Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky, PdF MU, Poříčí 31, Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • PdF MU 2015: doktorské studium, Ph.D. - obor Pedagogika
 • UHK 2010: vysokoškolské studium, Mgr. - obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Přehled zaměstnání
 • 2015 - dosud: PdF MU, odborný asistent
Pedagogická činnost
 • Reflexe pedagogických praxí Školní pedagogika
Vědeckovýzkumná činnost
 • subjektivní teorie učitele
Akademické stáže
 • 10. 4. 2012 – 13. 4. 2012: The Private University College of Education of the Diocese of Linz, Linz, AUT Výukový pobyt byl zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti výuky elementárního čtení a psaní u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci přípravy na přednášky a semináře vznikly power-pointové prezentace a pro jednání se zahraničními partnery byly připraveny aktuální publikace z naší pedagogické i vědecké činnosti.Došlo také na konzultace aktuálních vědeckých projektů na pracovištích a možných společných projektů. Konečným výstupem byl návrh na dodatek ke stávající smlouvě Erasmus, který poskytne širší příležitosti k výměně učitelů a studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ mezi oběma fakultami.
Vybrané publikace
 • VYSTRČILOVÁ, Petra and Radek POSPÍŠIL. Practice teaching at primary school. Brno: MU, 2019. 29 pp. info
 • MARTÍNEZ, David Cuadra, Pablo J. CASTRO, Petra VYSTRČILOVÁ and Rada Jancic MOGLIACCI. A Review of Research on Teachers' Subjective Theories: Contributions to the Study of Teacher Education (Teachers' Subjective Theories: Contributions to the Study of Teacher Education). Psychology and Education journal. 2017, 54/2017, No 3, p. 1-22. ISSN 0033-3077. URL info
 • HORKÁ, Hana and Petra VYSTRČILOVÁ. Subjektivní teorie učitele jako determinanta kvality výuky (Teacher`s subjective theories as a determinant of quality of education). In Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2015. 2015. ISBN 978-80-7509-287-8. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ and Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství (The knowledge base of teaching). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 111 pp. XX. ISBN 978-80-210-7605-1. info
 • VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Analysis of Teachers’ Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education. In Hatice Ferhan Odabasi. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Amsterdam: Elsevier, 2013. p. 820-824. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.286. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ and Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy (Research in School Education: findings and challenges). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 pp. ISBN 978-80-210-6689-2. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC and Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi (Teacher in theory and practice). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 163 pp. ISBN 978-80-210-6620-5. info
 • VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Zjišťování míry inklinace učitele k biofilní koncepci vzdělávání (The Investigation of the Degree of Teacher's Inclination Toward Biophiled Orienation of Education). In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 148-161. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3. info

2021/01/21


Životopis: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D. (učo 319967), verze: čeština(1), změněno: 21. 1. 2021 13:47, P. Vystrčilová