Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • doc. PhDr. David Kroča, Ph.D.
Workplace
 • Department of Czech Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University, Poříčí 7, 603 00 Brno, Czech Republic
Employment Position
 • 2019-now: Head of the Department of Czech Language and Literature
Education and Academic Qualifications
 • 1997: Mgr., Faculty of Education, Masaryk University
 • 2003: Ph.D., Czech Literature, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2007: PhDr., Czech Language and Literature, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2021: doc., Czech Literature, Faculty of Arts, Masaryk University
Pedagogical Activities
 • Teorie literatury 1, 2
 • Teorie literatury pro učitele 1, 2
 • Umělecký přednes
 • Úvod do studia literatury a literární vědy
 • Literární kritika a textologie
 • Kapitoly z literární teorie 1, 2
Academical Stays
 • 2013: Erasmus teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovenia
 • 2015: Erasmus+ teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovenia
 • 2016: Erasmus+ teaching programme, Comenius University, Faculty of Education, Department of Slovak Language and Literature, Slovak Republic
 • 2016: Erasmus+ teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovenia
 • 2017: Erasmus+ teaching programme, Comenius University, Faculty of Education, Department of Slovak Language and Literature, Slovak Republic
 • 2019: Erasmus+ teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovenia
 • 2022: Internship, University of Regensburg, Faculty of Arts, Center for Czech Studies Bohemicum, Germany
 • 2023: Teaching Internship, National Education Center Bratislava, Cultural Center, Slovak Republic, Dolný Kubín
 • 2023: Erasmus+ teaching programme, Comenius University, Faculty of Education, Department of Slovak Language and Literature, Slovak Republic
 • 2024: Internship, University of Regensburg, Faculty of Arts, Center for Czech Studies Bohemicum, Germany
University Activities
 • 2015-2019: Vice-Dean for Masters Studies and Student Welfare
 • 2019-2023: Vice-Dean for Masters Studies
 • 2023-now: Scientific Board of the Faculty of Education
Selected Publications
 • KROČA, David. Tázání a sebereflexe: dramatická tvorba Vítězslava Gardavského (Questioning and self-reflection: the dramatic work of Vítězslav Gardavský). Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2023, vol. 71, No 4, p. 407-429. ISSN 0009-0468. Available from: https://dx.doi.org/10.51305/cl.2023.04.01. URL info
 • KROČA, David. Z fikčního světa Jaroslava Foglara: Zkáza Jezerní kotliny (From the fictional world of Jaroslav Foglar: The Destruction of the Lake Basin). Bohemica litteraria. Brno: Masaryk University Press, 2022, vol. 25, No 1, p. 43-54. ISSN 1213-2144. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/BL2022-1-3. Plný text výsledku info
 • KROČA, David and Hana SVOBODOVÁ. Die stilisierte Form der Sprache in den Stücken von Alena Vostrá. In XVII. Internationale Slavistische Konferenz. Junge Slavistik im Dialog. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2022. info
 • KROČA, David and Hana SVOBODOVÁ. Zur sprachlichen Charakterisierung der Figuren in Ladislav Smočeks Theaterstücken. In XVI. Internationale Slavistische Konferenz. Junge Slavistik im Dialog. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2021. info
 • KROČA, David. Čechovskaja tragikomedija. Interpretacija Trech sester v Gorodskom teatre Brno (Chekhov’s Tragicomedy. To the Interpretation of Three Sisters in Brno City Theatre). Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s FF MU, 2021, vol. 14, No 1, p. 31-39. ISSN 1803-4950. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/NR2021-1-3. URL info
 • KROČA, David and Hana SVOBODOVÁ. Die Entwertung der Sprache in den Stücken von Václav Havel aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts (The Devaluation of Language in the Plays of Václav Havel in the 1960s). In Holger Kusse, Šárka Atzenbeck (Hrsg.). Václav Havel: Sprache und Diskurs. 1st ed. Berlin: Peter Lang, 2021, p. 97-102. Specimina philologiae Slavicae 205. ISBN 978-3-631-86035-9. Available from: https://dx.doi.org/10.3726/b18603. URL info
 • SVOBODOVÁ, Hana and David KROČA. Das Bild von Jan Amos Komenský in den Prosawerken von František Kožík (The Image of Jan Amos Komenský in the Prose Works of František Kožík). In Jan Amos Komenský, Johann Amos Comenius: Tschechisch und International. 12. Bohemicum Dresdense. 2021. info
 • KROČA, David. Tematizacija na zatvorenoto prostranstvo v groteskovite piesi na pražkija teatar „Činoherní klub“ (Thematization of Enclosed Space in The Prague Drama Club’s Slapsticks). Slavjanski dialozi. Spisanie za slavjanski ezici, literaturi i kulturi. Plovdiv: Filologičeski fakultet Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, 2020, vol. 17, No 25, p. 67-75. ISSN 1312-5346. URL info
 • KROČA, David. Literary Conception of Drama in the Work of Jiří Veltruský. In Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination. 2019. info
 • KROČA, David and Hana SVOBODOVÁ. Die Entwertung der Sprache in den Stücken von Václav Havel aus den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts (The devaluation of language in the plays of Václav Havel in the 1960s). In 11. Bohemicum Dresdense. Václav Havel: Sprache und Diskurs. Institut für Slavistik der TU Dresden. 2019. info
 • KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století (Czech Problem Drama of the 1960s). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 227 pp. ISBN 978-80-210-9540-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9541-2019. online info
 • KROČA, David. Čovekat v sistemata i protiv sistemata. Obrazite na žertvite i buntarite v češkata dramaturgija ot 60-te godini na XX vek (The Man in the System and Against It: Victim and Rebel Characters in the Czech 1960s Dramas). Slavjanski dialozi. Spisanie za slavjanski ezici, literaturi i kulturi. Plovdiv: Filologičeski fakultet Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, 2019, vol. 16, No 24, p. 93-104. ISSN 1312-5346. URL info
 • KROČA, David. Česko-slovenský festival poezie jako společenský a kulturní fenomén (Czech-Slovak Poetry Festival as a Social and Cultural Phenomenon). In Ivo Pospíšil. Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost ‒ nevzájemnost vstřícnost – rezistence ústup – expanze). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017, p. 123-128. ISBN 978-80-906183-9-8. info
 • KROČA, David. Poetics of Names of Drama Characters in Czech Theatre of the Absurd. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Filologiya, Tomsk State University Journal of Philology. Tomsk: Tomsk State University, 2017, vol. 2017, No 45, p. 186-192. ISSN 1998-6645. Available from: https://dx.doi.org/10.17223/19986645/45/13. URL info
 • KROČA, David. Paradoxy válečné paraboly: Performativita Mahlerova Mlýna (The paradoxes of war’s parabola: the performativity of Mahler’s Mlýn). In Lenka Jungmannová. Performativita válek a konfliktů. 1. vyd. Praha: Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Akropolis, 2016, p. 169-175. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. ISBN 978-80-7470-118-4. info
 • KROČA, David. Básník tónů a lyrických zkratek. Nad poezií Otakara Horkého (The Poet of Tones and Lyrical Abbreviations. Over Otakar Horký’s Poetry). In Ivo Pospíšil – Anna Zelenková. Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2015, p. 95-101. Brněnské texty k slovakistice. ISBN 978-80-905336-8-4. info
 • KROČA, David. Příběh zrání a proměny. Nad románovým debutem Jaroslava Nováka (The Story of Maturation and Metamorphosis. On Jaroslav Novák’s novel debut). Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 17, No 2, p. 85-98. ISSN 1213-2144. info
 • KROČA, David. A Reciter with Handicap. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 59-69. ISBN 978-80-210-6281-8. info
 • KROČA, David. Fyzicky handicapovaný hrdina v české chlapecké próze (The Physically Disabled Main Character in the Czech Books for Boys). In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 155-162. ISBN 978-80-210-6053-1. info
 • KROČA, David. Kritéria hodnocení přednesu dyslektických žáků (Assessment Criteria for Recitation of Dyslectic Pupils). In Vítková, M. - Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2011, p. 459-466. ISBN 978-80-7315-216-1. info
 • KROČA, David. Škola a výzkum III (School and Research III). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 96 pp. ISBN 978-80-210-5265-9. info
 • KROČA, David. K problému problémové dramatiky: Já, Jákob Vítězslava Gardavského (Contribution to the discourse on problem drama: Já, Jákob by Vítězslav Gardavský). Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 59, č. 1-2, p. 189-197. ISSN 1213-2144. info
 • KROČA, David. Práce s dyslektickým recitátorem v inkluzivní škole (Work with Dyslexic Reader of Poetry in Inclusive School). In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, p. 209-216. Paido. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • KROČA, David. Handicapovaný hrdina v románové trilogii Miloše Zapletala. In Jirásek Ivo (ed.). Zet. Miloš Zapletal. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, p. 102-106. ISBN 978-80-244-2662-4. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes a divadlo poezie jako nástroj socializace (Zkušenosti z Wolkrova Prostějova v letech 2000-2008) (Artistic Performance and Poetry Theatre as a Means of Socialization (Experience from the Wolker's Prostějov Festival 2000-2008)). In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1st ed. Brno: Paido, 2009, p. 12-23. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes jako specifická forma literární komunikace (Artistic performance as a specific form of literary communication). In Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 105-108. ISBN 978-80-210-4533-0. info
 • KROČA, David. Krize řádu i jazyka: drama absurdní a modelové (The Crisis of Rule and Language: The Drama of the Absurd). Red. Pavel Janoušek. In Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, p. 439-459. sv. 3. ISBN 978-80-200-1583-9. info
 • KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček) (Recital competition as a motivation for speech culturing of students with special education needs). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV/ Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, p. 249-256. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1. info
 • KROČA, David. Jaroslav Foglar jako recenzent Zlatého máje (Jaroslav Foglar as reviewer of Zlatý máj). In Jirásek, I. (ed.) Fenomén Foglar. 1. vyd. Praha: Prázdninová škola Lipnice ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara, 2007, p. 190-195. ISBN 978-80-239-9736-1. info
 • KROČA, David. V tišinách próz Oty Pavla. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, roč. 53, č. 1, p. 117-120. ISSN 0009-0468. info
 • KROČA, David. Poetika dramat a básní Josefa Topola (Poetics od Dramas and Poems by Josef Topol). 1. vyd. Brno: Paido, 2005, 123 pp. Edice pedagogické literatury, č. 211. ISBN 80-7315-101-4. info
 • KROČA, David. Proměny a návraty v poezii Josefa Topola (Metamorphoses and Returns in the Verse of Josef Topol). Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 52, č. 4, p. 485-503. ISSN 0009-0468. info
 • KROČA, David. Krize mikrosvěta. K jednomu tématu v české dramatice 90. let. Weles. Brno: Wendryňská literárně-estetická spol., 2004, č. 20, p. 80-87. ISSN 1214-2948. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav, David KROČA, Tomáš KUBÍČEK, Petr LYČKA, Petr HRUŠKA, Alena PŘÍBÁŇOVÁ, Michal PŘIBÁŇ, Richard SVOBODA, Milena ŠUBRTOVÁ, Libor VODIČKA and Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. 1. vyd. Brno: Host - Votobia, 2002, 334 pp. ISBN 80-7294-041-4. info
 • KROČA, David. Dětský přednes a současná poezie. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, 25 pp. Edice Item. ISBN 80-7204-147-9. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes - texty (Artistic elocution - texts). 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, 20 pp. ISBN 80-7204-180-0. info

2024/05/19


Curriculum vitae: doc. PhDr. David Kroča, Ph.D. (učo 25629), version: English(2), last update: 2024/05/19 12:08, D. Kroča

Another Variant: Czech(1)