CS

Curriculum Vitae

Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Josef Šmajs, 23. 11. 1938, Skvrňov okr. Kolín, ženatý, tři děti
Pracoviště
 • Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor filosofie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996-1997: profesorské řízení, profesor filosofie, MU v Brně
 • 1993: habilitace, docent filosofie, "Evoluční ontologie", MU v Brně
 • 1986: docent filosofie jmenováním
 • 1978: CSc., filosofie, "Vědeckotechnický pokrok ve vojenství"
 • 1972: PhDr., filosofie, "Filosofie vědy" FF MU v Brně
 • 1972: FF obor filosofie MU v Brně
 • 1969: Ing., strojní inženýství, VA v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2003: ESF MU v Brně
 • 1979: FF MU v Brně
 • 1964-1979: VA v Brně
 • 1959-1964: ČSLA
 • 1956-1959: ŽTU Litoměřice
 • 1953-1956: Jedenáctiletka Uhlířské Janovice
Pedagogická činnost
 • Ontologie
 • Gnoseologie
 • Příroda a kultura
 • Filosofie techniky
 • Základy filosofie
 • Environmentální a podnikatelská etika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Researcher ID: L-8497-2014
 • Evoluční ontologie
 • Evoluční gnoseologie
 • Filosofický problém kultury
 • Filosofický problém informace
 • Příroda a kultura
 • Ekonomika a příroda
Akademické stáže
 • září-prosinec 1999: Universität Saarlandes, Saarbrücken
 • březen-duben 1996: Universita Sankt Petersburg
 • duben 1993: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien
 • květen 1989: Universita Waršava
 • leden-květen 1983: Universität Leipzig
Universitní aktivity
 • 1987-1989: proděkan FF
 • 1989-1996: člen akademického senátu FF MU
 • 1993-1996: člen akademického senátu MU
 • 1994-1996: člen Rady vysokých škol MŠMT
 • 1996-2000: vedoucí katedry filosofie 1995-2000: člen vědecké rady FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1990-1992: člen poradního sboru Ministerstva ŽP
 • 1995: člen poradního výboru "International Consulting Committee of the Ecology & Life Foundatition"
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1986: člen redakční rady Filosofického časopisu
 • 1990-1992: předseda redakční rady časopisu EKO
 • 1990-1994: člen redakční rady slovenského časopisu Filosofia
 • 1996: předseda redakční rady SPFFBU
 • 2000: člen redakční rady Journal of Ecology and Health
Vybrané publikace
 • ŠMAJS, Josef. K čemu dnes potřebujeme filosofii? (Why do we need philosophy today?). In Britské listy. : Občanské sdružení Britské listy, 2015. p. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Filozofický koncept Ústavy Země (The philosophical conception of a Constitution for the Earth). Listy: dvouměsíčník pro kulturu a dialog, Bratislava: Burian a Tichák s.r.o., 2015, vol. 45, No 3, p. 67-70. ISSN 1210-1222. info
 • ŠMAJS, Josef. Filozofický koncept Ústavy Země (The philosophical conception of a Constitution for the Earth). Sedmá generace, Brno: Hnutí Duha, 2015, vol. 24, No 2, p. 42-43. ISSN 1212-0499. info
 • ŠMAJS, Josef. Ústava Země; A Constitution for the Earth; Verfassung für die Erde; Ústava Zeme; Konstitucia Zemli (A Constitution for the Earth). 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavatel'stvo PRO, 2015. 180 pp. Na pomoc vzdělávání. ISBN 978-80-89057-59-7. info
 • ŠMAJS, Josef. Vyhyneme z vlastní viny, z vlastní hlouposti. In Czleader / Meovlivní.cz. Praha: Dead Line Media, s. r. o., 2015. p. nestránkováno. info
 • ŠMAJS, Josef. Český filozof sepsal manifest, jak se vyhnout zničení světa. Zaskočil své kolegy a spílá jim: Bojíte se, jako by v Moskvě pořád seděl Brežněv (Czech philosopher wrote a manifesto on how to avoid the destruction of the world. He surprised his colleagues and berates them: you are worried, as though Brežněv would be still sitting in Moscow). In Parlamentní listy. Praha: Our media a.s., 2015. p. nestránkováno. info
 • ŠMAJS, Josef. Systém predátorské kultury už se rozkládá, budeme muset v těžkých bolestech najít nový. Filozof hovoří také o digitální demenci (System of a predatory culture spreads, we have to find a new one. The philosopher also talks about digital dementia). In Parlamentní listy. Praha: Our media a.s., 2015. p. nestránkováno. info
 • ŠMAJS, Josef. Krize přírody: informační hodnota přírody a problém kultury (A crisis of nature: an informative value of nature and a problem of culture). In Jitka Paitlová. Po cestách kritického myšlení. první. Praha: Karolinum, 2015. p. 78-99, 22 pp. ISBN 978-80-246-2933-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Filozofický koncept Ústavy Země (The philosophical conception of a Constitution for the Earth). In Vávra j., Lapka M. Cudlínová E.. Ekonomika v souvislostech. 1. vyd. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. p. 153-159, 7 pp. ISBN 978-80-7308-571-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Jak je to s informační hodnotou přírody (What about the information value of nature). In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2014. p. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Jsou přírodní a společenské vědy vědecké? (Are natural and social science scientific?). In LISTY. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, s.r.o., 2014. p. 64-68, 5 pp. ISSN 1210-1222. info
 • ŠMAJS, Josef. K problému oživení ,,zamrzlé'' evoluční ontologie (The problem of reviving the "frozen" evolutionary ontology). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2014, vol. 62, No 5, p. 759-764. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Souvisí ekologická krize s predátorským duchovním paradigmatem kultury? (Is ecological crisis related with predatory spiritual paradigm of culture?). In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2014. p. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Kdo je dnes subjektem morálního jednání? (Who is now the subject of moral action?). In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2014. p. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Dokážeme smířit technosféru s biosférou? (Can we reconcile the technosphere and the biosphere?). In Britské listy. : Občanské sdružení Britské listy, 2014. p. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Jedenáct podmínek biofilního obratu kultury (Eleven conditions of biofile culture turnover). In Britské listy. : Občanské sdružení Britské listy, 2014. p. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS and Zdeněk BOLELOUCKÝ. Nezaměstnanost (Unemployment). 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2013. 192 pp. Psyché. ISBN 978-80-247-4282-3. info
 • ŠMAJS, Josef. Deklaracija zavisimosti (The Declaration of Dependence). Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta, Novobirsk: Novosibirskij gosudarstvenny universitet, 2013, vol. 11, No 1, p. 50-53. ISSN 2226-3365. info
 • ŠMAJS, Josef. Poroste význam společenských věd? (Is the significance of social sciences going to increase?). In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2013. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Jak dlouho ještě? (How much longer?). In EPOD.cz Elektronický portál měsíčníku Podnikatel. Brno: PROFIL Brno, s.r.o., 2013. info
 • ŠMAJS, Josef. Společenské vědy a jejich nové úkoly (Social sciences and their new tasks). In LISTY. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2013. p. 62-68, 7 pp. ISSN 1210-1222. info
 • ŠMAJS, Josef. Pozoruhodná, poučná, leč autorsky nepoctivá kniha (A remarkable, instructive but dishonest book). In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2013. p. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Jak skončí prométheovský mýtus? (How will the Promethean myth end?). Praha: Litmedia a.s., 2013, vol. 2011, No 24. info
 • ŠMAJS, Josef. Obhajoba žánru filosofické reflexe (The defense of philosophical reflection genre). In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2013. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Společenské vědy – základ budoucí politiky? (Social sciences - the basis of future policy?). In LISTY. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák s.r.o., 2013. ISSN 1210-1222. info
 • ŠMAJS, Josef. Nemůžeme růst donekonečna (We can not grow to infinity). In věda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. nestránkováno. ISSN 1805-9759. info
 • ŠMAJS, Josef. Proč etika nestačí (Why ethics is not enough). Filosofický časopis, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2013, vol. 61, No 6, p. 803-826. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Kultura pod ugrozoj. Ot evoljucionnoj ontologii k ekologičeskoj politike (the threathened culture. From evolutionary ontology to ecological politics). Novosibirsk: Vydavatelství sibiřského oddělení ruské akademie věd 2011, 2012. 259 pp. ISBN 978-5-7692-1210-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Ontologické základy etiky (Ontological foundations of ethics). In Etika, ekonomika, příroda. Praha: Grada Publishing, 2012. p. 16-85, 69 pp. ISBN 978-80-247-4293-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Jedinečnost pozemské přírody (The uniqueness of terrestrial nature). In MACHAR, Ivo and Linda DROBILOVÁ. Ochrana přírody a krajiny v České republice I., II. - vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. p. 785-797, 13 pp. 2011/748. ISBN 978-80-244-3041-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Deklarace závislosti (Declaration of dependence). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV CR, 2012, vol. 60, No 2, p. 313-316. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Economy and nature. In LAPKA, Miloslav and Eva CUDLÍNOVÁ. Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes. 1. vyd. Praha: Karolinum Press, 2012. p. 30-44, 15 pp. ISBN 978-80-246-2092-3. info
 • ŠMAJS, Josef. Antiprorodnaja i biofilnaja kultury v otnošenijach celoveka i prirody. (Contradictional nature and biofil culture in terms of relationships of human and culture). In E. V. Ušakova. Intelektualnyij potencial učenych Rossii. Barnaul, Moskva: Altajski gosudarstvennij universitet, Moskovskij universitet, 2012. p. 42-48, 7 pp. ISBN 978-5-91556-107-5. info
 • ŠMAJS, Josef. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání (Ontology of culture and business problem). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 250 pp. ISBN 978-80-210-6180-4. info
 • ŠMAJS, Josef. Education for globalized culture. In Wspolczesny rynek pracy. Wybrane problemy. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. p. 521-526, 6 pp. Spis Tresci odborné publikace. ISBN 978-83-7246-714-0. info
 • ŠMAJS, Josef. Mýtus růstu a konflikt kultury s přírodou. Bratislava: Slovo, 2009. 11. ISSN 1336-2984. info
 • ŠMAJS, Josef. Aby ľudstvo nevyhynulo zbytočne skoro (rozhovor). Bratislava: Slovo, 2009. 10. ISSN 1336-2984. info
 • ŠMAJS, Josef. Uživí vlka nohy? Praha: Literární noviny, 2009. 6. ISSN 1210-0021. info
 • ŠMAJS, Josef. Pes je zakopán v ontologii. In K problému ontologie kultury. Brno: Tribun EU, 2009. p. 17-29. ISBN 978-80-7399-736-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Nynější krize: je čas vzít řešení za správný konec. Praha: Mladá fronta Dnes, 2009. ISSN 1210-1168. info
 • ŠMAJS, Josef. K podstatě evoluční ontologie (The Nature of Evolutionary Ontology). Filozofia, Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2009, vol. 64, No 4, p. 324-338. ISSN 0046-385X. info
 • ŠMAJS, Josef and Emil VIŠŇOVSKÝ. A concept of evolutionary-ontological literacy. In Philosophy of education. 1. vyd. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University Russia, 2009. p. 195-203, 8 pp. ISSN 1811-0916. info
 • ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy (Do we need Survival Philosophy?). Brno: Nakladatelství Doplněk, 2008. 99 pp. 332 publikace. ISBN 978-80-7239-221-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Evolutionary Ontology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture. New York: Editions Rodopi B.V., Amsterdam - New York, 2008. 196 pp. Value Inquiry book series Volume 195. ISBN 978-90-420-2448-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi (Philosophy - turn-over towards the Earth). Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 440 pp. 10460. ISBN 978-80-200-1639-3. info
 • ŠMAJS, Josef and Ivan HRUŠKA. Bezpečnost v kontextu evoluční ontologie (Safeness in the context of evolutionary ontology). In Systémová bezpečnost, sborník XL. výroční konference o systémovém inženýrství SI 2008. Hradec Králové: nakladatelství GAUDEAMUS, 2008. p. 20-28, 8 pp. ISBN 978-80-7041-718-8. info
 • ŠMAJS, Josef and Emil VIŠŇOVSKÝ. Towards an Evoluntionary-Ontological Understanding and Reconstruction. In XXII World congress of philosophy, Rethinking philosophy today. Korea: Seoul National University, 2008. p. 530-531, 2 pp. info
 • ŠMAJS, Josef and Emil VIŠŇOVSKÝ. The concept of "evolutionary-ontological literacy". In 11th Biennial Conference Education and Multicultural Understanding. Japan: Kyoto University, 2008. p. 181-181, 1 pp. info
 • ŠMAJS, Josef. Přírodě musíme ustoupit (We have to withdraw the Nature). Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2008. 2 pp. Veronika č.4 XXII. ročník. ISSN 1213-0699. info
 • ŠMAJS, Josef. Planeta nám neodpoví, když se nezeptáme (The Planet will not answer if we don´t ask). Brno: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 2008. 2 pp. Deník Rovnost sobota 10.května 2008. info
 • ŠMAJS, Josef. Tovární komíny bez magického kouzla (Smokestacks without magic spell). : VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 2008. 2 pp. Deník Rovnost sobota 22.března 2008. ISSN 1802-0887. info
 • ŠMAJS, Josef. K počítačům se stále rodíme jako kromaňonci (We are still Cro-Magnons when dealing with computers). Brno: Hnutí DUHA, 2008. 5 pp. Sedmá generace č.5. ISSN 1212-0499. info
 • ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA, Marie PUTNOVÁ and Pavel SEKNIČKA. Podnikatelská a environmentální etika (Business and environmental ethics). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 pp. Pořadové číslo 4642/ESF-6/08-17/99. ISBN 978-80-210-4561-4. info
 • ŠMAJS, Josef. Abiotická technika vojenská. In Universitas. : Masarykova univerzita, 2008. info
 • ŠMAJS, Josef. 7 smrtelných hříchů. 2008. Mladá fronta Dnes. ISSN 1210-1168. info
 • ŠMAJS, Josef. O životě a filosofii. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008. info
 • ŠMAJS, Josef. Zvítězíme-li v zápasu s přírodou, prohrajeme. Brno: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 2008. 1 pp. Deník Rovnost, č. 275. ISSN 1802-0887. info
 • ŠMAJS, Josef. Koncept evoljucionno ontologgičeskoj gramotnosti (A Concept of the Evolution ontological Literacy). Filosofija obrazovanija, Novosibirk, 2008, vol. 25, No 4, p. 160-169. ISSN 1811-0916. info
 • ŠMAJS, Josef. Uvedení do evoluční ontologie (Indroduction to evolutionary ontology). Brno: MU, 2008. 88 pp. Torzo. ISBN 978-80-210-4743-3. info
 • ŠMAJS, Josef. K podstatě a roli kultury v přírodě (To Relationship between Nature and Culture). In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. 1. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008. p. 55-63, 8 pp. ISBN 978-80-86611-28-0. info
 • ŠMAJS, Josef. K problému evoluční gnoseologie (On the problem of evolutionary epistemology). Filosofický časopis, 2007, vol. 55, No 2, p. 189-208. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Nájemní smlouva se Zemí (A Lease on Planet Earth). 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Abiotická technika zemědělská (Abiotic technics in the agriculture). In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Vzdělání jako úcta k Zemi (1. část). 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Pojetí kultury z hlediska evoluční ontologie (The Notion of Culture In View Point of Evolutionary Ontology). In Systémové pojetí kultury. Hradec Králové: Miloš Vítek (ed.), 2007. p. 13-22, 10 pp. ISBN 978-80-7041-213-8. info
 • ŠMAJS, Josef. K technologickému a sociálnímu obsahu práce (On the technological and social dimension of labour). In Nezaměstanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 10-21, 161 pp. ISBN 978-80-210-4422-7. info
 • ŠMAJS, Josef. Vzdělání jako úcta k Zemi (2. část). Praha: Obec spisovatelů, 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Člověk a krajina (Man and Lanscape). Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou, 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Země - domov i faktor utváření člověka (The Earth - Our Home and Factor of Human Formation). Gymnasion, Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2007, vol. 4, No 8, p. 13-21. ISSN 1214-603X. info
 • ŠMAJS, Josef. K funkci obyčejného a vědeckého poznání (On the function of common and scientific knowledge). In Studia Philosophica. B54. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 91-102, 12 pp. ISBN 978-80-210-4384-8. info
 • ŠMAJS, Josef. K čemu je dnes dobrá filosofie? 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Informační technika, práce a podnikání (Information Technology, Labour and Enterprice). In Vývojové tendence podniků III, sv. 2. MU Brno: Ekonomicko-správní fakulta, 2007. p. 675-688, 14 pp. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • ŠMAJS, Josef. K problému konstituování podnikatelské a invironmentální etiky (On the problem constituation busines and envitonmental ethics). In Vývojové tentence podniků III, sv. 2. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 689-697, 9 pp. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? (Do we need Survival Philosophy?). In Ekologizácia a humanizácia elebo o predpokladoch a cestách prežitia. 1. vyd. Zvolen: Peter Krchňák, Technická univerzita Zvolen, 2007. p. 26-31, 6 pp. ISBN 978-80-8093-035-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Culture. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. p. 636-640, 5 pp. ISBN 0-7619-3029-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Environmental Philosophy. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. p. 827-830, 4 pp. ISBN 0-7619-3029-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Nature. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. p. 1700-1702, 3 pp. ISBN 0-7619-3029-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Technology. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. p. 2165-2167, 3 pp. ISBN 0-7619-3029-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Podstata evoluční gnoseologie (A Basis of evolutionary gnoseology). In Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Brno: MU, 2006. 155 pp. ISBN 80-210-3994-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Miejsce i rola kultury w przyrodzie (Role and place of culture in the environment). Problemy ekologii, 2006, vol. 10, No 5, p. 227-231. ISSN 1427-3381. info
 • ŠMAJS, Josef. Řeč jako fenomén kultury (1. část). Dokořán, 2006, vol. 10, No 37, p. 58-61. info
 • ŠMAJS, Josef. O zatím nepoznané technice informační. Rozrazil, 2006, vol. 2, No 4, p. 95-101. ISSN 1801-4755. info
 • ŠMAJS, Josef. Řeč jako fenomén kultury (2. část). Dokořán, 2006, vol. 10, No 38, p. 47-51. info
 • ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filozofii přežití? (Do we need a philosophy of survival?). Filosofický časopis AV ČR, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2006, vol. 56, No 4, p. 593-598. ISSN 0015-1831. info
 • KROB, Josef and Josef ŠMAJS. Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii (Gnoseology. From the traditional questions to evolutionary gnoseology). In Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Brno. Brno: MU, 2006. 155 pp. ISBN 80-210-3994-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie (The Basics of Systematic Philosophy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 pp. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3. info
 • ŠMAJS, Josef and Marek TIMKO. Dialekticko-štruktúrna koncepcia bytia I. Hrušovského a evolučná ontológia (Igor Hrušovský´s Dialectical-structural Conception of Being and Evolutionary Ontology). In Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 2.2.2005. 1. vydanie. Bratislava: ALL Acta, Bratislava, Plašienková, Z. - Lalíková, E. (ed.), 2005. p. 73-85, 12 pp. ISBN 80-969380-0-2. info
 • ŠMAJS, Josef. Proč právě ontologie? (Why Ontology?). In Filozofia ako problém? Bratislava: Kalligram, 2004. p. 60-89, 30 pp. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7149-651-0. info
 • ŠMAJS, Josef. K ontickému původu a roli sociokulturní informace (Towards an Ontic Origin and a Role of Socio-Cultural Information). In Filosofický časopis. Praha: Česká akademie věd, 2004. p. 835-845, 11 pp. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef and Josef KROB. Evoluční ontologie (Evolutionary ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 pp. ISBN 80-210-3038-0. info
 • ŠMAJS, Josef. Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje (Philosophy written in italic. Broadcast ecological essays). první. Brno: Jan Šabata, Doplněk, 2003. 117 pp. ISBN 80-7239-152-6. URL info
 • ŠMAJS, Josef. Civilizace (kultura), téma k zamyšlení (Civilization (culture), a Theme fof Contemplation). Bratislava (Slovenská republika): Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003. Životné prostredie. info
 • ŠMAJS, Josef. L'information-la réflexion d'un point de vue del'ontologie évolutionniste (The evolutionary ontological reflection of information). In Aprés le postmodernisme guelle philosophie? Brno-Paris: Msarykova univerzita - Université Paris I - Sorbone, 2003. p. 58-76, 19 pp. ISBN 80-210-3080-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Jedenáct tezí k nutnosti nové ontologie (Eleven thesis on the necessity of a new ontology). Filosofický časopis, Praha: Česká akademie věd, 2003, vol. 51, No 3, p. 497-508. ISSN 0015-1831. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Odumírání lidskosti. In Duše krajiny. Praha: Academia, 2003. p. 162-168, 7 pp. ISBN 80-200-1012-2. info
 • HORYNA, Břetislav. Pojetí teorie poznání v Schellingových Světavěcích (Theory of Knowledge in the "Weltalter" of Schelling). In Bratislavské přednášky. první. Brno: Vydavatelství MU, 2002. p. 103-141, 37 pp. Spisy katedry filosofie FF MU. ISBN 80-210-2963-3. info
 • ŠMAJS, Josef. The relationship between evolution and information. Human Affairs, Bratislava: Slovak Academy of Science, 2002, vol. 12, No 1, p. 5-25. ISSN 1210-3055. info
 • ŠMAJS, Josef. Příroda - přehlížený konstitutivní faktor lidské osobnosti (Nature as a Disregarded Constitutive Factor of Human Personality). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2002. Životné prostredie. info
 • ŠMAJS, Josef. Práce - téma k zamyšlení (Essay on labour, a theme to think about). In Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém. 1., 2002. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. p. 9-33, 25 pp. Edice Psyché 1552. ISBN 80-247-9006-8. info
 • ŠMAJS, Josef. Víme, co je evoluce? (What is evolution?). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia philosophica, B-49. 1., 2002. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 181-185, 5 pp. ISBN 80-210-2622-7. info
 • ŠMAJS, Josef. K předpokladům a významu biofilní přestavby vzdělání (Biophile transformation of education: assumptions and consequences). In Universitas Comeniana, Philosophica XXXIII. 1., 2002. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. p. 185-191, 6 pp. ISBN 80-223-1665-2. info
 • ŠMAJS, Josef. O rehabilitaci pojmu lidská práce. Dokořán, bulletin obce spisovatelů, Praha: Obec spisovatelů, 2002, vol. 6, No 23, p. 52-55. info
 • ŠMAJS, Josef. Gnoseologické implikace evoluční ontologie (Gnoseological implications of evolutional ontology). Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2001. 80 pp. Torzo. ISBN 80-210-2647-2. info
 • ŠMAJS, Josef. Dva ontické řády (Two Ontic Orders). Filozofia, Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2001, vol. 56, No 1, p. 13-23. ISSN 0046-385X. info
 • ŠMAJS, Josef. Jaké vzdělání potřebuje globální kultura? (What education is required by global cuture?). Studia Philosophica, Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2001, vol. 48, No 1, p. 163-165. ISSN 0231-7664. info
 • ŠMAJS, Josef. Romantická úvaha o rekonstrukci krajiny a biofilní přestavbě měst (Romantical reflection about reconstrucion of our landscape and bio-friendly reconstruction of our cities). In Tvář naší země. Krajina domova. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2001. p. 140-148. Tvář naší země. Krajina domova. ISBN 80-85512-01-0. info
 • ŠMAJS, Josef. K evolučně ontologické reflexi informace (Information in evolutional and ontological reflexion). In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, Université Paris I, 2001. p. 35-55. ISBN 80-210-2724-x. info
 • ŠMAJS, Josef. Drama evoluce. Fragment evoluční ontologie. (The Drama of Evolution. The Fragmant of Evolutionary Ontology.). vyd. 1. Praha: Hynek, 2000. 190 pp. edice Krov, svazek 3. ISBN 80-806202-77-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Tři poznámky k ekologické dimenzi techniky (Three Remarks to the Ecological Dimension of Technique). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, vol. 48, No 5, p. 731-740. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Technika - ekologický fenomén kultury (Technology - Ecological Phenomenon of Culture). Teorie vědy : věda, technika, společnost, Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR, 2000, vol. 2000, No 2, p. 51-96. ISSN 1210-0250. info
 • ŠMAJS, Josef. Člověk a příroda (Man and Nature). Praha: RX, 2000. Reflex. info
 • ŠMAJS, Josef. Člověk a technika (Man and Technology). Praha: RX, 2000. Reflex. info
 • ŠMAJS, Josef. Věda, kultura, příroda (Science, Culture, Nature). Praha: RX, 2000. Reflex. info
 • ŠMAJS, Josef. Biofilní perspektiva kultury (Biophilous Perspektiv of Culture). In Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Brno: S. Kučerová a kol., 2000. p. 327-333. Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. stol. ISBN 80-7302-000-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Kritická ontologie Nicolaie Hartmanna a evoluční ontologie (Critical Ontology of Nicolai Hartmann and Evolutionary Ontology). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 11 pp. info
 • ŠMAJS, Josef. Drama evoluce (The Drama of Evolution). Hradec Králové: ÚFSV PedF UHK, 2000. Prométheus. info
 • ŠMAJS, Josef. Ist das Ende der naturfeindlichen Orientierung der Kultur in Sicht? (Is the End of the Antinatural Orientation of Culture Approaching?). In The Crossroads of European Culture 1998. Brno: Brno University of Technology - VUTIUM Press, Masaryk University Brno, Brno Municipal Office, Jan Hus Education Foundation, 1999. p. 345-351. ISBN 80-214-1249-6. info
 • ŠMAJS, Josef, Zdeněk DENK and Ladislav LAKOMÝ. Bio-Friendly Culture - A New Epoch of Town Construction. In Kyoto Vision Proposals from the World. Tokyo: International Competition Works Collection, 1999. p. 1323-1326. Vol. 2. info
 • ŠMAJS, Josef. Przyrodnicza strona techniki (The Natural Aspect of Technique). Redaktor naukowy: Andrzej Kiepas. In KIEPAS, Andrzej. Czlowiek-Technika-Srodowisko. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Slaski w Katowicach. Instytut Filozofii, 1999. p. 123-130. ISBN 83-85355-73-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Romantická vize naturalizace kultury (The Romatique Vision of Naturalization of Culture). In Znavená Evropa umírá. Praha: Karolinum, 1999. 9 pp. ISBN 80-7184-944-8. info
 • ŠMAJS, Josef. K ontické roli informace (To the Ontical Role of Information). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 8 pp. info
 • ŠMAJS, Josef. The Threatened Culture. Prešov: Dobromysl & Slovacontact, 1998. 220 pp. ISBN 80-605891-503-8. info
 • ŠMAJS, Josef. Informace jako potenciální kategorie filosofie (Information as a Potential Category of Philosophy). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 5 pp. info
 • ŠMAJS, Josef. K evolučně ontologické reflexi informace (Toward Evolutionally-ontological Reflection of Information). Filosofický časopis, Praha: AV ČR, 1998, vol. 46, No 5, p. 753-773. ISSN 0015-1831. info
 • HROCH, Jaroslav and Josef ŠMAJS. Zpráva o konání mezinárodní etické konference Morální konflikty v dnešní Evropě (Report on the international ethics conference Moral Conflicts in Contemporary Europe). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1997, vol. 45, No 1, p. 165-166. ISSN 00015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Konflikt přirozené a kulturní evoluce (Natural Conflict and Cultural Evolution). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 47 pp. ISBN 80-210-1506-3. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura (Culture Under Threat). Praha: Hynek, 1997. 207 pp. ISBN 80-85906-53-8. info
 • ŠMAJS, Josef. Evolučně ontologický základ ekologické etiky (Evolutionary Ontology as the Basis for Ecological Ethics). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1997, vol. 45, No 3, p. 381-392. ISSN 00015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Konflikt prirodzenej a kultúrnej evolúcie (Natural Conflict and Cultural Evolution). In Pojem krízi: genealógia - distribúcia - reflexia. Prešov, Slovenská republika: UPJŠ Prešov, 1997. p. 145-178. ISBN 80-88722-27-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrozená kultúra (Culture Under Threat). Ekológia a Život, Bratislava, 1997, vol. 6, No 1, p. 26-27. ISSN 1335-0161. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura (Culture Under Threat). Praha: Společnost pro Literární noviny, 1997. Literární noviny. info
 • ŠMAJS, Josef. Ztráta krajinné paměti (The Loss of Scenic Memory). Praha: Společnost pro Literární noviny, 1997. Literární noviny. info
 • ŠMAJS, Josef. K problému hodnot v nynější ekologické krizi. (The Problem of Values in the Current Ecological Crisis.). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 9 pp. info
 • ŠMAJS, Josef. Nový ontologický základ ekologické politiky a morálky. (The New Ontological Basis of Ecological Politics and Morals.). In Svobodná společnost - svobodná morálka. Freie Gesellschaft - Freie Moral. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 1996. p. 138-144. ISBN 80-900189-9-8. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice. (The Threatened Culture. From the Evolution Ontology to the Environmental Policy). Brno: Zvláštní vydání ... (Č. Kocar), 1995. 106 pp. ISBN 80-85436-38-8. info
 • ŠMAJS, Josef. Konflikt biosféry a technosféry. (The Conflict of The Biosphere and The Technoshpere). Praha: Klub přátel Tvaru, 1995. Tvar : literární obtýdeník. info
 • ŠMAJS, Josef. Ekologický fenomén techniky. (The Ecological Phenomenon of the Technique). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1995, vol. 43, No 4, p. 653-664. ISSN 00015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Člověk a ekologická transformace kultury. (The Man and the Environmental Transformation of Culture). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 6 pp. info
 • KROB, Josef and Josef ŠMAJS. Úvod do ontologie (Evoluční ontologie). 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. 67 pp. ISBN 80-210-0879-2. info
 • ŠMAJS, Josef. Kultura proti přírodě. (The Culture against the Nature). Brno: Zvláštní vydání, 1994. 51 pp. ISBN 80-85436-28-0. info
 • ŠMAJS, Josef. Člověk v environmentální krizi. (The Man in the Environmental Crisis). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1994, vol. 1994, No 3, p. 122-124. ISSN 0044-4863. info
 • ŠMAJS, Josef. K rehabilitaci přírody. (To the Rehabilitation of the Nature). Filozofia, Bratislava: Infopress, 1994, vol. 1994, No 2, p. 89-94. ISSN 0046-385X. info
 • ŠMAJS, Josef. Kultura - ekologická kategorie? (The Culture - the Ecological Category?). Filozofia, Bratislava: Infopress, 1994, vol. 1994, No 6, p. 365-369. ISSN 0046-385X. info
 • ŠMAJS, Josef. Ontologické akcenty u J. L. Fischera. (The Ontological Stresses in the J. L. Fisher´s Work). In Hledání řádu skutečnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. p. 189-194. ISBN 80-210-0968-3. info
 • ŠMAJS, Josef. Co je to ontologie? (What does the Ontology means?). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994, vol. 42, No 3, p. 489-494. ISSN 00015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Evoluční ontologie. (The Evolutionare Ontology). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994, vol. 42, No 4, p. 623-635. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Filozofie a ekologická krize. (The Philosophy and the Environmental Crisis). Praha: Klub přátel Tvaru, 1994. Tvar : literární obtýdeník. info
 • ŠMAJS, Josef. Ekologická stránka techniky. (The Environmental Side of the Technique). Praha: Klub přátel Tvaru, 1994. Tvar : literární obtýdeník. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ, katedra filozofie. Konec ontologie? Redakce Ivana Holzbachová, Josef Krob, Josef Šmajs. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 156 pp. ISBN 80-210-0765-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Konec ontologie? (The End of Ontology?). In Konec ontologie? Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. p. 5-7. ISBN 80-210-0765-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Evoluční ontologie. Obrys problematiky. (Evolutionary Ontology. An Outline of the Issues.). In Konec ontologie? Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. p. 74-83. ISBN 80-210-0765-6. info
 • ŠMAJS, Josef, Josef KROB and Ivana HOLZBACHOVÁ. Konec ontologie? (The End of Ontology?). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 156 pp. ISBN 80-210-0765-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Ekologie - etika - politika. (The Ecology - the Ethics - the Politics). EKO : ekologie a společnost, Praha: ČNTL, 1993, vol. 1992, No 1, p. 4-7. ISSN 1210-4728. info
 • ŠMAJS, Josef. K rehabilitaci pojmu přírody. (To the Rehabilitation of the Notion of Nature). In Nad meditacemi věků. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. p. 88-92. ISBN 80-7051-054-4. info
 • ŠMAJS, Josef. Věda a ekologický problém. (The Science and the Environmental Problem). Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 1993, vol. 1991, No 5, p. 3-10. ISSN 1211-3384. info
 • ŠMAJS, Josef. Ekologická krize a ontologie. (The Environmental Crisis and the Ontology). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, vol. 41, No 6, p. 963-974. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Příroda a kultura - dva řády skutečnosti? (2. část) (The Nature and the Culture - two Orders of the Reality). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, vol. 40, No 1, p. 137-153. ISSN 00015-1831. info

30. 9. 2014


Životopis: prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (učo 2543), verze: čeština(3), změněno: 30. 9. 2014 14:19, J. Šmajs

Other applications