Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
  • Doc. Ing. Jiří Strach, CSc.,narozen 29. srpna 1938 v Brně, ženatý dvě deti
Funkce na pracovišti
  • učitel na Katedře didaktických technologií
Přehled zaměstnání
  • 1963 - 1969 výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu energetických zařízení 1969 - 1972 odborný asistent na katedře Zákadů výroby Pedagogické fakulty UJEP 1992 - 1991 docent na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty UJEP 1992 1997 proděkan Pedagogocké fakulty MU 1998-1999 docent na Katedře didaktických technologií 1999 - proděkan pro zahraniční styky Pedagogické fakulty MU
Vybrané publikace
  • STRACH, Jiří. Wie kann die Schule dazu beitragen, das Gesundheitsrisiko von Schüler / -inen/ -n bei Computernutzung zu minimierren? (How can the school help the health risk of students in computer use minimierren?). In Lehrer/ -innenbildung in Europa. 1st ed. Winer Neudorf: Verlag GmbH &Co.KG Wien-Zurich, 2008. p. 88-97, 11 pp. ISBN 978-3-7000-0826-2. info
  • STRACH, Jiří. Jak připravit žáky a jejich rodiče na nebezpečí plynoucí z rozvoje telekomunikací a zejména internetu (How to prepare pupils and their parents to the dangers arising from the development of telecommunications and in particular the Internet). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, 2008. 150 pp. ISBN 978-80-7392-077-7. info
  • STRACH, Jiří and Jana VESELÁ. Diagnostic Methods for Healthweise Orientated Vocational Selection of Primary School Pupils. In Care of Educational Institutions about Childern Health. 1st ed. Sint Petersburg: Ministerstvo vzdělávání a vědy Ruské federace, 2006. p. 18 -22. ISBN 5-7434-0349-X. info
  • STRACH, Jiří. ISSUES OF BULLYING SOCIO DIAGNOSTIC SYSTEM. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 919-938. ISBN 978-80-7315-119-5. info

2006/05/25


Životopis: doc. Ing. Jiří Strach, CSc. (učo 2490), verze: čeština(1), změněno: 25. 5. 2006 10:40, J. Strach