Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., narozena 6.9.1952, Brno, základní vzdělání (1958-1968) a gymnázium (1967-1970) v Blansku, maturitní zkouška s vyznamenáním (4.6.1970).
Pracoviště
 • Oftalmologická klinika lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. Fakultní nemocnice Brno.
Funkce na pracovišti
 • Přednostka oftalmologické kliniky LF MU a FN Brno. Profesorka pro obor Oční lékařství. Oční lékařka.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Studium: 1970 - 1977 Universita J.E. Purkyně Brno - lékařská fakulta. 10.5.1977 Státní závěrečná zkouška: s celkovým prospěchem výborně. Disertace CSc.: Ultrazvuková diagnostika chorob očnice. Karlova Universita Praha, obhajoba 12.4.1985; věd. hodnost CSc. udělena vědeckou radou Karlovy university 23.5.1985. Atestace: Specializace pro oftalmologii: 23.10.1980 - I. stupeň, 24.04.1985 - II. stupeň. Jmenování docentkou: Ministrem školství ČSR 15.12.1988 s účinností od 1.1.1989. Habilitace: Habilitační práce na téma: Ultrazvuková diagnostika chorob oka. LF MU Brno, 19. 6. 1994. Profesura: Vědecká rada lékařské fakulty 16.5.1996, vědecká rada Masarykovy university 22.10.1996. Jmenování profesorkou pro obor Oční lékařství s účinností od 1.4.1997.
Přehled zaměstnání
 • 1.11.1977-30.10.1978 sekundární lékařka na oční klinice Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně. 1.11.1978-31.12.1980 asistentka na téže klinice. 1.01.1981-31.12.1988 odborná asistentka na téže klinice 1.1.1989-31.3.1997 docentka očního lékařství. 1989 - 1990 zástupce přednosty oční kliniky FNsP u sv. Anny v Brně. Od 1.5.1990 přednosta II. oční kliniky FNsP v Brně – Bohunicích (nyní Oftalmologická klinika FN Brno). Od 1.4.1997 profesorka očního lékařství.
Pedagogická činnost
 • STOL7X1 Oční lékařství. STOL7X1a Oční lékařství. VLOL7X1 Oční lékařství. VLOL7X1 Oční lékařství. BFBP0521 Bakalářská práce I. VSSP03X Samostatná práce. ZLPO011c První pomoc - cvičení. BDOF071b Ošetřovatelství v oftalmologii.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Ultrazvuková biometrie a diagnostika oka a očnice. Mikrochirurgie předního i zadního očního segmentu. Laserová technika v očním lékařství. Hlavní řešitelka grantu IZ3729-3: "Cyklosporin A u vysoce rizikových perforujících keratoplastik". Období řešení: 1996-1998. Spoluřešitelka grantu NK4775-3: "Klinické vyšetření pacientů s časným glaukomem netradičními metodami". Období řešení: 1998-2000. Hlavní řešitelka grantu NK 7729-3: "Vliv prezervačních médií na kvalitu rohovkových transplantátů u perforující keratoplastiky". Období řešení 2003-2005. Hlavní řešitelka grantu NK 7730-3: "Optimalizace diagnostiky diabetické retinopatie". Období řešení: 2003-2005. Spoluřešitelka grantu NR8507-3: "DNA diagnostika bakteriálních a virových zánětů rohovky". Období řešení: 1.1.2005 - 31.12.2007.
Akademické stáže, kurzy a sjezdy v zahraničí
 • Stáže: Poliklinika Gemelli, Řím. Kurs mikrochirurgie, Moskva. Studijní pobyt na oční klinice Královské university, Utrecht. Zahraniční kurzy: Implantace nitroočních čoček, Praha 1987. Vitreoretiální chirurgie, Praha 1988. Fakoemulsifikace, Budapešť 1988. Excimer-laserová terapie; fakoemulsifikace, Valencie 1991. Excimer-laserová terapie, Londýn 1991. Počítačová perimetrie, Tübingen 1992. Chirurgie katarakty malým řezem, Dallas 1992. Fakoemulsifikace, Praha 1993. Fakoemulsifikace a chirurgie malým řezem, Innsbruck 1993. Storz corneal surgery course, Praha 1994. Keratoplastika, Paříž 1995. Vitreoretiální chirurgie, Budapešť 1997. Kurs dětské katarakty, Nice 1998. Vitreoretinální kurs, Orlando 1999. Refraktivní chirurgie, Stockholm 2000. Sjezdy v zahraničí: Višegrad, Maďarsko 1979. Oberwiesenthal, DDR 1987. Pravetz, Bulharsko 1989. Zürich, Švýcarsko 1989. Valencia, Španělsko 1991. Paříž , Francie 1992. Dallas, USA 1992. Innsbruck, Rakousko 1993. Toronto, Kanada 1994. San Diego, USA 1995. Paříž , Francie 1995. Miláno, Itálie 1996. New York, USA 1996. Madrid, Španělsko 1997. Budapešť, Maďarsko 1997. San Francisco, USA 1997. Amsterodam, Holandsko 1998. Nice, Francie 1998. Stockholm, Švédsko 1999. Vídeň, Rakousko 1999. Orlando, USA 1999. Brusel, Belgie (XVIII. kongres ESCRS) 2000. Istanbul, Turecko 2000. San Diego, USA 2001. Amsterdam, Holandsko 2002. Nice, Francie (XX. kongres ESCRS) 2002. Mnichov, Německo 2003. New Orleans, USA 2004. Paříž, Francie 2004. Barcelona, Španělsko 2004. Washington D.C., USA 2005. Lisabon, Portugalsko 2005. Sao Paolo, Brazílie 2006.
Publikace
 • Monografie a kapitoly v monografiích a učebnicích (18), články v odborných časopisech (139), abstrahované přednášky (158), postery (51), přednášky a odborné semináře (254), vědeckovýzkumné a grantové zprávy (9), videoprogramy (6), kurzy (21), skripta (4), populárně vědecké publikace (5), recenze (4)
Členství a funkce souvisejí s pedagogickou a vědeckou činností
 • · Členka akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor oftalmologii (od 15.3.2006). Oborová rada postgraduálního doktorského studia biomedicíny v oboru oční lékařství při 1.LF UK Praha. Oborová rada doktorského studijního oboru Všeobecné lékařství studijního oboru oční lékařství na LF v Hradci Králové Univerizty Karlovy v Praze (od roku 2000). Komise pro rigorózní zkoušky a obhajoby disertačních prací PGS v oboru oční lékařství na Lékařské fakultě univerzity Karlovy v Hradci Králové. Komise pro rigorózní zkoušky a obhajoby disertačních prací PGS v oboru oční lékařství na Lékařské fakultě univerzity Karlovy v Hradci Králové. Členka "Pracovní skupiny pro výkon zdravotnického povolání optometrista od 1.1. 2003 (Ministerstvo zdravotnictví ČR). Členka zkušební komise Ministerstva zdravotnictví pro atestační zkoušky v oboru Oftalmologie (od 8.11.2005).
Členství a funkce v odborných společnostech a výborech
 • Členka výboru České oftalmologická společnosti ČOS od roku 1993.Odborná komise Vědecké rady Interní grantové agentury MZ ČR - do 30. 9. 2003. Členka ČLS J. E. Purkyně. Členka České společnosti refraktivní a kataraktové chirurgie ČSRKCH. Členka České vitreoretinální společnost ČVRS. Členka České glaukomové společnosti ČGS. Členka České kontaktologické společnosti. Členka Societas Internationalis pro Diagnostica Ultrasonica in Ophthalmologia SIDUO. Členka American Society of Cataract and Refractive Surgery ASCRS. Členka AAO - American Academy of Ophthalmology. Předsedkyně oborové rady DS oboru oftalmologie na LF MU Brno. Vedoucí redaktorka časopisu Česká a slovenská oftalmologie. Členka akreditační komise MZ pro obor Oftalmologie. Členka zkušební komise MZ v oboru Oftalmologie.

2017/08/31


Životopis: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. (učo 2402), verze: čeština(11), změněno: 31. 8. 2017 08:31, E. Vlková