Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD.
Department/Faculty/University
 • Institute of Psychology Faculty of Arts Masaryk University Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Function, current position
 • scientific assistant
Education and academic qualifications
 • 2007 achieved the PhDr degree.
 • 1992 - 1997 accepted and selected for an internal form of postgraduate study at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, worked on her dissertation focused on the area of clinical psychology. In 1997 achieved the PhD degree.
 • 1987 - 1992 Masters Degree of five years of psychology studies. In 1992 graduated from the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, with distinction, and received the Masters Degree.
 • 1983 - 1987 study in a class with compulsory Latin lessons at grammar school, Slovanské náměstí in Brno.
Professional experience
 • 1997 - 2011 scientific assistant in the Institute of Psychology
Teaching activities
 • PSA-015 Social Psychology I
 • PSA-034 Social Psychology II
 • PSA-054 Applied Social Psychology
 • PSA-013 Psychological Training in the Group
 • PSB-059 Dance Therapy
 • PSB-526 Introduction to the Transactional Analysis
 • PSB-066 Imagination Psychotherapy
 • PSB-037 Communication Skills Training
 • VIK12A35 Social Psychology
 • RJs212 Social psychology
Research activities
 • Resolver of the researches supported by the Czech Grant Agency:
 • 2002 - 2004
 • GA CR n. 406/02/1040 The prerequisites for life satisfaction in the contemporary adolescent youth: personality, values and social perspectives.
 • 2005 – 2007
 • GA CR n. 406/05/0564 Determinants of Life Satisfaction and Health of University Students: Body-concept, Health-supportive Behaviour and selected Personality Charakteristics.
 • 2009 – 2011
 • GA CR n. 406/09/0611 Cognitive determinants of Health related behaviour.
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2000/10/15 – 2000/12/15: Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve, BEL
 • 1996/10/14 – 1997/01/10: Paris Descartes University, Paris, FRA
 • 1995/10/02 – 1996/01/12: University of Paris X - Nanterre, Nanterre, FRA
Other academic activities, research projects, grants
 • 1999-2002 Member of the academic senate
Most significant professional accomplishments
 • Editor of collection SPFFBU, psychological series
Major publications
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Metodika tanečně expresivního přístupu - primitivní exprese (Methodology of dance expressive approach - primitive expression). In Müller, Oldřich. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020. p. 153-168. ISBN 978-80-244-5664-5. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (Optimism and Its Role in the Context of Health). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 480. ISBN 978-80-210-8951-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018. Digitální knihovna FF MU info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Tancevalnaja terapija i terapevtičeskij taněc (Dance therapy and therapeutic dance). In Valenta, Milan; Polínek, Martin Dominik; Müller, Oldřich; Dosedlová, Jaroslava; Kantor, Jiří; Svoboda, Pavel; Kopytin, Aleksandr Ivanovič; Vačkov, Igor Viktorovič. Ekspressivnaja terapija v specialnoj pedagogike. Sankt-Peterburg: Obrazovatelnyje projekty, 2017. p. 239 - 267. Proteatr. ISBN 978-5-98368-124-8. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In Melis Minas. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2016. p. 1167-1175. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.137. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. Positive Expectations – Optimism and Hope in Models. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. p. 436-447. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.45. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ and Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence (Health-related Behaviour: Determinants, Models and Consequences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016. Online knihkupectví Munipress info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ and Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2015. p. 1051-1059. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.278. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Jaká je současná produktivní populace? (What is the current working population?). In Juračková, Lenka; Mika, Jiří. Knihovny současnosti 14. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014. p. 120-128. ISBN 978-80-86249-71-1. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava and Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování (Optimism to Health? : cognitive and personal determinants of health supportive behaviour). In Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. p. 1-104. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Šárka FOŘTOVÁ and Veronika MAXOVÁ. Vybrané konstrukty optimismu a pesimismu ve výzkumu (Selected constructs of optimism and pessimism in the research). In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. p. 49-68. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ and Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování (Optimism in the Relation to the Health-Supportive and the Health-Threatening Behaviour). In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. p. 69-82. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Primitive Expression as a Therapeutic Dance. In Autoestima Flamenca, Sevilla, Spain. 2013. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Health-supportive Behaviour, Subjective Health and Life Style of University Students. Journal of Indian Health Psychology. Global Vision Publishing House, 2013, roč. 8, č. 1, p. 115-132. ISSN 0973-5755. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Terapie tancem : role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii (The therapy of dancing). Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 184 pp. Psyché. ISBN 978-80-247-3711-9. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Šárka FOŘTOVÁ. Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu (The current constructs of optimism/pessimism in the research). In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. p. 199-204. ISBN 978-80-88910-40-4. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ and Veronika MAXOVÁ. Dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus ve vztahu k situační úzkosti a dispoziční úzkostnosti (Dispositional optimism and defensive pessimism in relation to anxiety). Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, p. 65-72. ISSN 1805-6393. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Co je a co není psychoterapie? (What is and what is not the psychotherapy?). Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2010, I, No 1, p. 7-13. ISSN 0862-1985. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Ludmila FIALOVÁ and Vladimír KEBZA. Předpoklady zdraví a životní spokojenosti (Determinants of health and life satisfaction). 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 141 pp. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Hodnotová orientace jako moderátor životní spokojenosti (Value orientation as a moderator of the life satisfaction). In Wellness, zdraví a životní styl. Praha: FTVS Univerzity Karlovy, 2007. p. 27 - 40. Fialová Ludmila (ed.). ISBN 978-80-86317-54-0. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava and Stanislava KUČEROVÁ. Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii (The human body in history of european philosophy). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, P 10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 21 - 31, 10 pp. ISBN 80-210-4144-7. info
 • BLATNÝ, Marek, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Vladimír KEBZA and Iva ŠOLCOVÁ. Psychosociální souvislosti osobní pohody (Psychosocial context of well-being). Brno: Vydavatelství MSD, 2005. 109 pp. Masarykova univerzita, svazek č.1. ISBN 80-86633-35-7. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Taneční terapie (Dance therapy). In Oldřich Muller (ed.).Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. p. 200 - 222. UP, svazek č. 1. ISBN 80-244-1075-3. info
 • BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Personality Correlates of Self-Esteem and Life Satisfaction. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004, vol. 46, No 2, p. 97 - 104. ISSN 0039-3320. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK and Marek BLATNÝ. Life Satisfaction of Adolescents in Relation to their Value Orientation. In Psychology and Health. Oxfordshire, United Kingdom: Brunner-Routledge, 2004. p. 21-22. ISSN 0887-0446. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Objektivní a subjektivní faktory štěstí (Objective and subjective predictors of well-being). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická P7. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 55 - 62. ISBN 80-210-3130-1. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK and Marek BLATNÝ. Životní spokojenost adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým orientacím (Life Satisfaction and Value Orientations in the Contemporary Adolescent Youth). In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. p. 19-30. ISBN 80-86633-09-8. info
 • POSPĚCHOVÁ, Tereza and Jaroslava BLÍŽKOVSKÁ. Vybrané komponenty sociální kompetence ve vztahu k ostatním osobnostním charakteristikám (Some Components of Social Competence in Relation with other Characteristics of Personality). Človek a spoločnosť. Košice: SAV Košice, 2003, vol. 6, No 4, p. 18 - 29. ISSN 1335-3608. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK and Marek BLATNÝ. Optimismus adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým preferencím (Optimism and Value Orientations of the Contemporary Czech Adolescent Youth). In Práca a jej kontexty. Bratislava: SAV, 2003. p. 68-75. ISBN 80-88982-75-8. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence (Parallels and contrasts in the approaches to fundamental categories of the human existence). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 103 - 112. ISBN 80-210-2832-7. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava and Kateřina RERYCHOVÁ. Jsou naši vysokoškoláci ve výhledech do budoucnosti nerealističtí optimisté? (Czech university students - are they optimistic about future life events?). In Sociálne procesy a osobnosť 2002. 1. vydání. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV a Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2002. p. 38 - 47. ISBN 80-967621-7-6. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. "Sdělená bolest-poloviční bolest?" Sociální sdílení emocí. (Social Sharing of Emotion). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: FF MU v Brně, 2001. p. 49-54. ISBN 80-210-2588-3. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Jak se studuje (psychologie) v belgické Lovani? (How to learn psychology in Louvain-la-Neuve?). Konfrontace - časopis pro psychoterapii. Hradec Králové, 2001, vol. 12, No 2, p. 80-83. ISSN 0862-8971. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí (Dance Movement Therapy: Primitive Expression). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 101-113. Řada psychologická P4. ISBN 80-210-2516-6. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí (Dance Movement Therapy: Primitive Expression). In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. 1st ed. Brno: FF MU v Brně, 2000. p. 99-111. ISBN 80-210-2516-6. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie (Dance Therapy - an introduction). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 103 pp. ISBN 80-210-2100-4. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie (Dance Movement Therapy:An Introduction). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, vol. 1998, P2, p. 57-62. ISSN 1211-3522. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie v Paříži (Dance Therapy in Paris). Konfrontace : časopis pro psychoterapii (MDO). Hradec Králové: Aldis, 1998, vol. 9, No 2, p. 22-29. ISSN 0862-8971. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Reportáž o "aktivním sebeosvobozování" (Reportage on the Self-liberation). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1996, vol. 1996, No 20, p. 110-112. ISSN 1211-4669. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava and Mojmír SVOBODA. Hypnosugestivní ataraxie v běžné stomatologické praxi (The Hypnotic Ataraxy in Dental Surgery). Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1994, vol. 1994, No 1, p. 8-13. ISSN 1210-7891. info

2011/03/17


Curriculum vitae: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (učo 2243), version: English(1), last update: 2011/03/17 14:51, J. Dosedlová

Another Variant: Czech(1)