Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Martin Sedláček, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of Educational Sciences
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  Building B1, First floor, Room n. 13
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno Czech Republic
  msedlace@phil.muni.cz
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2009: Ph.D. in Education
  Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
  2004: MA in Education and History
  Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Professional experience
 • 2010-present: Assistant Professor at Department of Educational Sciences FF MU
  2005-2009: Researcher at Department of Educational Sciences FF MU
Teaching activities
 • Quantitative Research
  Analysis of Quantitative data
  Management of Education Processes
Research activities
 • 2017 - 2019:
  Team Member, On the Relationship between Characteristics of Classroom Discourse and Student Achievement (GA ČR, GA17-03643S).
  2013-2016:
  Team Member, Teacher and students in dialogic teaching, Czech Science Foundation grant No. GA13-23578S
  2013-2014:
  Team Member, Professional learning through feedback and reflection (PROFLEC) (Projekt Comenius: 528356-LLP-2012-CH-Comenius-CMP)
  2010-2013:
  Team Member, Processes of Organizational Learning and their Leadership and Management in Schools (GAP407/10/1197)
  2007-2009:
  Team Member, Czech School Head Teachers and their Personal and Professional Path Developement (GA406/07/0845)
Professional stays abroad
 • 2006/01/01 – 2006/03/31: University of London, London, Erasmus Mundus, GBR
  Management Development Centre,Institute of Education, University of London, UK
Other academic activities, research projects, grants
 • 2015 - present: Member of Editorial board of journal Studia paedagogica
Major publications
 • SEDLÁČEK, Martin and Klára ŠEĎOVÁ. Are student engagement and peer relationships connected to student participation in classroom talk? Learning, Culture and Social Interaction. Elsevier, 2020, vol. 26, September, p. 1-12. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2020.100411. URL info
 • SEDLÁČEK, Martin. První učitel : K roli ředitele školy v pedagogickém vedení (First teacher : On the role of the headteacher in educational leadership). Brno: Masarykova univerzita, 2020. 181 pp. První vydání. ISBN 978-80-210-9718-6. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK and Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace (Classroom Discourse). Brno: Muni press, 2019. 175 pp. 1. ISBN 978-80-210-9529-8. info
 • SEDLÁČEK, Martin and Klára ŠEĎOVÁ. How many are talking? The role of collectivity in dialogic teaching. International Journal of Educational Research. 2017, vol. 85, No 2017, p. 99-108. ISSN 0883-0355. doi:10.1016/j.ijer.2017.07.001. info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK and Roman ŠVAŘÍČEK. Problém účelnosti v dialogickém vyučování (The Problem of Purposefulness in Dialogic Teaching). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2017, vol. 67, No 3, p. 247-278. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.768. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK and Roman ŠVAŘÍČEK. Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education. Oxford: Pergamon Press, 2016, vol. 57, July, p. 14-25. ISSN 0742-051X. doi:10.1016/j.tate.2016.03.005. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. In International Council on Education for Teaching (ICET), 59th World Assembly, Challenging disparities in education, Naruto University of Education, 19.-22. 6. 2015, Tokushima, Japan. 2015. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Martin SEDLÁČEK. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu (Student participation as the focus of action research). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 20, No 2, p. 33-58. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-3. URL Digitální knihovna FF MU info
 • SEDLÁČEK, Martin and Klára ŠEĎOVÁ. Komunikace ve školní třídě a žákovské učení (Communication in the Classroom and Students' Learning). Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2015, vol. 9, No 1, p. 83-101. ISSN 1802-4637. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL and Martin SEDLÁČEK. Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR (The research report on educational leadership in Czech basic schools). Praha, 2015. 49 pp. Mezinárodní šetření Talis 2013. ISBN 978-80-88087-04-5. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ and Martin SEDLÁČEK. Troubles with Dialogic Teaching. How to Situate Dialogue Back in Classrooms. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. 2014. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Charakteristiky výukové komunikace a jejich vliv na žákovské učení (Factors of educational communication and their impact on pupil learning). In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci, Olomouc, 8-10. 9. 2014. 2014. URL info
 • SEDLÁČEK, Martin. Student Engagement: The Most Important Factor Affecting Pupil. In Symposium on dialogic teaching, Brno, 13. 10. 2014. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 19, No 4, p. 9-43. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-2. Digitální knihovna FF MU Full text info
 • SEDLÁČEK, Martin. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. In 3rd International Conference - School Management in Theory and Practice - Professional Development of Heads. Conference NIDV. MŠMT. Prague. 2014. info
 • SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ and Petr NOVOTNÝ. Internal setting and organizational learning in schools. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 18, No 4, p. 75-92. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-5. Digitální knihovna FF info
 • SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ and Petr NOVOTNÝ. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení (Organizational learning in the reality of school life: impulses, topics and management strategies). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, p. 27-49. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-3. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. On research of Czech headteachers life and professional careers. In International Congress for School Effectiveness and Improvement, Vancouver. 2009. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Řízení školy na vesnici: Případová studie (Village school management and leadership: A Case study). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2009, LVI/13, No 1, p. 85-101, 16 pp. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Petr NOVOTNÝ and Lenka HLOUŠKOVÁ. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol (Introductory stages of basic school headteachers profesional careers). Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, vol. 14, No 1, p. 109-127. ISSN 1803-7437. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Analýza dat v kvalitativním výzkumu. (Qualitative data analysis). In Veřejná přednáška pro doktorské studenty. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2009. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Jak na to? Metodologie výzkumu v pedagogickcých vědách. (How are they different? Methodology of educational research.). In Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Veřejná přednáška. 2009. info
 • KALDESTAD, Ola Hoff, Milan POL and Martin SEDLÁČEK. Vybrané otázky školského managementu. Norská perspektiva. (Selected chapters of school management. Norwegian perspective.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 149 pp. ISBN 978-80-210-5078-5. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change? In Education with a Moral Purpose. Educational Leadership, Management and Governance for Sustainable Future. 2008th ed. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008. p. 114-132, 182 pp. ISBN 978-91-506-2031-3. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Určující momenty ve vývoji životní a profesní dráhy ředitelů škol (Critical Incidents in the Development of Czech Headteachers Life and Professional Careers). In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2008. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Decisive moments in the development of life and professional careers of Czech headteachers (Decisive moments in the development of life and professional careersof Czech headteachers). In European Conference of Educational Research, Goteborg. 2008. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Řízení základní školy. Perspektiva případových studií práce ředitelů. (Managing and Leading Elementary School. Perspective of case studies on the work of head teachers). Brno, 175 s. Dizertační prác. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 175 pp. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Karel ČERVENKA. Kvalitativní přístup v pedagogických vědách: doktorský seminář při 15. konferenci ČAPV 2007 (Qualitative Research in Educational Sciences: PhD workshop). 2007. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. History of the Support to Career Development of Headteachers. In Guidance and diversity: research and application. International conference. 2007. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Případová studie (Case study). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 207th ed. Praha: Portál, 2007. p. 96-112, 16 pp. První. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Škola a její ředitel. Pohled na ředitelskou profesi očima případové studie (Head in school. Role of head by case study.). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. p. 287-312, 25 pp. První. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Ohniskové skupiny a skupinový rozhovor (Focus group). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. p. 184-192, 8 pp. První. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Práce ředitelů škol v kontextu současné reformy. (Czech school head teachers in the context of the contemporary reform). 2007. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Ředitelé českých základních škol (Heads of Czech Schools). In Zborník príspevkov z VIII. ročníka stretnutí „Študentské fórum. Bratislava: Universita Komenského, 2006. p. 96-102, 6 pp. ISBN 80-969146-5-0. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy (On social context of school culture. Internal and external relations of school operation). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, vol. 2004, No 4, p. 16-24. ISSN 1211-4669. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Heads of Czech school. From a initial stage of a research project. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 49-51. ISBN 80-210-3821-7. info
 • SEDLÁČEK, Martin. ENIRDEM. Nosná platforma pro mnohostranný rozvoj školského managementu (ENIRDEM. A platform for a development of school management). Pedagogika. Praha: PedF UK, 2005, roc. 55, No 2, p. 176-180. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Jiří ZOUNEK. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury (Internal and external relations of school operation and school culture). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, U9, No 1, p. 49-58, 9 pp. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Demokracie v české škole - z úvodu výzkumného projektu (Democracy at Chzech School: data of the initial stage of a research project). In Wiegerová, A, (ed.): Kvalita života v škole v centre pozornosti výzkumných projektov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. p. 59-68, 9 pp. ISBN 80-969146-2-6. info
 • SEDLÁČEK, Martin. On Internal Conditions of School Operation. Decision-making processes at Czech Schools. In Leadership and School Culture. Proceedings of the International Conference ENIRDEM 2004. Helsinky: University of Helsinki, 2004. p. 132-140, 8 pp. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Srovnání stanovených vzdělávacích cílů s výsledky vzdělávání na vybraných gymnáziích ve vyučovacím předmětu dějepis (Comparison of declared educational targets and the existent results at gymnasium in the subject history.). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, U9, No 1, p. 161-167. ISSN 1211-6971. info
 • SEDLÁČEK, Martin. K výsledkům výzkumu. Srovnávací analýza výsledků vzdělávání (On research`results. Comparative Analyse Educational Results.). In Sborník z konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. p. 49-54, 5 pp. ISBN 80-7220-163-8. info

2017/05/25


Curriculum vitae: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (učo 23221), version: English(1), last update: 2017/05/25 11:14, M. Sedláček

Another Variant: Czech(1)