-8667-8. info
 • VACKOVÁ, Barbora and Lucie GALČANOVÁ. Cold feet and empty fridges? The meanings of home and home-making practices of solo-living people in the Czech Republic. In Malgorzata Bogunia-Borowska. Social Spaces and Social Relations. 1st ed. Frankfurt aam Mein: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016, p. 83-117. Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences (Book 7). ISBN 978-3-631-66784-2. Available from: https://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-06452-0. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie and Barbora VACKOVÁ. „… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí. (“…when we live in the same city at least.” The City as Home Experienced by the Solo-living People). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 2014, No 4, p. 13-32. ISSN 1214-813X. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora and Lucie GALČANOVÁ. Prostory domova (Spaces of Home). In Matoušek, Roman; Osman, Robert (eds.). Prostor(y) geografie. 1st ed. Praha: Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014, p. 167-188. ISBN 978-80-246-2733-5. info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ and Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech (Living Solo: Housing, Work, and Relationships of People Living in Single-member Households). 1st ed. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2014, 259 pp. ISBN 978-80-7465-185-4. info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ and Ondřej HOFÍREK. „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. („Towards the purer city“: The problem localities and its inhabitants in the perspective of local authorities.). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, vol. 47, No 4, p. 633-656. ISSN 0038-0288. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ and Robert OSMAN. Prostor "před nádražím"v Brně - perspektiva chodce (In Front of the Brno Railway Station: a Pedestrian’s View of the Zone). Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2011, VIX, No 5, p. 17-25. ISSN 1212-0855. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie and Barbora VACKOVÁ. "Líp jste si ani vybrat nemohli!" Reprezentace suburbanizace v americkém filmu (Representation of Suburbia in American Movies). In Třetí město. 1st ed. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2011, p. 187-215. ISBN 978-80-7465-015-4. info
 • VACKOVÁ, Barbora. Prostor, moc a utopie: Ideální město a jeho společnost. (Space, Power and Utopia: the Ideal City and its Society). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 171 pp. EDIS, svazek 6. ISBN 978-80-210-5252-9. info
 • VACKOVÁ, Barbora. Cizinec v ideální společnosti (Stranger in Ideal Society). In Město: proměnlivá ne/samozřejmost. 1st ed. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2009, p. 13-30. ISBN 978-80-86818-86-3. info
 • VACKOVÁ, Barbora and Lucie GALČANOVÁ. The Project Zlín. Everyday Life in a Materialized Utopia. (The Project Zlín. Everyday Life in a Materialized Utopia). Lidé města / Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2009, vol. 11, No 2, p. 311-337. ISSN 1212-8112. Plný text na webu Lidé města/Urban People info

2019/04/13


Životopis: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (učo 22034), verze: čeština(1), změněno: 13. 4. 2019 09:46, B. Vacková