Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Vlckova, Katerina, doc., Mgr. et Mgr., Ph.D.
  ORCID: 0000-0001-6053-6040 (https://orcid.org/0000-0001-6053-6040)
  Scopus ID: 35747174800
  Researcher ID (WoS): L-2536-2013
Department/Faculty/University
 • Department of Education (lecturer, researcher)
  Institute for Research in School Education (researcher)
  Faculty of Education
  Masaryk University
  Porici 31
  603 00 Brno
  Czech Republic
  Tel: 0042/549495199
  E-mail: vlckova@ped.muni.cz, 23594@mail.muni.cz
Function, current position
 • associate professor
Education and academic qualifications
 • 2010: doc. (associate professor) in Education, Thesis: Pupils´ Foreign Language Learning Strategies in Comprehensive Education (cross-sectional research), Faculty of Education, Masaryk University.
 • 2006: Ph.D., Education. Thesis: Foreign Language Learning Strategies and their Effectiveness (mixed methods design). Faculty of Education, Masaryk University.
 • 2004: M.A. (Mgr.), Educational sciences. Thesis: Indirect Foreign Language Learning Strategies (quantitative research). Faculty of Arts, Masaryk University.
 • 2003: Specialization: School Management. Thesis: Work Motivation from the School Management Point of View (theoretical-empirical study combined with case study), Faculty of Arts, Masaryk University, Faculty of Education, Charles´ University, Prague.
 • 2001: M.A. (Mgr.): Study program: Teacher for Secondary Schools. Study field: Upper Secondary School Teacher in Civics and German Language and Literature. Thesis: Creative Writing in German as a Foreign Language, Faculty of Education, Masaryk University.
Professional experience
 • February 2012 - until now: Department of Education, Faculty of Education, Masaryk University
 • March 2006 - until now: Researcher, Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk-University, Brno, Czech Republic
 • August 2005 - February 2006: Assistant, Department of Education, Faculty of Education, Masaryk University
 • January 2005 - June 2005: Extern assistant, Department of Education, Faculty of Education, Masaryk University
 • 2001 - 2005: Internal Ph.D. student, Department of Education, Faculty of Education, Masaryk University
 • 1995 - 2002: German teacher at the language school KIC
 • 2001 - 2002: German teacher at the language school HOPE
Teaching activities
 • In Ph.D. programs in Education and program in Teaching Foreign Languages: Research design, educational methodology, methodology of foreign language research, evaluation.
 • In B.A. programs: Educational methodology.
 • Actvities in the past:
  In ERASMUS program: Czech Educational System in Comparison.
  In M.A. study programs: Research projects.
Research activities
 • RESEARCH AREA: learning and instruction, foreign language learning strategies (FLLS), effectiveness of FLLS, validization of theory of FLLS, student teacher education, mixed methods, teacher power, classroom management strategies, etc.

  RESEARCH PROJECTS:
 • Solver of Czech Science Foundation project GA16-02117S Classroom Management Strategies of Student Teachers and Experienced Teachers (Their Mentors) in Lower Secondary Education (2016-2018)
 • Solver of Czech Science Foundation project GA13-24456S Power in the classes taught by student teachers (2013-2015)
 • Solver of Czech Science Foundation project GAP407/12/0432 Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences (2012-2015).
 • Member of expert group of Ministry of Education project CZ 1.07/4.1.00/06.0014 Way to quality: Self_evaluation – Creation of the system and support for schools in the self-evaluation (2009–2012); National Institute of Vocational Education and the National Institute for Further Education.
 • Member of research project of centre of excelence, Ministry of Education LC06046 Research Centre on Schooling (2006-2011).
 • Member of Czech Science Foundation project GA406/05/0246 The Content Dimension of Basic School Curriculum (2005-2007).

  For more research projects see: http://www.muni.cz/people/23594/projects
Professional stays abroad
 • 2014, May: Mixed methods advanced, GESIS - Leibnitz Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim
 • 2014, March: Structural equation modelling in MPlus, GESIS - Leibnitz Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim
 • 2013, July: Qualitative Interviews, Grounded theory, GESIS - Leibnitz Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim
 • 2012, July: Survey design, University of Essex, Summer School in Data Analysis, Velká Británie
 • 2011, July: Methods seminar: Complexity and dimension reduction, ZHSF, GESIS, Cologne, Germany
 • 2009 July: Social network analysis (UCINET, Pajek, R, ORA), Comparative survey research. University of Essex, Summer School in Data Analysis
 • 2008 July: Developing measurement instrument in survey design (Reliability, FA, IRT, Rash model, LCA, cirkumplex,...), University of Essex, Summer School in Data Analysis
 • 2007, July: Mixed method approach, Statistical data analysis, Essex summer school, GB
 • 2007, June: Cross-national, cross-cultural survey data comparison, ZUMA, Mannheim, Germany
 • 2006 September: Interventions studies, QMSS, European Science Foundation, University of Cyprus
 • 2006, June, August: Methods workshops: Research methods. Data management. Multivariate data analysis, ZA/ZHSF, GESIS, University of Cologne, Germany
 • 2005, October: Workshop Quantitative Methods in the Social Science: Theory and Practice in the Analysis of Longitudinal Data, Program of the European Science Foundation, University of Limburg, Hasselt, Brussel, Belgium.
 • 2002, November: study stay of Czech - German fund for Future Development, Germany (Universität Osnabrück), Netherlands (Hogeshool Hengelo)
 • 2002: Germanists workshop, Sommerkolleg, Programme ACTION (Czech Republic - Austria), Kravsko
 • 2001: study stay, University Leiden (Netherlands)
 • 1997/1998: study stay (Education, Germanistics, Philosophy), Socrates, University Regensburg, Germany
 • 1997: Course for German teacher and Germanists, DAAD, University Heidelberg, Germany.
Other academic activities, research projects, grants
 • Member of the Ph.D.-students admission and exams committee, field Education
 • Member of Doctoral Study Program Committee, field Didactics of Foreign Languages
 • Consultant for Ph.D. students and research design
Non-university activities
 • Member of the European Association for Research on Learning (EARLI), European Educational Research Association (EERA), Czech Educational Research Association (CERA/CAPV), Member of The Czech Educational Society (CPdS)
Most significant professional accomplishments
 • Member of Academic Verification and Evaluation Panel for Evaluation of Results in Research and Development (02 SHVb - Social Sciences) of Research, Development and Innovation Council, Office of the Government of the Czech Republic (2014 - now).
 • Member of expert group of project Raising Achievement for All, European Agency for Special Needs, European Commission (2012,2014-2016)
 • Member of editorial board of Czech scientific educational journal "Pedagogicka orientace"
 • Member of Expert Group for Standardization of school self-evaluation instruments, National Institute for Education.
 • Citations: WoS 17, H-index 1 (2018); Scopus 13, H-index 1 (2018); Google Scholar 378, H-index 11 (2018)
Major publications
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Petr KVĚTON, Stanislav JEŽEK, Jan MAREŠ and Kateřina LOJDOVÁ. Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky (Adaptation of the Behavior and Instructional Management Scale to Czech classroom conditions). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 24, No 1, p. 135-155. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-1-6. full text SP info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Stanislav JEŽEK, Tomáš KOHOUTEK and Jan MAREŠ. Zkrácená škála kognitivního uzavření: struktura české verze u vzorku studentů učitelství a učitelů (Short Version of Need for Closure Scale: The Structure of the Czech Version on the Student Teachers’ and Teachers’ Sample). Orbis Scholae, Praha: UK, 2019, vol. 13, No 2, p. 49-64. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.11. full text Orbis Scholae info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ, Stanislav JEŽEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale (Teacher Power Bases: Czech Adaptation of Teacher Power Use Scale). Studia Paedagogica, FF MU Brno: ÚVP FF MU, 2017, vol. 22, No 1, p. 87-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-6. full text SP info
 • ČERNÁ, Monika, Michaela PÍŠOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Vliv klinické zkušenosti na profesní rozvoj studentů učitelství (The Impact of Clinical Experience on the Professional Development of Student Teachers). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 22, No 3, p. 41-68. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-3-4. full text SP info
 • VLČKOVÁ, Kateřina and Kateřina LOJDOVÁ. Když čísla a slova spolupracují: smíšený design v ukázkách z výzkumu moci ve školní třídě (When numbers and words co-operate: Mixed methods design in examples from research into power in the classroom). Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2016, vol. 26, No 3, p. 482-511. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-482. PedOr full text info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ and Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes). 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 pp. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6. full text Munispace info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Adaptation of Teacher Power Use Scale to Lower Secondary Students and Student Teachers. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2015, vol. 25, No 6, p. 798-821. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-6-798. Full text PedOr info
 • VLČKOVÁ, Kateřina and Jarmila BRADOVÁ. Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření? (Weak Relationship between Learning Strategies and Achievement: A Problem of Operationalization and Measurement?). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 19, No 3, p. 9-28. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-2. Full text na stránkách Studia paedagogica info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK and Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti (Learner strategies in English as a foreign language and their relation to achievement). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 474 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 41. ISBN 978-80-210-7574-0. full text Munispace info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Iva HUDEČKOVÁ and Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Comparison of Psychometric Properties of Foreign Language Learner Strategy Inventories: SILL, LSUS, and LASSI in their Czech Adaptation. In Konference Evropské asociace pro osvojování druhého jazyka - EUROSLA 2013. 2013. Program konference info
 • MAREŠ, Jan and Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? (Methodological standards of quantitative studies in educational sciences: How to write about research findings?). Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2013, vol. 23, No 4, p. 455-477. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-455. Full-text v časopisu Pedagogická orientace 2013/4 info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Janek BERGER and Manuel VÖLKLE. Classification Theories of Foreign Language Learning Strategies: An Exploratory Analysis. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 18, No 4, p. 93-113. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-6. Stránky časopisu info
 • VLČKOVÁ, Kateřina and Jana PŘIKRYLOVÁ. Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky (manuál k nástroji) (Foreign Language Learning Strategies. Questionnaire for pupils and teachers (manual)). 1. vyd. Praha: Národní ústav vzdělávání, 2011. 80 pp. Evaluační nástroje 23. ISBN 978-80-87063-44-6. Portál evaluačních nástrojů info
 • LOJOVÁ, Gabriela and Kateřina VLČKOVÁ. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků (Learning Styles and Strategies in Foreign Language Instruction). 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 240 pp. pedagogika. ISBN 978-80-7367-876-0. info
 • NĚMEC, Jiří and Kateřina VLČKOVÁ. Vnímání sociálního klimatu školy žáky: srovnání 1. a 2. stupně základní školy (Perception of social school climate: Comparison of primary and lower secondary school level). In Walterová, E. (ed.). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. p. 162-196, 36 pp. ISBN 978-80-246-2043-5. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Tematické a metodologické zaměření aktuálního výzkumu učení a vyučování cizím jazykům ve světě: Analýza studií z nejvýznamnějších časopisů (Thematic and Methodological Focus of Current Research in Foreign Language Learning and Teaching in the World: Analysis of Studies in the Most Important Journals). In Píšová, M., Janíková, V., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5718-0. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 25-34, 10 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 155. ISBN 978-80-210-5718-0. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? (Mixed methods design: New and crucial topic?). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 1-6, 6 pp. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-84. On-line sborník z Konference České asociace pedagogického výzkumu Příspěvek v on-line sborníku z Konference České asociace pedagogického výzkumu info
 • KUBIATKO, Milan and Kateřina VLČKOVÁ. The relationship between ICT use and science knowledge for Czech students: a secondary analysis of PISA 2006. International Journal of Science and Mathematics Education, Nizozemí: Springer, 2010, vol. 8, No 3, p. 523-543. ISSN 1571-0068. WWW Springer Link info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Žákovské strategie učení cizímu jazyku ve všeobecném vzdělávání (průřezový výzkum) (Pupils’ Foreign Language Learning Strategies in Comprehensive Education (Cross-Sectional Research)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 369 pp. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008) (Curriculum ­ teaching ­ school climate ­ teacher education: An analysis of the Czech Educational Research (2001­2008)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 pp. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ and Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (Research on teaching: research fields, approaches and methods). 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 180 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. STRATEGIE UČENÍ: VÝZKUMNÉ OBLASTI, PŘÍSTUPY A METODY (Learning strategies: research areas, approaches and methods). In JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ and Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. p. 97 - 116, 20 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Srovnání používání strategií učení cizímu jazyku u studentů osmiletých a čtyřletých gymnáziích (The comparison of foreign language strategy use at upper secondary school level). Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2009, vol. 19, No 4, p. 51-73. ISSN 1211-4669. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ and Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy (CPV Videostudy of English: Data Collection and Planned Analyses). Orbis scholae, 2008, vol. 2, No 1, p. 73-91. ISSN 1802-4637. URL info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik (Video Study of Teaching Eglish in the Czech Republic). In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008. p. 126-129, 4 pp. ISBN 978-3-7000-0826-2. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Metodologická stránka doktorských projektů oboru Pedagogika.Pohled na projekty ze Semináře studentů 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu na PdF MU (Methodology of Doctoral Research Projects in Education). In Bulletin CPV 2008. 1. vyd. Brno: CPV, 2008. p. 50-65, 15 pp. ISBN 978-80-210-4753-2. Bulletin CPV info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání (Learning strategies in the curriculum in the Czech Republic). Orbis scholae, Praha: Karolinum, 2007, vol. 2, No 1, p. 71-79. ISSN 1802-4637. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie) (Influence of the e-learning on the academic achievement (case study evaluation)). In Sco 2007. Sborník z konference SCO, Brno 30.-31.5.2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-6, 6 pp. ISBN 978-80-210-4296-4. sborník, © Masarykova univerzita v Brně info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí strategií učení: multinomiální logistická regrese (Testing Model: Foreign Language Learning Strategies Explaining the Academic Achievement: Multinomial Logistic Regression Approach.). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, katedra pedagogiky a psychologie, 2007. p. 1-13. ISBN 978-80-7040-991-6. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU. Výsledky výzkumu používání a efektivity strategií na gymnáziích. (Foreign Language Learnign Strategies. Results of research into use and effectivness of strategies at upper secondary comprehensive schools in Czech Republic.). Brno: Paido, 2007. 217 pp. Pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-155-3. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy, fáze výuky, učivo a rozvíjené dovednosti v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení (zpráva z výzkumu) (Forms, content, phases, competencies in the foreign language training from the point of view of autonomous learning (research report)). In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006. p. 124-147, 18 pp. ISBN 80-210-4164-1. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. (Forms of Classroom Management and Topics in Foreign Language Teaching from the Viewpoint of Autonomous Learning. Pilot Research.). In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 124-148, 25 pp. ISBN 80-210-4164-1. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání (zpráva z výzkumu) (Assesment of foreign language learning strategies at the end of compulsory education in the Czech Republic). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Problémy kurikula základní školy. 1. vyd. Brno: MU, 2006. p. 140-147, 8 pp. ISBN 80-210-4125-0. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v zemích Evropské unie. (Characteristics and developmental trends of schooling and education in the EU countries). Elportál, Brno: MU, 2006, vol. 1, No 1, p. 32-63. ISSN 1802-128X. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Efekt bumerangový. Efekt Galatea. Efekt Golem. Efekt haló. Efekt novosti. Efekt placebo. Efekt Pygmalion. Efekt sociální žádoucnosti. Efekt zmírňování. Logická chyba posouzení. Položka. (Efects. Item.). In In Švec, V.; Maňák, J.; Švec, Š. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. p. 24-27, 3 pp. Pedagogická metodologie. ISBN 80-210-3802-0. info
 • JANÍK, Tomáš and Kateřina VLČKOVÁ. Czech education system. Course for international students. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005. 250 pp. CD-ROOM. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy základního vzdělávání v zemích EU a v ČR (Main characteristics and development trends in the elementary eductaion in the EU countries and in the Czech Republic). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: PdF MU, 2005. p. 125 -141, 17 pp. ISBN 80-210-3870-5. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Genderové rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku. (Gender differencies in using foreing language learning strategies.). In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. Sborník dílčích studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. p. 75-81, 7 pp. ISBN 80-210-3919-1. publikace ke strategiím info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Používání strategií učení cizímu jazyku a jejich efektivita v gymnaziálním vzdělávání. (Using foreing language learning strategies and their effectiveness in upper secondary comprehensive education.). In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. Sborník dílčích studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. p. 53-55, 5 pp. ISBN 80-210-3919-1. publikace ke strategiím info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Pracovní motivace z hlediska řízení v podmínkách školy (Motivation to work from the point of view of the school management). Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2004. 56 pp. URL URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina and Jiří HAVEL. Faktory a kontext rozvíjení profesních dovedností učitelů (výzkumná zpráva) (Facotrs and the context of teachers professional skills development). In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Sborník z mezinárodní konference konané dne 24.2.2004 na PdF MU v Brně. Sborník prací PdF MU č. 174. Řada pedagogiky a psychologie č. 22. Brno: MU, 2004. p. 155-175, 21 pp. ISBN 80-210-3378-9. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Empirická efektivita nepřímých strategií učení při učení a používání preferovaného cizího jazyka u studentů gymnázia (zpráva z výzkumu, projekt č. 21/04, zakázka č. 3020 PdF MU) (Empirical effectiveness of indirect foreign language learning strategies (research report, upper secondary comprehensive school students)). In JANÍK, Tomáš, Oldřich ŠIMONÍK and Vladislav MUŽÍK. Sborník z konference Oborových didaktik konaného 13.9.-14.9.2004 na PdF MU v Brně. Brno: MU, 2004. p. 32-46. ISBN 80-210-3474-2. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Nepřímé strategie učení cizímu jazyku (Indirect foreign language learning strategies). Brno: FF MU, 2003. 120 pp. diplomová práce. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Nepřímé strategie učení v procesu učení cizím jazykům (Zpráva z výzkumného šetření) (Indirect foreign language learning strategies (Report on research)). Pedagogické spektrum, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2003, XII, 5-6, p. 61-68. ISSN 1335-5589. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Pedagogické zásady (Educational principles). In Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Na pomoc romským pedagogickým asistentům. 1. vyd. Brno: Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Kabinet multikulturní výchovy při PdF MU, MSD s.r.o., 2003. p. 58-65, 8 pp. skripta. ISBN 80-86633-06-3. Elportal Masarykovy univerzity info

2019/03/26


Curriculum vitae: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (učo 23594), version: English(1), last update: 2019/03/26 21:07, K. Vlčková

Another Variant: Czech(1)