Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Internship and stays for the purpose of study or work
 • 1. 8. 2018 – 6. 8. 2018: WERA 2018 World Congress, Cape Town, Freemover, ZAF
  • The scope of the Congress is wide in its reach to include studies under this overarching theme across the life span, from early learning to workforce and adult education, and that take place in formal and informal contexts of education and learning. The emphasis of the Congress is on papers, posters, and symposia with a lens that is worldwide in perspective. Otherwise there is no restriction on the education research topics appropriate for consideration, although priority will be given to submissions that focus.
 • 11. 8. 2016 – 25. 8. 2016: Institute for Knowledge Mobilization, Ottawa, Freemover, CAN
  • The KMb Summer School is three days of learning and skill development in the field of knowledge mobilization. Hands-on workshops and networking with professionals will provide a unique opportunity for early career KMb individuals to develop a solid foundation of understanding of the key principles of KMb, collaboration, stakeholder engagement, and evaluation.
 • 23. 5. 2016 – 28. 5. 2016: University of Copenhagen, Copenhagen, DNK
  • Studijní pobyt na univerzitě v Kodani.
Vybrané publikace
 • SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT and Hana SVOBODOVÁ. Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education. Taylor & Francis, 2021, vol. 30, No 2, p. 164-180. ISSN 1038-2046. doi:10.1080/10382046.2020.1789807. URL URL info
 • KNECHT, Petr, Michaela SPURNÁ and Hana SVOBODOVÁ. Czech secondary pre-service teachers’ conceptions of geography. Journal of Geography in Higher Education. 2020, vol. 44, No 3, p. 458-473. ISSN 0309-8265. doi:10.1080/03098265.2020.1712687. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ and Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, vol. 9, No 2, p. 73-97. ISSN 1855-9719. doi:10.26529/cepsj.560. URL info
 • SPURNÁ, Michaela and Petr KNECHT. Využívání kurikulárních dokumentů učiteli ZŠ: aplikace Johnsonovy typologie (Use of curricular documents by Czech lower secondary school teachers: An application of Johnson’s typology of utilization). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 23, No 1, p. 29-54. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-1-3. URL info
 • SPURNÁ, Michaela and Dušan KLAPKO. Optimalizace řešení „sociálních pohřbů“ ve městě Brně (Optimization of the solution of "social funerals" in the city of Brno). 2018th ed. Brno: Magistrát města Brna, Statutární město Brno, 2018. 35 pp. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ and Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ (Theoretical Model for Research of Lower Secondary School Teachers’ Perceptions of Curriculum Changes). Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2017, vol. 11, No 2, p. 99-124. ISSN 1802-4637. URL info
 • SPURNÁ, Michaela. The remarks from outside by Míša Spurná. Ottawa: Institut for Knowledge Mobilization, 2016. 2 pp. elektronická. web site of Institut for knowledge mobilization info
 • SPURNÁ, Michaela. Editorial: Pedagogický výzkum - chlebodárce nebo satisfakce? (Editorial: Educational research - for the money or for the merit?). Brno: Pedagogická orientace, 25(3), 2015. 2 pp. ISSN 1211-4669. info
 • SPURNÁ, Michaela. Business Research Forum Masarykovy univerzity, Pedagogická fakulta (Business Research Forum Masaryk University, Faculty o Education). CEITEC, Kampus Bohunice: Centrum Transferu Technologií MU, 2015. info
 • SPURNÁ, Michaela. Očekávaný průvodce etickou výchovou (recenze) (Expected guide to ethics education (book review)). Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 pp. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 2013, roč. 138, č. 1. ISSN 0323-0449. info
 • SPURNÁ, Michaela. Učitel - žák; učitelka - žačka = pozitivnější vnímání etické výchovy? (Male teacher - male pupil; female teacher - female pupil = more positive perception of ethics education?). In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno, 2013. p. 26-29. ISSN 0323-0449. info
 • SPURNÁ, Michaela. Etika a etická výchova: konceptuální vymezení (Ethics and ethics education: conceptual definition). In KNECHT, Petr a Tomáš JANKO. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2011. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 37-44, 96 pp. ISBN 978-80-210-5749-4. URL info
 • SPURNÁ, Michaela and Josef MAŇÁK. Případová studie: Postavení etické výchovy v kurikulu (Case study: The position of ethics education in the curriculum). In Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1st ed. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. p. 242-268. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6. URL info

2016/06/13


Životopis: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (učo 322688), verze: čeština(1), změněno: 13. 6. 2016 14:39, M. Spurná

Another Variant: English(1)