Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
  Date of birth: 03.07.1969 (in Karviná, Czech Republic)
Department/Faculty/University
 • Department of Slavonic Studies
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  Brno
  Czech Republic
Function, current position
 • Assistant Professor
  Head of Section of West Slavic Languages and Literatures
Education and academic qualifications
 • 2000: PhD in Polish language; Palacký University in Olomouc; thesis: "Reflections on Discourse"
 • 1993: MA in Polish philology, Czech philology, general linguistics; Masaryk University; thesis: "Text and Language"
Professional experience
 • 2010: Head of the Section of West Slavic Languages and Literatures, Department of Slavonic Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 1996: Assistant Professor, Department of Slavonic, Studies Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 1993-1996: Assistant, Department of Slavic, Indo-European and General Linguistics Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Teaching activities
 • Elements of Linguistics
 • Practical Polish – Elements of Polish Grammar
 • Phonetics and Phonology of Polish
 • Morphology of Polish
 • Lexicology and Semantics
 • Syntax of Contemporary Polish
 • Historical Grammar and Dialectology
 • Stylistics and Language Culture
 • Basics of Translation
 • Introduction to Interpreting
 • Central Europe: Area, Borderlands, Identity Slavonic Areas
 • Czech (Slovak)-Polish Synchronic Confrontation
 • Bachelor’s Diploma Thesis Seminar
 • Master’s Diploma Thesis Seminar
 • Doctoral Seminar
 • State Bachelors Examination
 • State Final Examination
 • State Doctoral Examitation
 • Supervision of bachelor's, master's and doctoral thesis
Research activities
 • Areas of research:
 • Contemporary Polish language
 • General linguistics
 • Comparative Slavic linguistics
 • Theory of Text and Discourse
 • Theory of Translation and Interpretation
 • Central European Studies
 • History of Polish Studies
Professional stays abroad
 • Research stays:
 • 1995: six-month research stay at Jagellonian University in Kraków, Poland
 • 1996: four-month research stay at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 • 2001: six-month research stay at Jagellonian University in Krakov, Poland
 • 2006: six-month research stay at Jagellonian University in Krakov, Poland
 • 2013: lecture stay at Centre for East European Studies, Warsaw University, Poland
 • 2008-2017: lecture stays (Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław, Vilnius)
Other academic activities, research projects, grants
 • Main research projects and grants:
 • 2014: Czech Polish Studies in European Context II, The Czech-Polish Forum, co-researcher
 • 2013: Czech Polish Studies in European Context, The Czech-Polish Forum, co-researcher
 • 2010: Implementation of Interpreting and Translation Subjects in the Field of Polish Philology, Higher Education Development Fund (FRVŠ), research leader
 • 2003-2005: Actualization Functions of Pronouns in Czech and Polish Discourse (Contrastive Study), Czech Science Foundation (GAČR), research leader
 • 2003: Global Innovation in Polish Language Teaching, Higher Education Development Fund, research leader (FRVŠ)
Non-university activities
 • Member of The Linguistic Association of the Czech Republic
 • Member of Polish-Czech Scientific Society
 • Member of International Association for Polish Studies
 • Member (1999-2011 chairman) of "POLONUS" - Polish Club in Brno
 • Member of the editorial board of the journal Slavica Lodenzia (University of Łódź)
Most significant professional accomplishments
 • 2017: Nomination for Wacław Felczak and Henryk Wereszycki Prize (collective monograph: BARON, Roman – MADECKI, Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.)
 • 2018: Member of the organizational and program committee of the Congress of Czech Polish Studies (2019)
 • Invitation to lectures (Poznań, Bratislava, Prešov)
Major publications
 • MADECKI, Roman. Polonistika na Masarykově univerzitě (Polish Studies at Masaryk University). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 15 pp. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0. Elektronická verze info
 • MADECKI, Roman. Odznaka Honorowa „Bene Merito” ("Bene Merito" honorary badge). Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky, 2019. info
 • MADECKI, Roman and Petr MRKÝVKA. Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7.–10. 11. 2019, Telč (Interaction of Law, Economics and Linguistics in the Czech-Polish Context, 7.–10. 11. 2019, Telč). 2019. stránky Kongresu českých polonistických studií info
 • MADECKI, Roman. František Ladislav Čelakovský jako filolog, slavista a komparatista (František Ladislav Čelakovský as a Philologist, Slavist and Comparatist). In V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty, 18. 10. 2019, Bratislava, Slovensko. 2019. info
 • MADECKI, Roman. Diachronní pohled na český a polský systém vyjadřování interpersonálních vztahů (Diachronic View of the Czech and Polish System of Expressing Interpersonal Relations). In Kongres českých polonistických studií, inaugurační konfrence, 10.–11. 9. 2019, Olomouc. 2019. info
 • MADECKI, Roman. O tekstach pozornie nieprzetłumaczalnych. Przypadek pierwszy (polski): Lokomotywa Juliana Tuwima (About seemingly untranslatable texts. First case (Polish): „Locomotive“ by Julian Tuwim). In Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7.-10. 11. 2019, Telč. 2019. info
 • MADECKI, Roman. O tekstach pozornie nieprzetłumaczalnych. Przypadek drugi (czeski): Techtle mechtle (About seemingly untranslatable texts. Second case (Czech): „Techtle mechtle"). In Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7.-10. 11. 2019, Telč. 2019. info
 • BARON, Roman, Roman MADECKI and Renata RUSIN DYBALSKA. History of Polish Studies at Czech Universities (Current State od Research). Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Brno: Masarykova Univerzita, 2019, 11/2019, No 2, p. 3-23. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2019-016. URL info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Czeskie studia polonistyczne w kontekście porównawczym (Polish Studies in the Czech Republic : A Comparative Approach). In Tambor, Jolanta; Achtelik, Aleksandra; Graboń, Karolina. W kręgu (glotto)dydaktyki. Wydanie I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. p. 623-643. ISBN 978-83-226-3584-1. Elektronická verze info
 • MADECKI, Roman. Czeskie badania nad Polską w XX-XXI wieku w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej (Czech Polish Studies in the 20th and 21st century in the context of Cental and Eastern Europe). In Social and Political Transformations in Central and Eastern Europe (1917-2017): Factors, Achievements, Problems, 28.-29. 6. 2018, Odessa, Ukraine. 2017. info
 • MADECKI, Roman. K odkazu Poláků v Praze (In the Foodsteps of Poles in Prague). In Roman Baron, Małgorzata Michalska. Śladami Polaków w Pradze. XIX-XXI wiek. Szkice i portrety historyczno-literackie. 1st ed. Praha: Klub Polski w Pradze, 2017. p. 329-354. ISBN 978-80-270-2131-4. info
 • MADECKI, Roman, Roman BARON and Jan MALICKI. Czeskie badania nad Polską w konteście Europy Środkowej i Wschodniej (Czech Polish Studies in the Context of Central and Eastern Europe). Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 703 pp. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Z tradycji czeskich badań polonistycznych (Traditions of Czech Polish Studies). In Madecki, Roman; Baron, Roman; Malicki, Jan. Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. p. 13-39. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • MADECKI, Roman. Damborský Jiří (1927-2013). Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. p. 441-447. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • MADECKI, Roman. Kolaja Maxmilián (1883-1966). Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. p. 466-472. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Slavnostní prezentace kolektivních monografií zaměřených na česká bádání o Polsku (Presentation of the Collective Monographs Focused on Czech Polish Studies). Bulletin Historického ústavu. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2016, XXVII, p. 64-66. ISSN 0862-7126. info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Valné shromáždění Polsko-české vědecké společnosti a vědecký seminář Česká polonica a glacensia (general Assembly of Polish-Czech Scientific Society and the Scientific Seminar "Czech Publications on the Subject of Poland and County of Kladsko"). Bulletin Historického ústavu. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2016, XXVII, p. 39-40. ISSN 0862-7126. info
 • MADECKI, Roman. Kunderova vize střední Evropy v kontextu dnešní doby (The Kundera's Visions of the Central Europe in the Context of Contemporary Period). In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. p. 449-461. ISBN 978-80-905336-7-7. info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Slavnostní udělení Řádu za zásluhy o Polskou republiku prof. Krystyně Kardyni-Pelikánové a prof. Jarmilu Pelikánovi (Order of Merit of the Republic of Poland to Prof. Krystyna Kardyni-Pelikánová and Prof. Jarmil Pelikán). Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, vol. 8, No 1, p. 262-266. ISSN 2084-1213. info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim (Czech Polish Studies in the European Context). In Prace Historyczne, roč. 141, č. 1, s. 187-193. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. p. 187-193. ISSN 0083-4351. info
 • MADECKI, Roman. Komunikacja międzyludzka w dramatach Václava Havla (Interpersonal Communication in Václav Havel´s plays). In Balowski, Mieczysław; Bogusław Bakuła, Bogusław. Václav Havel. Człowiek - Pisarz - Filozof - Potityk. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014. p. 87-107. Bohemica Posnaniensia. ISBN 978-83-63090-48-7. info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Česká polonistická studia v evropském kontextu (Czech Polish Studies in the European Context). Bulletin Historického ústavu. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2014, 2014/XXV, p. 27-30. ISSN 0862-7126. info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo) (Inquiries in Czech Polish Studies : Tradition and Contemporaneity (Philology - History - Politcal Science - Law)). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 pp. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Tradice a výzvy českých polonistických studií (Traditions and Challenges in Czech Polish Studies). In Baron, Roman; Madecki, Roman a kolektiv. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie; historie; politologie; právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. p. 9-30. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monographia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Hry s žánry řeči v díle Wisławy Szymborské (Speech Genres Games in Wisława Szymborska´s Poetry). In Baron, Roman; Madecki, Roman a kolektiv. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. p. 76-88. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monographia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Historia, współczesność i przyszłość brneńskiej polonistyki, czyli od filologii do studiów polskoznawczych (History, Present and Future of the Polish Department in Brno, or from Philology to Polish Studies). In Benešová, Michala; Rusin Dybalska, Renata; Zakopalová, Lucie. Proměny polonistiky : tradice a výzvy polonistických studií. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. p. 261-267. ISBN 978-80-246-2732-8. info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim (Kongres polonoznawczy w Pradze, 11-12 września 2013 roku) (Czech Polish Studies in the European Context). Prace Historyczne (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2014, 141/2014, No 1, p. 187-193. ISSN 0083-4351. info
 • MADECKI, Roman and Krystyna KARDYNI PELIKÁNOVÁ. Jiří Krystýnek (1913-1991). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. p. 427-429. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Edvard Lotko (1932-2011). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. p. 432-435. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Ludvík Štěpán (1943-2009). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. p. 466-469. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Kolaja Maxmilián (1883-1966). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. p. 414-419. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Jiří Damborský (1927-2013). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. p. 398-402. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Problemy polonistyki wczoraj i dziś (Problems of Polish studies earlier and now). In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 19-23. ISBN 978-80-210-5906-1. info
 • MADECKI, Roman. Mocne strony czeskiej polonistyki językoznawczej, czyli od Václava Hanki do nowoczesnych badań porównawczych (The strong elements of Czech linguistic polonistics: from Václav Hanka to modern comparative studies). In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 109-115. ISBN 978-80-210-5906-1. info
 • MADECKI, Roman. Polacy i polonofile w historii Brna i południowych Moraw (The Poles and polonophiles in the history of Brno and Southern Moravia). In Balowski, Mieczysław. Na styku kultury czeskiej i polskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011. p. 63-77. ISBN 978-83-63090-04-3. info
 • MADECKI, Roman. Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku (Old Ideas of Language as an inspiration for Modern Linguistics). In STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II (STUDIA SLAVICA XIII - supplementum). Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. p. 71-79, 8 pp. ISBN 978-80-7368-528-7. info
 • MADECKI, Roman. Model časových a prostorových vztahů v češtině a polštině aneb o čem popisná gramatika mlčí (The model of spacial and temporal relations in Czech and Polish or what descriptive grammar is silent in). In LIPOWSKI, Jarosław and Dorota ŻYGADŁO-CZOPNIK. Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. 1st ed. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. p. 279-290. ISBN 978-83-229-3083-0. info
 • MADECKI, Roman. Maxmilián Kolaja - zakladatel brněnské polonistiky (k 85. výročí otevření lektorátu polštiny v Brně) (Maxmilián Kolaja - the founder of Brno Polish studies (85th anniversary of polish language lectorship in Brno)). In 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: STIMUL Bratislava, 2009. p. 197-204. ISBN 978-80-89236-70-1. info
 • MADECKI, Roman. K jubileu Ireny Hrabětové. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 12/2009, No 2, p. 139-141. ISSN 1212-1509. info
 • MADECKI, Roman. Spisovná čeština a polština ve veřejném diskurzu (norma, kodifikace, individuální postoje mluvčích) (Standard Czech and Polish in the Public Discourse (norm, codification, individual attitudes od speakers)). In Česká slavistika 2008 (sborník příspěvků 14. mezinárodního kongresu slavistů, Ochrid, Makedonie, 2008). První. Brno - Praha: Academicus, 2008. p. 145-156. ISBN 978-80-87192-00-9. info
 • MADECKI, Roman. Poláci v Brně a na jižní Moravě. In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1st ed. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. p. 11-26. ISBN 80-86735-13-3. info
 • MADECKI, Roman. Polský jazyk v Brně (průkopníci a pokračovatelé). In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1st ed. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. p. 51-62. ISBN 80-86735-13-3. info
 • MADECKI, Roman and Ludvík ŠTĚPÁN. Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1st ed. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. 286 pp. ISBN 80-86735-13-3. info
 • MADECKI, Roman. Metoda jazykové komparace ve výuce polštiny pro Čechy (Method of language comparison at teaching Polish for Czechs). In Dialog kultur IV. 1st ed. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, 2007. p. 133-137. ISBN 978-80-86845-73-9. info
 • MADECKI, Roman. Mezinárodní vědecká konference Poláci v Brně. Slavica litteraria. Sborník prací FF MU, řada X. Brno: FF MU Brno, 2007, vol. 2007, No 10, p. 192-193. ISSN 1212-1509. info
 • MADECKI, Roman. Západoslovanské jazyky z diachronního a synchronního pohledu (West Slanonic Languages - Diachronic and Synchronic Aspects). In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 20-25. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • MADECKI, Roman. Polské ideje sjednocené Evropy (od názvu Evropa k vizím jednotného kontinentu) (Polish Concepts of Europe). In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 15-19. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • MADECKI, Roman. Věda obdivovaná i zatracovaná (The science admired and also cursed). In Studia Humanitatis, Ars hermeneutika: Metodologie a theurgie, hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. p. 51 - 58. ISBN 80-7368-252-4. info
 • MADECKI, Roman. Shifters - podstata a role v diskursu (Shifters - the essence and function in discourse). In 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (zborník príspevkov). Bratislava: Lufema, 2006. p. 65 - 70. ISBN 80-89058-221. info
 • MADECKI, Roman. Spisovná čeština jako nástroj veřejné komunikace: realita či fikce? In Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. p. 175 - 180. ISBN 80-244-1368-X. info
 • MADECKI, Roman. Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy (I think therefore I speak. Text - Discourse - Shifters - Genres of Speech). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 154 pp. monografie. ISBN 80-210-3906-X. info
 • MADECKI, Roman. Czy w polszczyźnie i czeszczyźnie istnieje gramatyczna kategoria honoryfikatywności? (Does the Grammatical Category of Honorificativeness Exist in Czech and Polish Languages?). Slavia occidentalis. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2005, 61/2004, No 1, p. 25 - 32. ISSN 0081-0002. info
 • MADECKI, Roman. Semantyka relacji interpersonalnych w języku czeskim, polskim i słowackim (Semantics of Interpersonal Relationship in the Czech, Polish and Slovak Languages). In Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 1 - Słowiańszczyzna zachodnia. 1st ed. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. p. 103 - 113. ISBN 83-232-1539-1. info
 • MADECKI, Roman. Źródła współczesnych frazeologizmów. In Parémie národů slovanských II. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. p. 39 - 48. ISBN 80-7368-100-5. info
 • MADECKI, Roman. Inovace vysokoškolské výuky polštiny v českém jazykovém prostředí. In Západoslovanské jazyky v 21. storočí I. Zborník vedeckovýskumných prác. 1st ed. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla v Banskej Bystrici - Ostravská univezita v Ostravě - Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2005. p. 117 - 129. ISBN 80-8083-154-8. info
 • MADECKI, Roman. Osobní zájmena jako prostředky aktualizace diskursu (Personal pronouns as the means of discourse actualization). In Vztah langue a parole v perspektivě "intraktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. p. 244-247. ISBN 80-244-0838-4. info
 • MADECKI, Roman. V Ostravě o tvorbě Wisławy Szymborské (In Ostrava about Poetry of Wisława Szymborska). SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2004, vol. 7, p. 178-179. ISSN 1212-1509. info
 • MADECKI, Roman. Existuje v polštině gramatická kategorie honorifikativnosti? (Does the Grammatical Cathegory of Honorificativeness Exist in Polish?). In 80 let české polonistiky. 1st ed. Brno: SvN REGIONY, 2004. p. 159-164. ISBN 80-86735-04-4. info
 • MADECKI, Roman. Žánry řeči v básnickém jazyce Wisławy Szymborské (Genres od Speech in the Poetry of Wisława Szymborska). In Wisława Szymborska Tradice-současnost-recepce. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. p. 283 - 289. ISBN 80-7042-686-1. info
 • MADECKI, Roman. "Mądrej głowie dość dwie słowie." O morfologických archaismech v polských parémiích. In Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. úmrtí F.L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví". Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. p. 27-134, 8 pp. ISBN 80-7042-622-5. info
 • MADECKI, Roman and Andrea PAWLAKOVÁ. Polskie i słowackie związki frazeologiczne zawierające nazwy części ciała (ujęcie konfrontatywne) (The Polish and Slovak phraseologisms containing the names of body parts (a comparative study)). In Studia Slavica VII - Slovanské studie VII. I. Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2003. p. 243 - 243, 11 pp. ISBN 1214-3111. info
 • MADECKI, Roman. Pojedete k sousedům? (Polské počítačové slovníky: Velký polsko-český slovník, Technický slovník polsko-český). Computer : počítačový čtrnáctideník. Praha: Computer Press, 2003, vol. 2003, No 6, p. 35. ISSN 1210-8790. info
 • MADECKI, Roman. Hra protikladů v Macurově "vratislavské elegii" (The Game of Opposites in Macura's Wroclaw's Elegy). In Wrocław w Czechach, Czesi we Wrocławiu: Literatura - Język - Kultura. I. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003. p. 114 - 123. ISBN 83-89247-61-5. info
 • MADECKI, Roman. Mezinárodní kongres polonistů v Gdaňsku (International congress of Polish teachers in Gdansk). Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2002, vol. 71, No 2, p. 262-264. ISSN 0037-6736. info
 • MADECKI, Roman. Pojęcie dyskursu we współczesnej lingwistyce (The term of discourse in contemporary linguistics). Jana Raclavská (ed.). In Slavistika osudem i volbou. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita, Uniwersytet Opolski, 2002. p. 175-181. ISBN 80-7042-610-1. info
 • MADECKI, Roman. Nazwy żeńskie we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie (Feminine Names in Modern Czech and Polish Languages). Slavia occidentalis. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2001, vol. 58, p. 43-51. ISSN 0081-0002. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík, Roman MADECKI, Anna GAWARECKA, Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Lenka VÍTOVÁ, Vanda PINDUROVÁ, Jarmil PELIKÁN, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Boguslaw BAKULA, Dobrochna DABERT, Grzegorz GAZDA, Andrzej ZAWADA and Irena HRABĚTOVÁ. Slovník polských spisovatelů (Dictionary of Polish Writers). Ludvík Štěpán - autor koncepce slovníku a editor, autor předmluvy a úvodní eseje. první. Praha: Libri, 2000. 555 pp. Slovníky spisovatelů 107. ISBN 80-7277-005-5. info
 • MADECKI, Roman. Přechylování v současné polštině (The Process of Gender Transformation in Polish). In Brněnská polonica 1. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 170-177. ISBN 80-210-2099-7. info
 • MADECKI, Roman. Tzw. czysta lingwistyka a badania komunikacji językowej (dwa nurty lingwistyczne, dwa ujęcia problematyki języka) (So Called Traditional Linguistics and Research of Language Communication (two linguistic trends, two approaches to problems of language)). In Polonica 1997, Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky Ostrava 19. - 20. 11. 1997. Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 1999. p. 45 - 50. ISBN 80-7042-527-X. info
 • MADECKI, Roman. Pravda - pokrok - tradice (The truth - the progress - the tradition). Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, vol. 1998, No 1, p. 10-17. ISSN 1211-3384. info
 • MADECKI, Roman. Lehkost a hloubka (Portrét Wisławy Szymborské) (Freedom and Depth (The Portrait of W. Szymborska)). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1997, vol. 1997, No 2, p. 3-8. ISSN 1211-3384. info
 • MADECKI, Roman. Struktura tekstu rozmowy potocznej (Recenzja pracy U. Żydek - Bednarczuk. Struktura rozmowy potocznej. Katowice 1994. s. 172) (The Structure of Conversational Discourse). Poznańskie studia polonistyczne., Seria Językoznawcza. Poznań: Wydawnictwo WiS, 1996, XXIII, III, p. 243-245. ISSN 1233-8672. info

2018/03/26


Curriculum vitae: Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (učo 2468), version: English(1), last update: 2018/03/26 03:26, R. Madecki

Another Variant: Czech(1)