Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Helena Jedličková Ph.D.; narozena 17.července 1955 ve Valticích, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Katedra biologie
  Poříčí 7
  603 00 Brno
  "Kejbaly" - Terénní středisko výchovy a vzdělávání pro UR při Katedře biologie Pedagogické fakulty MU
  Vinohrady 100
  639 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • vedoucí střediska VUR Kejbaly Katedry biologie PdF MU
Další odborná kvalifikace
 • 2007: Ph.D., obor Pedagogika oborová didaktika, disertační práce " Dynamický model zkušenostního učení ve studijním programu Učitelství pro základní školy. Inovace v přípravě učitelů ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základní škole.", Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 • 1986-1994: DVPP-Odborná učitelská způsobilost v oboru: Bi,TV,EV,osobnostní a sociální výchova - osvědčení PdÚ, MŠMT
 • 1986: Pedagogika,učitelská způsobilost v oboru Učitelství pro ZŠ,SŠ a SZeŠ,Mendlova univerzita v Brně(VŠZ),SZZ pedagogika, psychologie, odborné předměty,„Styly učení žáků na Základní škole Slovanské nám.2 v Brně“
 • 1981: Provozní programátor, PRŘVT MZVž ČR, závěrečná zkouška
 • 1980: Ing. v oboru ZOO, Mendlova univerzita v Brně (VŠZ), "Měření tenze kyslíku ve tkáních"
 • 1974: Statní maturitní zkouška (Gymnázium v Zastávce u Brna)
Přehled zaměstnání
 • 1994 - dosud: odborný asistent katedry biologie a vedoucí střediska VUR "Kejbaly" PdF MU v Brně
 • 1984 - 1994 učitel biologie, ekologie, ekologické výchovy, přírodopisu a pěstitelství na SZeŠ a ZŠ Slovanské nám.2 v Brně a externí učitel PdF MU v Brně
 • 1980 - 1983 provozní programátor PRŘVT MZVž ČR
 • 1974 - 1980 laborant, pom. věd. síla a odborný asistent BFÚ AV ČR
Pedagogická činnost
 • PdF MU: Výuka předmětů teorie a didaktika přírodovědného vzdělávání ve studijním programu Učitelství pro MŠ.Bc.
 • Výuka předmětů teorie a didaktika přírodovědného vzdělávání (biologie, environmentální vzdělávání, pěstitelství, terénní výuka) ve studijním programu Učitelství pro 1.st. ZŠ.(forma PS+KS),Mgr.
 • Výuka předmětů teorie přírodovědného vzdělávání (biologie, environmentální vzdělávání, pěstitelství, terénní výuka) ve studijním programu Asistentství přírodopisu na ZŠ. Bc.
 • Výuka předmětů teorie a didaktika přírodovědného vzdělávání (aplikovaná biologie, environmentální vzdělávání, pěstitelství, terénní výuka) ve studijním programu Učitelství přírodopisu na ZŠ Mgr.
 • Masarykova univerzita: Výuka volitelných přírodovědných předmětů (aplikovaná biologie, environmentální vzdělávání, pěstitelství, terénní výuka, aranžování)
 • Vedeni bakalářských a magisterských závěrečných prací z oblasti teorie a didaktiky přírodovědného vzdělávání, biologie, přírodopisu, environmentálního vzdělávání, pěstitelství a aranžování
 • Externí výuka od 2001-dosud:
 • Slovinsko,Univerzita v Lublani, PdF Katedra didaktiky přírodovědného primárního vzdělávání - didaktika environmentálního vzdělávání, aplikované biologie a aranžování
 • Slovinsko,Univerzita v Lublani,BTF Katedra didaktiky biologie - didaktika environmentálního vzdělávání,aplikované biologie a aranžování
 • Slovinsko,Primorska univerzita v Koperu, PdF Katedra biologie a didaktiky přírodovědného primárního vzdělávání - didaktika environmentálního vzdělávání,aplikované biologie a aranžování
 • Slovensko,Univerzita MB Banská Bystrica, PřF Katedra biologie a přírodopisu - didaktika environmentálního vzdělávání,aplikované biologie a aranžování
 • Praha Univerzita Karlova, PřF Katedra didaktiky biologie - didaktika environmentálního vzdělávání,aplikované biologie a aranžování-ukončeno
 • DVPP PdF MU ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou České Budějovice, katedra biologie, didaktika environmentálního vzdělávání,biologie -badatelsky orientovaná výuka
 • DVPP PdF MU ve spolupráci s Východočeskou univerzitou Hradec Králové, katedra biologie, didaktika environmentálního vzdělávání, koordinátor EVVO-ukončeno
 • DVPP PdF MU ve spolupráci s CEV "Tereza" Praha, badatelsky orientovaná výuka
 • DVPP v zemích EU - Slovinsko, Lublana,Zavod za šolstvo - Council of Europe - Programme for Educational Staff, lektor environmentálního, přírodovědného a didaktického vzdělávání, aktivizující metody ve vzdělávání
 • DVPP EU, MŠMT ve spolupráci s Česko-Slovinslou společností - Terénní přírodovědná praxe pedagogů škol JmK ve vysokohorské, krasové, přímořské a mořské přírodě.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oborová didaktika, environmentální vzdělávání, vzdělávání pro 21. stol. (celoživotní vzdělávání), vzdělávání pro udržitelný rozvoj,život a zdraví, pěstitelství, aplikovaná biologie, aktivizující metody a formy výuky, integrovaná, projektová a badatelsky orientovaná výuka v přírodovědném vzdělávání, školní zahrady jako biotopové, přírodní a komunitní zahrady, terénní výuka, alternativní formy pedagogické praxe.
 • 2014: EU,Českoslovinská společnost - metodika terénní praxe v zemích Evropy v projektu "Přírodovědná terénní a metodická praxe".
 • 2013-2014: EU,MŠMT metodika a výzkum badatelsky orientované výuky v základním školství v projektu "Badatel.cz"
 • 2011-2012: EU,MŠMT metodika a výzkum badatelsky orientované výuky ve vzdělávání pedagogů v projektu "Podpora technických a přírodovědných oborů"
 • 2006-2011: vědecký pracovník II Výzkumného záměru Pedagogické fakulty MU s názvem "Škola a zdraví pro 21. století" (MŠMT ČR)
 • 2009: Řešitel grantového projektu (MUNI/41/011/2009) specifický výzkum MU s názvem "Integrované vzdělávání pro 21. století, životní prostředí a udržitelný život a rozvoj, projekt "Biologie pro život a zdraví"
 • 2008: Spoluřešitel grantového projektu (MUNI/41/099/2008)PdF MU Inovace studijních předmětů „Integrovaný vědní základ“ a „Didaktika integrovaného vědního základu“
 • 2006: Řešitel grantového projektu (MUNI/41/07/2006)specifický výzkum MU s názvem "Zkušenostní učení v programu Biologie pro život a zdraví"
 • 2005: Řešitel grantového projektu (MUNI/41/08-A-B/2005)specifický výzkum MU s názvem "Činnostní pojetí vzdělávání v programu Biologie pro život a zdraví"
 • 2002-2004: Spoluřešitel grantového projektu (ROZV/86/2002, ROZV/103a/2003, MUNI/41/T 38/2004) MŠMT a PdF s názvem "Integrace přírodovědné a společenskovědní složky vzdělávání v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ"
 • 2003: Spoluřešitel grantového projektu (ROZV/64/2003) MŠMT s názvem "Pedagogická praxe při integrovaném terénním vyučování vybraných (klinických) škol "
 • Řešitel grantového projektu (ROZV/68/2003) MŠMT s názvem "Alternativní formy pedagogické praxe v Terénním středisku výchovy pro TUR PdF MU v Brně "
 • 2002: Řešitel grantového projektu (MUNI/41/17-C/2002) PdF MU s názvem "Vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj a zdravou školu"
 • 2001-2002: Spoluřešitel grantového projektu (ROZV/38/2002) PdF MU s názvem "Pedagogická praxe při integrovaném terénním vyučování vybraných (klinických) škol "
 • 2001-2002: Řešitel grantového projektu (ROZV/42/2002) MŠMT s názvem "Alternativní formy pedagogické praxe v Terénním středisku výchovy pro TUR PdF MU v Brně"
 • 2001: Řešitel grantového projektu (FRVS/0460/2001) FRVŠ s názvem "Výchova a vzdělávání pro ZŠ a SŠ v terénním středisku PdF MU v Brně "
Zahraniční akademické stáže a pobyty
 • 2014: Slovinsko, 2+2 dny DVPP ČR, Katedra didaktiky biologie BTF Univerzita v Lublani a Katedra biologie PdF Primorká univerzita v Koperu
 • 2013: Slovinsko, 2+2 dny Univerzita v Lublani BTF Katedra didaktiky biologie a PdF Katedra biologie + Primorká univerzita v Koperu PdF Katedra biologie - DVPP ČR
 • Slovensko 3 dny Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre, Geologická sekce PřF UK v Praze, Tatry, vzdělávací pobyt a mezinárodní konference
 • 2012: Slovinsko 1 týden (ERASMUS Univerzita v Lublani BTF Kat. did, Bi,PdF Kat. Bi)
 • Slovinsko 3 dny (ERASMUS Univerzita primorska Koper,PdF Kat. Bi, vzdělávací pobyt a mezinárodní konference)
 • 2011: Slovinsko 1 týden (ERASMUS Univerzita v Lublani BTF Kat. did, Bi,PdF Kat. Bi, terénní cv.)
 • 2010: Slovensko 4 dny (Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, PřF UKF v Nitre Kat. zoológie a antropológie , UKMB Banská Bystrica PřF Kat. envir. vzdělávání, Tatry, vzdělávací pobyt a mezinárodní konference)
 • 2009: Slovinsko 2 týdny (ERASMUS Univerzita v Lublani BTF Kat. did, Bi,PdF Kat. Bi, terénní cv.)
 • Slovinsko 3 dny (Zavod za šolstvo Lublana, Univerzita v Lublani Kat. Bi, Celje, vzdělávací pobyt a konference)
 • 2008: Slovinsko 2 týdny (ERASMUS Univerzita v Lublani BTF Kat. did, Bi,PdF Kat. Bi, British International School, Waldorfska šola Lubljana)
 • Slovensko 4 dny (Univerzita v Nitře, PdF Kat. Bi, konference)
 • Slovensko 3 dny Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre, Geologická sekce PřF UK v Praze, Tatry, vzdělávací pobyt a mezinárodní konference)
 • Slovensko 4 dny (Univerzita Trnava, PdF Kat. CH, Smolenice vzdělávací pobyt a mezinárodní konference)
 • 2007: Slovensko 4 dny (Univerzita v Nitře, PdF Kat. Bi, pobyt a konference)
 • Slovensko 3 dny (Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre, Geologická sekce PřF UK v Praze, Tatry, vzdělávací pobyt a mezinárodní konference)
 • Slovensko 4 dny (Univerzita Bratislava, PřF Kat. Didaktiky přír. věd, pobyt a konference)
 • 2006: Slovinsko 2 týdny (Zavod za šolstvo Lublana, Univerzita v Lublani a v Mariboru Kat. Bi)
 • Slovinsko 2 týdny (ERASMUS Univerzita v Lublani BTF Kat. did, Bi,PdF Kat. Bi)
 • 2005: Slovinsko 1 týden (Zavod za šolstvo, Univerzita v Lublani)
 • 2004: Slovinsko 1 týden (ERASMUS Univerzita v Lublani BTF Kat. did, Bi,PdF Kat. Bi)
 • 1 týden (Zavod za šolstvo, Rogaska slatina)
 • Slovensko 1 týden (ERASMUS Univerzita v Banské Bystrici)
 • Švédsko 1 týden (SOCRATES škola RUNKEBY Stockholm)
 • 2003: Slovinsko 1 týden (SOCRATES Univerzita v Lublani,BTF Kat. did, Bi,PdF Kat. Bi)
 • Slovinsko 1 týden (Council of Europe, Radenci)
 • 1 týden (Zavod za šolstvo, Rogaska slatina)
 • 2002: Slovinsko 1 týden (Council of Europe, Radenci)
 • Slovensko 4 dny (Univerzita v Nitře, PdF Kat. Bi, konference)
 • 2001: Nizozemí (COMENIUS, Hogeschool Hengelo, Univerzita Osnabrik)
 • Slovinsko 1 týden (SOCRATES Univerzita v Lublani BTF Kat, did, Bi)
 • Velká Británie 2 týdny (Botanická zahrada Kew, Shane School letní škola)
 • 2000: Slovinsko 1 týden (Univerzita v Lublani, BTF Kat, did, Bi)
 • 1999: SRN 1 týden (EXOD MŠMT Montessori škola Mnichov) Účast na řadě zahraničních konferencích: Slovensko - PřF UK Bratislava,Pedagogická fakulta PU Nitra, Pedagogická fakulta PU Trnava
Univerzitní aktivity
 • Člen oborové rady Učitelství pro I. stupeň ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně
 • člen oborové rady pro RVP Člověk a svět práce
 • ERASMUS a výuka zahraničních pedagogů
 • , autor a organizátor 20-ti ročníků výstavy "Barevný podzim“
 • autor a organizátor 2 ročníků "Slavností sklizně“
 • organizace Letní školy Badatelsky orientované výuky
 • spolupráce s PřF – botanická zahrada, LF – Středisko léčivých rostlin, Mendlovo muzeum, ZOO Brno
Mimouniversitní aktivity
 • Člen ČAPV - Česká asociace pedagogického výzkumu
 • Člen Česko-slovinské společnosti
 • Spolupráce a přednášková činnost s PřF UK Praha, s PřF UMB v Banské Bystrici, s UKB v Nitře, s BtF a PdF v Lublani, s PdF v Mariboru a „Zavodem za šolstvo MinŠ Slovinska
 • spolupráce s centy ekologické výchovy: Lipka, Rozmarýnek, Jezírko, Tereza
 • spolupráce s Moravsým zemským muzeem, Mendlovo muzeum a ZOO Brno-tvorba výukových programů pro školy
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1988: Čestné uznání za pedagogickou tvořivost v JM kraji-Jihomoravský KNV
 • 1989: Ocenění za rozvoj pedagogické tvořivosti - NV města Brna
 • 2006: Ocenění děkana PdF MU za mimořádný odborný a společenský přínos pro PdF MU.
 • 2002-dosud: ERASMUS Pozvání k odborným přednáškám:
 • Slovinsko - každoročně: Ministerstvo za šolstvo a šport - Zavod za šolstvo, Univerzita v Lublani - Pedagogická a Biotechnická fakulta, Univerzita Na primorsku Koper - Pedagogická fakulta, International Britsh School of Ljubljana
 • Slovensko: ERASMUS: Univerzita MB Banská Bystrica - PřF Katedra biologie
 • Odborné oponentské posudky:
 • grantů pro FRVŠ, pro Ministerstvo živ. prostředí
 • pro Slovinsko, UL BTF Katedra didaktiky biologie - recenze odborných článků: Strgar,How are Age and GenderR elatedt o Attitude Toward plants and Animals (2008)
 • pro Slovensko, UK v Bratislavě, PřF Katedra geologie, OP disertační práce „Zážitkové vyučovanie geológie pri prírodovedných exkurziách.“
 • Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra rostlinné výroby OP DP
 • Mendlova univerzita Brno OP DP
 • Univerzita Hradec Králové OP Závěrečných prací EVVO
 • Recenze publikací
Vybrané publikace
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Komunitní a přírodní zahrady (Dangerous and poisonous plants). In Pořad Magazín rádia Petrov. 1st ed. Brno: rádio Petrov. Magazín. 2015. Odkaz na stránku pořadu Magazín rádia Petrov, kde lze přehrát celý text info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2014" na PdF MU v Brně (Exhibition "Colorful autumn 2014" on PdF MU Brno). Ševčíková Kateřina aranžma interieru, Tesař Pavel, Pavlíček Petr - technici. 2014. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Slavnosti sklizně 2014 v KOMUNITNÍ ZAHRADĚ (Harvest Celebration 2014 community gardens). Ševčíková Kateřina, Tesař Pavel, Pavlíček Petr - technici. 2014. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Natural and Community Garden for Primary Education in the 21st century. In Terénní přírodovědná praxe pedagogů škol JmK ve vysokohorské, krasové, přímořské a mořské přírodě. 2014. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Modely zkušenostního učení ve vzdělávání pro 21. století na terénní přírodovědné praxi pedagogů škol JMK. (Natural and Community Garden for Primary Education in the 21st century). In Patrik Matyášek. Metodická publikace. 1st ed. BRNO: NOVÁ ŠKOLA. p. 87-96. ISBN 978-80-7289-652-3. 2014. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Integrovaná tematická výuka a projektová výuka ve vzdělávání pro 21. století (Integrated Thematic Instruction and Project Based Learning in Education for the 21st century). In Terénní přírodovědná praxe pedagogů škol JmK ve vysokohorské, krasové, přímořské a mořské přírodě. 2014. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Nebezpečné a jedovaté rostliny (Dangerous and poisonous plants). In Pořad Magazín rádia Petrov. 1st ed. Brno: rádio Petrov. Magazín. 2014. Odkaz na stránku pořadu Magazín rádia Petrov, kde lze přehrát celý text info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Badatelsky orientovaná přírodovědná výuka v obecných souvislostech, ve výzkumu a v praxi vzdělávání (Enguiry-based science teaching in general context, research and in the practice of education). In PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D. Priority terciárneho vzdelávania učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. první. Nitra (Slovensko): FPV UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filosofa v Nitre, Univerzita Karlova v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze 2013. p. 149-157. Prírodovedec č. 562 ,EDUCO, č. 12. ISBN 978-80-558-0510-8. 2013. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2013" na PdF MU v Brně (Exhibition "Colorful autumn 2013" on PdF MU Brno). Ševčíková Kateřina aranžma interieru, Tesař Pavel, Pavlíček Petr - technici. 2013. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2012" na PdF MU v Brně (Exhibition "Colorful autumn 2012" on PdF MU Brno). Ševčíková Kateřina aranžma interieru, Tesař Pavel- technici. 2012. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Aktivizující metody, alternativní formy pedagogické praxe a konstruktivistický přístup v přípravě studentů Učitelství přírodopisu pro ZŠ na pracovišti Kejbaly PdF MU v Brně (Activating Methoda, Alternative Forms of Teaching Practice and Constructivist Approach in Preparing Students for Elementary School Biology Teacher in Workplace Kejbaly of the Pedagogical Faculty of Masaryk University in Brno). In Papáček, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010. České Budějovice: JčU České Budějovice, Ped.Fak. p. 72-80. ISBN 978-80-7394-210-6. 2010. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Vrstevnické vyučování v terénu školní zahrady – zážitková pedagogika a konstruktivistický přístup v přípravě studentů Učitelství přírodopisu pro ZŠ na pracovišti Kejbaly PdF MU v Brně (Peer Education at the School Garden – Experiential Education and Constructivist Approach in preparing students for elementary school Biology Teacher in workplace Kejbaly Pedagogical Faculty of Masaryk University in Brno). In Papáček. M. Papáček, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010. České Budějovice: JčU České Budějovice, Ped.Fak. p. 81-87. ISBN 978-80-7394-210-6. 2010. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Projekt Biologie pro život a zdraví,. model zkušenostního vzdělávání pro 21. století (Project Biology for Life and Health.Model of experiemtial Learning in education for 21.st century.). In Sandanusová, A., Dytrtová, R. (ed.) Popularizace vědy a výzkumu ve vzdělávání. 1st ed. Brno: TRIBUN EU, s.r.o., Brno. p. 21-26. EDUCO, č.9. ISBN 978-80-7399-150-0. 2010. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Vrstevnická výuka a výchova ke zdraví ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (Peer Teaching and health education in the School Education Programme for primary schools). In 6th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21. 2010. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. „Vzdělávání pro udržitelnost a zdraví - pedagogická a prostá znalost učiva “ ("Education for sustainability and health - and the simple knowledge of educational curriculum"). 2010. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva FRÝZOVÁ. LEARNING FROM EXPERIENCE AND KNOWLEDGE BASE OF TEACHING. In Řehulka, E. (ed.). School and Health 21. Health education: Contexts and Inspiration. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, Brno. p. 39- 56. ISBN 978-80-210-5259-8. 2010. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena, Barbara BAJD and Lenka HRADILOVÁ OGOREVC. EUROPEAN DIMENSION IN EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. In Řehulka, E. (ed.). School and Health 21. Health education: Contexts and Inspiration. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, Brno. p. 57- 74. ISBN 978-80-210-5259-8. 2010. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva FRÝZOVÁ. Zkušenostní učení a celoživotní vzdělávání. Dynamický model zkušenostního učení (Experiential Learning and Lifelong Learning. Dynamical Model of Learning by Doing). Ed.Sandanusová,Anna, Matejovičová, Barbora. In NEW TRENDS IN THE DIDACTIC TRAINING OF TEACHERS NOVÉ TRENDY V DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ. 1st ed. Brno: Zemědělská univerzita. Institut vzdělávání a poradentství.Univerzita Karlova Praha.Univerzita Konstantina Filosofa Nitra.Tribun EU, s. r. o.Brno. p. 5-11. EDUCO, No.8. ISBN 978-80-7399-887-5. 2009. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva FRÝZOVÁ. Targets of Lifelong Education for Primary School Teachers. Ed. Dytrtová,Radmila, Jordánová, Barbora. In LIFELONG LEARNING OF TEACHERS. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. ISBN 978-80-7399-645-1. 2009. info
 • BAJD, Barbara and Helena JEDLIČKOVÁ. DIVERSITY AND CLASSIFICATION PRODUCTS OF NATURE IN THE EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. In EFFECTIVENESS AND OPTIMALISATION OF TEACHER TRAINING. 1st ed. Praha: Zemědělská univerzita. Institut vzdělávání a poradentství. p. 49-56. ISBN 978-80-7399-459-4. 2008. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. PROJEKTOVÁNÍ, PILOTÁŽ A VÝSLEDKY NOVÉHO MODELU INTEGROVANÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ PRO PRIMÁRNÍ ŠKOLU NA KATEDŘE BIOLOGIE PDF MU V BRNĚ. Biologie pro život a zdraví - vzdělávání pro 21. stol. a udržitelný rozvoj (Projekting, Piloting and Results of a new model Integrated Science teacher training in the biology course of studentś teacher for Primary school at Dep. of Biology, Masaryks University, Faculty of Education in Brno. Biology for Life and Health ..). In EFFECTIVENESS AND OPTIMALISATION OF TEACHER TRAINING. 1st ed. Praha: Zemědělská univerzita. Institut vzdělávání a poradentství. p. 57-65. ISBN 978-80-7399-459-4. 2008. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Dynamický model zkušenostního učení (Dynamical Model of Learning by Doing). In Lenka Kasáčová, Klára Bencová. Climate in School of 21st Century. 1st ed. Banská Bystrica: UNIVERZITA MATEJA BELA. p. 68-71, 204 pp. ISBN 978-80-8083-586-6. 2008. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Dynamic model of experiential learning = Education for the 21st century, Environment, Sustainability and Health. In Konference: Aktuálne vývojové trendy ve vyučování. ISBN 978-80-8082-182-1. 2008. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva FRÝZOVÁ. Dynamic model of experiential learning, Pedagogical Students Project Fruit tree. In Poster na mezinárodní konferenci Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní. ISBN 978-80-8082-182-1. 2008. info
 • HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ and Helena JEDLIČKOVÁ. 12 let výukových praxí na PdF MU při integrované terénní výuce (Twelve years of educational practice in field tuition at Fac. of Educ. MU Brno). In Pedagogická prax - súčasnosť a perspektivy. první. Nitra: Univ. Konšt. Filozofa v Nitře. p. 125-132. ISBN 978-80-8094-145-1. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Education for the 21 st. Century, Environment, Substainability and Health. Students Pedagogic Project SOIL in the Education of Primary Schoul Teachers. In School and Health 21 3. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Vzdělávání pro 21. století, udržitelný rozvoj a zdraví. Studentský pedagogický projekt Půda v přípravě učitelů pro primární vzdělávání. (Education for the 21 st. Century, Environment, Substainability and Health. Students Pedagogic Project SOIL in the Education of Primary Schoul Teachers.). In Škola a zdraví 21. 3.konference. Sborník anotací,. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 58 pp. ISBN 978-80-86633-98-5. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Zkušenostní učení a znalostní základ vyučování.Studentský pedagogický projekt ve vzdělávání učitelů primární školy. Akční výzkum a testování výukových modelů . (Learning by Doing and Knowledge Base of Teaching in the Education of Primary School Teachers.Action Research and Testing of Functional Models.). In Škola a zdraví 21. 3.konference. Sborník anotací,. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 58 pp. ISBN 978-80-86633-98-5. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Learning from Experience and Knowledge Base of Teaching.Student Pedagogical Project in Educating Primary School TeachersAction Research and Testing of Teaching Models . In School and Health 21 3. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena, Barbara BAJD and Lenka HRADILOVÁ OGOREVC. European Dimension in the Education of Primary School Teachers.Action Research and Testing of Functional Models. In School and Health 21 3. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Činnostní učení a zkušenostní vědomí ve vzdělávání pro 21. století, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Pedagogický výzkum Dynamického modelu zkušenostního učení ve studijním programu učitelství pro 1. st. ZŠ na PdF MU v Brně. (Learning by Doing and Knowledge Base of Teaching. Education for 21.st century, Environment and Sustainability). In Dekáda OSN výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávání. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. p. 89-96. Educo. 3. ISBN 978-80-87139-02-8. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva TYMRÁKOVÁ. Činnostní učení a zkušenostní základ vyučování akční výzkum a testování modelů zkušenostního učení (Learning by Doing and Knowledge Base of TeachingAction research and testing of models of experiential learning). In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 1st ed. Bratislava: ŠEVT a.s. p. 77-80. ISBN 978-80-88707-90-5. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva FRÝZOVÁ. Projektová výuka v Dynamickém modelu zkušenostního učení (Project training metod in Dynamic model of experiential learning). In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 1st ed. Bratislava: ŠEVT a.s. p. 461-462. ISBN 978-80-88707-90-5. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Dynamický model zkušenostního učení ve studijním programu Učitelství pro základní školy. Inovace v přípravě učitelů ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základní škole. (Dynamical Model of Learning by Doing in study program Teacher Training for Primary Schools). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita - disertační práce. 174 pp. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Educational research "Dynamic model of experiential learning" in a study program Teacher 1st grade elementary school to PdF MU Brno. In 3. mezinár. konf. Příprava učitelů v dekádě vzdělávání a výchovy k udržitelnému rozvoji, sborník abstraktů. ISBN 978-80-213-1608-9. 2007. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Lenka HRADILOVÁ. Izobraževanje na Češkem po okvirnih izobraževalnih programih za življensko okolje in trajnostni razvoj (Framework Educational Programmes. EDUCATION FOR THE 21ST CENTURY ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY). In Naravoslovje za otroke s posebnimi potrebami. 1st ed. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo. p. 26-28. ISBN 961-234-569-4. 2006. info
 • HRADILOVÁ, Lenka and Helena JEDLIČKOVÁ. Program Biologija za življenje in zdravje (Biology for Life and Health). In Naravoslovje v strokovnih in poklicnih šolah. 1st ed. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo. p. 35-37. ISBN 961-234-528-7. 2006. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena and Lenka HRADILOVÁ. Vzgoja in izobraževanje za 21. stoletje, izkustveno učenje in program Biologija za življenje in zdravje (EDUCATION FOR THE 21ST CENTURY, ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY.The programe Biology for Life and Health). In Science for children with special needs. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo/The British Council. p. 55-59. ISBN 961-234-534-1. 2005. info
 • HRADILOVÁ, Lenka, Helena JEDLIČKOVÁ and Iva TYMRÁKOVÁ. Výukové programy jako příklad integrovaně pojaté výuky (Alternative forms of education and pedagogical practical). In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných polńohospodárských a príbuzných oborov. 1st ed. Nitra: Přírodovědec č. 171. p. 140 - 146. ISBN 80-8050-848-8. 2005. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena, Lenka HRADILOVÁ and Iva TYMRÁKOVÁ. Akční výzkum v pregraduálním vzdělávání učitelů (The Action research in profession education of teachers). In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných polńohospodárských a príbuzných oborov. 1st ed. Nitra: Prírodovedec č. 171, Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK v Praze, Katedra pedagogiky ČZU v Praze, katedra zoológie a antropológie v Nitre. p. 92 - 99. ISBN 80-8050-848-8. 2005. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Boris RYCHNOVSKÝ, Jaroslava KUBÍČKOVÁ and Helena JEDLIČKOVÁ. Vývoj katedry biologie PdF v Brně (Evolution of biology development on Faculty of Education at Brno). In Biologie, geologie. Brno: Masarykova univerzita Brno. p. 8-12. Sbor. prací PdF MU v Brně 142, řada přír. věd 21. ISBN 80-210-1977-8. 1998. info
 • JEDLIČKOVÁ, Helena. Aplikace biologie pěstitelství (Application of biology of plant-growing). In IN JANÁS, Josef. Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů. Brno: PdF Masarykovy univerzity. 7 pp. ISBN 80-85931-21-4. 1996. info

2015/01/18


Životopis: Ing. Helena Jedličková, Ph.D. (učo 2417), verze: čeština(5), změněno: 18. 1. 2015 03:10, H. Jedličková