Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
Pracoviště
 • KAJ PedF MU
  Poříčí 9
  603 00 Brno
odborný asistent
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991-1997: Mgr., obor čeština-angličtina na FF MU
 • 1997-2004: Ph.D., obor anglická a americká literatura, FF UP
Přehled zaměstnání
 • 2012-1214 McLennan Community College, Waco, TX, USA
 • 2001-: Katedra anglického jazyka a literatury, PedF MU Brno
 • 2000: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF MU Brno
 • 1998 - 2001: Ústav cizích jazyků, FPF SLU Opava
 • 1997 - 2000: Klasické gymnasium Brno
 • 1993 -1994: Gymnázium Elgartova Brno (externě)
Pedagogická činnost
 • Jazyková cvičení (seminář)
 • Starší britská literatura (s)
 • Anglická literatura 19. století (s)
 • Viktoriánský román (s)
 • Proměny krajiny v britské literatuře (s)
 • Současná britská literatura a společnost (s)
 • Anglické umění a kultura
 • Historie, kultura a literatura Velké Británie (s)
 • Tématická výuka angličtiny
 • Americká literatura do konce 19. století (př)
 • Seminář k americké literatuře do konce 19. století (s)
 • Seminář k americké literatuře 20. století (s)
 • Členka zkušební komise k závěrečné státní zkoušce Učitelství pro základní a střední školy, obor anglický jazyk a literatura
Vědeckovýzkumná činnost
 • Autorka dvoudílné čítanky A Reader in British Literature
 • Autorka monografie Shakespearovský kánon v díle Toma Stopparda
Akademické stáže
 • leden - březen 2000: Webb Fellowship - Ruskin College, Oxford
 • březen 2000: Salzburg Seminar: American Drama: Text and Performance
 • leden - únor 2002: EAAS Transatlantic Grant - Penn State University, USA
 • červenec 2002: AIA: Letní škola irských studií, UCD Dublin, Irsko
 • říjen 2003: Sinclair Community College, Dayton, Ohio, USA, Visiting Scholar Programme
 • duben 2005: The Oxford Conference, Oxford University, Oxford, UK
 • srpen 2005: The Scottish Universities International Summer School: Text and Context: Postmodernism, Edinburgh, UK
 • květen 2012: IDEA: International Dimensions in Education for All. In search of cross-cultural reflective teachers in Europe. Porto, Portugalsko
 • srpen-prosinec 2012: McLennan Community College, Waco, TX, USA.
 • srpen-prosinec 2013: McLennan Community College, Waco, TX, USA.
 • srpen-prosinec 2014: McLennan Community College, Waco, TX, USA.
 • květen 2015: Erasmus+, Univesity College of Lillebaelt. Odense, Dánsko
 • květen 2016: Erasmus+, University of Lisabon, Lisabon, Portugalsko
Universitní aktivity
 • Předsedkyně zkušební komise k závěrečné státní zkoušce
 • Členka přípravného týmu ke konference učitelů Signposts, září 2003, 2005, 2017
 • vedoucí sekce literatury
Mimouniversitní aktivity
 • Členka výboru seskupení EDEN, pod záštitou ATECR Spolupráce s nakladatelstvím Didaktis facilitátorka English Reading Group při MZK výuka angličtiny předškolních dětí
Ocenění vědeckou komunitou
 • organizátorka The Scottish Conference (Brno, 2007) přednášky na Sinclair Community College, Dayton, USA (2003) série seminářů Reading the City pod záštitou British Council (2007)
Vybrané publikace
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Learning Centres for Fostering Autonomy and Solidarity. Online. In Michael Diaz. Participatory Pedagogies in Language Learning: Best Practice and Case Studies. Coaching-Oriented Online Resources for Autonomous Learning (CORALL) Learn to Change International Symposium on Participatory Pedagogy. Conference Proceedings. 1st electronic edition. Praha: University of Chemistry and Technology in Prague, 2023, p. 49-55. ISBN 978-80-7592-163-5. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie, Pavla BUCHTOVÁ, Alena DOBROVOLNÁ, Michaela SEPEŠIOVÁ, Anna DOMIŃSKA and Zuzana STRAKOVÁ. Let's Read in English. Using Graded Readers. Toolkit for Teachers of English. 1st ed. Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o, 2022, 426 pp. ISBN 978-80-8140-700-0. URL info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie, Pavla BUCHTOVÁ and Alena DOBROVOLNÁ. LIRE Language Interpretation through Reading. 2022. URL info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Shakespearovský kánon v díle Toma Stopparda (Shakespearean Canon in the Works of Tom Stoppard). Brno: Masarykova univerzita, 2015, 194 pp. 1. ISBN 978-80-210-8062-1. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Dramatizing Marginalization: Liz Lochhead's Mary Queen of Scots Got Head Chopped Off (Dramatizing Marginalization: Liz Lochhead's Marz Queen of Scots Got Her Head Chopped Off). In Lucie Podroužková. Studies in Regional Literature and Culture: Scotland. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011, p. 31-37. ISBN 978-80-210-5465-3. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. The importance of being an artist: Tom Stoppards vision of art. In Research in English Language Teacher Education. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 111-118. 1. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Lanford Wilson and the Transformation of the American Family Drama. In Plurality and Diversity in English Studies. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008, p. 193-200. ISBN 978-80-7290-347-4. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Imagining Shakespeare: Fact and Fiction in Shakespeare in Love. In Dream, Imagination and Reality in Literature. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, p. 134-139. ISBN 978-80-7394-006-5. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Single-Subject Bachelor State Examination and Defense: New Ways. In New Trends in Educating Future Teachers of English III. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, p. 104-114. ISBN 978-80-244-1851-3. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. A Reader in British Literature, Part I. 3. upravené. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, 130 pp. 4096/Pd-7/05-17/94. ISBN 80-210-3638-9. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Questioning Literary and Other Reputations at Oxford: A report on The Oxford Conference: Reading Reputations, 3-9 April 2005. IATEFL LMCS SIG Newletter. 2006, vol. 2005, No 29, p. 3-6. ISSN 1214-6676. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. A Reader in British Literature. Part II: The nineteenth century. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 176 pp. 2. vydání. ISBN 80-210-4108-8. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Tom Stoppard´s Czech Connections. In Continuity and Change in Literature and Culture. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, p. 43-49. ISBN 80-7194-908-6. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. August Wilson: Chronicling African American Experience. In Silesian Studies in English 2006: International Conference of English and American Studies. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006, p. 190-195. ISBN 80-7248-400-1. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. The Oxford Conference: Reading Reputations. Brno: PdF MU, 2005, 4 pp. The Messenger, 5. ISSN 1214-6676. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Milada Franková: Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 38, No 3, p. 68-69. ISSN 1211-3384. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. "The Resurrection of the Glory of the Banke": Globalizing the Globe. In Cultural Studies at the Turn of the Millennium. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitnich studii, 2005, p. 69-76. ISBN 80-7194-816-0. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. In the Garden of the English Language: How are your deplhiniums? In ELT Signposts 2005. 1st ed. Brno: MU, 2005, 5 pp. ISBN 80-210-3760-1. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Reader Development: Teaching Teachers Read. In New Trends in Education Future Teachers of English. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, p. 79-84. ISBN 80-244-1249-7. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Věra Chase: Vášeň pro broskve (Vera Chase: Passion for Peaches). Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2000, vol. 2000, No 1, p. 46-47. ISSN 1211-9938. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. Jeannette Wintersonová: Na světě nejsou jen pomeranče (Jeannette Winterson: Oranges Are Not the Only Fruit). Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1998, XIV, No 8, p. 83-85. ISSN 1211-9938. info

2017/07/19


Životopis: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D. (učo 30192), verze: čeština(1), změněno: 19. 7. 2017 10:59, L. Podroužková