Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., born 6. května 1944 in Uherské Hradiště Jan Novotný is Professor of the Physics Department. Novotny's research focuses on STR, GR and cosmology. He deals with philosophical problems of physics too. He is an author of many scientific papers and co-authored university textbooks. He also writes essays and philosophical reflections. He is diligent reviewer and succesful translator of physical and scientific texts into Czech. He is active popularizer of physics and member of the Society of Kurt Gödel and JČMF.
Department
 • Department of Physics, Chemistry and Vocational Education, Faculty of Education, Masaryk University
Employment - Position
 • Professor
Education and Academic Qualifications
 • 1995: Professor of General Physics and Mathematical Physics
 • 1992: doc., "Zákony zachování v obecné teorii relativity" (in czech)
 • 1989: CSc., "Zákony zachování a principy symetrie" (in czech)
Employment
 • 1964: Faculty of Science Masaryk University
 • 2012: Faculty of Education
Teaching Activities
 • Cosmology
 • Theoretical Physics
 • Philosophical Problems of Science
 • Lectures for M.A.
Scientific and Research Activities
 • General relativity
 • Mathematical Physics
 • History of Physics
 • Cosmology
Internship
 • 1992 Institute for Theoretical Physics. University of Bern
 • 1999 Universiteit Utrecht, Institute for History and Foundations of Science
University Activities
 • Member of doctoral boards - Charles University in Prague and Masaryk University
Activities Outside University
 • Union of Czech Mathematicians and Physicists
 • Czech Physical Society
 • Masaryk Democratic Academy
Major Publications
 • NOVOTNÝ, Jan. John D.Barrow o problému svobodné vůle (John D.Barrow On the Problem of Free Will). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2022, vol. 67, No 1, p. 45-50. ISSN 0032-2423. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ, Radim POLČÁK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Jiří DUŠEK and Jan PAVLÍK. Tribute to Kurt Gödel 2020 (TKG2020). 2020. URL info
 • FRANEK, Juraj, Daniel ŠPELDA, Jan NOVOTNÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ and Helena DURNOVÁ. Isaac Newton : Matematické principy přírodní filozofie (Isaac Newton : The Mathematical Principles of Natural Philosophy). 1st ed. Praha - Brno: Togga, 2020. 351 pp. Fontes scientiae 1. ISBN 978-80-210-9558-8. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ and Jiří DUŠEK. Po stopách Kurta Gödela. Brno: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace statutárního města Brna, 2020. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů (Two Scientific Demonstration and two Thought Experiments from Newton's Principia). In VNUF 24, UHK. 2019. info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. The Experience of Cosmology Course for Beginners. In SCON International Convention on Astro Physics and Particle Physics. 2019. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Demonstration Experiments and Thought Problems from Newton’s Principia. In International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT). 2019. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Život a vědomí pro kosmologii (The phenomenon of life and consciousness for cosmology). In XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2018. Olomouc, Konvikt, 29.–30. ledna 2018 info
 • NOVOTNÝ, Jan. Gödel, Brno, Time, Universe. In 8th Central European Relativity Seminar. 2018. meeting initiated at the Erwin Schroedinger Institute in Vienna info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. A New Variation of Probability Paradox. In ICAS 2018 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN STATISTICS. 2018. ISBN 978-605-68450-0-0. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. IS THEORY OF SCIENCE SIGNIFICANT FOR EVERY UNIVERSITY STUDENT? In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED). Valencia, Spain: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018. p. 7864-7867. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1879. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Antropický princip (Antropic Principle). In Matematika a fyzika ve škole 21. – 23. srpna 2018, G Jevíčko. 2018. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Čas – nejběžnější a nejzáhadnější realita (Time - The most common reality). In XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu. 2017. ISBN 978-80-7394-635-7. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. What are Science Teacher’s Ideas about the Universe? (AIP) (What are science teacher’s ideas about the Universe?). In Valovicova, L; Ondruska, J. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017. p. 2045-2048. ISBN 978-0-7354-1472-3. doi:10.1063/1.4974401. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. The Reflection of the Basic Cosmology Hypothesis. The Academic Journal of Science. London, 2017, Vol. 07, No. 02, p. 309-312. ISSN 2165-6282. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. "The Similarity between Science Ideas of Today's Students and Those of Early Scientists". In ICEET Barcelona 2017: 19th International Conference on Education and Educational Technology. 1st ed. Barcelona: Academy of Science, Engineering and Technology, 2017. p. 2630-2631. ISSN 2522-3631. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Gravitační vlny: historie, současnost, perspektivy (Gravitational waves: history, present and perspectives). Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2016, vol. 66, No 3, p. 144-149, 5 pp. ISSN 0009-0700. vyhledávání v číslech info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. What are science teacher’s ideas about the Universe? In 20. ročník konferencie DIDFYZ „Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike“. 2016. ISBN 978-80-558-1080-5. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. THE RECEPTION OF THE BASIC COSMOLOGY HYPOTHESIS. In The International Journal of Arts & Sciences. 2016. https://www.ijasconferences.org/new-cover-page/ info
 • NOVOTNÝ, Jan. Lidská mysl a fyzika - Od Demokrita k Penroseovi (Human Mind Physics - From Democrit to Penrose). 2015. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Skrývá před námi foton ještě něco zásadního? (Does the photon hide from us something essential?). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2015, vol. 65, No 4, p. 234-236. ISSN 0009-0700. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Neviditelné světlo (invisible light). In veřejná zvaná přednáška v Moravské zemské knihovně. 2015. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. 100 let Obecné teorie relativity (100 Anniversary of general relativity). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2015, Issue 3, Volume 60, p. 177-188. ISSN 0032-2423. Issue 3, Volume 60, 2015 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie) info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ and Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák and Věra Koudelková. The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. 1st ed. Prague: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014. p. 607-612. ISBN 978-80-7378-266-5. Publication of ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings info
 • NOVOTNÝ, Jan. Does an Observer Belong in Physics? Human affairs. Slovenská akadémia vied, 2014, vol. 24, No 2, p. 170-177. ISSN 1210-3055. doi:10.2478/s13374-014-0217-x. Springer info
 • NOVOTNÝ, Jan. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU - člen (membership in scientific board Genral Problems of Physics - member). oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU, 2014. info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. The Cartoon Guide to Relativity. 1st ed. Kosice, Slovakia: The Hands-on Science Network, 2013. p. 327-330. ISBN 978-989-98032-2-0. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Modelové kresby pro výuku přírodovědných předmětů (Model Sketches as Science Teaching Tool). In Hájková Eva, Vémolová Rita. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1st ed. Brno: University of Defence, 2013. 8 pp. ISBN 978-80-7231-923-7. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Průzkum dovedností pro teorii relativity (Survey of Special theory of relativity Skills). In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 169-176. ISBN 978-80-210-6635-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. Myšlenkové experimenty a princip relativity (Thought experiments and the principle of relativity). In Elektronický sborník Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 1st ed. 2013. 5 pp. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Mořská dmutí (Sea Tides). In In Robert Seifert. Sborník semináře Jak získat žáky pro fyziku. Sborník semináře Jak získat žáky pro fyziku. 1st ed. Praha: JČMF, 2013. ISBN 978-80-7015-016-0. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Kurt Goedel jako fyzik (Kurt Goedel as a physicist). In přednáška pro seminář na UK v Praze. 2013. info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. Environmentální užití metod dálkového průzkumu Země (Environmental Application of Remote Sensing). 2013. info
 • ŠVANDOVÁ, Blažena and Jan NOVOTNÝ. Gödelův den 2013 (Gödel's Day 2013). 2013. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Godelův vesmír (Godels Universe). In Novotná, Jiřina,. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 37-42. ISBN 978-80-210-6635-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Fyzika tří tisíciletí (Physics of the three millennia). Školská fyzika. 2012, 2/12, No 2. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír (Ernst Mach, Kurt Gödel and Universe). In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 165-172. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-165. Fulltext info
 • NOVOTNÝ, Jan. Twins Paradox. In Birx, H. James. Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1st ed. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009. p. 1382-1385. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Tři dary Roberta Dickeho teoriím gravitace (Three gifts of Robert Dicke to gravitational theories). Vesmír. Praha: Vesmír, 1997, vol. 76, No 9, p. 525-527. ISSN 0042-4544. URL info

2015/03/28


Curriculum Vitae: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (učo 2603), version: English(1), last update: 2015/03/28 17:23, J. Novotný

Another Variant: Czech(1)